Vastuullinen kuluttaminen – tee vastuullisempia hankintoja näillä keinoilla
Takaisin blogiin
# Muu laina

Päivitetty:

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja:

Teija Välinoro

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Vastuullinen kuluttaminen – tee vastuullisempia hankintoja näillä keinoilla

Vastuullisilla valinnoilla voit tehdä ympäristöystävällisempiä ja eettisesti parempia hankintoja. Vastuullinen kuluttaminen ulottuu tavaroiden ja palveluiden ostamisesta kierrättämiseen ja sähkönkulutukseen. Voit edistää omaa vastuullisempaa kuluttamista monin keinoin.

Vastuullinen kuluttaminen tukee kestävää kehitystä, ympäristön suojelua ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Vastuullinen kuluttaminen ei liity pelkästään tuotteiden tai palveluiden ostamiseen, vaan kyse on konkreettisella tasolla erilaisista arjessa tehtävistä päätöksistä siitä, mitä ja miten kulutamme: kierrätämmekö materiaaleja, miten liikumme ja matkustamme ja kuinka paljon käytämme sähköä tai vettä.

Usein vastuullinen kuluttaminen kuitenkin mielletään vastuullisten valintojen tekemiseksi tavaraa tai tuotetta hankittaessa, kuten ilmenee Kaupan liiton tutkimustiedotteessa: kestävien hankintojen tekemistä pidetään vastuullisen kuluttajan tärkeimpänä ominaisuutena. Toiseksi tärkeimpänä pidetään Suomessa yhteiskuntavastuunsa kantavien yritysten suosimista.

Kaupan liiton tutkimuksen mukaan 

 • 70 % suomalaisista on valmiita maksamaan enemmän kestävistä tuotteista 
 • 70 % haluaisi suosia yrityksiä, jotka työllistävät, investoivat ja maksavat veroja Suomeen 
 • 46 % olisi valmis maksamaan siitä korkeampaa hintaa. 

Tutkimuksen valossa vastuullinen kuluttaminen on monille tärkeää ja siihen ollaan valmiita panostamaan jossain määrin myös rahallisesti. Toki arjessa tämä helposti unohtuu: Kuluttajaliiton tutkimuksen mukaan vain reilu kolmannes vastaajista kertoi kiinnittävänsä huomiota ympäristömerkkeihin aina tai useimmiten – suurin osa vain joskus tai ei ollenkaan. 

Ylipäätään suomalaisten tavaroiden kulutus on kasvanut koko 2000-luvun ja tavaroiden osuus kotitalouksien hiilijalanjäljestä on noussut 6 % parinkymmenen vuoden aikana, käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksesta. Ei riitä, että valitsemme vastuullisempia tuotteita, vaan kuluttamisen näkökulmasta tulisi tarkastella entistä kriittisemmin, mitkä hankinnat ovat välttämättömiä ja mitkä eivät.

Vastuullisten kulutusvalintojen tekeminen antaa mahdollisuuden vaikuttaa yritysten tuottamiin palveluihin ja tuotteisiin. Mitä enemmän kuluttajat kiinnittävät läpinäkyvyyteen, kestävyyteen ja yritysten yhteiskuntavastuun kantamiseen huomiota, sitä enemmän se viestii yrityksille heidän odotuksistaan yritysten toimintaa kohtaan.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 530 arvosteluun.
powered by

Tunnista aidosti vastuullisesti toimivat yritykset

Vastuullisesti tuotettujen palveluiden ja tuotteiden tunnistaminen ei aina ole yksinkertaista. Yhä useammat yritykset panostavat kestävään ja vastuulliseen liiketoimintaan, mutta valitettavasti kaikki yritykset eivät toimi lupaustensa mukaisesti. Viherpesu näyttäytyy yleensä epäselvinä väitteinä tuotannon ympäristövaikutuksista.

EU:n komission vuonna 2020 tekemän kartoituksen mukaan 53 % yritysten ympäristöä koskevista väittämistä sisältää epämääräistä, harhaanjohtavaa tai perusteetonta tietoa tuotteiden ympäristöominaisuuksista kaikkialla EU:ssa ja useissa eri tuoteryhmissä. Suomessa vuonna 2021 toteutetun Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan yritysten mainonnassa käyttämistä ympäristöväittämistä 56 % todettiin epäasiallisiksi.

Tämä näkyy myös kuluttajien kokemuksessa: Kuluttajaliiton tutkimuksen mukaan 81 % vastaajista koki melko tai erittäin vaikeaksi arvioida yrityksen ympäristöväitteiden perusteella, mikä tuote on aidosti ympäristön kannalta kestävä. 

Vaikka yritysten vastuullisuuden arvioiminen voi olla haastavaa, voit mahdollisuuksien mukaan pienilläkin teoilla edistää vastuullisempaa kuluttamista. Arvioi, mitä todella tarvitset, riittääkö olemassa olevan tavaran korjaaminen tai voitko uuden sijasta hankkia käytetyn. On kuitenkin tilanteita, joissa uuden tuotteen, tavaran tai vaatteen hankinta on tarpeen. Mitä silloin sitten kannattaa ottaa huomioon?

Vertailussamme mukana olevat lainanantajat:

Pop PankkiResurs BankAktia - logoBank NorwegianNordax Bank logoAvidaKaarnaTF Bank logoBrocc logoAlisa PankkiLea bankInstabankSweepBank logoFixura logoMorrow Bank logoBondora logoCredigoHalino logoSvea Bank - logoremember logoSaldo

Vastuullisuus on kokonaisuuden arviointia

Vastuullisten valintojen näkökulmasta kuluttajan on hyvä tarkastella tuotteen kokonaisuutta. Pelkästään edullinen tai kallis hinta ei kerro vastuullisuudesta. 

Valitessasi tuotetta huomioi 

 • käytetyt materiaalit ja raaka-aineet
 • tuotteen laatu 
 • kierrätettävyys
 • vastuullisuusmerkinnät.

Moniin materiaaleihin ja tuotteiden valmistukseen liittyy kestävyyden kannalta haastavia kysymyksiä. Luonnonmateriaalit eivät automaattisesti ole vastuullisin valinta: esimerkiksi puuvillan tuotanto kuluttaa paljon vettä tai huonekalun puu ei välttämättä ole vastuullisesti tuotettua. Fossiilisista raaka-aineista valmistetut muoviperäiset materiaalit, kuten synteettiset vaatekuidut, aiheuttavat ongelmia mikromuovien kertymisenä luontoon, mutta monissa tilanteissa muoviperäsiten materiaalien käyttö on välttämätöntä. 

Materiaalin alkuperään ja tuotteen vastuullisuusmerkintöihin kannattaa perehtyä. Lisäksi on hyvä suosia esimerkiksi kierrätysmateriaaleja. Käytettyjen raaka-aineiden suhteen esimerkiksi kosmetiikkatuotteissa voi suosia tuotteita, joissa on hyödynnetty elintarviketuotannon sivuvirtoja ja biohajoavia raaka-aineita. 

Tuotteen hyvä laatu edesauttaa vastuullisuutta – laadukas tuote kestää käytössä pitkään ja on parhaimmillaan vielä kierrätettävissä eteenpäin. Ylipäätään kierrätettävyys on hyvä huomioida jo ostovaiheessa: ovatko tuotteen materiaalit kierrätyskelpoisia, jääkö pakkausjätettä käytön jälkeen ja voiko tavaraa mahdollisesti myydä seuraavalle käyttäjälle, jos sille ei ole enää käyttöä?

Käyttötavaroissa ja elintarvikkeissa on monenlaisia vastuullisuusmerkintöjä: osa on yritysten itse itselleen antamia, ja osa kolmannen osapuolen valvomia ja myöntämiä. Ympäristömerkkien lisäksi käytössä on eettisiä merkkejä, joilla kerrotaan tuotteen vaikutuksista valmistusmaahan. Yritysten omien merkkien haaste on niiden todenperäisyyden arvioimisen vaikeus. Kannattaakin tutkia, mihin merkki perustuu.

Viranomaisten perustamia ympäristömerkkejä ovat:

 • Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki
 • EU-ympäristömerkki
 • EU:n energiamerkki
 • EU:n luomumerkki. 

Näiden lisäksi on muiden maiden merkkejä sekä Suomessa puu- ja paperituotteiden sertifiointijärjestelmät PEFC ja FSC, jotka kertovat vastuullisesta puunhankinnasta ja vastuullisesti hoidetusta metsästä. Viralliset ympäristömerkit kertovat siitä, että tuotteen ja sen valmistuksen ympäristövaikutukset ovat puolueettoman tahon arvioimia, ja tuote on laadukas.

Yksi hakemus, lukuisia lainatarjouksia!

Ruoan suhteen voit tehdä vastuullisia valintoja joka päivä

Ruoka on yksi oleellisin keino lisätä omien kulutusvalintojen vastuullisuutta, sillä syömme joka päivä ja ruoan tuotanto aiheuttaa paljon ympäristövaikutuksia. Ruoan vastuullisuus ei koostu vain yksittäisestä tekijästä, vaan koko ruokaketjusta, johon kuuluvat muun muassa ympäristötekijöiden, eläinten hyvinvoinnin ja tuoteturvallisuuden huomiointi. 

Kuluttajan on haastavaa selvittää koko tämä ketju yksittäisen tuotteen kohdalla, joten laatumerkit ja tuotetiedot helpottavat valintaa. 

Arjen vastuullisempia valintoja voi tehdä esimerkiksi:

 • vähentämällä punaisen lihan syömistä
 • lisäämällä kasvisproteiinien ja kasvisten käyttöä
 • hyödyntämällä satokausien antimia
 • nauttimalla kotimaista järvikalaa
 • valitsemalla tietoisesti tuotteita, joiden merkinnät ja selosteet ovat kunnossa.  

Koska ruoan valmistus aiheuttaa aina resurssien kulumista ja ympäristövaikutuksia, on ruokahävikin vähentäminen yksi tärkeimmistä keinoista lisätä oman kulutuksen vastuullisuutta. Hävikkiä voi vähentää muun muassa suunnittelemalla ateriat etukäteen, pakastamalla ylimääräiset ruoat ja tarkistamalla säännöllisesti kuiva-ainekaapin sisällön ja tuotteiden päiväykset, jotta ne tulevat käytettyä ajoissa. 

Hävikin vähentäminen vaikuttaa positiivisesti myös omaan rahapussiin, kuten ylipäätään vastuullinen kuluttaminen: kun arvioimme tarkemmin, mitä meidän tarvitsee ostaa ja hyödynnämme kirpputoreja sekä panostamme laadukkaisiin ja pitkään kestäviin tuotteisiin, heijastuu tämä kaikki positiivisesti omaan talouteen. Vastuulliseen kuluttamiseen liittyy vastuullinen talouden hallinta, kuten budjetointi, hankintojen ennakointi sekä tarvittavien palveluiden, kuten lainojen, kilpailuttaminen.

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja

Teija Välinoro

Teija on valmistunut tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja opiskelee parhaillaan työn ohessa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kirjoittaminen on ollut Teijalle aina luontevaa niin vapaa-ajalla kuin työssäkin. Erilaisten tekstien suunnittelu ja tuottaminen ovat kuuluneet hänen työnkuvaansa reilun kuuden vuoden ajan. Pankki- ja rahoitusalan tekstejä Teija on tehnyt vuodesta 2023 alkaen.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin