Laskurahoitus eli factoring – muuta yrityksen laskut rahaksi

Hae rahoitusta yrityksesi myyntisaatavia vastaan. Laskurahoituksella eli factoringilla muutat yrityksesi avoimet laskusaatavat rahaksi jo ennen niiden eräpäivää. Vertaile tarjoukset ja valitse yrityksellesi sopiva laskusaatavien rahoitus - joko kertaluonteiseen tai jatkuvaan tarpeeseen.

Laskurahoituslaskuri - hae laskurahoitusta tästä

Rahoitettavien laskujen summa

17 000 €
 • Ilmainen hakemus
 • Et sitoudu mihinkään
 • Saat lainapäätöksen samana päivänä
Laskurahoituksen hinta muodostuu rahoitettavien laskujen maksuajoista sekä rahoitusajalle määritellystä korosta. Tämän lisäksi laskurahoitukseen voi sisältyä mm. rahoitettavien laskujen määrään, rahoituksen kertaluontoisuuteen ja rahoituksen riskisyyteen liittyviä palvelumaksuja.
Laskurahoituksen hinta muodostuu rahoitettavien laskujen maksuajoista sekä rahoitusajalle määritellystä korosta. Tämän lisäksi laskurahoitukseen voi sisältyä mm. rahoitettavien laskujen määrään, rahoituksen kertaluontoisuuteen ja rahoituksen riskisyyteen liittyviä palvelumaksuja.

Hae rahoitusta yrityksesi myyntisaatavia vastaan. Laskurahoituksella eli factoringilla muutat yrityksesi avoimet laskusaatavat rahaksi jo ennen niiden eräpäivää. Vertaile tarjoukset ja valitse yrityksellesi sopiva laskusaatavien rahoitus - joko kertaluonteiseen tai jatkuvaan tarpeeseen.

Laskusaatavien rahoituksella nopeutat kassankiertoa

Laskusaatavat voidaan rahoittaa joko laskurahoituksella tai laskujen myymisellä. Kumpikin näistä tarkoittaa myyntisaatavien eli erääntymättömien myyntilaskujen muuttamista yrityksen käyttöpääomaksi – rahaksi, jonka yritys saa rahoitusyhtiöltä heti tilille laskua vastaan.

Laskurahoituksessa myyntisaatava eli yrityksen asiakkaalleen muodostama lasku toimii lainan vakuutena. Laskurahoitus ja laskujen myynti eroavat toisistaan seuraavilta osin:

 • Rahoitusaste
 • Rahoituksen hinta
 • Luottoriskin jakaantuminen
 • Asiakassuhteen hallinta

Laskurahoituksessa eli factoring-rahoituksessa laskut toimivat rahoituksen vakuutena. Laskurahoituksessa yritys saa heti noin 70–90 % laskun summasta tililleen ja loput sen jälkeen, kun asiakas on maksanut laskunsa.

Laskurahoitus on mahdollista toteuttaa sekä yksittäiselle laskulle tai jatkuvana palveluna, jolloin yritys voi rahoittaa tietyn asiakkaansa kaikki laskut tai koko myyntisaatavakantansa.

Laskujen myyminen puolestaan tarkoittaa sitä, että yritys myy avoimet saatavat eli laskut rahoitus- tai perintäyhtiölle. Myymällä laskut yritys saa rahan yrityksen käyttöön heti kokonaisuudessaan, mutta siirtää samalla laskuun liittyvän neuvotteluyhteyden laskun ostajalle eli rahoitus- tai perintäyhtiölle

Myyntisaatavien rahoituksen hyödyt

Myyntisaatavien rahoituksesta on hyötyä yritykselle niin taloudellisesti, ajankäytöllisesti kuin asiakaspalvelunäkökulmastakin.

 • Yrityksen kassavirtaa on helpompi ennustaa ja maksuvalmius paranee, kun rahat laskuista tulevat yrityksen tilille heti.
 • Yrityksen rahojen sijoittaminen tai investoiminen on nopeampaa, kun pääomat eivät ole kiinni avoimissa, tulevaisuudessa erääntyvissä laskuissa.
 • Erityisesti palveluiden tuotantoon liittyy usein etupainoisia kuluja, kuten tarvikehankintoja ja työntekijöiden palkkoja. Mikäli laskujen maksuajat ovat pitkiä, joutuu yritys investoimaan tuotantoon merkittävästi ennen kuin saa rahallisen korvauksen työstään. Laskut rahoittaessaan yritys saa kuitenkin rahan käyttöönsä heti laskun muodostaessaan.  
 • Asiakkaille on mahdollista myöntää pidempiä maksuaikoja, kun laskuista saa laskurahoituksella rahan saman tien. Tarjoamalla pidempiä maksuaikoja yritys parantaa palveluaan asiakkailleen.
 • Laskurahoituspalveluja on tarjolla monenmuotoisia ja joustavasti eri tarpeisiin: voit myydä vain yksittäisen laskun tai rahoittaa kaikki tietylle yritysasiakkaalle lähtevät laskut.
 • Factoring-rahoituksessa hallinnolliset työt vähenevät: voit keskittyä yrityksesi toimintaan ja jättää maksuvalvonnan ja perintätoimet ammattilaisille, mutta säilyttää kuitenkin neuvotteluyhteyden asiakkaaseen.
 • Laskurahoitus on yleensä halvempi vaihtoehto verrattuna esimerkiksi pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamiin yrityslainoihin.
 • Pienemmällä pk-yrityksellä ei usein ole mahdollisuutta neuvotella maksuehdoista esimerkiksi suuremman yritysasiakkaansa kanssa. Laskurahoitus paikkaa tätä tilannetta mahdollistaen rahan yrityksen tilille heti, kun lasku on aiheellista muodostaa. Yritys saa rahan rahoitusyhtiöltä saman tien ja loppuasiakas maksaa laskun maksuehtonsa mukaan.

Laskurahoituksessa rahoitusyhtiö arvioi yrityksen asiakkaiden laatua – ei niinkään laskurahoitukseen ryhtyneen yrityksen. Näin ollen laskurahoitus on usein rahoitusmuotona mahdollinen myös yrityksen haastavammassa taloustilanteessa, kun yritykseltä yhä löytyy luottokelpoisia laskutettavia asiakkaita. Laskurahoituspalvelun avaaminen voi siis onnistua myös yritykselle, jonka oma luottokelpoisuus on heikko.

Sortterin palvelussa saat yhdellä hakemuksella useita tarjouksia niin laskujen rahoituksesta kuin laskujen myynnistä – yrityksesi tarpeen mukaan. Tarjousten joukosta voit valita yrityksesi tilanteeseen parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Etsitkö edullista laskurahoituspalvelua?

Factoring-rahoitus yritykselle edullisella hinnalla

Factoringin eli laskurahoituksen sekä laskujen myynnin hintaa tarkasteltaessa on hyvä ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Jääkö mahdollinen luottotappioriski yrityksellesi vai siirtyykö se rahoitusyhtiölle?
 • Millä luottoluokitustasolla laskutettava yritys on?
 • Kuinka pitkä maksuaika laskulla on?
 • Oletko rahoittamassa yhtä vai useampaa laskua?
 • Kuinka suurta summaa olet laskuttamassa?
 • Onko rahoitustarve kertaluontoinen vai jatkuva?

Jatkuvissa factoring-rahoitussopimuksissa kulut ovat usein edullisempia, mikäli laskusaatavan maksuehto eli maksuaika on lyhyt. Laskuja on mahdollista rahoittaa ja myydä useampia kerralla, mutta myös yksittäisen laskun myyminen onnistuu helposti.

Osa rahoitusyhtiöistä tarjoaa laajempaa factoring-rahoitusta pankkien tapaan. Voit halutessasi ulkoistaa koko laskutusprosessin ja saada näin yrityksesi käyttöön luottoa erääntymättömiä laskuja vastaan.

