Miten verouudistukset vaikuttavat talouteesi vuonna 2024?
Takaisin blogiin
# Ajankohtaista

Päivitetty:

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja:

Teija Välinoro

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Miten verouudistukset vaikuttavat talouteesi vuonna 2024?

Tämän vuoden puolella verotukseen on tullut tai on tulossa monia muutoksia, jotka suurentavat joidenkin yksittäisten verojen määrää, mutta kokonaiskuvassa uudistukset keventävät monen verotusta erityisesti tuloverojen suhteen.

Tuloveroja koskevat muutokset koskettavat kaikkia ja lisäksi muutoksia tulee myös muun muassa perintöverotukseen sekä kotitalousvähennykseen. Joitakin kotitalouksia voi koskea useampi verotuksen uudistus, kun taas osassa kotitalouksissa erot edellisvuoden verotukseen jäävät vähäisemmiksi. 

Verotuksessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat verotukseen eri tavoin: jos muutos koskee suoraan veroista tehtäviä vähennyksiä tai verotusprosentteja, ne vaikuttavat konkreettisemmin maksettavien verojen määrään. Jos sitä vastoin muutos koskee vähennyksiä, jotka tehdään tuloista ennen veron laskemista, vaikutus jää usein pienemmäksi.

Näin vuoden 2024 muutokset vaikuttavat maksettavien verojen määrään:

MuutoskohdeKasvattaa maksettavien verojen määrääPienentää maksettavien verojen määrää
Työmatkakulujen vähennysX 
Ensiasunnosta maksettava varainsiirtoveroX 
Varainsiirtoverotus X
Maapohjan yleinen kiinteistöveroX 
Verovapaat matkakustannusten korvaukset X
LuontoisedutXX
Työtulo- ja perusvähennykset tuloverotuksessa X
Kotitalousvähennyksen laajentuminen X
ViivästyskorotX

Missä verotus kiristyy?

Työmatkakuluista voi jatkossa saada verovähennyksiä aiempaa vähemmän. Asunnon ja työpaikan välisten matkojen omavastuu nousee 750 eurosta 900 euroon ja matkakuluvähennyksiä voi saada enintään 7 000 euroa, kun summa aiemmin oli 8 400 euroa. 

Luontoisetujen arvojen suhteen Verohallinto tekee päätökset vuosittain. Luontoisetu katsotaan palkkatuloksi, jonka verotusarvo määräytyy luontoisetupäätöksen perusteella. Nyt tehdyistä päätöksistä osa kasvattaa maksettavien verojen määrää, osa alentaa. Yksi yleisimmistä luontoiseduista on matkapuhelinetu, ja jatkossa siihen sisältyvät myös puhelimen tietoliikenneyhteyden kulut. 

Monilla on käytössään autoetu, joka voi olla joko vapaa autoetu tai auton käyttöetu. Näiden erona on, että käyttöedussa työntekijä maksaa itse vähintään polttoaine- tai sähkönlatauskulut. Vapaassa autoedussa työnantaja maksaa kaikki kustannukset.

Myös autoetuun tehtiin päivitys tälle vuodelle:

 • perusarvoprosentti nousee 0,1:llä ikäryhmän A (käyttöönottovuosi 2022–2024) autoissa.
 • vapaassa autoedussa käyttövoimakustannusten osuudesta vähennetään jatkossa täyssähköautojen osalta 9 senttiä kilometriltä, eli käyttökustannusten euromäärä pienenee.

Ensiasunnon ostajien kannalta iso muutos on ensiasuntojen verovapauden poistuminen, joka koskee 1.1.2024 tehtyjä asuntokauppoja. Jatkossa siis ensimmäistä omistusasuntoa ostava maksaa kauppasummasta normaalin varainsiirtoveron, jonka summa voi olla useita tuhansia euroja. 

Kiinteistönomistajia koskee 1.1.2024 alkaen tehty muutos, jonka mukaan maapohjan ja rakennusten yleiset kiinteistöveroprosentit eriytetään. Samalla maapohjan yleisen kiinteistöveroprosentin alaraja nousee 1,30 prosenttiin aiemmasta 0,93 prosentista, mutta yläraja säilyy 2 %:ssa. Korotus koskee kuntia, joissa veroprosentti on aiemmin ollut uutta alarajaa pienempi. Sen sijaan rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti säilyy 0,93–2 prosentissa. Tämä muutos ei koske Ahvenanmaata.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella ja ilman piilokuluja
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 501 arvosteluun.
powered by

Erityisesti tuloverotus ja varainsiirtoverotus kevenevät

Paljon työssään matkustamaan joutuville verotuksessa astui voimaan positiivisia muutoksia, kun vuoden 2024 verovapaat kotimaan matkakustannusten korvaukset nousivat:

 • Kokopäiväraha nousi kolme euroa eli 51 euroon
 • osapäiväraha nousi kaksi euroa eli 24 euroon
 • ateriakorvaus kasvoi 12,75 euroon
 • kilometrikorvaus asetettiin 57 senttiin kilometriltä. 

Kaikkia palkansaajia koskevia muutoksia tämän vuoden verotuksessa on työtulovähennyksen enimmäismäärän nousu, mikä vaikuttaa keventävästi verotukseen, mutta samalla joiltain osin rajoja kiristetään. Lisäksi kaikkien tuloverotukseen vaikuttaa perusvähennyksen enimmäismäärän korotus. 

Enimmillään työtulovähennystä voi saada 2 140 euroa, eli korotus tälle vuodelle on 110 euroa. Samalla nousee vähennyksen puhtaan ansiotulon raja, joten vähennystä ei saa, mikäli ansiotulot ovat vähintään noin 168 400 euroa. Esityksen mukaan jatkossa 60–64-vuotiaat eivät saa enää korotettua työtulovähennystä, mutta 65 vuotta täyttäneillä korotus nousee 1200 euroon.

Perusvähennys nousee 3 980 euroon, kun se aiemmin oli 3 870 euroa. Täysimääräisenä tämän vähennyksen saa, kun tulot vuodessa ovat:

 • päivärahatulo 3 980 euroa
 • palkkatulo 8 000 euroa
 • eläketulo  13 600 euroa.

Mikäli tänä vuonna on suunnitelmissa tehdä kiinteistö-, asunto-osake- tai arvopaperikauppoja, pääset hyödyntämään uusia varainsiirtoveroprosentteja:

 • kiinteistöjen varainsiirtovero alenee 3 prosenttiin
 • asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtovero pienenee 1,5 prosenttiin
 • arvopapereiden varainsiirtovero on jatkossa 1,5 %.

Vertailussamme mukana olevat lainanantajat:

Pop PankkiResurs BankAktia - logoBank NorwegianNordax Bank logoAvidaKaarnaTF Bank logoBrocc logoAlisa PankkiLea bankInstabankSweepBank logoFixura logoMorrow Bank logoBondora logoCredigoHalino logoSvea Bank - logoremember logoSaldo

Laajennus kotitalousvähennyksen käyttöön ja perintöveron maksun helpotusta

Osa verotuksessa tapahtuvista muutoksista koskee vain tiettyjä tilanteita. Yksi merkittävimmistä tällaisista muutoksista verotuksessa on perintöveron maksuaika. Kun aiemmin se oli kaksi vuotta, on jatkossa maksuaika 10 vuotta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että veron ensimmäisestä eräpäivästä pitää olla kulunut 10 vuotta, ennen kuin sitä voidaan periä ulosotossa, sen perusteella voidaan hakea verovelvollista konkurssiin tai merkitä maksamatta olevaa perintöveroa verovelkarekisteriin. Joka tapauksessa eräpäivän jälkeen maksetusta perintöverosta pitää maksaa viivästyskorkoa, joka on vuonna 2024 alennettu 7,5 prosenttiin. 

Kotitalousvähennys koskee monta suomalaista, ja vuonna 2024 siihen tehtiin pieniä päivityksiä. Kotitalous-, hoiva ja hoitotyöstä maksettavaa korotettua kotitalousvähennystä päätettiin jatkaa, ja jatkossa se kattaa myös kotona annetun fysioterapian ja toimintaterapian.

Korotettu kotitalousvähennys on 

 • 60 % työkorvauksesta
 • 30 % palkoista
 • enimmäismäärä 3 500 €.

Korotettu kotitalousvähennys ei koske muita kotoa suoritettavia töitä, kuten remontteja, vaan niitä koskee normaali kotitalousvähennys. Sen sijaan väliaikaista sähkövähennystä ei saa enää tänä vuonna. Kotitalousvähennys pienentää kodin remontoinnin kustannuksia, sillä muun muassa työkorvauksesta vähennys on 40 %. Tämä kannattaa huomioida remontin budjetoinnissa, minkä tekemistä helpottaa myös lainalaskuri.

Verojen viivästys- ja hyvityskorkoihin tuli muutoksia kuluvalle vuodelle, jotka toki koskevat veronmaksajaa vain siinä tilanteessa, että veroja maksaa myöhässä tai saat veronpalautuksia. 

Verojen viivästyskorot nousivat aiemmasta 7 prosentista seuraavasti:

 • perintöveron viivästyskorko on nyt 7,5 %
 • muiden verolajien viivästyskorko on 11 %
 • lisäksi huojennettu viivästyskorko nousi kahdesta prosentista kuuteen.

Verojen hyvityskorkoa korotettiin, joten jatkossa veronpalautuksille maksettava hyvityskorko on 2 %, kun se aiemmin oli 0,5 %.

Kokonaisuudessaan hallituksen esityksen mukaan vuoden 2024 verotuksen muutosten vaikutus jokaisen omaan verotukseen vaihtelee: muutosten myötä veroaste alenee 0,38–1,04 % riippuen tulotasosta. Keskituloisilla se tarkoittaa vuodessa noin 200–300 euron säästöä veromaksuista.

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja

Teija Välinoro

Teija on valmistunut tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja opiskelee parhaillaan työn ohessa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kirjoittaminen on ollut Teijalle aina luontevaa niin vapaa-ajalla kuin työssäkin. Erilaisten tekstien suunnittelu ja tuottaminen ovat kuuluneet hänen työnkuvaansa reilun kuuden vuoden ajan. Pankki- ja rahoitusalan tekstejä Teija on tehnyt vuodesta 2023 alkaen.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin