Passiivinen tulo – mahdollisuus sivutuloihin

Passiivinen tulo mahdollistaa tienaamisen myös silloin, kun et tee töitä. Passiiviset tulonlähteet tuovat sinulle lisätuloja, joita voit kehittää eri taktiikoin ja jotka voivat myös kasvaa ajan saatossa. Jotta voit ansaita passiivista tuloa, tulee tulonlähde ensin saattaa alulle. Tämä vaatii panostuksia omasta osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi riippuen, sillä mahdollisia passiivisia tulonlähteitä on useita.

Päivitetty:

Kirjoittaja Sortter

Kirjoittaja:

Sortterin tiimi

Laatuvarmistettu

Mitä tarkoittaa passiivinen tulo?

Passiivinen tulo tarkoittaa tulonlähdettä, josta saat rahaa myös silloin, kun et aktiivisesti tee sen eteen töitä. Passiivisen tulon vastakohta on aktiivinen tulo. Aktiivista tuloa saat tavallista palkkatyötä tekemällä korvauksena tehdyistä työtunneista ja mahdollisesti työn tuloksesta.

Passiivinen tulo kiinnostaa monia, kuten vaurastuminen ylipäätänsä. Useilla passiivisesta tulosta kiinnostuneilla onkin pyrkimyksenä taloudellinen riippumattomuus. Toiset taas suhtautuvat passiiviseen tuloon lisätulojen kaltaisena bonuksena, jota voivat saada ilman jatkuvaa, päivittäistä työpanosta. Passiivinen tulo voi parhaimmillaan johtaa jopa mahdollisuuteen vähentää työntekoa, mikäli passiiviset tulot tai saatavat sivu- tai lisätulot tuovat kuukausittain riittävästi rahaa haluamansa elintason ylläpitoon. 

On kuitenkin hyvä ymmärtää ja tietää riittävästi passiivisen tulon hankinnasta ja sen mahdollisuuksista ennen kuin päättää, miten passiivisia tuloja haluaisi hankkia. Tienaamisen tulisi olla mieluisaa ja työmäärältään itselle sopivaa. Lisäksi tienaamistavaksi kannattaa valita sellainen, jossa tunnistaa aidosti mahdollisuuden vaurastua, mikäli tämä on tavoitteena.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 530 arvosteluun.
powered by

Sivutuloilla lisätienestejä

Passiivinen tulo on hyvä keino hankkia itselleen lisätuloja tavallisen palkkatyön ohessa. Passiivinen tulovirta ei vaadi aktiivista työskentelyä, vaan tulonlähde tuottaa rahaa omalla painollaan jatkuvuuden periaatteella. 

Hankkimalla itselleen passiivisia tulonlähteitä on mahdollista tienata sivutuloja esimerkiksi arjen menojen kattamiseen, säästämiseen, lomailuun tai muihin haluamiinsa investointeihin. Monilla on kuitenkin virheellisiä mielikuvia siitä, mitä passiivisen tulon hankintaan liittyy. Ennen ansaintaan ryhtymistä kannattaakin ottaa olennaisista asioista selvää.

Ensin työ, sitten palkka

Passiivisen tulovirran rakentaminen vaatii aluksi aktiivista työskentelyä sekä esimerkiksi passiivisen tulonlähteen pystyttämistä ja ylläpitoa. Avainta tuloihin ilman minkäänlaista työtä harvemmin on, joten myös passiivisten tulojen kohdalla tulonlähde tulee ensin saattaa alulleen - omalla työpanoksellaan. Mikäli pyrkimyksenä on pidempiaikainen toimeentulo passiivisen tulonlähteen avulla, on järkevää varata ja säästää itselleen taloudellinen puskuri huonompien tuloajanjaksojen varalle.

