Taloustutkimus 2024: Kuluttajien tietoisuus rahoitustuotteiden kuluista on kasvanut verrattuna vuoden takaiseen
Takaisin blogiin
# Ajankohtaista

Päivitetty:

Kirjoittaja Joona

Kirjoittaja:

Joona Paakkanen

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Taloustutkimus 2024: Kuluttajien tietoisuus rahoitustuotteiden kuluista on kasvanut verrattuna vuoden takaiseen

Suomalaiset kuluttajat ovat Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan aiempaa tietoisempia rahoitustuotteidensa kuluista. Erityisesti asuntolainojen, kulutusluottojen ja osamaksusopimusten korot ja kulut tiedetään yhä tarkemmin.

Korkojen nousu on iskenyt kotitalouksiin kipeästi. Vuoden 2024 Taloustutkimuksen Sortterin toimeksiannosta teettämän tutkimuksen mukaan yli puolet (54 %) suomalaisista on joutunut viimeisen 12 kuukauden kuluessa tinkimään elintarvikeostoissa, päivittäistavaroissa ja lääkkeissä tasapainottaakseen korkojen ja elinkustannusten nousua. 

Tiukentuneen taloustilanteen myötä kuluttajat ovat myös aiempaa kustannustietoisempia. Jo kuudetta vuotta peräkkäin julkaistusta Taloustutkimuksesta ilmenee, että yhä useampi suomalainen on kiinnostunut käytössään olevien rahoitustuotteiden koroista ja kuluista. 

Lainojen kilpailuttamisen suosio on myös hienoisessa kasvussa. Erityisesti kulutusluottoja ja pikalainoja kilpailutetaan aiempaa ahkerammin.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 530 arvosteluun.
powered by

Yli 90 % kotitalouksista tietää asuntolainansa kulut

Suomessa nautittiin pitkään matalien korkojen aikakaudesta. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena tilanne muuttui keväällä 2022, jolloin korot lähtivät nopeaan nousuun pakottaen myös suomalaiset kiinnostumaan entistä enemmän lainojensa kustannuksista

Taloustutkimuksen mukaan kuluttajien tietoisuus rahoitustuotteidensa kustannuksista on kasvanut viime vuodesta merkittävästi.  

Taloustutkimus selvitti, tietävätkö vastaajat, kuinka paljon he maksavat vuosittain korkoja tai kuluja käytössään olevista rahoitustuotteista.

 • 91 prosenttia asuntovelallisista on tietoisia lainansa kustannuksista. Vuonna 2023 vastaava luku oli 84 prosenttia.
 • Tietoisuus osamaksusopimusten kustannuksista on kasvanut vuodesta 2023 kymmenellä prosentilla 71 %:sta 81 %:iin. 
 • Myös kulutusluottojen ja vakuudettomien lainojen kulut tiedetään aiempaan paremmin. Vuodesta 2023 vuoteen 2024 kyllä-vastausten määrä on noussut 70 %:sta 79 %:iin. 
 • Luottokortista kertyvät kustannukset tunnetaan kaikista heikoimmin. Vain 72 prosenttia luottokortin omistajista on tietoisia kortin käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Vuonna 2023 vastaava luku oli 69 prosenttia. 

Autolainan omistajista 79 prosenttia tietää lainansa kustannukset. Viime vuodesta lukema on tippunut kahdella prosenttiyksiköllä. 

Lainan kuluihin kannattaa kiinnittää huomiota jo lainaa haettaessa. Erityisesti vakuudettomien lainojen, kuten kulutusluottojen, korot voivat vaihdella suuresti eri pankkien välillä.

Vertailussamme mukana olevat lainanantajat:

Pop PankkiResurs BankAktia - logoBank NorwegianNordax Bank logoAvidaKaarnaTF Bank logoBrocc logoAlisa PankkiLea bankInstabankSweepBank logoFixura logoMorrow Bank logoBondora logoCredigoHalino logoSvea Bank - logoremember logoSaldo

Yhä useampi kuluttaja vertailee kulutusluotot ja pikalainat

Lainojen vertaileminen on nykyisin suosittua. Tämä ilmenee myös Taloustutkimuksesta, jonka mukaan lähes puolet (49 %) asuntovelallisista vertailee asuntolainat aina tai toisinaan.

Lainojen vertaileminen tarjoaa keinon säästää lainakustannuksissa. Taloustutkimuksen mukaan yhä useammat kuluttajat myös hyödyntävät tätä mahdollisuutta. Esimerkiksi vakuudettomien lainojen, kuten kulutusluottojen ja pikalainojen, vertailu on yleistynyt edellisvuosiin verrattuna. 

Asuntolainojen vertailemisen suosio on pysynyt kutakuinkin samana koko 2020-luvun. 

Tutkimuksessa selvitettiin, vertaavatko vastaajat eri lainanantajien tarjoamia korkoja, kuluja tai muita maksuehtoja, kun ovat ottamassa tai  harkitsevat ottavansa lainoja tai rahoituspalveluita? 

 • Pikalainojen vertaileminen on yleistynyt eniten. Tutkimukseen vastanneista 28 prosenttia vertailee pikalainat aina tai toisinaan. Vuonna 2023 luku oli 19 prosenttia. 
 • Myös kulutusluottoja vertaillaan aiempaa useammin. 39 prosenttia vastaajista ilmoitti vertailevansa kulutusluottoja aina tai toisinaan. Vuotta aikaisemmin prosenttiosuus oli 37. 
 • Luottokorttien vertailu on vähäistä suhteutettuna niiden yleisyyteen. Taloustutkimuksen mukaan jopa 67 prosenttia suomalaisista omistaa luottokortin, mutta vain 37 prosenttia vertailee eri lainanantajien tarjoamia korkoja, kuluja ja muita maksuehtoja.  
 • Pankkipalveluiden vertaileminen on varsin yleistä. 46 prosenttia tutkimukseen vastanneista ilmoitti vertailevansa pankkipalvelut aina tai toisinaan. 

Taloustutkimuksen perusteella lainojen vertailun yleisyys korreloi kustannustietoisuuden kanssa: korkean korkotason aikakaudella kuluttajat ovat aiempaa kustannustietoisia, jolloin lainojen vertaileminen kilpailuttamisen kautta tarjoaa mahdollisuuden pienentää kuukausittaisia lainakustannuksia.

Yhdellä hakemuksella useita lainatarjouksia!

Kuluttajien mielestä lainojen vertailu on kohtalaisen helppoa

Lainojen kilpailuttamiseen on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: voit kilpailuttaa lainat joko itse ottamalla yhteyttä eri pankkeihin ja rahoituslaitoksiin tai käyttämällä internetin maksuttomia lainavertailupalveluita. 

Taloustutkimuksessa selvitettiin kuluttajien mielipidettä lainojen vertailemisen helppoudesta. Asteikolla yhdestä viiteen vastaajat saivat arvioida, kuinka helpoksi he kokevat erilaisten lainatuotteiden korkojen ja maksuehtojen vertailun. 

 • Asuntolainojen vertailu koettiin helpoimmaksi. 27 prosenttia vastaajista piti asuntolainojen vertaamista helppona tai erittäin helppona. Vastausten keskiarvo oli 3,25.
 • Pikalainojen vertailu koettiin hankalimmaksi. Vain 14 prosenttia vastaajista piti pikalainojen vertaamista helppona tai erittäin helppona. Pikalainojen kohdalla on tosin huomioitava, että 53 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa mitään kyseisen lainatuotteen vertailun helppoudesta.  
 • Kulutusluottojen vertaamista piti helppona tai erittäin helppona 19 prosenttia tutkimukseen vastanneista. Kulutusluotoissa vastausten keskiarvo oli 2,97, joka oli vertailun toiseksi heikoin.