Rahoitusyhtiöt

Qred logoAlisa PankkiFunduVaurausCapitalBoxKasvurahoitusSME Finance Finland OySvea Bank - logoYritysluotto.fi - logoResurs SMEBusinessCredit - logoBroaden - logoSiltaraha - logoLending House - logoEstateguru logoMomentum HelsinkiCertum logo

Factoring muuttaa laskut rahaksi heti – yritysmuodosta riippumatta

Laskurahoituspalvelut sopivat kaikenkokoisille yrityksille toimialasta tai yrityksen historiasta riippumatta. Eniten laskuja rahoitetaan sellaisilla toimialoilla, joilla maksuajat ovat pitkiä, laskutettavat summat suuria ja loppuasiakkaat yrityksiä. 

Esimerkiksi sesonkivaihtelu saattaa aiheuttaa väliaikaisen vajeen yrityksen kassaan. Tällöin yritys tarvitsee rahaa käyttöönsä nopeammin, kuin sitä olisi tulossa, mikäli odottaisi myyntisaatavien erääntymistä. Joskus taas asiakas voi vaatia laskun maksamiseen pidemmän maksuajan, kuin mikä on yrityksen kassavirran kannalta toivottavaa.

Laskujen factorointi on turvallinen ja nopea tapa hoitaa väliaikainen rahoitustarve. Rahoittamalla avoimet laskut saat rahat yrityksen käyttöön jopa saman päivän aikana.

Yksittäisen tai useamman laskun rahoittaminen voi olla edullinen rahoitusvaihtoehto esimerkiksi silloin, kun yrityksen menot ovat väliaikaisesti normaalia suurempia.

 1. Laskurahoitus pk-yrityksille: Laskurahoitus tarjoaa mahdollisuuden saada rahat myyntisaatavista nopeasti. Laskujen rahoitus auttaa pk-yrityksiä tasapainottamaan kassavirtaa sekä mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvuuden myös hiljaisempina kuukausina.
 2. Toiminimiyrittäjät: Etenkin projektityötä tekevät toiminimiyrittäjät hyötyvät laskujen muuttamisesta rahaksi, kun myyntisaatavat ovat yrittäjän käytettävissä heti työsuorituksen jälkeen.
 3. Kasvuyrityksen laskurahoitus: Kasvuyritykset saattavat kohdata rahoitustarpeita investointien, laajentumisen ja uusien markkinoiden valloituksen vuoksi. Laskurahoitus on joustava rahoitusvaihtoehto, jota voi hyödyntää ilman perinteisiin lainoihin liittyvää paperityötä.

Rahoita laskusaatavat kertaluonteisesti tai jatkuvalla sopimuksella

Laskujen rahoittamiseksi on tarjolla sekä kertaluonteisia että jatkuvia palvelumalleja. Jatkuvassa laskurahoitussopimuksessa voit muuttaa saatavasi rahaksi sitä mukaa, kun yrityksellesi muodostuu uutta laskutettavaa. Jatkuvaa rahoitussopimusta kutsutaan myös nimellä factoring. Modernissa factoring-sopimuksessa voit päättää vapaasti, mitkä laskut haluat rahoittaa.

Laskusaatavien myyminen on suosittu tapa rahoittaa yksittäisiä laskuja joko kertaluonteisesti tai tarpeen mukaan. Laskujen myymisen myötä luottotappioriski siirtyy kokonaan laskut ostaneelle pankille tai rahoitusyhtiölle.

Laskurahoituksen hakeminen on nopeaa – saat rahat yrityksen käyttöön jopa samana päivänä

Kuten muutkin rahoitustuotteet, myös laskurahoitus kannattaa kilpailuttaa. Kilpailuttaminen tuo usein mittavia rahallisia säästöjä. Laskurahoituspalveluiden kilpailuttaminen onkin ainoa luotettava keino varmistaa, ettet maksa factoringista turhia kuluja.

Näin helposti haet laskurahoitusta ja vertailet tarjoukset:

 1. Päätä, kuinka paljon haluat rahoittaa laskujasi. Päätöksen ei tarvitse olla lopullinen, vaan voit keskustella kokonaisuuden lopullisesta suuruudesta rahoituskumppanimme kanssa.
 2. Kirjaa hakemuslomakkeelle päättämäsi rahoitettavien laskujen summa. Suuntaa-antava tieto riittää, sillä summa täsmentyy, kun toimitat laskut rahoitettaviksi.
 3. Täytä laskurahoitushakemus loppuun.
 4. Vertaile tarjoukset vinkkiemme avulla ja valitse yrityksesi tilanteeseen paras kokonaisuus.
 5. Nosta rahaa yrityksellesi laskuja vastaan.

Hakemuksen teko ei sido sinua mihinkään ja se vie vain muutamia minuutteja.

Näin kilpailutat factoring rahoituksen

Täytä hakemus

Täytä hakemus

seuraava
Vertaile tarjoukset

Vertaile tarjoukset

seuraava
Nosta rahat tilille

Nosta rahat tilille

Laskurahoituksen hinta ja rahoitusaste

Laskurahoituksella eli factoringilla tarkoitetaan jatkuvaa laskurahoitusta. Vaikka sopimus on jatkuva, voit päättää, mitkä laskut haluat rahoittaa. Laskurahoituksessa laskut toimivat rahoituksen vakuutena. Yritys saa heti noin 70–90 % laskun summasta ja loput sen jälkeen, kun loppuasiakas on maksanut laskun. Pankki tai rahoitusyhtiö huolehtii laskutukseen liittyvästä hallinnoinnista, rekisteröi maksut sekä lähettää tarvittaessa maksumuistutukset. Laskurahoituksen hintaan vaikuttaa se, jääkö luottotappio yritykselle itselleen vai kantaako rahoitusyhtiö mahdollisen luottotappioriskin.

Factoring on sopiva ratkaisu pidempiaikaiseen rahoitustarpeeseen. Sen hyödyt tulevat esiin toimialoilla, joilla laskujen maksuajat ovat pitkiä ja laskutettavat summat suuria. Laskurahoitus on yleensä laskujen myyntiä edullisempi vaihtoehto. Laskurahoituksen hinta on tyypillisesti 0,5–5 % laskun hinnasta riippuen saatavaan ja saatavan kohteeseen liittyvästä riskistä. Yritys voi laskurahoittaa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaidensa laskuja, mutta tyypillisesti laskurahoitus kytketään yrityksen yritysasiakkaiden myyntisaataviin. Laskurahoitus on rahoitusmuotona mahdollinen ainoastaan, jos yritys toimittaa asiakkailleen laskuja eli suorittaa laskutettavaa liiketoimintaa.

Laskujen myymisellä tarkoitetaan saatavien myymistä kokonaisuudessaan pankille tai rahoitusyhtiölle, joka vähentää ostohinnasta oman palkkionsa. Laskut myyvä yritys saa rahat kokonaisuudessaan käyttöönsä heti. Kuten factoringissa, myös laskujen myynnissä pankki tai rahoitusyhtiö huolehtii kaikesta hallinnoinnista, rekisteröi maksut ja lähettää tarvittaessa maksumuistutukset. Myös riski luottotappioista siirtyy laskut ostaneelle taholle. Laskujen ostamisesta perittävä palkkio on usein noin 2–10 % laskun loppusummasta. Kun yritys myy laskut, se luopuu neuvotteluyhteydestä myytyihin laskusaataviin liittyen, ja laskut ostanut taho hoitaa laskuihin liittyvän viestinnän.

LaskurahoitusLaskujen myynti
Rahojen siirtyminen80 % heti ja 20 %, kun asiakas maksaa laskunYritys saa koko summan heti
Rahoitusyhtiön vastuuHallinnointi, maksujen rekisteröiminen ja tarpeen tullen maksumuistutusten lähettäminenHallinnointi, maksujen rekisteröiminen ja tarpeen tullen maksumuistutusten lähettäminen
Yrityksen tarpeetTarvitsee pidempiaikaista rahoitustaTarvitsee akuuttia rahoitusta
Hinta0,5-5 % laskun loppusummasta2-10 % laskun loppusummasta
LuottotappioriskiLuottotappioriski säilyy yleensä yrityksellä itselläänLuottotappioriski siirtyy kokonaan rahoituslaitokselle

Usein kysyttyjä kysymyksiä laskurahoituksesta

 • Laskurahoitus on rahoitusmuoto, jossayritys saa rahoitusta myyntisaatavia eli erääntymättömiä myyntilaskuja vastaan. Laskurahoitusta kutsutaan myös myös factoringiksi, myyntisaatavarahoitukseksi, laskusaatavarahoitukseksi ja laskujen myynniksi.

  Laskurahoituksessa yritys voi saada noin 70–90 % laskun loppusummasta laskutushetkellä tililleen. Loput laskun saatavasta tilitetään yritykselle sen jälkeen, kun loppuasiakas on maksanut laskun. Laskurahoituksen piiriin on mahdollista sopia liitettäviksi kaikki yrityksen myyntilaskut tai vain valikoidut myyntisaatavat.

 • Laskurahoituksessa laskut toimivat rahoituksen vakuutena. Saat heti noin 70–90 % laskun summasta ja loput sen jälkeen, kun asiakas on maksanut laskunsa. Tällöinkin pankki tai rahoitusyhtiö huolehtii kaikesta hallinnoinnista, rekisteröi maksut ja lähettää tarvittaessa maksumuistutukset.

  Laskujen myyminen puolestaan tarkoittaa sitä, että yritys myy laskut pankille tai rahoitusyhtiölle. Yritys saa maksun myymistään laskuista heti. Tällöin pankki tai rahoitusyhtiö huolehtii kaikesta hallinnoinnista, kantaa luottoriskin sekä rekisteröi maksut ja lähettää tarvittaessa maksumuistutukset, mutta yritys luopuu neuvotteluyhteydestään kyseisiin laskuihin liittyen.

 • Laskurahoituspalvelut sopivat kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Eniten laskuja rahoitetaan kuitenkin toimialoilla, joilla maksuajat ovat pitkiä ja laskutettavat summat suuria. Laskurahoitus on rahoitusmuotona mahdollinen vain, jos yritys muodostaa asiakkailleen laskuja, eli yrityksellä on erääntymättömiä myyntisaatavia esimerkiksi tehdystä työstä, tuotetusta palvelusta tai laskulla myydystä hyödykkeestä. Yritys voi rahoittaa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaidensa laskuja, mutta yritysasiakkaiden laskujen rahoittaminen on tavallisempaa.

 • Laskurahoituksen hinta on noin 0,5–5 % laskun loppusummasta.Osa rahoitusyhtiöistä ja pankeista hinnoittelee palvelunsa myös laskurahoitettavien laskujen määrän mukaan.

 • Myymällä tai rahoittamalla laskut voit saada rahat yrityksen tilille jopa saman päivän aikana.

 • Laskujen rahoittaminen ei edellytä kirjanpitojärjestelmän vaihtamista.

Kilpailuta laskurahoituspalvelut

Sortterilla laskurahoituksen hakeminen, tarjousten vertailu ja kilpailuttaminen onnistuu vaivattomasti ja nopeasti, työaikaa haaskaamatta. Hakemuksen täyttäminen vie aikaa vain muutaman minuutin. Hakemuksesi toimitetaan kerralla useille yritysrahoittajille. Laskurahoituskumppaneinamme toimii ainoastaan luotettavina pidettyjä pankkeja ja rahoituslaitoksia.

Laskurahoituksen kilpailutus on sinulle täysin ilmaista etkä sitoudu mihinkään hakemusta tehdessäsi. Saat lainatarjoukset samana päivänä ja voit rauhassa perehtyä niihin ennen päätöksen tekoa.

Vertaile laskurahoituspalvelut jo tänään – autamme sinua valitsemaan yrityksesi rahoitustarpeeseen sopivimman ratkaisun!