Passiivisessa tulossa kyse on nimenomaisesti pohjatyöstä, joka poikii rahaa myöhemmin. Ideointi, suunnittelu ja toimenpiteet vievät jonkin verran aikaa, kun tulonlähdettä valmistelee, mutta tämän jälkeen tulot muodostuvat lähtökohtaisesti vähän kuin itsestään tai verrattain kohtuullisin panoksin.

Yleensä passiivinen tulo vaatii töitä myös tulonlähteen elinkaaren vaiheissa, ja tiettyjä töitä tuleekin hoitaa myös passiivisten tulojen eteen säännöllisesti tai vähintään satunnaisesti. Tulojen ylläpitopanostukset kannattaa huomioida, kun suunnittelee, millainen passiivinen tulonlähde voisi sopia itselle. Myös oman budjetin laatiminen on osa järkevää tulojen suunnittelua, sillä passiivisen tulonlähteen starttaamiseen ja ylläpitoon voi myös liittyä kuluja. Lisäksi jos suunnitelmissa on aktiivisesta tulonlähteestä kuten päivätöistä luopuminen, tulee oma maksuvaransa lähitulevaisuudelle laskea huolellisesti.

Laina tulojen tukena

Lähetä hakemus helposti netissä

Lähetä hakemus helposti netissä

seuraava
Vertaile lainatarjoukset

Vertaile lainatarjoukset

seuraava
Valitse sinulle parhaiten sopiva laina

Valitse sinulle parhaiten sopiva laina

seuraava
Saat rahat tilillesi

Saat rahat tilillesi

Passiivisten tulojen kasvattaminen

Passiivinen tulo on luonteeltaan sellaista, että ajan kuluessa työn määrä vähenee ja tulojen määrä kasvaa. Alussa rahavirta on pientä, mutta kun pyörät lähtevät pyörimään, niin tulonlähde alkaa tuottaa enemmän rahaa. 

Rahavirran kasvusta kertoo muun muassa sijoittamisen korkoa korolle -ilmiö, jonka ansiosta tuoton määrä kasvaa vuosien ja vuosikymmenten saatossa. Muita esimerkkejä ajan vaikutuksesta passiiviseen tuloon ovat blogitekstien kasvava mainostuotto sekä verkkokurssien myynnin kasvu. Passiivisen tulon kasvattamisessa pätevät samankaltaiset lainalaisuudet kuin liiketoiminnassa. Usein sijoitetulle pääomalle - olipa se sitten aikaa tai rahaa, haetaan maksimaalista tuottoa tehokkaalla työpanoksella.

Miten hankkia passiivisia tuloja?

Tapa ansaita passiivista tuloa vaihtelee ja keinoja on useita. Useat passiivisen tulonlähteet pohjautuvat nykypäivänä suosittuihin ja yleistyneisiin digitaalisiin ominaisuuksiin, verkostoihin ja verkkolevitykseen. Useimmat sivutulon hankkimistavat vaativat ennen kaikkea hyvän idean, jonka pohjalta tulovirtaa voi lähteä luomaan ja kehittämään. Sopivan tulonlähteen löytämisessä on tärkeää hyödyntää omaa erityisosaamistaan, mikä onkin usein yhtälailla passiivisesti tuottavan automatisoidun liiketoiminnan lähtökohtana.

Alla on listattuina sekä tarkemmin esiteltyinä erilaisia passiivisen tulonlähteen muotoja, joita ovat muun muassa:

 • Sijoittaminen pörssiin
 • Asuntosijoittaminen
 • Verkkokurssit
 • E-kirjat
 • Digitaaliset tuotteet
 • Blogit ja verkkosivut
 • Affiliate-markkinointi
 • Musiikki, videot ja valokuvat
 • Sosiaalisessa mediassa ansainta

Kilpailutettuja lainoja

lainatarjous0 €

Tämän verran olemme kilpailuttaneet asiakkaidemme lainahakemuksia viimeisen 30 päivän aikana.

Sijoittaminen pörssiin

Sijoittaminen on suosittu passiivisen tulon hankintakeino. Yhä useampi suomalainen on kiinnostunut vaurastumisesta sijoittamisen kautta, ja asiasta onkin saatavilla runsaasti tietoa.

Pörssiin sijoitettaessa tuloja tulee osakkeen arvonnousun myötä sekä pörssiyhtiöiden maksamien osinkojen muodossa. Tuottojen määrä usein kasvaa ja kiihtyy ajan kuluessa, kun sijoittajan saamat tuotot alkavat myös kasvaa korkoa. Sijoittamisessa pitkä sijoitusaika tuo usein rahallisen hyödyn.

Pörssiin sijoittaminen voi tapahtua ostamalla pörssiin listautuneiden yritysten osakkeita tai rahasto-osuuksia. Aloittaminen on yleensä helpompaa rahastojen avulla, mutta on mahdollista aloittaa sijoittaminen myös ostamalla suoria osakkeita arvo-osuustilille tai osakesäästötilille.

Sijoittaminen vaatii sijoittajalta aina vähintään jonkinlaista omistusten, yhtiöiden ja markkinoiden seurantaa. Tähän onkin nykypäivänä tarjolla erilaisia sijoitussovelluksia, joiden kautta myös kaupankäynti hoituu kätevästi.

Asuntosijoittaminen

Asuntosijoittaminen on passiivinen tulonlähde, jossa asunnon omistaja saa vuokralaiselta tuloja vuokranmaksun muodossa. Säännöllisessä kohteen vuokraustoiminnassa vuokratulot tulevat asunnon omistajan tilille usein joka kuukausi säännöllisesti tai erikseen sovitusti. Tulojen avulla asuntosijoittaja voi lyhentää sijoitusasuntoon mahdollisesti otettua lainaa. Vaurastumisen myötä on mahdollista esimerkiksi hankkia lisää sijoitusasuntoja ja saada näin lisää passiivista tuloa.

Vaikka vuokrarahat tulevat tilille automaattisesti, sijoitusasunnon hoitaminen vaatii kuitenkin ajoittaista työtä. Muun muassa asunnon kunnostus ja remontointi ovat asunnon omistajan vastuulla, ja esimerkiksi uuden vuokralaisen löytäminen ja sopimusasioiden kuntoon laittaminen vievät aikaa. Näihin on toki mahdollista palkata halutessaan ammattilaisia avuksi, mikä on tosin pois käteen jäävistä tuloista.

Verkkokurssit, e-kirjat ja digitaaliset tuotteet

Mikäli sinulla on hyvä idea verkkokurssista, joka voisi kiinnostaa jotain yleisöä ja mielessä aihe, josta sinulla on riittävästi tietämystä, voi verkkokurssi olla mainio tapa hankkia sivutuloja. Erilaisten koulutusten tekeminen verkkokurssin muotoon on kustannuksiltaan edullista. Alussa työ vie aikaa, ja saavutettu myynti voi aluksi olla olematonta. Myöhemmin verkkokurssisi tilausmäärät saattavat kuitenkin kasvaa, mikäli onnistut levittämään sisältöäsi eri puolille verkkoa ja esimerkiksi hakukoneoptimoinnin keinoin.

Verkkokursseja kannattaa usein tehokkuuden nimissä luoda useampia, kun on ensin saanut liiketoiminnan käyntiin. Yhden verkkokurssituotteen varaan kannattaa harvoin jäädä. Lisäksi muut saman teeman ympärille keskittyneet kurssit saattavat kiinnostaa aiemman verkkokurssin tilanneita. Näin sinulla on myös mahdollisuus lisämyyntiin.

Myös muita digitaalisia tuotteita kuin verkkokursseja on mahdollista kehitellä. Digitaalisuuden etuna on se, että tuotteet voivat “myyvät itse itseään”, eikä sinun tarvitse olla tekemässä kauppaa aktiivisesti. Tällaisia digitaalisia tuotteita ovat muun muassa e-kirjat, äänikirjat, oppaat ja podcastit. Verkkokursseja ja muita digitaalisia tuotteita varten on mahdollista esimerkiksi perustaa oma kevytmuotoinen verkkokauppa valmiin verkosta löytyvin työkaluin.

