Mikä rahalaitos tarjoaa lainan edullisesti? Kilpailuta rahalaitokset ja hae lainaa tarpeesi mukaan 1 000 € - 60 000 €

Etsitkö edullisinta lainaa hankintojen toteuttamiseksi? Haluaisitko yhdistää olemassa olevat lainat ja luottokortit yhdeksi suuremmaksi lainaksi ja säästää rahaa? Lainoja vertailemalla voit säästää jopa tuhansia euroja, joten kilpailuttaminen todellakin kannattaa!

Vertaile lainatarjouksia helposti

Valitse lainasumma

9 000 €

Valitse laina-aika

4 vuotta
221 €
Arvioitu kuukausierä
tiedot
 • IlmainenIlmainen hakemus
 • Lainatarjous ilman sitoumuksiaEt sitoudu mihinkään
 • NopeaSaat lainapäätöksen samana päivänä
Laina-aika voi olla 1-15 vuotta, lainasumma 1 000–60 000 € ja korko 4–20 %. Esimerkki: Kun lainasumma on 9 000 €, korko 7 %, takaisinmaksuaika 4 vuotta, avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 5 €/kk, kuukausierä on 221 €, takaisinmaksettava summa 10 585 € sekä todellinen vuosikorko on 8,5 %.
 • Parhaan koron takuu | Sortter

  Takaamme parhaan koron

 • 100 % puolueeton lainavertailu

  100 % asiakkaan puolella

 • 100 % ilman piilokuluja

  100 % ilman piilokuluja

 • Avainlippu

  100 % suomalainen palvelu

 • 4,4
  Perustuu 79 arvosteluun.
  powered by

Sortter laittaa rahalaitokset kilpailemaan lainastasi. Palvelussamme vertaat kymmeniä eri rahalaitoksia ja löydät edullisimman lainatarjouksen helposti, olipa suunnitelmanasi sitten yhdistelylainan tai täysin uuden luoton hakeminen vaikkapa remonttia varten. Miksi siis vertaisit rahalaitoksia yksitellen, kun palvelumme tekee sen puolestasi?

Toimimme yhteistyössä ainoastaan luotettavien rahalaitosten kanssa. Saamasi tarjoukset esitetään sinulle aina edullisuusjärjestyksessä kokonaiskulut ja ehdot selkeästi ilmaistuna. Näin vältyt epätietoisuudelta, etkä tarvitse suurennuslasia lainaehtojen pikkuprintin läpikäymiseen. Myös muut ehdot, kuten mahdollisuus lyhennysvapaisiin kuukausiin käyvät ilmi saamistasi tarjouksista. Lainatarjousten vertailu käy kauttamme siis paitsi helposti, myös nopeasti ja ennen kaikkea läpinäkyvästi!

Vertaile eri rahalaitoksien tarjouksia helposti ja nopeasti

 • Veloitukseton lainavertailupalvelu auttaa sinua löytämään edullisimman lainan
 • Hakemuksen täyttämiseen kuluu ainoastaan muutama minuutti
 • Ei tarvetta vakuuksille tai takaajille
 • Henkilökohtaisia tarjouksia jopa muutamassa minuutissa
 • Löydä paras laina ilman piilokuluja

Mikä on rahalaitos?

Rahoituslaitos jaetaan kolmeen alakäsitteeseen, jotka ovat keskuspankki, muut rahalaitokset sekä muut rahoituksen välitystä harjoittavat laitokset.

Keskuspankin tehtävänä on laskea liikkeelle rahaa, säilyttää sen sisäinen ja ulkoinen arvo sekä pitää hallussaan maan kansainvälisistä valuuttavarannoista joko kokonaan tai osittain. Suomessa keskuspankin tehtävää hoitaa Suomen Pankki.

Muut rahalaitokset, eli talletuspankit ja rahamarkkinarahastot välittävät rahoitusta ottamalla vastaan talletuksia ja myöntämällä lainoja ja/tai arvopaperisijoituksia.

Muut rahoituksen välitystä harjoittavat laitokset välittävät rahoitusta ottamalla velkaa muuten kuin talletuksina tai vakuutusteknisinä vastuuvelkoina. Muihin rahoituksen välitystä harjoittaviin laitoksiin kuuluvat muun muassa luottolaitokset.

Luottolaitosmuotoja ovat talletuspankki sekä luottoyhteisö. Talletuspankki on luottolaitos, joka voi vastaanottaa talletuksia ja muita takaisinmaksettavia varoja yleisöltä. Vain talletuspankit ovat oikeutettuja vastaanottamaan talletuksia.

Luottoyhteisö on luottolaitos, joka voi vastanottaa muita takaisinmaksettavia varoja kuin talletuksia. Rahoitusyhtiöt tarjoavat asiakkailleen rahoitusta esimerkiksi auton tai huonekalujen hankintaa varten joko suoraan tai myyjäliikkeen kanssa.

