Korkojen nousu on muuttanut kotitalouksien arjen rahankäyttöä
Takaisin blogiin
# Talouden hallinta

Päivitetty:

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja:

Teija Välinoro

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Korkojen nousu on muuttanut kotitalouksien arjen rahankäyttöä

Yli puolella suomalaisista kotitalouksista on velkaa. Korot nousivat vuosien 2022–2023 aikana ennätyksellisen nopeasti, mikä on vaikuttanut lähes kaikkien arkeen joko suoraan arjen kulujen kasvuna, nykyisten lainojen laina-aikojen pidentymisenä tai ylipäätään halukkuudessa ottaa lainaa.

Suomessa oli jo ehditty tuudittautua matalien korkojen todellisuuteen, mikä on näkynyt myös lainanotossa: reilun parinkymmenen viimeisen vuoden aikana kotitalouksien velat suhteessa tuloihin ovat kaksinkertaistuneet, ja Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 2023 suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste oli 126,6 %. Se tarkoittaa, että kotitalouksilla on lainaa noin 1,3 kertaa enemmän kuin vuosituloja.

Korkojen nousun taustalla on korkea ja pitkään kestänyt inflaatio. Sille on monia syitä, kuten koronapandemian jälkivaikutukset ja Venäjän hyökkäyssota, jotka ovat vaikuttaneet raaka-aineiden sekä energian saatavuuteen ja niiden hintoihin. Kun tuotteiden valmistaminen kallistuu, myös niiden hinnat nousevat.

Inflaatio oli korkeimmillaan vuosien 2022–2023 vaihteessa, jolloin se oli noin 9 %. Tällä hetkellä euroalueen inflaatio on laskenut alle kolmeen prosenttiin, mikä on kuitenkin edelleen korkeampi kuin tavoitetaso, joka on 2 %.

Inflaation hillitsemiseksi Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoa. Ohjauskorko taas vaikuttaa euribor-viitekorkoon, joka on yleinen lainoissa käytetty viitekorko. Korkojen nousu on siis näkynyt viimeisen vuoden aikana niin opinto- ja asuntolainoissa kuin kulutusluotoissa. 

Vuoden 2022 korot alkoivat nousta historiallisen nopeasti ja vuoden 2023 aikana 12 kuukauden euribor on kivunnut noin 4 prosenttiin.

Euriborkorot kuukausittain

Korkojen nousun vaikutukset yksittäisen ihmisen elämään vaihtelevat riippuen kotitalouden tulotasosta ja varallisuudesta sekä siitä, onko kotitaloudessa velkaa, millaista se on ja minkä verran sitä on. Karkeasti yleistäen isoimmat velat ovat suurituloisilla, joilla on myös taloudellista puskuria kestää korkojen nousun aiheuttamat kasvaneet kulut. Haastavassa asemassa ovat keskituloiset ja pienituloiset, joilla yllättäen kasvaneet korkokulut voivat vaikuttaa suuresti oman talouden kuukausibudjettiin.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 523 arvosteluun.
powered by

Korkojen nousu vaikuttaa opintolainan ottamiseen

Monelle opiskelijalle opintolaina on ainoa keino saada rahat riittämään peruselämiseen, sillä aina sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työn yhdistäminen opintoihin on haastavaa. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijalla opintoraha on bruttona 279,38 euroa kuussa. Kun asumistuki harvoin riittää kattamaan koko vuokraa, ei rahaa ruokaan ja muihin hankintoihin vuokranmaksun ja muiden perusmenojen jälkeen paljoa jää. 

Opintolainasta on usein puhuttu niin sanotusti “helppona lainana”, mutta korkojen nousu on muuttanut tilannetta. Se aiheuttaa myös pelkoja liittyen lainan ottamiseen, kuten ammattiopistossa viimeistä vuottaan opiskeleva 19-vuotias Siiri Kuljunen kertoo: 

“Minua stressaa ajatus lainasta, kun ei yhtään tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja jos korot vielä nousevat. Yritän sinnitellä pelkällä opintorahalla.”

Kelan opintovelalliset ja lainamäärät tilastojen mukaan

 •  opintovelkaa on Suomessa yli 520 000 henkilöllä
 •  keskimäärin henkilöä kohden 11 329 euroa
 • vuodesta 2006 opintolainojen kokonaismäärä on noussut 1,3 miljardista 5,9 miljardiin euroon. 