Näin lainojen kilpailuttaminen toimii:

Lähetä hakemus helposti netissä

Lähetä hakemus helposti netissä

seuraava
Vertaile lainatarjoukset

Vertaile lainatarjoukset

seuraava
Valitse sinulle parhaiten sopiva laina

Valitse sinulle parhaiten sopiva laina

seuraava
Saat rahat tilillesi

Saat rahat tilillesi

Blogi, verkkosivut ja affiliate-markkinointi

Blogi on suosittu ja yksinkertainen tapa päästä kiinni passiivisiin tuloihin. Mikäli omaat hyvät kirjoittajan tai valokuvaajan lahjat, nautit kirjoittamisesta ja sinulla on mielenkiintoinen aihe blogille mielessä, aloittaminen on helppoa. Tarjolla on helppokäyttöisiä blogialustoja, joille voit alkaa tuottaa sisältöä - joko kirjoitetussa tai videomuodossa.

Blogi tarjoaa tulonlähteen mainostajien kautta. Bloginpitäjän tulee seurata eri postauksiin tulevaa liikennettä ja suunnitella blogin tulevaa sisältöä tämän perusteella, mikäli hän haluaa kerätä blogilleen suosiota ja näin ollen saada mainoksien avulla tuloja.

Verkkosivut ovat myös tapa hankkia lisätuloja. Esimerkiksi affiliate-markkinointisivun ylläpitäminen tai backlinkkien myyminen mahdollistavat passiivisen tulon kertymisen.

Musiikki, videot ja valokuvat

Mikäli olet hyvä tekemään musiikkia, luomaan videoita tai ottamaan valokuvia, voit saada teoksistasi jopa täysin passiivista tuloa.

Kun teos on valmis, niin työ on tehty. Jatkossa saat teoksestasi rojalteja. Rojaltit tulevat tilillesi esimerkiksi sen mukaan, paljonko sävellystäsi on ladattu verkkopalvelussa tai montako kertaa kuvaasi tai videoasi on ostettu.

Sosiaalisessa mediassa ansainta

Sosiaalinen media voi toimia sekä kenttänä hankkia passiivista tuloa omilla sisällöillään - seuraajajoukon karttuessa tai mainosdiilien kautta - että alustana muiden passiivisten tulonlähteiden jakelussa ja myynnissä. Sosiaalisen median alustojen erilaiset mahdollisuudet on hyvä tuntea niitä hyödyntäessään, sillä yksi alusta voi taipua paremmin vaikuttajasisältöön ja toinen taas mainostamiseen. Sosiaalisen median alustan pääasialliset kohderyhmät määräävät sen, millaista sisältöä kullakin alustalla on järkevää tuottaa ja mahdollisesti myydä.

Vertailussamme mukana olevat lainanantajat

Pop PankkiResurs BankAktia - logoBank NorwegianNordax Bank logoAvidaKaarnaTF Bank logoBrocc logoAlisa PankkiLea bankInstabankSweepBank logoFixura logoMorrow Bank logoBondora logoCredigoHalino logoSvea Bank - logoremember logoSaldo

Vinkkejä passiivisen tulon hankkimiseen

Pohtiessasi sitä, mikä olisi sinulle paras passiivisen tulon hankintatapa, pohdi vahvuuksiasi, mielenkiinnon kohteitasi sekä erityisosaamistasi. Hyvinkin spesifille asiantuntemukselle voi löytyä kiinnostunut kohderyhmä, jonka tarpeita luomasi tuote tai sisältö voi palvella. Ole siis liikkeellä rohkeasti, ja uskalla kokeilla eri asioita.

Mieti, millaiset asiat sinua kiinnostavat ja minkä parissa jaksaisit viettää aikaa esimerkiksi kokopäivätyösi ohella. Onko kirjoittaminen sinua varten, tai kiinnostaako sinua vaikkapa pörssiyhtiöiden seuranta? Sivutulojen hankinnan olisi tärkeää olla mukavaa puuhaa, jotta siihen riittää energiaa.

Yhtälailla mielenkiinnon ja jaksamisen kannalta on tärkeää, ettei passiivisen tulon hankinta vie liikaa aikaa. Sen tulisi olla suhteellisen kevyttä hommaa ja ylläpitoa alkutöiden jälkeen. 

Muista myös, että lisätulojen hankinta ei saisi viedä liikaa rahaa. Toiminnan ylläpitokulujen tulisi olla kohtuullisia, jotta ei käy niin, että kulut syövät liikaa tuloistasi. 

Hyödyntämällä useampia tulonhankkimistapoja yhtäaikaisesti on mahdollista saada enemmän passiivista tuloa. Lisäksi monen tulonlähteen ansiosta rahavirran voi varmistaa todennäköisemmin jatkuvan. Passiivisilla tulonlähteillä on eripituisia elämänkaaria. Osasta voi saada tuloja muutaman kuukauden ja osasta jopa vuosikymmenten ajan. Koska kaikki tulonlähteet eivät kuitenkaan kestä ikuisesti, ei kannata liian hätiköiden lopettaa säännöllistä palkkaa tuovaa päätyötä ja jäädä ainoastaan passiivisten tulojen varaan.

Passiivinen tulo ei automaattisesti tarkoita lisätuloja

On mahdollista, että passiivinen tulo ei välttämättä aina tuo tuloa - varsinkaan jatkuvasti. Esimerkiksi kaikki blogit, affiliate-markkinointisivut, e-kirjojen lataussivustot ja verkkokurssit eivät menesty samalla tavalla. Samaa voi sanoa fyysisistä kirjoista. Myös passiivisen tulon menestyksen eteen tulee nähdä vaivaa ja tehdä töitä erityisesti sen käynnistämisvaiheessa.

Kirjojen kirjoittaminen on monen mielikuvissa erinomainen tapa saada sivutuloja. Todellisuudessa kuitenkin vain murto-osa kirjoista päätyy kustantamoiden listoille eivätkä kaikki kirjat myy yhtä hyvin. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö joku voisi tälläkin tavalla saada hyviä lisätuloja – pieni osa kirjoista kun saa suuren suosion.

Sijoittamisessa puolestaan on toki riskinsä. Eri rahastojen tuotot vaihtelevat, ja ei ole tavatonta, että rahasto on miinuksella. Pörssiyhtiöiden suorat osakkeet tuovat vielä rahastojakin isomman riskin, sillä kaikki on tällöin kiinni omistamansa yrityksen menestyksestä. Mikäli yritys esimerkiksi menee konkurssiin, sijoittajat menettävät yhtiöön sijoittamansa rahat. Myös asuntosijoittamiseen sisältyy omat kääntöpuolensa aina vuokralaisen maksamattomista vuokrista kohteen remontointitarpeisiin, ja joskus huonosti tuottavat kohteet tulee myös myydä voidakseen sijoittaa pääomansa paremmin, jos varsinainen asuntokohteen arvonnousu ei ole sijoittamisen keskiössä.

Tärkeintä passiivisen tulon hankinnan aloittamisessa on oma kiinnostus, idea tulonlähteestä sekä motivaatio. Mikäli homma pysyy riittävän kevyenä, ei rohkeasta kokeilusta koidu liikaa henkistä kuormitusta. Jos ensimmäinen yritys ei onnistu, voi aina laittaa verkot vesille toista kautta.

Kirjoittaja Sortter

Kirjoittaja

Sortterin tiimi

Sortter pohjaa kaiken sisältönsä ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Osa artikkeleistamme onkin kirjoitettu yhteistyössä Sortterin monipuolisten ja taitavien finanssialan asiantuntijoiden kanssa. 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.