Myös tililuotot, kertaluotot sekä yrityksen käyttöpääoman rahoitus kuuluvat rahoitusyhtiöiden harjoittamaan liiketoimintaan. Yleisörahoituksella toimintaansa rahoittavaa rahoituslaitosta nimitetään luottoyhteisöksi.

Mitä rahalaitos tekee?

Rahoitusjärjestelmän keskeinen tehtävä on rahoituksen välittäminen säästäjiltä rahoitusta tarvitseville. Rahoituksen tarvitsijat haluavat kuluttaa tai investoida enemmän kuin tienaavat, kun taas säästäjien menot alittavat tulot, jolloin ylijäämästä syntyy säästöjä.

Rahoitusjärjestelmä mahdollistaa säästäjien varojen lainaamisen tehokkaasti rahoituksen käyttäjille. Kotitaloudet ovat usein tärkeimmän lainanantajan roolissa, mutta myös yritykset, julkisyhteisöt sekä ulkomaalaiset osapuolet voivat lainata ylimääräisiä varojaan. Pääasiallisesti lainanottajina ovat yritykset ja julkisyhteisöt, mutta myös kotitaloudet ja ulkomaiset toimijat voivat rahoittaa hankintojaan lainarahoin.

Rahalaitoksen vastuut

Luottolaitostoiminta vaatii toimiluvan, jota haetaan Finanssivalvonnan kautta Euroopan keskuspankilta. Luottolaitoksen toimilupa on pakollinen niin pankkitoiminnassa kuin lainojen myöntämisessä, jos luotot rahoitetaan asiakkaiden talletuksista tai muusta yleisörahoituksesta saatavin takaisinmaksettavin varoin. Pelkkä luottojen myöntäminen ei kuitenkaan edellytä luottolaitostoimilupaa, eli niin kutsuttu pikavippien tarjoaminen ja rahoitusyhtiötoiminta rahoitetaan tyypillisesti ilman yleisörahoitusta.

Toimiluvan saamisen edellytyksenä on säädettyjen vaatimusten täyttäminen. Keskeisenä edellytyksenä pidetään lupaa hakevan yhteisön ammattitaitoista johtamista terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Lupaa hakevalla yhteisöllä tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset sekä luotettava hallinto. Toiminnan tulee olla ammatillisesti, eettisesti sekä laadukkaasti suunniteltua, johdettua, organisoitua ja valvottua. Toimilupaa hakevan yhteisön pääkonttorin tulee myös sijaita Suomessa.

Talletuspankkien ja luottoyhteisöjen tulee täyttää lainsäädännössä sekä Finanssivalvonnan määräyksissä asetetut vaatimukset, jotka koskevat talletuspankkien ja luottoyhteisöjen toimintaa, vakavaraisuutta, riskienhallintaa ja riskinottoa. Nämä vaatimukset koskevat myös ulkomaalaisten luottolaitosten suomalaisia sivuliikkeitä.

Rahoituslaitokset ovat merkittävässä roolissa rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen estämisessä. Rahanpesulla tarkoitetaan pyrkimystä peittää rikollisesti hankitun omaisuuden alkuperä ja saada se sen sijaan näyttämään laillisesti hankitulta.

Finanssivalvonnan sekä Suomen pankin valvomat luottoyhteisöt ovat velvoitettuja tuntemaan asiakkaansa sekä heidän normaalin toimintansa, jotta he osaavat tunnistaa poikkeavan käyttäytymisen. Mahdollisista poikkeamista, kuten epäilyttävistä liiketoimista tulee ilmoittaa välittömästi Rahanpesun selvittelykeskukselle.

Luottoyhteisöjen menettelytavat, sisäinen valvonta sekä riskienhallinta ovat Finanssivalvonnan tarkastelun kohteena ja mikäli asiakkaan tuntemista sekä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä velvollisuuksia laiminlyödään, voi seurauksena olla rangaistus joko luottoyhteisölle tai asiaan liittyvälle toimihenkilölle.

Rahalaitoksen tulee pitää huolta vakavaraisuudestaan sekä otettava huomioon toimintaansa liittyvät riskit. Finanssivalvonta edellyttää Suomessa toimivilta luottolaitoksilta säännöllistä raportointia, jolla se seuraa valvottaviensa taloudellista tilaa ja riskejä sekä analysoi sen kannattavuutta, vakavaraisuutta, riskejä ja toiminnan volyymejä.

Raportointia vaativat seikat vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä suomalainen luottolaitos, talletuksia vastaanottava ulkomaalaisen luottolaitoksen sivuliike tai muita kuin talletuspalveluja harjoittavien ulkomaisten luottolaitoksen sivuliike. Jokaisen edellä mainitun luottolaitoksen tulee kuitenkin raportoida Finanssivalvonnalle esimerkiksi omista varoistaan sekä tekemistään riskiarvioista. Myös viranomaisen antamat suositukset tulee ottaa toiminnassa huomioon velvollisuuksien lisäksi.

Rahalaitoksia koskeva lainsäädäntö

Pankkiliiketoimintaa säädellään Suomessa tarkasti eri lain sekä viranomaismääräyksin. Pankkitoiminnan sääntelyn yleislakina pidetään luottolaitoslakia, joka sisältää säännökset esimerkiksi toimiluvan hakemisesta sekä sen edellytyksistä, sallitusta liiketoiminnasta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvistä vaatimuksista sekä ulkomaalisten luotto- ja rahoituslaitosten toiminnasta Suomessa.

Pankkiliiketoimintaan liittyviä säännöksiä on voimakkaasti yhtenäistetty Euroopan unionissa, jonka tavoitteena on ollut yhtenäistää sääntelyä kansainvälisesti sovittuja standardeja vastaaviksi. Luottolaitosten vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimuksia uudistetaan toistuvasti markkinatilanteen mukaan.

Suomessa toimivat rahalaitokset

Suomessa toimii useita pelkästään kotimaassa toimivia sekä kansainvälisiä rahalaitoksia. Suomen Pankki ylläpitää rahalaitoslistaa, joka sisältää Suomessa toimivat luottolaitokset. Kuukausittain päivitettävä lista sisältää seuraavat toimijat: Suomen Pankki, talletuspankit, muut luottolaitokset sekä rahamarkkinarahastot.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n yhteydesssä toimiva pankkilautakunta edistää osaltaan hyvää pankkitapaa Suomessa ja parantaa asiakkaille annettavaa informaatiota erilaisin ratkaisusuosituksin mahdollisista erimielisyyksistä. Hyvä pankkitapa on syntynyt käytännön kokemuksesta ja sen säännöt sisältävät sekä pankkien toimintatapoja, että asiakkaan ja pankin välistä suhdetta koskevia periaatteita edellä mainittujen lakien sekä valvontaviranomaisten määräysten ja ohjeiden lisäksi.

Hyvän pankkitavan perusperiaatteet

 • Luottolaitos tuntee asiakkaansa ja tämän taloudellisen tilanteen asiakassuhteen edellyttämällä tavalla
 • Henkilökunta on riittävän koulutettua sekä tehtäviinsä soveltuvaa
 • Toiminta on asianmukisesti valvottu, ohjeistettu sekä johdettu
 • Asiakassuhteen kulmakivenä on molemminpuolinen rehellisyys sekä luottamus, joka vahvistuu pitkäaikaisen asiakassuhteen myötä
 • Asiakkaan etu huomioidaan pankin liiketoiminnassa
 • Asiakkaalla on vapaus valita

Rahalaitosten kilpailutilanne

Rahoituslaitosten kilpailu on kansainvälistynyt ja markkinoilla onkin useita uusia toimijoita, jotka ovat perustaneet Suomeen sivuliikkeen. Digitalisaatio on kannustanut myös pankkeja siirtämään toimintansa painopistettä enemmän verkkoon ja tuonut alalle myös uutta kilpailua pelkästään verkossa toimivien ulkomaalaisten pankkien muodossa. Suurin osa ulkomaalaisista markkinatulokkaista on Pohjoismaista ja Virosta, ja ne ovatkin haastaneet perinteiset suomalaiset kivijalkapankit kustannustehokkuudellaan.

Etenkin lainamarkkinat ovat erittäin kilpailtuja. Korkotaso on jo pitkään ollut alhainen ja syksyllä 2019 voimaan astunut kulutusluottojen korko- ja kulukatto on lisännyt luottomarkkinoiden kilpailua entisestään. Alhainen korkotaso näkyy erityisesti suurissa lainasummissa, sillä 20 prosentin korkokatto on syönyt lyhytaikaisten lainojen kannattavuutta, ja liiketoiminnan painopiste onkin siirtynyt pitkäaikaisiin lainoihin. Suurempien lainasummien korko onkin usein alhaisempi kuin pienissä lainoissa. Kilpailu lainanottajista on kovaa ja luotonmyöntäjien sekä lainanvälittäjien käyttämä mainosaika näkyy kuluttajille mm. toistuvien tv-mainosten muodossa.

Sortter kilpailuttaa rahalaitokset puolestasi

Sortter on kotimainen lainojen vertailupalvelu, joka tekee yhteistyötä kymmenien eri rahoituslaitosten kanssa. Etsimme sinulle parhaat lainatarjoukset kymmeniltä eri lainanmyöntäjiltä ja vertaamme tarjoukset puolestasi. Saat lainatarjoukset edullisuusjärjestyksessä aidosti edullisin tarjous ensimmäisenä. Näytämme reilusti kaikki lainaehdot, jotta sopivimman rahoituksen valinta olisi sinulle mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Voit myös nostaa valitsemasi lainan kauttamme. Älä maksa lainastasi liikaa, vaan aloita vertailu vaikka heti ja löydä itsellesi edullisin tarjous!

Kilpailutettuja lainoja

lainatarjous

Tämän verran olemme kilpailuttaneet asiakkaidemme lainahakemuksia viimeisen 30 päivän aikana.