Maksuhäiriömerkintä
Takaisin blogiin
# Talouden hallinta

Päivitetty:

Kirjoittaja:

Sortterin tiimi

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Maksuhäiriömerkintöjen uudistus nopeuttaisi luottotietojen palautumista

Maksuhäiriömerkintä voisi suunnitellun muutoksen myötä poistua jo kuukauden päästä velan maksamisesta. Nykyään jo yksi maksuhäiriömerkintä heikentää henkilön mahdollisuuksia saada esimerkiksi vuokra-asunto vuosiksi eteenpäin, vaikka velka olisi jo maksettu.

Maksuhäiriömerkintöjen uudistus etenee Eduskunnassa. Oikeusministeriön tekemän ehdotuksen mukaan maksuhäiriömerkintä poistuisi henkilön tiedoista jo kuukauden päästä siitä, kun velka on maksettu. Ehdotetun uudistuksen myötä uusi merkintä ei myöskään pidentäisi aikaisempien maksuhäiriömerkintöjen kestoa, vaan jokainen merkintä olisi jatkossa itsenäinen. Uudistus koskisi sekä henkilöluottoja että yritysluottoja.

Tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan maksuhäiriömerkintä säilyy tiedoissa vähintään kaksi vuotta ja ulosottomerkintä kolme vuotta, vaikka velka olisi jo maksettu. Lisäksi nykyään uudet maksuhäiriömerkinnät pidentävät aiempien merkintöjen säilytysaikaa.

Hallitus katsoo nykyisen lain hidastavan kohtuuttomasti luottotietojen takaisin saamista ja vaikeuttavan siten veloista selviämistä. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asemaa. Hallituksen tämänhetkisenä tavoitteena on saada muutos voimaan jo vuoden 2022 aikana.

Maksuhäiriömerkinnän vaikutukset

Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa kansankielisesti luottotietojen menetystä, mikä on seurausta laskujen maksamatta jättämisestä.

Luottotiedot eivät kuitenkaan mene vain maksusuorituksen pienestä myöhästymisestä, vaan maksuhäiriömerkinnän taustalla on aina pidempiaikainen maksujen laiminlyönti. Merkintä voi kuitenkin tulla jo yhden laskun maksamatta jättämisestä, mikäli maksusuoritus viipyy riittävän pitkään.

Jo yksi maksuhäiriömerkintä voi hankaloittaa elämää merkittävästi, sillä monet yritykset tarkistavat asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa luottotiedot ennen sopimusten tekoa. 

Suomessa yksityishenkilöiden luottotiedoista pitävät rekisteriä Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy. Luottorekisterin tarkoituksena on antaa tietoa henkilön kyvystä suoriutua sitoumuksistaan. Lain mukaan myös omat luottotiedot voi tarkistaa ilmaiseksi kerran vuodessa.

Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa ainakin seuraaviin asioihin:

  • lainat
  • pankki- ja luottokortit
  • osamaksut ja verkko-ostokset
  • puhelinliittymä ja laajakaistayhteys
  • asunnon vuokraaminen
  • vakuutukset
  • työnhaku

Maksuhäiriömerkintä voi siis vaikuttaa jo elämän pieniin asioihin, sillä merkinnän takia jopa puhelinliittymä voi muodostua ongelmaksi. Lisäksi merkintä luottotiedoissa voi heikentää hakijan lainahakemuksia ja vakuudetonta lainaa hän ei voi saada lainkaan. 

Luottokortin hankkimisesta tulee mahdotonta ja joissain tapauksissa pankki voi rajoittaa mahdollisuutta jopa tavallisen pankkikortin käyttöön.

Luottotiedot ovat myös mahdollisen vuokranantajan tarkistettavissa, joten maksuhäiriömerkinnän takia asunnon saamisesta tulee vaikeampaa. Joissain tapauksissa myös työnantaja voi tarkistaa työnhakijan luottotiedot etenkin, jos työssä täytyy käsitellä rahaa, tai jos siihen sisältyy muita vastaavia luottamustoimia.

Käytännössä maksuhäiriömerkintä voi siis vaikuttaa kaikkiin toisen osapuolen kanssa tehtäviin virallisiin sopimuksiin.

Mitä maksuhäiriömerkintöjen uudistus tarkoittaisi?

Maksuhäiriömerkintöjen nykyisen mallin takia niillä on hyvin kauaskantoisia seurauksia, sillä merkintä pysyy henkilön tiedoissa vähintään kaksi vuotta, vaikka velka olisi maksettu. 

Maksuhäiriömerkinnän lähtökohtainen säilytysaika on kolme vuotta, mutta aika lyhenee kahteen vuoteen, jos henkilö maksaa laskun eikä hänen tiedoissaan ole muita merkintöjä. Säilytysaika kuitenkin pitenee, mikäli henkilö saa uusia maksuhäiriömerkintöjä, ennen kuin aiempi merkintä on poistunut.

Suunnitteilla olevan uudistuksen myötä maksuhäiriömerkinnät syntyisivät tavalliseen tapaan, mutta niiden poistuminen nopeutuisi merkittävästi.

Näin maksuhäiriömerkintä syntyy

4 viikkoa laskun alkuperäisen eräpäivän jälkeen velkoja voi lähettää toisen maksumuistutuksen kahden viikon päästä edellisestä maksumuistutuksen lähettämisestä tai siirtää velan perintään, jolloin perintätoimisto lähettää maksuvaatimuksen eli perintäkirjeen.

Jos lasku on edelleen maksamatta 6 viikkoa laskun alkuperäisen eräpäivän jälkeen, voidaan velalliselle lähettää toinen perintäkirje.

Mikäli velallinen ei reagoi käräjäoikeuden haasteeseen kahden viikon kuluessa, saa hän käräjäoikeudelta yksipuolisen tuomion ja tietoihinsa maksuhäiriömerkinnän. Tässä vaiheessa laskun alkuperäisestä eräpäivästä on kulunut jo vähintään 2,5 kuukautta. Tämän jälkeen velka siirretään ulosottoon. Ulosotosta tulee aina merkintä luottotietoihin.

Jokaisesta maksumuistutuksesta ja perintäkirjeestä sekä käräjäoikeuden haasteesta kertyy velalliselle lisää maksettavia kuluja, joten mitä pidemmälle perintäprosessi etenee, sitä enemmän maksettavaa velalliselle kertyy.

Luottotietojen palautuminen ja maksuhäiriömerkintojen katoaminen

Velallisen on usein mahdollista tehdä maksurästistä maksusuunnitelma laskun lähettäjän tai perintätoimiston kanssa. Mikäli maksusuunnitelmasta ei ole päästy sopuun ajoissa ja käräjäoikeudelta ehtii tulla haastehakemus, ei maksuista voida enää sopia.

Maksusuunnitelma kannattaa siis tehdä nopeasti, mikäli velan maksaminen kerralla ei ole mahdollista. Usein sopiminen onnistuu, sillä laskujen asianmukainen hoitaminen on kaikkien osapuolten etu.

Maksuhäiriömerkintää ei siis synny laskun maksusuorituksen pienestä viivästymisestä, vaan maksamista täytyy laiminlyödä kuukausien ajan ennen kuin luottotietoihin tulee siitä merkintä. Sitä ei siis käytännössä voi saada vahingossa tai tietämättään, vaan maksuhäiriömerkinnän taustalla on aina pidempi prosessi, jonka aikana sekä alkuperäinen lasku että maksumuistutukset ja perintäkirjeet on jätetty maksamatta.

Maksuhäiriömerkinnän uudistus vaikuttaisi lähes 400 000 suomalaiseen

Maksuhäiriömerkintöjen uudistus pyrkii parantamaan taloudelliseen ahdinkoon ajautuneiden asemaa ja helpottaa veloista toipumista. Uudistuksen ansiosta velallisen ei tarvitsisi aina kärsiä luottotiedottomuuden aiheuttamista ongelmista vähintään kahta vuotta, vaikka lasku olisi jo maksettu.

Uudistuksen voimaantulosta ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa aikataulua, mutta se on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Muutosehdotus on käsittelyssä Eduskunnassa ja maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen muutokselle on esitetty puolen vuoden siirtymäaikaa. Hallitus haluaisi saada uudistuksen voimaan jo vuoden 2022 aikana.

Maksuhäiriömerkintöjen uudistuksen oli alun perin määrä tulla voimaan samaan aikaan kuin positiivinen luottorekisteri vuonna 2023. Positiivinen luottorekisteri on tietokanta, josta luotonantajat voivat nähdä reaaliajassa luotonhakijan lainamäärän ja tulotiedot. Sen käyttöönotto saattaa kuitenkin venyä vuodelle 2024, joten maksuhäiriömerkinnän uudistusta on pyritty nopeuttamaan muun muassa koronapandemian monille aiheuttamien taloudellisten ongelmien takia.

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisen vaikutus olisi laaja, sillä suomalaisten maksuongelmien määrä on kasvanut vuosittain. Vuonna 2020 jo lähes 400 000 suomalaisella oli jonkinlainen maksuhäiriömerkintä, joten uudistus vaikuttaisi suoraan lähes joka kymmenenteen suomalaiseen aikuiseen.

author image

Kirjoittaja

Sortterin tiimi

Sortter pohjaa kaiken sisältönsä ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Osa artikkeleistamme onkin kirjoitettu yhteistyössä Sortterin monipuolisten ja taitavien finanssialan asiantuntijoiden kanssa. 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Lähteet: Oikeusministeriö, Oikeuslaitos

Löysitkö sivustolta vastauksen kysymykseesi?

Lue lisää

Takaisin blogiin