Sortter – tutkitusti Suomen luotettavin lainavertailu

Kotimainen lainavertailupalvelu Sortter on tutkitusti Suomen luotettavin lainavertailupalvelu. Palvelumme on turvallinen, helppokäyttöinen ja ilmainen. Kilpailuttamalla lainat Sortterin kautta varmistut jatkossakin siitä, ettet maksa lainastasi turhia kuluja.

Sortter on tutkitusti Suomen luotettavin lainavertailu

Sortter on tutkitusti Suomen luotettavin lainavertailu

Kotimainen lainavertailupalvelu Sortter on tutkitusti Suomen luotettavin lainavertailupalvelu. Taloustutkimus toteutti maalis-huhtikuussa 2023 tutkimuksen, jossa tarkasteltiin Suomessa toimivia lainavertailupalveluita ja niiden luotettavuutta. Tutkimuksen osa-alueet ja mittarit valittiin tarkasti niin, että ne mittaavat lainavertailupalveluiden toimintaa kokonaisvaltaisesti. Ennalta määritettyjen osa-alueiden lisäksi tutkimuksessa selvitettiin lainavertailujen käyttäjien subjektiivisia arviota eri palveluntarjoajista.

Tutkimuksessa haluttiin selvittää ennen kaikkea lainavertailupalveluiden luotettavuutta, sillä sitä voidaan pitää lainavertailupalvelun toiminnassa merkittävänä tekijänä: lainavertailupalveluiden toiminnalla on välittömiä vaikutuksia kuluttajan talouteen, minkä lisäksi ne käsittelevät aktiivisesti muun muassa asiakkaiden henkilötietoja.

Sortter menestyi tutkimuksessa parhaiten sekä ennalta määritettyjen osa-alueiden kokonaispistemäärän että käyttäjien antamien subjektiivisten arvioiden perusteella.

Sortterin lisäksi tutkimuksessa oli mukana kahdeksan muuta suurta Suomessa toimivaa lainavertailupalvelua.

Taloustutkimus dia 1-1

Tutkimus pähkinänkuoressa

Tutkimuksen Suomen luotettavimman lainavertailun selvittämiseksi toteutti riippumaton taho, Taloustutkimus Oy. Tutkimus toteutettiin Sortterin toimeksiannosta maalis-huhtikuussa 2023.

Miten tutkimus toteutettiin?

Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää netissä toimivien lainavertailupalvelujen luotettavuus. Tutkimuksen vertailussa oli mukana Sortterin lisäksi kahdeksan muuta palveluntarjoajaa. Tutkimukseen valikoitiin kaikki relevantit Suomessa toimivat lainavertailupalvelut. Tutkimus toteutettiin mystery shopping -menetelmällä Taloustutkimus Oy:n suosituksesta.

Mitä tutkimuksessa selvitettiin?

Tutkimus toteutettiin 12 objektiivisella mittarilla, jotka pohjautuvat viranomaismääräyksiin, lainsäädäntöön sekä turvallisen nettikäyttäytymisen ohjeistuksiin.

Sekä tutkimuksen yleiset osa-alueet, että tarkat kysymykset suunniteltiin huolellisesti, jotta ne ovat objektiivisia, selkeästi ymmärrettäviä ja mittaavat lainavertailupalveluiden toimintaa tarkoituksenmukaisesti. Kysymysten tavoitteena oli selvittää lainavertailupalvelujen selkeyttä, toimivuutta ja yleistä luotettavuutta.

Tutkimuksen keskeiset osa-alueet olivat:

Lainavertailupalvelun eettisyys ja kattavuus

 • Lainavertailupalvelun toiminnan eettisyys ja kuluttajan edun toteutuminen palvelussa.
 • Lainavertailupalvelun antamien tietojen selkeys ja ajantasaisuus vertailussa mukana olevista pankeista ja rahoituslaitoksista.
 • Lainatarjousten esitystapa, selkeys ja vertailtavuus.

Käyttöehdot ja suoramarkkinointilupa

 • Käyttöehtojen selkeys ja lainsäädännön vaatimien tietojen löydettävyys.
 • Suoramarkkinointiluvan hallinnointi lain vaatimalla tavalla.

Asiakaspalvelun toiminta

 • Asiakaspalvelun saavutettavuus.

Lainatarjousten selkeys

 • Lainatarjousten esitystapa ja esitystavan eettisyys.

Tiedon saanti ennen hakemuksen täyttämistä

 • Lainavertailupalvelusta saatavilla olevien tietojen ajantasaisuus.
 • Yritystietojen, yhteystietojen sekä tietosuojaselosteen saatavuus, lainmukaisuus sekä ajantasaisuus.

Palvelusta saatavilla olevat arviot

 • Todellisten asiakkaiden jättämät arviot.

Taloustutkimus dia 2-3

Luotettavin lainavertailu pähkinänkuoressa

 • Kotimainen lainavertailupalvelu Sortter on reilu, ilmainen, helppo ja tutkitusti Suomen luotettavin lainavertailupalvelu. Asiakkaidemme etu on meille aidosti tärkeintä: haluamme, että asiakkaamme löytävät vertailupalvelustamme itselleen parhaiten sopivan lainan. Siksi palvelussamme voi järjestää lainatarjoukset edullisuusjärjestykseen todellisen vuosikoron mukaan, sekä tarkastella muita lainoihin liittyviä tärkeitä ehtoja. Palvelussamme voi vertailla lainat aina ilman pientä printtiä.

 • Tutkimuksen Suomen luotettavimman lainavertailun selvittämseksi on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Taloustutkimus on riippumaton toimija, joka on toteuttanut erilaisia tutkimuksia jo yli 50 vuoden ajan julkisen sektorin, yritysten sekä median tarpeisiin.

  Taloustutkimuksella on kansainvälinen markkinatutkimustoimialastandardi ISO 20252, jonka on sertifioinut SGS Finland.

 • Tutkimus luotettavimmasta lainavertailupalvelusta tehtiin Sortterin toimeksiannosta maalis-huhtikuun 2023 aikana. Tutkimuksen osa-alueet ja mittarit suunniteltiin huolellisesti, jotta ne ovat objektiivisia, tarkoituksenmukaisia ja mittaavat lainavertailupalvelujen luotettavuutta kattavasti. Lainavertailupalveluista tutkitut osa-alueet johdettiin paitsi lainsäädännöstä ja viranomaisohjeistuksista myös turvallisen nettikäyttäytymisen parhaista toimintatavoista. Tutkimukseen sisältyi 12 osa-aluetta ja se toteutettiin mystery shopping -menetelmää hyödyntäen.

 • Sortter menestyi tutkimuksessa parhaiten sekä tutkituista osa-alueista saadun kokonaispistemäärän että tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden subjektiivisten arvioiden perusteella.

Tutkimuksen vastaajarakenne

Tutkimustiedon keräämiseen osallistui 100 yksityishenkilöä ympäri Suomen. Henkilöt edustivat erilaisia tulo- ja sosioekonomisia luokkia, jotta tutkimuksen tulokset edustavat mahdollisimman kattavasti lainavertailupalvelujen asiakaskuntaa.

Sukupuoli ja ikäryhmä

 • Vastaajista 70 % oli naisia ja 30 % miehiä.
 • 26 % vastaajista oli 25–39-vuotiaita, 34 % vastaajista 40–50-vuotiaita ja enemmistö eli 40 % vastaajista oli 51–63 -vuotiaita.
 • Vastaajista 25 % asuu yksin, 21 % kaksin ilman lapsia, 12 % muussa aikuistaloudessa ja 42 % lapsitaloudessa.

Ammatti/asema ja talouden bruttotulot

 • Vastaajista 39 % oli johtavassa asemassa tai asiantuntija-asemassa, 38 % toimihenkilöitä ja 17 % työntekijöitä. 6 % vastaajista edusti muuta ammattiryhmää (esimerkiksi yrittäjä, opiskelija tai eläkeläinen).
 • Enemmistö vastaajista (32 %) tienasi vuodessa 40 001–60 000 euroa. 26 % tienasi 25 000–40 000 euroa, 24 % puolestaan vähintään 80 000 euroa ja 18 % vastaajista tienasi 60 001–80 000 euroa.

Tutkimuksen osa-alueet

Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää netissä toimivien lainavertailupalvelujen luotettavuutta. Tutkimus toteutettiin arvioimalla 12 eri kriteeriä lainavertailupalvelujen toiminnassa. Lisäksi käyttäjiltä kerättiin subjektiivinen arvio lainavertailupalvelun luotettavuudesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia lainavertailupalveluissa toteutuvia osa-alueita:

 • Palvelusta saatavilla olevat arviot
 • Asiakaspalvelun tavoitettavuus
 • Suoramarkkinointilupa ja käyttöehdot
 • Palvelun eettisyys
 • Tiedon saanti vertailupalvelusta ennen hakemuksen täyttämistä
 • Lainatarjouksissa esitettyjen tietojen selkeys
 • Palvelun kattavuus

Kullekin tekijälle asetettiin pistemäärä, jonka vertailupalvelu sai, kun se toimi asetetulla tavalla. Tutkimuksen osa-alueet ja yksittäiset mittarit valittiin siten, että ne ovat objektiivisia ja mittaavat lainavertailupalveluiden toimintaa tarkoituksenmukaisesti sekä pohjaavat lainsäädäntöön, viranomaisohjeistuksiin ja turvalliseen nettikäyttäytymiseen.

Vastausten perusteella laskettiin indeksit ja prosenttitaulukot osa-alueittain, kysymyksittäin ja yrityksittäin.

Pankit ja rahoituslaitokset, jotka luottavat meihin:

Pop PankkiResurs BankAktia - logoBank NorwegianNordax Bank logoAvidaKaarnaTF Bank logoBrocc logoAlisa PankkiLea bankInstabankSweepBank logoFixura logoMorrow Bank logoBondora logoCredigoHalino logoSvea Bank - logoremember logoSaldo

Tulosten yhteenveto

Kokonaisuudessaan Sortter onnistui tutkimustulosten perusteella erinomaisesti. Sortter on luotettavin lainavertailupalvelu sekä kokonaisindeksin että testiasiakkaiden omaan subjektiiviseen arvioon perustuen.

Sortter sai erityistä kiitosta tutkimukseen osallistuneilta seuraavilla osa-alueilla: palvelun kattavuus ja lainatarjouksissa esitettyjen tietojen selkeys.

Lisäksi Sortter sai erinomaiset arviot muun muassa palvelusta saatavilla oleviin asiakasarvioihin sekä asiakaspalvelun tavoitettavuuteen liittyen.

Tutkimukseen osallistuneiden kommentteja Sortterista:

Toiminta vaikutti läpinäkyvältä, tietoa oli paljon saatavilla. Tuli neljä eri lainatarjousta, selkeät vertailuelementit. Asiantunteva asiakaspalvelu.
- Vastaaja A
Selkeät kysymykset, selkeä lista luotonmyöntäjistä, kieli selkeää, ei tarvitse sitoutua mihinkään markkinointilupiin naamioituna joksikin muuksi.
- Vastaaja B
Parhaat tarjoukset, selkeästi esitetyt tarjoukset, selkeä hakulomake.
- Vastaaja C

Taloustutkimuksella on tiedossa kaikkien kommenttien jättäneiden henkilöiden tiedot ja niiden totuudenmukaisuus on varmennettu.

Sortter on reilu lainavertailupalvelu

Kotimainen Sortter on reilu, ilmainen, helppo ja tutkitusti myös Suomen luotettavin lainavertailupalvelu. Asiakkaidemme etu on meille aidosti tärkeintä: haluamme, että asiakkaamme löytävät vertailustamme itselleen parhaiten sopivan lainan.

Teemme lainojen vertailun asiakkaillemme mahdollisimman mutkattomaksi ja ennen kaikkea taloudellisesti järkeväksi.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme reilun lainavertailun periaatteita. Käytännössä huolehdimme siitä, että lainavertailupalvelumme on:

 • turvallinen ja läpinäkyvä
 • helppokäyttöinen ja nopea
 • asiakkaan edun mukainen
 • maksuton.

Sortter toimii yhteistyössä vastuullisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa ja kauttamme kilpailutatkin lainan kattavasti yli 20 lainanantajan kesken. Olemme yksi Suomen laajimmista lainavertailupalveluista.

Kilpailuta lainat ja säästä kuluissa

Lainojen kilpailuttaminen on ainoa tapa varmistua siitä, ettet maksa lainastasi turhia kuluja. Pankkien tarjoamien lainaehtojen vertaaminen on kuitenkin työlästä, eikä edullisen lainan löytyminen ole aina helppoa. Onneksi tässä voi hyödyntää apuna luotettavaa lainavertailupalvelua. Lainojen kilpailuttaminen Sortterin kautta on helppoa ja nopeaa: voit saada yhdellä hakemuksella jopa kymmeniä lainatarjouksia vain muutamassa minuutissa. Myös lainan nostaminen tilille onnistuu nopeimmillaan saman päivän aikana.

Näin lainojen kilpailutus toimii käytännössä:

 1. Lähetä hakemus.
 2. Tutustu lainatarjouksiin ja valitse sopivin.
 3. Allekirjoita lainasopimus lainanantajan kanssa verkkopankkitunnuksilla.
 4. Laina maksetaan pian tilillesi – jopa saman päivänä.

Sinun tulee täyttää alla olevat kriteerit, jotta voit kilpailuttaa lainat palvelumme avulla:

Täytätkö kriteerit?

 • Olet vähintään 20-vuotias.
 • Sinulla on säännölliset palkka- tai eläketulot.
 • Olet hoitanut raha-asiat moitteettomasti eikä sinulla ole maksuhäiriömerkintöjä.

Taloustutkimus dia 3-3