Positiivinen luottotietorekisteri – mikä ja miksi?
Takaisin blogiin
# Ajankohtaista

Päivitetty:

Kirjoittaja Joona

Kirjoittaja:

Joona Paakkanen

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Positiivinen luottotietorekisteri – mikä ja miksi?

Positiivinen luottotietorekisteri kokoaa yhteen tiedot yksityishenkilöiden luotoista. 1.4.2024 käyttöön tulleen rekisterin tavoitteena on parantaa luotonantajien kykyä arvioida luotonhakijoiden luottokelpoisuutta ja vähentää siten kotitalouksien ylivelkaantumista.

Kotitalouksien ylivelkaantuminen on kasvanut Suomessa lähes koko 2000-luvun. Valtioneuvoston vuonna 2020 julkaiseman selvityksen mukaan maksuhäiriöisten määrä lisääntyi edeltävän kymmenen vuoden aikana yli 80 000 henkilöllä. 

Kesällä 2022 voimaan astui laki positiivisesta luottotietorekisteristä, jonka tarkoituksena on hillitä kotitalouksien ylivelkaantumista tarjoamalla luotonantajille reaaliaikaista tietoa asiakkaiden tuloista ja veloista luottopäätöstensä tueksi.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella ja ilman piilokuluja
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 501 arvosteluun.
powered by

Mikä positiivinen luottotietorekisteri on? 

Positiivinen luottotietorekisteri on Verohallinnon Tulorekisteriyksikön ylläpitämä tietokanta, johon kerätään tiedot yksityishenkilöiden tuloista ja luotoista. Rekisteri sisältää myös tiedot muun muassa luottojen lyhennyksistä, luottosopimusten muutoksista ja maksuviiveistä.

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa:

 • 1.4.2024 alkaen rekisteristä löytyvät luotonmyöntäjien ilmoittamat tiedot yksityishenkilöille myönnetyistä kuluttajaluotoista ja niihin rinnastuvista luotoista. Positiiviseen luottorekisteriin ilmoitetaan esimerkiksi asuntolainat, opintolainat, luottokortit, kulutusluotot ja osamaksusopimukset. 
 • 1.12.2025 rekisteriin ilmoitetaan tiedot luotoista, jotka on myönnetty yksityisille elinkeinonharjoittajille.  

Pankeilla ja rahoituslaitoksilla on velvollisuus ilmoittaa myöntämänsä lainat tietokantaan päivittäin. Positiivinen luottotietorekisteri sisältää siten lähes reaaliaikaiset tiedot kuluttajien ottamista kuluttajaluotoista ja luotoissa tapahtuneista muutoksista, kuten lainanlyhennyksistä.

Vertailussamme mukana olevat lainanantajat:

Pop PankkiResurs BankAktia - logoBank NorwegianNordax Bank logoAvidaKaarnaTF Bank logoBrocc logoAlisa PankkiLea bankInstabankSweepBank logoFixura logoMorrow Bank logoBondora logoCredigoHalino logoSvea Bank - logoremember logoSaldo

Kuka voi pyytää rekisteriotetta positiivisesta luottotietorekisteristä?

Laki positiivisesta luottotietorekisteristä (739/2022) määrittää tarkkaan, kenellä on oikeus saada rekisteristä tietoja ja mihin tarkoituksiin niitä voi käyttää. 

Luotonantaja voi tilata rekisteriotteen vain, jos: 

 • Olet hakemassa uutta lainaa
 • Haet olemassa olevaan lainasopimukseen muutosta, joka edellyttää luottokelpoisuuden arviointia 
 • Olet takaamassa toisen henkilön lainaa

Kuluttajansuojalain mukaan luotonantajalla on velvollisuus arvioida lainanhakijan luottokelpoisuutta luottorekisteritietojen ja muiden vastaavien tietojen perusteella. Mikäli siis haet esimerkiksi uutta kulutusluottoa, tarkistaa luotonmyöntäjä automaattisesti tulosi ja olemassa olevat luottosi pyytämällä luottotietorekisteriotteen positiivisesta luottotietorekisteristä

Myös tietyillä viranomaisilla on oikeus saada tietoja luottotietorekisteristä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Tietoja rekisteristä voivat saada Finanssivalvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Rahoitusvakausvirasto, Suomen Pankki ja Tilastokeskus. Kelalla ja Verohallinnolla ei ole pääsyä positiivisen luottotietorekisterin tietoihin. 

Voit tarkistaa Verohallinnon ylläpitämästä asiointipalvelusta, ketkä ovat tietojasi pyytäneet ja mihin tarkoituksiin.

Yksi hakemus, useita rahoitustarjouksia

Miten kuluttaja hyötyy positiivisesta luottotietorekisteristä? 

Positiivinen luottotietorekisteri palvelee myös kuluttajaa. Kuka tahansa yksityishenkilö voi kirjautua rekisterin sähköiseen asiointipalveluun, jossa voi tarkistaa omien luottojen tiedot ja tulorekisteriin ilmoitetut tulot. Palveluun on tallennettu myös luottojen korot, lyhennykset, päättymispäivät ja muut oleelliset tiedot. 

Näin voit tarkistaa omat positiiviset luottotiedot: 

 1. Mene osoitteeseen vero.fi/positiivinenluottotietorekisteri.
 2. Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 3. Tarkastele tietoja luotoistasi ja tuloistasi. Palveluun on tallennettu tulot 12 edeltävän kuukauden ajalta.

Palvelussa voit asettaa itsellesi myös vapaaehtoisen luottokiellon, mikä voi tulla tarpeeseen esimerkiksi identiteettivarkauden kohdalla. Kielto voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. 

Mikäli havaitset positiivisissa luottotiedoissasi virheitä, kannattaa ensisijaisesti olla yhdessä luotonantajaan, sillä se on velvollinen ilmoittamaan tiedot palvelun ylläpitäjälle eli Verohallinnolle. Halutessasi voit olla yhteydessä myös Verohallinnon asiakaspalveluun. 

Vinkki: Kuluttajan näkökulmasta positiivisen luottotietorekisterin tarkoituksena on ehkäistä ylivelkaantumista ja helpottaa talouden hallintaa. Talouden hallinnassa apunasi on myös Sortterin maksuton lainalaskuri, jolla voit arvioida esimerkiksi lainojen takaisinmaksuaikoja ja laatia taloustilanteeseesi sopivan kuukausittaisen budjetin.

Kuluttajan näkökulmasta positiivisen luottotietorekisterin tarkoituksena on ehkäistä ylivelkaantumista ja helpottaa talouden hallintaa.

Positiivinen luottotietorekisteri edistää luotonannon läpinäkyvyyttä 

Luottorekisterit voidaan jaotella positiivisiin ja negatiivisiin luottorekistereihin. Suomessa on ollut käytössä niin sanottu negatiivinen luottorekisteri, joka sisältää ainoastaan lainanhakijan mahdolliset maksuhäiriömerkinnät.

Negatiivinen luottorekisteri ei siis kerro mitään lainanhakijan velkaantuneisuudesta. Vaikka hänen luottotietonsa olisivat puhtaat, voi hänellä olla laskuja rästissä ja riski joutua maksuvaikeuksiin esimerkiksi liiallisen velanoton myötä. 

Positiivinen luottotietorekisteri parantaa siten luotonannon läpinäkyvyyttä. Kun luotonmyöntäjä saa rekisteristä reaaliaikaiset tiedot lainanhakijan tuloista ja veloista, perustuu lainapäätös aina hänen todelliseen maksukykyynsä. 

Positiivisen luottotietorekisterin hyödyt pähkinänkuoressa:  

 • Vähentää kotitalouksien ylivelkaantumista
 • Edistää luotonantajien edellytyksiä arvioida luotonhakijan luottokelpoisuutta
 • Parantaa kuluttajien taloudenhallintaa
 • Tarjota luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa lainamarkkinoista
 • Helpottaa lainamarkkinoiden valvontaa ja seurantaa

Positiivisen luottotietorekisterin vaikutukset lainan saantiin 

Luotonmyöntäjän näkökulmasta positiivinen luottotietorekisteri pienentää luottotappioiden riskiä. Rekisterin käyttöönoton myötä pankit ja rahoituslaitokset saavat aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa lainanhakijan taloudellisesta tilanteesta niin tulojen kuin velkojen osalta. 

Kuluttajan kannalta uudistus on kaksiteräinen miekka: voit saada lainaa aiempaa paremmilla tai huonommilla ehdoilla omasta maksukyvystäsi riippuen. 

Miten positiivinen luottotietorekisteri voi vaikuttaa lainan saantiin?

 1. Voit saada lainaa aiempaa paremmilla ehdoilla, mikäli olet hoitanut raha-asiasi hyvin. Arvioiden mukaan positiivinen luottotietorekisteri parantaa etenkin niiden lainanhakijoiden luotonsaantimahdollisuuksia, joilla ei ole paljon olemassa olevia luottoja. 
 2. Voit saada lainaa aiempaa huonommilla ehdoilla, mikäli maksukykysi arvioidaan heikentyneeksi esimerkiksi useiden olemassa olevien lainojen vuoksi. Huonoksi arvioitu maksukyky voi pahimmillaan jopa estää lainan saamisen. 
 3. Voit saada lainaa aiempaa nopeammin. Luotonmyöntäjät saavat tarvitsemansa tiedot sähköisestä rekisteristä lähes reaaliaikaisesti, mikä nopeuttaa lainanhakuprosessia. 

Positiivinen luottotietorekisteri voi myös vähentää vakuuksien tarvetta. Arvioiden mukaan vakuudettomien lainojen määrä kasvaa, sillä niitä voidaan myöntää pelkästään positiivisesta luottotietorekisteristä saatavan informaation perusteella.

Mitä tietoja positiivinen luottotietorekisteri sisältää? 

Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetaan tiedot muun muassa seuraavista kuluttajaluotoista: 

 • Asuntolainat
 • Opintolainat
 • Kulutusluotot
 • Luottokorttivelat 
 • Osamaksusopimukset 
 • Kuluttajaluottoon rinnastettavat leasingluotot 

Rekisteri sisältää myös maksuviivetiedot, mikäli lainan maksuerän maksaminen on viivästynyt yli 60 päivää eräpäivästä tai laina on eräännytetty. Maksuviivemerkintä voi maksuhäiriömerkinnän tavoin hankaloittaa uuden luoton ottamista. 

Positiiviseen luottotietorekisteriin ei tallenneta tietoja maksuhäiriömerkinnöistä. Maksuhäiriömerkinnät kirjataan myös jatkossa niin sanottuihin negatiivisiin luottotietorekistereihin, joita Suomessa ylläpitävää muun muassa Suomen Asiakastieto Oy.

Kirjoittaja Joona

Kirjoittaja

Joona Paakkanen

Joona on sisällöntuotannon ammattilainen, joka nauttii laadukkaiden verkkosisältöjen tuottamisesta asiakasviestinnän tarpeisiin. Joonalla on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Savonia-ammattikorkeakoulusta, “pääaineenaan” taloushallinto. Talouden eri ilmiöihin myös koulutuksensa kautta perehtynyt Joona on tuottanut pankki- ja rahoitusalaan liittyviä tekstejä vuodesta 2021 lähtien

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin