Osakesäästötili vai arvo-osuustili – kuinka sijoitusstrategia vaikuttaa tilin valintaan?

Oletko suunnittelemassa sijoittamisen aloittamista? Ehkä jo sijoitat, mutta et ole vielä kokeillut uutta osakesäästötiliä. Tiedätkö, mitä eroa on osakesäästötilillä sekä arvo-osuustilillä, ja kuinka sijoitusstrategia vaikuttaa tilin valintaan?

Mikä on osakesäästötili?

Osakesäästötili eli OST on sijoitustili, jolle voi siirtää rahaa ja jolla voi ostaa osakkeita. Erityisen osakesäästötilistä tekee se, että osakesäästötili selkeyttää perinteisen osakekaupan monimutkaista verotusta. 

Osakesäästötili tuli Suomen markkinoille 1.1.2020, ja se otettiin käyttöön, sillä kotitaloudet ovat nousseet yhä tärkeämmiksi yrityksen kasvun rahoittajaksi. Osakesäästötilin tarkoituksena on houkutella yksityisiä henkilöitä sijoittamaan entistä enemmän osakkeisiin. 

Osakesäästötili mahdollistaa kaupankäynnin kotimaisista ja ulkomaisista osakkeista, joten osakkeen ostopaikan ei tarvitse olla Helsingin pörssi. ETF-rahastoja (Exchange Traded Fund) eli pörssinoteerattuja rahastoja tilille ei voi ostaa. Sama koskee myös muita pörssilistattuja tuotteita. Osakkeiden luovutusvoitot ja osingot ovat verovapaita ja veroja maksetaan vasta silloin, kun tililtä nostetaan varoja, tai tili lakkautetaan.

Sijoittaminen osakesäästötilillä on rajoitettu niin, että tilillä voi sijoittaa varoja maksimissaan 50 000 eurolla. Alarajaa osakesäästötilillä sijoittamiseen ei kuitenkaan ole, joten kuka tahansa sijoittamisen alkeet hallitseva sijoittaja voi aloittaa OST-sijoittamisen. 

Yksityishenkilöllä voi olla kuitenkin vain yksi osakesäästötili kerralla eikä OST-sijoittaminen ole yrityksille mahdollista.

Osakesäästötilin käyttöönotto vaati hallituksen päätöksen budjettiriihessä ja muun muassa lakimuutoksen. Laki osakesäästötilistä tuli voimaan 17.5.2019. Osakesäästötili on käytössä ainoastaan Suomessa.

Mikä on arvo-osuustili?

Arvo-osuustili eli AOT on tili, joka avataan pankkiin tai johonkin yksityiseen rahoituslaitokseen, kuten esimerkiksi Nordnet tai Degiro rahoitusyhtiöihin. Tiliä käytetään osakkeiden ostamiseen, myymiseen ja säilyttämiseen. 

Tilille voi ostaa myös indeksirahastoja tai ETF:iä. Arvo-osuustilin tulee kuitenkin olla kytketty johonkin pankkitiliin, jonka kautta rahaliikenne kulkee. Lisäksi arvo-osuustilille voi ostaa erilaisia rahastosijoituksia.

Arvo-osuustili mahdollistaa perinteisen osakekaupan käymisen. Arvo-osuustilin kulut ovat kuitenkin usein suuria, sillä tiliin liittyy yleensä jokin tilinhoitomaksu. Tämän lisäksi jokaisesta tapahtumasta syntyy oma maksu palveluntarjoajan hinnaston mukaan. AOT-tilillä sijoittaessa osingoista ja myyntivoitoista tulee myös maksaa veroja vuosittain.

Miten osakesäästötili eroaa arvo-osuustilistä?

Suurin ero osakesäästötilin ja arvo-osuustilin välillä liittyy verotukseen. Kuten jo edellä mainitsimme, osakesäästötilillä voi säilyttää ja siirtää rahaa vapaasti ja verottomasti. Arvo-osuustilin verotus sisältää sen sijaan myös osingot ja luovutustappiot. Osakesäästötili on siis arvo-osuustiliä parempi vaihtoehto verotuksen osalta.

Osakesäästötiliin liittyy kuitenkin rajoituksia, joita arvo-osuustili ei sisällä. Osakesäästötilille saa esimerkiksi siirtää enintään 50 000 euron edestä varoja, mutta sijoitusten arvolle ei ole enimmäissummaa. Arvo-osuustilille ei ole asetettu siirrettävien varojen suhteen maksimisummaa.

Molemmilla tileillä voi ostaa ulkomaalaisia ja suomalaisia osakkeita. Ulkomaalaisia osinkoja maksavia osakkeita ei kuitenkaan osakesäästötilille kannata osaa. Kerromme syistä lisää seuraavassa osiossa.

Viimeinen merkittävä ero arvo-osuustilin ja osakesäästötilin välillä koskee sitä, millaisia sijoitustuotteita tileille voi ostaa. Mikäli ETF-rahastosijoittaminen kiinnostaa sinua, tulee sinun valita AOT, sillä OST:lle ei voi ostaa ETF-rahastoja tai muita vastaavia sijoituskohteita.

Näin arvo-osuustili eroaa osakesäästötilistä:

Arvo-osuustiliOsakesäästötili
HenkilöasiakkaalleKylläKyllä
YritysasiakkaalleKylläEi
OsakesijoittajalleKylläKyllä
ETF-sijoittajalleKylläEi
PörssijohdannaissijoittajalleKylläEi
Onnistuuko arvopaperien siirtoKylläEi
Verotus noston yhteydessäEiKyllä
Vuosittainen verotusKylläEi
Montako tiliä voi omistaaEi rajoitusta1 kpl
TalletusrajaEi50 000 €

ETF:t ja ulkomaalaiset yhtiöt

Mikäli sijoitusstrategiaasi kuuluvat pörssijohdannaiset, ETF:t tai ulkomaalaiset yhtiöt, kannattaa sijoittamista varten valita arvo-osuustili.

Pörssijohdannainen on rahoitusinstrumentti, jonka arvo on sidottu jonkin arvopaperin, indeksin hyödykkeen, oikeuden tai valuutan arvoon. Johdannainen voi olla esimerkiksi termiini tai optio. Johdannaisessa tehdään sopimus jostain tulevaisuudessa toteutuvasta transaktiosta. Pörssijohdannaiset ovat kaupan johdannaispörsseissä. 

Ulkomaalaisia osinkoa maksavia yrityksiä ei kannata kuitenkaan verotussyistä ostaa osakesäästötilille. Ulkomaisten yritysten kohdalla verot maksetaan ulkomaille, eikä niitä saa enää myöhemmin takaisin.

Ulkomaalaiset yhtiöt, jotka eivät maksa osinkoa sopivat kuitenkin osakesäästötilille, sillä tällöin verotus ei käy liian raskaaksi. Mikäli sinulla on kuitenkin ulkomaalaisen osinkoa maksavan yhtiön osakkeita OST:llä, ei se haittaa. Joudut vain maksamaan enemmän veroja.

Osakesäästötili sopii pitkäaikaiseen sijoittamiseen

Osakesäästötili sopii paremmin pidempiaikaiseen sijoittamiseen. Jos sijoitusaikasi on alle 5 vuotta ja tarkoituksenasi on myydä ja ostaa osakkeita, kannattaa osakkeet laittaa arvo-osuustilille.

Mikäli tarkoituksenasi on kuitenkin sijoittaa osingot uudelleen tai vaihtaa sijoituskohteitasi, on osakesäästötili puolestaan parempi vaihtoehto verotusmielessä.

Osakesäästötilin huono puoli verotuksen osalta on kuitenkin se, että verovähennykset saa vasta silloin, kun tili lopetetaan tai vain jos koko tili on tappiolla. Osakesäästötilillä sijoittaessa yksittäisistä tappioista ei siis ole mahdollista saada vähennyksiä.

Mikäli jonkin osakkeen hinta laskee paljon, on toivottavaa, että se on arvo-osuustilillä, sillä silloin tappiosta voi saada verovähennyksiä.

Sijoittajalla voi olla myös molemmat tilit

Sijoitusstrategia vaikuttaa siihen, kumpi tili kannattaa avata ja minkälaisia sijoituksia kummallakin tilillä kannattaa tehdä. Tili kannattaa aina avata omien tarpeiden pohjalta.

Sijoittajana voit valita myös molemmat tilit saadaksesi molempien tilien parhaat hyödyt. Arvo-osuustilejä voi olla rajoittamaton määrä eri rahoituslaitoksissa, mutta osakesäästötilejä voi olla vain yksi henkilöä kohden.

Voit kuitenkin hallinnoida yhtä osakesäästötiliä ja yhtä tai useampaa arvo-osuustiliä samanaikaisesti yhdessä tai useammassa rahoituslaitoksessa.

Silloin kun sijoittaminen on aloitettu arvo-osuustilillä, mutta sijoittaja päättää avata OST:n, jäävät omistukset usein vanhalle arvo-osuustilille. Osakkeita ei edes voi siirtää tililtä toiselle. Tällöin on luonnollista, että myös tilejä on kaksi.

Tällä hetkellä julkisessa keskusteluun on nostettu mahdollisuus osakesäästötilin uudistuksesta, että nykyisen 50 000 euron sijaan tilille voisi tallettaa jopa 100 000 euroa. Lisäksi uudistukset voivat laajentua koskemaan rahastoja, ja myös keskustelua osakesäästötilin sisällyttämisestä on esitetty.

Mikä on sijoitusstrategia?

Sijoitusstrategia on sijoittajan tapa lähestyä sijoittamista ja sen tavoitteita ja ottaa riskejä. Sijoitusstrategia määrittää sen, millaisia omistuksia sijoittajan kannattaa ottaa sijoitussalkkuunsa. 

Sijoitusstrategiaan olisi hyvä sisällyttää ainakin:

  • allokaatiopäätös
  • osto- ja myyntiohjeet
  • riskirajat

Sijoitusstrategia auttaa pysymään viileänä vaativissakin tilanteissa. Se auttaa pysymään laaditussa tavoitteessa silloinkin, kun ihmisen ostokäyttäytyminen muuttuu luontaisesti pörssin heilahdusten ja laskujen myötä.

Millainen on hyvä sijoitusstrategia?

Sijoitusstrategiaa kannattaa pohtia jo ennen tilin avaamista. Valitsemalla oikean tilin saatat esimerkiksi välttyä suuremmilta veroilta. Mutta kuinka sijoitusstrategia kannattaa valita ja mitä sitä valitessa tulisi huomioida?

Strategian rakennus alkaa siitä, että sijoittaja hahmottelee lähtötilanteen ja sijoittamisen tavoitteet. Sijoitusstrategiaa laatiessa kannattaa pohtia millaisista omistuksista olet itse kiinnostunut. Tästä muodostuu perusallokaatio, jossa määritellään eri omaisuusluokkiin sijoitettavien varojen määrät.

Hyvä sijoitusstrategia on sellainen, joka on räätälöity sijoittajan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Strategiassa voi huomioida esimerkiksi sijoittajan iän, tulot, kiinnostuksenkohteet ja riskinsietokyvyn, sekä sijoittamisen tavoitteet.

Lyhytaikaiset sijoitukset, kuten vaikkapa asunnon käsirahaa tai lomamatkaa varten säästettävät rahat kannattaa sijoittaa eri tavalla, kuin omat eläkerahat.

Omaa riskinsietokykyäsi voit arvioida netistä löytyvien työkalujen avulla. Kiinnostavia sijoituskohteita voi löytää mm. erilaisista sijoituspalveluista, kuten eToro palvelusta.

Sijoitusstrategiaan liittyy läheisesti myös hajauttaminen. Vaikka olisitkin kiinnostunut vain tietynlaisista sijoituskohteista, sijoitussalkkua kannattaa rakentaa monipuolisesti. Näin sijoitussalkkusi arvo ei heilahtele yhtä voimakkaasti sijoituskohteidesi arvojen muuttuessa.

Hyvän sijoitusstrategian voi laatia vaikkapa internetin valmiita sijoitussunnitelmapohjia hyödyntäen.

Sijoitusstrategiasta ei kannata kuitenkaan ottaa turhaa stressiä. Strategiaa voi aina muuttaa ja päivittää omien tavoitteiden sekä elämäntilanteen mukaisesti.

Markkinoita on mahdotonta ennustaa ja hyvänkin strategian tehnyt sijoittaja voi epäonnistua tavoitteessaan. Sijoitusstrategiankin luomista tärkeämpää on kuitenkin yrittäminen ja omista virheistä oppiminen.

Sijoitustilit ja verotus

Sijoitustileihin liittyy olennaisesti verotus, joka eroaa hieman tilien mukaan. Alla kerromme, kuinka osakesäästötilin verotus eroaa arvo-osuustilin verotuksesta. 

Osakesäästötili

Osakesäästötilin veroasioiden hoitaminen on helppoa, sillä pankit ja rahoituslaitokset kertovat verottajalle suoraan, mikäli olet nostanut tililtä varoja kuluneen vuoden aikana. 

Osakesäästötilin tuoton määrä ja ennakonpidätys ilmestyvät esitäytettyyn veroilmoitukseen automaattisesti. Jos et ole nostanut rahaa tililtä kuluneen vuoden aikana, jää ”osakesäästötilin tuotto ja tappio” –kohta tyhjäksi eikä sinun tarvitse maksaa veroja.

Arvo-osuustili

Arvo-osuustilin verotus hoituu puolestaan niin, että joka kerta kun myyt osakkeita, syntyy niistä joko voittoa tai tappiota. Osakkeiden myynnissä verottaja soveltaa FIFO-periaatetta (First In, First Out), jolloin verottaja katsoo osakkeet myydyksi siinä järjestyksessä, missä ne on ostettu.

Arvo-osuustilin myyntivoiton veroprosentti on 30 % 30 000 euroon saakka ja 34 % sen yli menevältä osuudelta.

Verovapaan myynnin osuus on 1 000 euroa /vuosi. Lisäksi mahdolliset osakkeiden myynnistä koituneet tappiot on mahdollista vähentää myyntivoitoista.

Veroilmoitusta täyttäessä kannattaa varmistaa, että saat kaikki ne vähennykset ja helpotukset, joihin olet oikeutettu.

Muista ilmoittaa veroilmoituksessasi myös mahdolliset ulkomaan arvopaperikaupan tulot ja menot.

Valitse tili strategiasi mukaan

Arvo-osuustili ja osakesäästötili ovat kaksi sijoittamiseen tarkoitettua tiliä Suomessa. Jokainen sijoittaja voi päättää valitseeko toisen tilin vai molemmat oman sijoitusstrategiansa mukaisesti. Osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä on molemmilla omat hyvät puolensa.

Lue lisää sijoittamisesta ja vertaile sijoitussovelluksia palvelussamme.

Pankit ja lainanantajat

Pop PankkiResurs BankAktia - logoBank NorwegianNordax Bank logoBigbankAvidaKaarnaTF Bank logoBrocc logoAlisa PankkiLea bankInstabankSweepBank logoFixura logoMorrow Bank logoBondora logoCredigoHalino logoSvea Bank - logoremember logo

Kilpailutettuja lainoja

lainatarjous0 €

Tämän verran olemme kilpailuttaneet asiakkaidemme lainahakemuksia viimeisen 30 päivän aikana.