Vain harva kuluttaja kilpailuttaa lainat vähintään kerran vuodessa

Yleisten suositusten mukaan lainat olisi hyvä kilpailuttaa vähintään kerran vuodessa tai jopa puolen vuoden välein. Taloustutkimuksesta käy ilmi, että vain harva kuluttaja kilpailuttaa lainat tai muut rahoitustuotteet näiden suositusten mukaisesti. 

Tutkimuksessa kuluttajilta kysyttiin, koska viimeksi he ovat kilpailuttaneet tai pyytäneet tarjouksen jo olemassa olevista tai suunnitteilla olevista lainoista, palveluista tai tuotteista.

 • 6 prosenttia vastaajista on kilpailuttanut asuntolainan viimeisen vuoden kuluessa. Näistä puolet  on kilpailuttanut asuntolainan puolen vuoden sisällä. 19 prosenttia vastaajista ei ole kilpailuttanut asuntolainaansa koskaan.
 • Pankkipalveluiden kilpailuttaminen on harvinaista suhteutettuna niiden käyttämisen yleisyyteen. 44 prosenttia vastaajista ei ole koskaan kilpailuttanut pankkipalveluita. 
 • Myös luottokorttien kilpailuttaminen on verrattain harvinaista. 42 prosenttia vastaajista ei ole koskaan kilpailuttanut luottokortteja. 
 • 4 prosenttia vastaajista on kilpailuttanut pikalainat viimeisen 12 kuukauden aikana. 67 prosenttia vastaajista ei tosin ole koskaan ottanut pikalainaa. 
 • Kulutusluottoja kilpailutetaan pikalainoja useammin. 6 prosenttia vastaajista on kilpailuttanut pikalainat vähintään kerran vuoden kuluessa.
Lähes 40 prosenttia Taloustutkimukseen vastanneista kuluttajista arvio kilpailuttamisen tuovan heille vuosittaisia taloudellisia säästöjä. Kilpailuttamisen tuoma säästö syntyy muun muassa pienempien lainakustannusten kautta.

Kuluttajien mielestä kilpailuttaminen tuo taloudellista säästöä 

Lähes 40 prosenttia Taloustutkimukseen vastanneista kuluttajista arvio kilpailuttamisen tuovan heille vuosittaisia taloudellisia säästöjä. Kilpailuttamisen tuoma säästö syntyy muun muassa pienempien lainakustannusten kautta. 

Taloustutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon kuluttajat arvioivat arvioivat lainojen tai luottojen kilpailutuksen tuovan heille säästöä vuosittain.

 • 4 prosenttia vastaajista arvioi kilpailuttamisen vuosittaiseksi säästöksi yli 1 000 euroa. Isojen lainasummien kohdalla vuosittainen säästö voi olla satoja tai jopa tuhansia euroja.
 • 10 prosenttia vastaajista arvioi vuosittaisen säästön olevan 0–50 euroa. 
 • Kuluttajien tietoisuudessa kilpailuttamisen hyödyistä on yhä parantamisen varaa. 26 prosenttia vastaajista ei osannut arvioida kilpailuttamisen tuomia säästöjä.
 • 12 prosenttia vastaajista arvioi vuosittaisen säästön olevan 201–500 euroa.

Lainavertailupalvelu Sortterin tilastojen mukaan sen asiakkaat säästävät keskimäärin 1 923 euroa luottokustannuksissaan kilpailuttamalla lainansa.

Kirjoittaja Joona

Kirjoittaja

Joona Paakkanen

Joona on sisällöntuotannon ammattilainen, joka nauttii laadukkaiden verkkosisältöjen tuottamisesta asiakasviestinnän tarpeisiin. Joonalla on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Savonia-ammattikorkeakoulusta, “pääaineenaan” taloushallinto. Talouden eri ilmiöihin myös koulutuksensa kautta perehtynyt Joona on tuottanut pankki- ja rahoitusalaan liittyviä tekstejä vuodesta 2021 lähtien

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin