Uusi kuluttajansuojalaki on hyväksytty eduskunnassa
Takaisin blogiin

Uusi kuluttajansuojalaki on hyväksytty eduskunnassa – lue, mistä on kyse

Ensisijaisesti uuden kuluttajansuojalain tarkoitus on ajaa kuluttajan etua ja helpottaa tämän elämää, mutta mitä lakiuudistus käytännössä tarkoittaa ja onko se kuluttajalle uhka vai mahdollisuus?

Uusi kuluttajansuojalaki on hyväksytty eduskunnassa 20.2.2023. Uusi laki tulee vaikuttamaan ennen kaikkea kuluttajaluottojen korkoihin ja niiden seurantaan. Laki tulee voimaan 6 kuukautta siirtymäajan jälkeen: mikäli tasavallan presidentti vahvistaa lain maaliskuussa, tulee se todennäköisesti voimaan vuoden 2023 lokakuun alussa.

Pilkoimme tähän artikkeliin lain tärkeimmät pykälät helpommin pureskeltaviksi paloiksi.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 523 arvosteluun.
powered by

Parempaa korkokaton seurantaa ja tiedotusta

Uuden kuluttajansuojalain myötä eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tiiviisti kuluttajaluottojen korkokattoa eli kulutusluoton maksimikorkoa koskevaa sääntelyä ja sen vaikutuksia luottojen saatavuuteen ja hintaan sekä laskee nyt asetettavaa korkokattoa tarvittaessa edelleen. 

Lisäksi valtioneuvosto pyrkii löytämään ratkaisuja ja jatkamaan sellaisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat sekä kuluttajaluottojen alhaisen korkokaton että kuluttajien luotonsaantimahdollisuuksien yhteensovittamisen nykyistäkin paremmin. 

Valtioneuvosto tulee myös seuraamaan systemaattisesti kuluttajansuojalain toimivuutta ja pyrkii tehostamaan kuluttajaluottojen markkinointia ja mainontaa koskevaa sääntelyä ja valvontaa.

Sortter mediassa

YLE UutisetIlta-SanomatIltalehtiKauppalehtiMtv3 / MTV uutisetHelsingin SanomatTalouselämäMaaseudun TulevaisuusTaloussanomatRadio NovaTaloustaitoKarjalainenIlkka–PohjalainenEtelä-SaimaaUusi SuomiSavon Sanomat

Aiempaakin vastuullisempaa luotonantoa

Uuden kuluttajansuojalain nojalla luotonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti – eli käytännössä siis aiempaakin vastuullisemmin. Merkittävät täsmennykset laissa liittyvätkin niin kutsuttuun hyvään luotonantotapaan.

Keskeiset lisäykset uudistuneessa kuluttajansuojalaissa koskevat luottojen virheellistä markkinointia: 

 1. Laki edellyttää, ettei luotonantaja vähättele luotonoton vakavuutta tai merkitystä. 
 2. Luotonantaja ei saa myöskään luoda vaikutelmaa siitä, että luotonotto ratkaisee kuluttajan taloudelliset ongelmat tai vähentää niitä.

Lisäksi luotonantaja ei saa antaa virheellistä tietoa luoton edullisuudesta, yhdistä luoton käyttöä rahapelipalveluihin tai suuntaa markkinointia sellaisille kuluttajille, joilla on maksuhäiriömerkintä tai muuten vaikeuksia suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Myös luoton markkinointiin on lisätty tarkentavia kohtia: luotonantaja ei saa käyttää luoton myöntöä itsessään pääasiallisena markkinointikeinona markkinoidessaan muita kulutushyödykkeitä.

Luotonantajan on myös selvitettävä huolellisesti, soveltuuko luotto ja siihen mahdollisesti tarjotut lisäpalvelut kuluttajan tarpeisiin ja tämän taloudelliseen tilanteeseen sekä voiko tämä irtisanoa lisäpalvelut erikseen ylipäätään tai ennen luottosopimuksen tekemistä. 

Maksuviivästystilanteissa sen sijaan luotonantajalla on velvollisuus antaa kuluttajalle tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien hoitamiseen.  

Lisäksi eduskunta edellytti kuluttajasuojalain hyväksymisen yhteydessä, että sosiaalisesta luototuksesta lisätään tiedotusta sekä edistetään sen käyttöönoton mahdollisuuksia hyvinvointialueilla:

 • Sosiaalinen luotto on kunnan myöntämä edullinen laina välttämättömien hankintojen tekemiseen tai velkojen pois maksamiseen.
 • Sosiaalisen luoton korko on 12 kuukauden euribor, ja luotto on tarkoitettu pienituloisille mutta maksukykyisille ihmisille. Vuoden 2023 aikana sosiaalisen luoton järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle.
 • Eduskunta edellyttääkin, että valtioneuvosto lisää tiedotusta sosiaalisesta luototuksesta ja edistää hyvinvointialueiden mahdollisuuksia ottaa käyttöön sosiaalista luototusta.

Pankit ja lainanantajat

Pop PankkiResurs BankAktia - logoBank NorwegianNordax Bank logoAvidaKaarnaTF Bank logoBrocc logoAlisa PankkiLea bankInstabankSweepBank logoFixura logoMorrow Bank logoBondora logoCredigoHalino logoSvea Bank - logoremember logoSaldo

Korot kohti korkokattoa

Uusi kuluttajansuojalaki koskee myös luottokustannusten ja luotolle asetettavien korkojen enimmäismäärää: kuluttajansuojalain uudistusten myötä luottojen korot laskevat kautta linjan. Aiemmin korkokatto oli 20 %, mutta jatkossa se tulee olemaan 15 %, johon luotonmyöntäjä voi lisätä kulloinkin voimassa olevan viitekoron. Yhdessä luoton korko ja viitekorko eivät kuitenkaan saa ylittää 20 prosenttia. 

Uusi korkokatto koskee sekä rahaluottoja että hyödykesidonnaisia luottoja, joilla tarkoitetaan esimerkiksi luottokortteja sekä verkkokauppojen osamaksupalveluita.

Lyhytaikaisten luottojen muiksi luottokustannuksiksi voidaan sopia 5 euroa sillä ehdolla, että luottoaika on sopimuksen mukaan vähintään 30 päivää. Pidempiaikaisten luottojen kustannukset eivät puolestaan saa ylittää 150:tä euroa vuodessa, eikä luottokustannuksia saa periä kuluttajalta ennakolta pidemmältä kuin vuoden ajalta. 

Mikäli luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoo säädöksiä, ei kuluttajalla ole velvollisuutta maksaa luoton korkoa tai muita luottokustannuksia lainkaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että säädökset eivät koske luottokustannuksina pidettäviä vakuutusmaksuja, jos vakuutuksen tarkoituksena on turvata luoton vakuuden arvo.

Korkokaton vaikutukset korostuvat matalapalkka-aloilla ja hyvätuloisilla

Uuden korkokaton keskeinen tavoite on hillitä ylivelkaantumista ja madaltaa luottojen enimmäiskorkoja. On ennakoitavissa, että uuden korkokaton myötä hyvätuloiset luotonhakijat saavat itselleen rahoituksen aiempaa edullisemmalla korkotasolla. Näin tapahtui myös vuosina 2020–2021, jolloin Suomessa oli voimassa väliaikainen korkokatto. 

Vastaavasti matalapalkka-aloilla työskentelevien henkilöiden luotonsaanti voi vaikeutua, kun pankkien mahdollisuus hinnoitella luoton takaisinmaksuun liittyvää riskiä pienenee. Todennäköisesti luoton saanti on kuitenkin vaikeaa pienemmälle joukolle kuin mitä se oli väliaikaisen 10 % korkokaton aikaan. Valtaosa luottotarjouksista alittaa jo nykyisellään 15 % korkotason.

Entä sitten ne viitekorot?

Hallituksen esitys uudesta korkokatosta valmisteltiin oikeusministeriön asettamassa työryhmässä vuosien 2021–2022 aikana. Tällöin viitekorot olivat yleisesti nollan tuntumassa ja ajatus niiden noususta nähtiin monen asiantuntijan mukaan kaukaisena. 

Sittemmin viitekorot ovat nousseet, ja yleisesti viitekorkona käytetty 12 kuukauden euribor on tällä hetkellä 3,725 %. Mikäli viitekorko pysyisi muuttumattomana lain voimaantulohetkeen saakka, olisi suurin mahdollinen luotosta perittävä korko yhteensä 18,725 % (15 % korko + viitekorko). 

Nykyisellä viitekorkotasolla uuden lain todellinen vaikutus suurimpaan mahdolliseen korkoon olisi siis vain noin 1,3 prosenttiyksikköä nykyistä alhaisempi.

Yhdellä hakemuksella useita tarjouksia

Onko kuluttajansuojalain uudistus uhka vai mahdollisuus?

Me Sortterilla pyrimme kaikessa toiminnassamme reiluuteen ja vastuullisuuteen: asiakkaidemme etu on meille aidosti tärkeintä ja haluamme auttaa asiakkaitamme löytämään itselleen parhaita talouden hallinnan ratkaisuja sekä tekemään järkeviä taloudellisia päätöksiä.

Siksi olemmekin sitä mieltä, että uusi kuluttajansuojalaki on monin tavoin positiivinen uudistus, sillä se ajaa kuluttajan etua ja helpottaa kuluttajaa ymmärtämään luotonantoprosessia paremmin.

 • Erityisesti kuluttajan etua tukevat lakiuudistuksen myötä lisääntyvät korkokaton ja kuluttajaluottojen markkinoinnin seuranta sekä tiedotus. 
 • Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että virheelliseen markkinointiin puututaan aiempaakin huolellisemmin.
 • On myös hyvä, että lisätään luotonantajan vastuuta selvittää, sopiiko tämän tarjoama luotto todella kuluttajan tarpeisiin.

Lähtökohtaisesti lakimuutoksen tarkoitus on hyvä: sillä pyritään pienentämään kuluttajan luottokustannuksia ja karsimaan markkinoinnista epäasiallinen toiminta pois. Lakimuutoksen myötä kuluttajalla on parempi mahdollisuus ymmärtää, millaisia valintoja tämä on tekemässä ja sitä myöten myös tehdä itselleen edullisia, vastuullista talouden hallintaa tukevia ratkaisuja.

Kääntöpuolena kuitenkin määräaikaisilla työntekijöillä ja matalapalkka-aloilla luotonsaanti vaikeutuu ja luotonhakijoiden rahoitusvaihtoehdot kapenevat.

Kilpailuta vanhat luotot uudelleen

Vanhat luottosopimukset on kannattavaa kilpailuttaa uudelleen säännöllisesti, mutta etenkin korkokaton astuessa voimaan. Vanhojen luottosopimusten korot eivät päivity automaattisesti uuden korkokaton mukaisiksi, vaan vanhat sopimukset tulee korvata itse omaan talouteen sopivammilla luottoehdoilla. 

Kotimaisen lainavertailupalvelu Sortterin kautta lainojen kilpailuttaminen on

 • helppoa
 • nopeaa
 • ilmaista.

Järjestämme lainatarkoukset aina edullisuusjärjestykseen todellisen vuosikoron mukaan – ilman piiloprinttiä.

Täyttämällä yhden hakemuksen voit saada kymmeniä lainatarjouksia. Hakemuksen täyttämiseen kuluu vain muutama minuutti, ja parhaimmillaan saat rahan tilille saman päivän aikana.

Olivatpa kyseessä sitten uudet tai vanhat luotot, kilpailuta ne Sortterilla ja laita korot kuriin.

Takaisin blogiin