Laskurahoitus eli factoring – muuta yrityksen laskut rahaksi

Hae rahoitusta yrityksesi myyntisaatavia vastaan. Voit saada laskurahoitusta (factoring), kun yrityksesi lähettää asiakkailleen laskuja. Vertaile tarjoukset ja valitse sopiva laskurahoitus yrityksellesi.

Laskurahoituslaskuri - hae laskurahoitusta tästä

Rahoitettavien laskujen summa

17 000 €
 • Ilmainen hakemus
 • Et sitoudu mihinkään
 • Saat lainapäätöksen samana päivänä
Laskurahoituksen hinta muodostuu rahoitettavien laskujen maksuajoista sekä rahoitusajalle määritellystä korosta. Tämän lisäksi laskurahoitukseen voi sisältyä mm. rahoitettavien laskujen määrään, rahoituksen kertaluontoisuuteen ja rahoituksen riskisyyteen liittyviä palvelumaksuja.
Laskurahoituksen hinta muodostuu rahoitettavien laskujen maksuajoista sekä rahoitusajalle määritellystä korosta. Tämän lisäksi laskurahoitukseen voi sisältyä mm. rahoitettavien laskujen määrään, rahoituksen kertaluontoisuuteen ja rahoituksen riskisyyteen liittyviä palvelumaksuja.

Hae rahoitusta yrityksesi myyntisaatavia vastaan. Voit saada laskurahoitusta (factoring), kun yrityksesi lähettää asiakkailleen laskuja. Vertaile tarjoukset ja valitse sopiva laskurahoitus yrityksellesi.

Laskurahoitus (factoring) tuo joustoa ja nopeutta rahan kiertoon

Laskurahoitus (factoring) tarkoittaa myyntisaatavien, eli erääntymättömien myyntilaskujen myymistä rahoitusyhtiölle. Näin saat rahat yrityksesi käyttöön heti, jo ennen laskujen eräpäivää. Laskurahoituspalvelu siis siirtää rahat laskun myyneelle yritykselle ja laskuttaa myyntisaatavat loppuasiakkaalta.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan, laskurahoitusta käyttävä yritys saa tekemästään työstä korvauksen tililleen tavallisia maksuehtoja nopeammin. Osa laskurahoituspalveluista myös kantaa luottotappioriskin yrityksen puolesta.

Laskurahoituksesta on hyötyä yritykselle niin taloudellisesti, ajan käytön kannalta kuin asiakaspalvelunäkökulmastakin.

 • Yrityksen kassavirtaa on helpompi ennustaa ja maksuvalmius paranee.
 • Yrityksen rahojen sijoittaminen tai investointi on nopeampaa, kun pääomat eivät ole kiinni saatavissa.
 • Asiakkaille on mahdollista myöntää pidempiä maksuaikoja, mikä parantaa palvelua.
 • Laskurahoituspalveluja on tarjolla joustavasti eri tarpeisiin: voit myydä vain yksittäisen laskun tai halutessasi rahoittaa vain tietylle yritysasiakkaallesi lähtevät laskut.
 • Factoring-rahoituksessa hallinnolliset työt vähenevät: voit keskittyä yrityksesi toimintaan ja jättää maksuvalvonnan ja perintätoimet ammattilaisille.
 • Laskurahoitus on yleensä halvempi vaihtoehto verrattuna esimerkiksi rahoitusyhtiöiden tarjoamiin yrityslainoihin.

Rahoitusyhtiöt

Qred logoAlisa PankkiFunduVaurausCapitalBoxKasvurahoitusSME Finance Finland OySvea Bank - logoYritysluotto.fi - logoResurs SMEBusinessCredit - logoBroaden - logoSiltaraha - logoLending House - logoEstateguru logoMomentum HelsinkiCertum logo

Laskut rahaksi – kenelle se sopii?

Laskurahoituspalvelut sopivat kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Pääosin laskuja kuitenkin rahoitetaan eniten sellaisilla toimialoilla, joilla maksuajat ovat pitkiä ja laskutettavat summat normaalia suurempia. Joillakin toimialoilla myös sesonkivaihtelu saattaa aiheuttaa sen, että tiettyinä ajankohtina rahaa tarvitaan kassaan nopeammin kuin sitä olisi tulossa. Joskus taas asiakas voi tarvita laskun maksamiseen pidemmän maksuajan, joka voi taas aiheuttaa ongelmia yrityksen kassan kierrolle. Tällaisessa tilanteessa yritys voi maksaa laskurahoituksen avulla heti saatavilla varoilla esimerkiksi kaikki laskut, joiden eräpäivä on ennen myyntisaatavien eräpäivää tai käyttää rahat tärkeisiin investointeihin.

Palvelumalleja on tarjolla erilaisia: voidaan puhua jatkuvasta, ikään kuin "perinteisestä" factoringista eli laskurahoituksesta sekä kertaluonteisesta laskujen rahoituksesta tai laskujen myynnistä.

Yksittäisen tai useamman laskun myyminen voi olla toimiva ratkaisu esimerkiksi silloin, kun yrityksesi tuotteiden tai palveluiden kysyntä yllättäen laskee tilapäisesti.

 1. Pk-yritys: Pienet ja keskisuuret yritykset hyötyvät usein laskurahoituksesta, sillä ne voivat kohdata haasteita rahoituksen saatavuudessa ja maksuvalmiudessa. Laskurahoitus tarjoaa mahdollisuuden saada rahat nopeasti myyntisaatavista, mikä auttaa pk-yrityksiä tasapainottamaan kassavirtaa ja mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.
 2. Kasvuyritys: Kasvuyritykset saattavat kohdata rahoitustarpeita investointien, laajentumisen ja uusien markkinoiden valloituksen vuoksi. Laskurahoitus tarjoaa joustavan rahoitusvaihtoehdon ilman perinteisiin lainoihin liittyvää byrokratiaa.
 3. B2B-yritys: Kun tuotetta tai palvelua myydään yritykselle, maksuajat saattavat olla pitkiä. Laskurahoitus tarjoaa mahdollisuuden saada rahat myyntisaatavista heti.
 4. Sesonkimyyntiin perustuvat yritykset: Esimerkiksi matkailu, vähittäiskauppa ja tapahtumajärjestäminen perustuvat usein sesonkimyyntiin. Tällaisilla yrityksillä kassavirta saattaa olla epävakaata sesonkien vaihtelusta johtuen. Laskurahoitus auttaa sesonkimyyntiin perustuvia yrityksiä tasoittamaan kassavirran vaihteluita ja varmistamaan tarvittavan rahoituksen sesonkien välillä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä laskurahoituksesta

 • Laskurahoitus tarkoittaa, että yritys saa rahoitusta niin kutsuttuja myyntisaatavia eli erääntymättömiä myyntilaskuja vastaan. Yritys siis lähettää asiakkaalle laskun ja saa siitä rahat heti omalle tililleen. Palvelumalleja on tarjolla erilaisia: voidaan puhua jatkuvasta factoring-rahoituksesta ja laskurahoituksesta.

 • Laskurahoituksessa laskut toimivat rahoituksen vakuutena. Saat heti noin 80 % laskun summasta ja loput sen jälkeen, kun asiakas on maksanut laskunsa. Tällöinkin pankki tai rahoitusyhtiö huolehtii kaikesta hallinnoinnista, rekisteröi maksut ja lähettää tarvittaessa maksumuistutukset.

  Laskujen myyminen puolestaan tarkoittaa sitä, että myyt laskut pankille tai rahoitusyhtiölle ja saat maksun heti. Tällöin pankki tai rahoitusyhtiö huolehtii kaikesta hallinnoinnista, rekisteröi maksut ja lähettää tarvittaessa maksumuistutukset.

 • Laskurahoituspalvelut sopivat kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Pääosin laskuja kuitenkin rahoitetaan eniten sellaisilla toimialoilla, joilla maksuajat ovat pitkiä ja laskutettavat summat normaalia suurempia.

 • Laskurahoituksen hinta on noin 2–10 prosenttia laskun loppusummasta. Luottotappioriski siirtyy pääsääntöisesti rahoitusyhtiölle, mikä näkyy myös palvelun hinnassa.

Laskurahoituksen hinta

Laskun myymisessä hinta on yleensä noin 2–10 prosenttia laskun loppusummasta. Luottotappioriski siirtyy pääsääntöisesti rahoitusyhtiölle, mikä näkyy myös palvelun hinnassa.

Laskurahoituksessa laskut toimivat rahoituksen vakuutena. Saat heti noin 80 % laskun summasta ja loput sen jälkeen, kun asiakas on maksanut laskunsa. Tällöinkin pankki tai rahoitusyhtiö huolehtii kaikesta hallinnoinnista, rekisteröi maksut ja lähettää tarvittaessa maksumuistutukset.

Laskujen myyminen puolestaan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että myyt laskut pankille tai rahoitusyhtiölle ja saat maksun heti. Tällöin pankki tai rahoitusyhtiö huolehtii kaikesta hallinnoinnista, rekisteröi maksut ja lähettää tarvittaessa maksumuistutukset.

Laskujen myymisessä luottotappioriskistä vastaa siis pankki tai rahoitusyhtiö. Laskurahoituksessa luottotappioriski kuitenkin säilyy yleensä yrityksellä itsellään.

Laskurahoituksen hintaa tarkasteltaessa on hyvä ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Jääkö luottotappioriski yrityksellesi vai siirtyykö se rahoitusyhtiölle?
 • Millä luottoluokitustasolla laskutettava yritys on?
 • Kuinka pitkä maksuaika laskulla on?
 • Oletko rahoittamassa yhtä vai useampaa laskua?
 • Kuinka suurta summaa olet laskuttamassa?

Jatkuvissa factoring-rahoitussopimuksissa kulut voivat olla aiemmin mainittua pienemmätkin, mikäli laskun maksuaika on lyhyt.

Laskuja on mahdollista myydä useampia kerralla, mutta myös yksittäisen laskun myynti onnistuu helposti.

Jotkut rahoitusyhtiöt tarjoavat laajempaa factoring-rahoitusta samaan tapaan kuin pankit. Tämä tarkoittaa, että koko laskutusprosessi on mahdollista tarvittaessa ulkoistaa ja saada rahoitusyhtiöltä luottoa erääntymättömiä laskuja vastaan.

Näin kilpailutat factoring rahoituksen

Täytä hakemus

Täytä hakemus

seuraava
Vertaile tarjoukset

Vertaile tarjoukset

seuraava
Nosta rahat tilille

Nosta rahat tilille

Laskurahoituksen hyödyt yrittäjälle

Laskurahoituksesta voi parhaimmillaan hyötyä useammilla eri tavoilla. 

Yksi konkreettinen hyöty, joka kannattaakin huomioida jo suunnittelu- ja budjetointivaiheessa, on palvelun edullisuus: laskurahoitus voi olla merkittävästi halvempi kuin monet muut yrityslainat. 

Toisekseen laskurahoituspalvelulla voi saada yritykselle säästöjä muillakin tavoin. Esimerkiksi hallinnolliset työt vähenevät, kun maksuvalvonta ja perintätoimet on mahdollista ulkoistaa laskurahoituspalveluntarjoajalle.

Kolmas iso hyöty yrittäjälle on se, että oman yrityksen toiminnan ja vakauden ennakointi paranee, kun laskurahoituspalvelua hyödynnetään viisaasti. Esimerkiksi toimialoilla, joissa on paljon sesonkivaihtelua, laskujen maksuajat ovat pitkiä tai taloustilanteessa puolin tai toisin tapahtuu jotain yllättävää, laskurahoitus varmistaa yrittäjän oman kassankierron vakauden ja sen, että tehdystä työstä saadaan korvaus järkevässä ajassa.  

Yrityksen asiakkaille laskurahoituspalvelun käyttäminen parhaimmillaan taas voi näyttäytyä parempana asiakaspalveluna, sillä näin laskuille voidaan myöntää pidempiä maksuaikoja ilman, että yrityksen oma taloustilanne hankaloituu.

Niinpä yrittäjän kannattaakin huolellisesti laskea ja puntaroida laskurahoituspalveluiden käyttämisen edut suhteessa kustannuksiin. Luonnollisesti laskurahoituspalvelu on rahoitustuote, josta yritykselle koituu myös kustannuksia, mutta mikäli ulkopuoliselle rahoitukselle toteaa olevan tarvetta, toteaa moni laskurahoituspalvelun hyötyjen olevan erittäin kilpailukykyisiä sen kustannuksiin verrattuna.

Yrityksen tarpeista riippuen laskurahoituksella on monenlaisia etuja:

 • Maksuvalmius paranee, sillä kassavirtaa on helpompi ennustaa.
 • Palvelun laatu paranee, koska asiakkaille voidaan myöntää pidempiä maksuaikoja.
 • Yrityksen rahojen sijoittaminen tai investointi on nopeampaa, koska omat pääomat eivät ole kiinni saatavissa.
 • Factoring-rahoituksen ansiosta hallinnolliset työt vähenevät.
 • Laskurahoitus on yleensä edullisempi vaihtoehto esimerkiksi rahoitusyhtiöiden tarjoamiin yritysrahoituksiin verrattuna.

Kilpailuta laskurahoituspalvelut Sortterilla

Laskurahoituspalveluissa on eroja, ja jokaisella yrityksellä on omanlaisensa rahoitustarpeet. Siksi laskurahoituspalvelut kannattaa kilpailuttaa.

Vaikka kaikki palvelumallit eivät sovi kaikille, teemme kuitenkin yhteistyötä luotettavina pidettyjen toimijoiden kanssa, joten jokaiselle löytyy varmasti sopiva ratkaisu. Riippuu täysin yrityksen koosta ja rahoitustarpeesta, minkä yritysrahoittajan tarjoama ratkaisu soveltuu yrityksen tilanteeseen parhaiten.

Me Sortterilla pyrimme auttamaan sinua valitsemaan yrityksesi rahoitustarpeeseen sopivimman ratkaisun ja siksi myös laskurahoituspalvelut kannattaa kilpailuttaa. Haluamme auttaa sinua optimoimaan ajankäyttöäsi ja kilpailuttamaan tarvitsemasi rahoituksen sekä palvelut kauttamme.

Sen sijaan, että pyytäisit tarjouksia erikseen yrityksen rahoituskumppaneilta, voit käyttää aikasi paremmin ja antaa Sortterin kilpailuttaa tarjoukset puolestasi. Tällöin saat kilpailutettua yhdellä hakemuksella useat yritysrahoituksen tarjoajat kerralla – helppoa ja kätevää! Kilpailutamme laskurahoituksen puolestasi nopeasti, vaivattomasti ja ilmaiseksi.

null

Miten factoring-laskurahoituksen hakeminen ja vertailu toimii?

Kuten muutkin lainat, kannattaa laskurahoituskin kilpailuttaa. Kilpailuttaminen tuo usein mittavia rahallisia säästöjä, ja factoring-laskurahoituksen kilpailuttaminen onkin ainoa luotettava keino varmistaa, ettet maksa laskurahoituksesta turhia kuluja.

Laskurahoituksen kilpailuttaminen onnistuu myös Sortterin lainavertailupalvelun kautta. Noudatamme toiminnassamme reilun lainavertailun periaatteita: asiakkaamme etu on meille aidosti tärkeintä ja haluammekin, että yrityksesi löytää itselleen sopivan vaihtoehdon vertailustamme.

Näin helposti haet ja vertailet laskurahoitusta:

 1. Päätä, millaisen laskusumman haluat jättää laskurahoitettavaksi. Päätöksen ei tarvitse olla lopullinen, vaan voit keskustella kokonaisuuden suuruudesta rahoituskumppanimme kanssa.
 2. Kirjaa hakemuslomakkeelle päättämäsi rahoitettavien laskujen summa. Suuntaa-antava tieto riittää, sillä summa täsmentyy vasta, kun toimitat laskut rahoitettaviksi.
 3. Täytä laskurahoitushakemus loppuun.
 4. Vertaile tarjoukset vinkkiemme avulla ja valitse paras kokonaisuus.
 5. Nosta rahaa yrityksellesi laskuja vastaan.

Hakemuksen teko ei sido sinua mihinkään ja se vie vain muutamia minuutteja.

Ota nämä huomioon vertaillessasi laskurahoituspalveluja

Factoring-palveluissa on eroja ja jokaisella yrityksellä on omanlaisensa rahoitustarpeet. On siis täysin yrityksen koosta ja rahoitustarpeesta kiinni, minkä yritysrahoittajan tarjoama ratkaisu soveltuu yrityksen tilanteeseen parhaiten. Me Sortterilla autamme sinua valitsemaan yrityksesi rahoitustarpeeseen sopivimman ratkaisun. 

Rahoitusyhtiöitä vertailtaessa kannattaa ottaa ainakin seuraavat asiat huomioon:

 • Laskun käsittelymaksu ja nopeus

Onko laskuilla erillistä käsittelymaksua ja vaikuttaako hintaan se, kuinka monta laskua lähettää. Lisäksi on hyvä selvittää, miten nopeasti yritys saa rahoituksen tililleen laskut rahoitukseen jätettyään – nopeus turvaa yrityksen kassavirtaa.

 • Miten laskun riski jaetaan?

Kenelle riski maksamattomasta laskusta siirtyy?

 • Kuinka suuri osuus laskuista rahoitetaan?

Rahoittaako toimija laskun sataprosenttisesti vai osittain?

 • Onko palvelu kertaluontoinen vai jatkuva?

Onko yrityksesi tarkoitus hyödyntää palvelua vain muutamissa laskuissa vai onko tarve rahoitukselle jatkuvampaa? Valitun palvelun kesto riippuu yrityksesi tarpeesta. Jatkuvassa laskurahoituksessa jätät huolen saatavista rahoituskumppanillesi.

 • Toimijan luotettavuus

Sortterin laskurahoituskumppaneina toimii ainoastaan luotettavina pidettyjä kumppaneita.

 • Mahdolliset muut palvelut

Osa toimijoista tarjoaa myös lisäpalveluja, kuten laskun perintäpalvelua.

Etsitkö edullista laskurahoituspalvelua?

Laskun myynti vai laskurahoitus eli factoring – kumpi kannattaa valita

Laskurahoitus ja laskujen myynti ovat molemmat hyviä keinoja yrityksille parantaa kassankiertoaan ja saada myyntisaatavissa kiinni olevat varat nopeasti käyttöönsä. Niissä on kuitenkin myös eroja, minkä takia yrityksen on aina hyvä tarkastella tilannetta oman tarpeensa mukaan, ennen kuin valitsee millaista laskurahoitusta käyttää.  

Laskurahoituksella eli factoringilla tarkoitetaan jatkuvaa laskurahoitusta. Laskurahoituksessa laskut toimivat rahoituksen vakuutena. Yritys saa heti noin 80 % laskun summasta ja loput sen jälkeen, kun asiakas on maksanut laskun. Tällöin pankki tai rahoitusyhtiö huolehtii kaikesta hallinnoinnista, rekisteröi maksut ja lähettää tarvittaessa maksumuistutukset. Laskurahoituksessa kuitenkin luottotappio jää tavallisesti yritykselle itselleen.

Laskujen myymisellä puolestaan tarkoitetaan sitä, että yritys myy laskut pankille tai rahoitusyhtiölle ja saa maksun heti. Kuten factoringissakin, myös laskujen myynnissä pankki tai rahoitusyhtiö huolehtii kaikesta hallinnoinnista, rekisteröi maksut ja lähettää tarvittaessa maksumuistutukset. Kyse on kuitenkin vain yksittäisistä laskuista, joten laskujen hallinta ei helpotu kokonaisuudessaan.

Laskujen myyminen on yleensä laskurahoitusta joustavampi, sillä sitä voi käyttää tarvittavalla hetkellä. Myymisen toinen hyvä puoli on myös se, että luottotappioriski laskusta siirtyy rahoitusyhtiölle, kun taas laskurahoituksessa se pysyy usein yrityksellä itsellään.

Factoring on yleensä sopiva ratkaisu, jos tarvitsee pidempiaikaista rahoitusta. Sen hyödyt tulevat eritoten esiin sellaisilla toimialoilla, joissa laskujen maksuajat ovat pitkiä ja laskutettavat summat suuria. Laskujen myyminen vuorostaan on parempi vaihtoehto lyhytaikaisempaan tarpeeseen. Toki jos hinnan kannalta haluaa asiaa tarkastella, on laskurahoitus yleensä laskujen myyntiä edullisempi vaihtoehto. Laskurahoituksen hinta on tyypillisesti 0,5–5 % laskun hinnasta, riippuen sopimukseen liittyvästä riskistä. Laskujen myymisessä se on vuorostaan 2–10 %, mutta etuna on se, että rahat saa heti.

LaskurahoitusLaskujen myynti
Rahojen siirtyminen80 % heti ja 20 %, kun asiakas maksaa laskunYritys saa koko summan heti
Rahoitusyhtiön vastuuHallinnointi, maksujen rekisteröiminen ja tarpeen tullen maksumuistutusten lähettäminenHallinnointi, maksujen rekisteröiminen ja tarpeen tullen maksumuistutusten lähettäminen
Yrityksen tarpeetTarvitsee pidempiaikaista rahoitustaTarvitsee akuuttia rahoitusta
Hinta0,5-5 % laskun loppusummasta2-10 % laskun loppusummasta
LuottotappioriskiLuottotappioriski säilyy yleensä yrityksellä itselläänLuottotappioriski siirtyy kokonaan rahoituslaitokselle

Laskurahoituksella nopeutta kassan kiertoon

Laskurahoitus on oiva apu kassavirran hallintaan ja oman maksuvalmiuden ylläpitoon. Laskurahoituksen eli factoringin avulla voit investoida omaan liiketoimintaasi tai maksaa laskuja ilman turhaa odottelua. Voit saada laskuun sitoutuneet rahat yrityksesi tilille jo saman päivän aikana.

Esimerkki laskurahoituksen hyödyistä:

Kuvitteellinen Tainan Tukku Oy on tukkuliike, josta asiakkaat tilaavat suuria määriä tuotteita pitkillä maksuajoilla. Yritys ei halua tinkiä asiakkailleen tarjoamista pitkistä maksuajoista, mutta haluaisi kuitenkin nopeuttaa oman kassansa kiertoa. Tukkuliike tarvitsee nimittäin jatkuvasti rahaa oman myyntivarastonsa täydentämiseen sekä esimerkiksi henkilöstöön ja tiloihin liittyvien kulujen maksamiseen. Ilman jatkuvaa ja riittävän ripeää kassan kiertoa yrityksen koko toiminta vaarantuu, kun yritys voi pahimmillaan joutua odottamaan kaikkien asiakkaiden myyntisaatavia useita kuukausia. Tainan Tukku Oy päättää hakea laskurahoitusta ratkaisuksi tähän ongelmaan.

Mikä Sortter?

Lainavertailupalvelu Sortter on kotimainen, reilu ja vastuullinen toimija. Kilpailuttaminen kauttamme on pieni vaiva suuresta hyödystä. Lainahakemuksen täyttäminen vie sinulta vain muutaman minuutin, minkä jälkeen saat lainatarjoukset välittömästi vertailtavaksi. 

Lainojen kilpailuttaminen Sortterin palvelussa on: 

 • Helppoa – kilpailutat jopa 20 pankin ja rahoituslaitoksen lainatarjoukset yhdellä hakemuksella.
 • Maksutonta – lainojen kilpailuttaminen on aina ilmaista.
 • Turvallista – teemme yhteistyötä vain luotettavien pankkien ja rahoituslaitosten kanssa. 
 • Läpinäkyvää – kaikki lainan kulut näkyvät selkeästi eriteltyinä ilman pientä printtiä. 

Kaikki saamasi lainatarjoukset esitetään aina edullisuusjärjestyksessä todellisen vuosikoron mukaan. Näin voit helposti valita lainatarjousten joukosta lainan, joka parhaiten vastaa sinun henkilökohtaisia toiveitasi. Laskurahoituspalvelut voit vertailla helposti vinkkiemme avulla ja valita parhaan kokonaisuuden. Tämän jälkeen pääset nostamaan rahaa yrityksellesi laskuja vastaan.

Lainasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen puolestaan saat rahat tilillesi jopa samana päivänä tai viimeistään parin arkipäivän kuluessa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä laskurahoituksesta

 • Riippuu toimijasta, miten nopeasti yritys saa rahoituksen tililleen laskut rahoitukseen jätettyään. Usein rahat saa tilille kuitenkin jopa saman päivän aikana, kun tarjous on hyväksytty ja sopimus tehty.

 • Laskun vakuudeksi kelpaa yleensä jokin toinen lasku, josta on myyntisaatavia.

 • Laskurahoitus ei aina edellytä kirjanpitojärjestelmän vaihtamista eikä lisää kirjanpitäjän töitä. Kaikki laskurahoittajinamme toimivat yritykset eivät siis edellytä kirjanpitojärjestelmän vaihtamista.

Kilpailuta laskurahoituspalvelut Sortterilla

Sortterilla laskurahoituksen hakeminen ja kilpailuttaminen onnistuu yksinkertaisesti ja nopeasti, työaikaa haaskaamatta. Hakemuksen täyttäminen vie aikaasi vain muutaman minuutin, ja hakemuksesi toimitetaan kerralla useille yritysrahoittajille. Laskurahoituskumppaneinamme on ainoastaan luotettavina pidettyjä pankkeja ja rahoituslaitoksia.

Kun tiedossasi on alustava laskusumma, voit edetä seuraavien vaiheiden mukaisesti:

 1. Täytä hakemus Sortterin sivuilla. Hakemukseen merkitsemäsi lainasumman ei tarvitse olla lopullinen, vaan voit tarkentaa sitä vielä rahoituskumppanimme kanssa.
 2. Vertaile saamasi laskurahoitustarjoukset ja valitse yrityksellesi sopivin kokonaisuus.
 3. Nosta rahaa laskuja vastaan. Usein rahat saa tilille jo saman päivän aikana, kun tarjous on hyväksytty ja sopimus tehty.

Laskurahoituksen kilpailutus on sinulle täysin ilmaista etkä sitoudu mihinkään vielä hakemusta tehdessäsi. Saat lainatarjoukset samana päivänä ja voit rauhassa perehtyä niihin ennen kuin teet päätöksesi.

Vertaile laskurahoituspalvelut jo tänään – autamme sinua valitsemaan yrityksesi rahoitustarpeeseen sopivimman ratkaisun!