Opintojen aikana opintolainan korot pääomitetaan eli lainasumma kasvaa aina korkojen verran. Korkojen nousu ei siis vaikuta suoraan vielä opiskeluvaiheessa omaan talouteen, mutta nostaa velan kokonaismäärää. Opintolainaa ruvetaan maksamaan takaisin viimeistään parin vuoden kuluttua opintojen päättymisestä.

Siinä vaiheessa monen nuoren aikuisen elämässä saattaa olla ajankohtaista myös oman kodin löytäminen tai perheen perustaminen, jolloin opintolainan määrä ja sen lyhennykset pitää myös sovittaa omaan budjettiin. Korkeat korot ja niiden vaikutus opintolainan määrään voivat vaikuttaa pitkällä tähtäimellä moneen asiaan, kun arvioidaan omaa taloutta ja vaihtoehtoja. 

Toki opintolainan maksusuunnitelmaan on yleensä mahdollista hakea muutosta, jos takaisinmaksu rasittaa omaa taloutta liikaa. Tällöin huomioitava seikka on opintolainan valtiontakauksen pituus, joka on enimmillään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta, eli laina-aikaa ei voi tämän yli pidentää.

Minua stressaa ajatus lainasta, kun ei yhtään tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja jos korot vielä nousevat. Yritän sinnitellä pelkällä opintorahalla
- Siiri Kuljunen

Pienituloisten lainanotto on haastavampaa korkojen nousun myötä 

Lainan nouseva korko asettaa erityisen hankalaan tilanteeseen vähävaraisemmat, kuten pienellä eläkkeellä elävät tai yllättäen työttömäksi tai pidemmälle sairauslomalle joutuvat. Silloin jo kymmenissä euroissa lisääntyvät menot tuntuvat, puhumattakaan sadoista euroista. 

Pääsääntöisesti pienituloisilla velkataakka on kohtuullinen ja vuokra-asuminen yleisempää, jolloin korkojen vaikutus on lievempi kuin asunnon omistajille. Kuitenkin, jos oman talouden joustovara on pieni, kasvaa ylivelkaantumisen riski, mikäli jotain yllättävää tapahtuu.

Korkojen nousu voi heijastella vuokrien korotuksiin: moni pienituloinen asuu vuokralla, jolloin korkojen vaikutus voi heijastella omaan talouteen vaikka ei velkaa olisikaan. Toistaiseksi vuokrien nousut ovat olleet maltillisia: Tilastokeskuksen lokakuun tiedotteen mukaan vapaarahoitteisissa asunnoissa vuokrat ovat nousseet koko Suomessa noin 2 %, ja pääkaupunkiseudulla vain 0,5 %. 

Eniten korkeat korot vaikuttavat pienituloisten mahdollisuuksiin tehdä uusia hankintoja nyt tai tulevaisuudessa. Kun kuluttajahinnat ovat nousseet, on jokaisen kuluttajan ostovoima pienentynyt ja erityisesti pienituloisilla vähenevät mahdollisuudet tehdä suurempia hankintoja ilman velanottoa. Jos tässä tilanteessa lainan korko on korkea, rasittaa se pienituloisen taloutta entisestään.

Jos kotitaloudessa on jo lainaa ja elämäntilanne sekä oma tulotaso muuttuvat radikaalisti, on tärkeää selvittää mahdollisuudet muuttaa lainan takaisinmaksusuunnitelmaa, jotta oma talous pysyy hallinnassa. Mikäli omat velat koostuvat eri luottokorttiveloista ja kulutusluotoista, voi olla mahdollista myös vähentää lainojen kustannuksia maksamalla ne pois yhdellä yhdistelmälainalla.

Vertailussamme mukana olevat lainanantajat:

Pop PankkiResurs BankAktia - logoBank NorwegianNordax Bank logoAvidaKaarnaTF Bank logoBrocc logoAlisa PankkiLea bankInstabankSweepBank logoFixura logoMorrow Bank logoBondora logoCredigoHalino logoSvea Bank - logoremember logoSaldo

Korkea korko vaikuttaa erityisesti asuntovelallisten talouteen

Tilastokeskuksen mukaan

 • 30 % asuntokunnista on asuntovelkaa 
 • keskimäärin asuntovelkaa on 94 400 euroa 
 • eniten asuntovelallisia on Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Euriborin nousu näkyy erityisesti asuntovelallisten taloudessa, sillä 12 kk euribor on yleisin asuntolainojen viitekorko. Asuntolaina on monesti myös isoin kotitalouden yksittäinen laina, jossa korkomuutosten seuraamukset ovat tuntuvia. Toki asuntolainat ja erityisesti isot asuntolainat painottuvat kotitalouksiin, joilla on joustovaraa kattaa kasvaneita kuluja.

Riippuu asuntolainan lyhennystavasta, miten nousseet korot vaikuttavat omaan talouteen. Esimerkiksi annuiteettilainassa takaisinmaksuerä kasvaa, kun korot nousevat. Kiinteässä tasaerälainassa korkojen nousu pidentää laina-aikaa. 

Kuukausittaisen lainanlyhennyksen määrän kasvu voi vaikuttaa suurestikin omaan kuukausibudjettiin ja mitä vähemmän joustovaraa on, sitä enemmän se tarkoittaa omien menojen uudelleenjärjestelyä.

Jos taas asuntolainan laina-aika on jo pitkä, niin lainan enimmäispituus voi tulla vastaan. Tällä hetkellä uusien asuntolainojen laina-aika voi olla enintään 30 vuotta. Pitkä laina-aika myös kasvattaa lainan kokonaiskustannuksia.

“Meillä korkojen nousu on pidentänyt laina-aikaa. Eniten turhauttaa se, ettei laina juurikaan lyhene, kun isoin osa lyhennyksestä muodostuu koroista. Olemmekin pyrkineet kuukausittain säästämään rahaa, jotta voimme tehdä ylimääräisiä lainanlyhennyksiä”, kuvailee Laura Kinnunen kasvaneiden korkojen vaikutusta. Kinnusella on asuntolainaa muutama vuosi sitten ostetusta omakotitalosta.

Verrattuna moniin muihin lainoihin on asuntolainan erona se, että pääsääntöisesti se lisää velallisen varallisuutta, toisin kuin muuhun kulutukseen otettu velka. Toki tällä hetkellä varallisuuden kasvua rasittaa asuntojen hintojen lasku: 

Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 2023 verrattuna vuoden takaiseen:

 • vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat laskeneet 7,8 % kuudessa suurimmassa kaupungissa
 • niiden ulkopuolella 4,1 % 
 • laskua kerrostalojen hinnoissa koko maassa oli 7,2 % ja rivitaloasuntojen hinnoissa 4,8 %. 

Korkeat korot ovat hillinneet asuntokauppaa ja laskeneet asuntojen hintoja, mikä vaikuttaa asunnonomistajien varallisuuteen ja sitä kautta korkojen vaikutukset voivat ulottua pidemmälle kuin vain päivittäiseen käyttörahan määrään.

Kun kulut ovat kasvaneet, on myös monissa velallisissa kotitalouksissa ollut pakko karsia menoja. Nea Heikkinen (2023) tarkastelee opinnäytetyössään elinkustannusten nousun vaikutusta työssäkäyvien suomalaisten taloudelliseen hyvinvointiin. Tutkimuksen mukaan yli puolet työssäkäyvien kotitalouksista on vähentänyt kulutusta energian käytössä sekä ruoka-, ravintola- ja vaateostoksissa. Myös yleisesti vapaa-ajan vieton tavoista on tingitty ja vähennetty vapaa-ajan kuluja sekä myös harrastusmenoja.

Meillä korkojen nousu on pidentänyt laina-aikaa. Eniten turhauttaa se, ettei laina juurikaan lyhene, kun isoin osa lyhennyksestä muodostuu koroista. Olemmekin pyrkineet kuukausittain säästämään rahaa, jotta voimme tehdä ylimääräisiä lainanlyhennyksiä.
- Laura Kinnunen

Lainojen kilpailuttaminen auttaa pitämään korkokulut aisoissa

Miten korkojen suhteen tilanne tulee kehittymään? Tällä hetkellä moni uskoo, että korot kääntyvät laskuun kevään aikana. Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich varoittelee, että vaikka korkojen nostamisen kynnys on korkea, ei korkojen lasku tai milloin se tapahtuu, ole vielä selkeää.

Koroista ja niiden tasosta huolimatta elämä jatkuu. Ulkopuolinen rahoitus antaa mahdollisuuksia tehdä arjen välttämättömiä hankintoja silloin, kun säästöjä ei ole kertynyt tarpeeksi. Laina mahdollistaa myös hankinnan kulujen jakamisen useammalle kuukaudelle tai vuodelle, mikä helpottaa oman talouden tasapainottamista. 

Lainaa hakiessa on tärkeää arvioida realistisesti oman talouden maksukyky ja huomioida myös mahdolliset korkomuutokset – budjettia ei kannata asettaa liian tiukaksi, jotta joustovara säilyy. 

Lainojen kilpailuttaminen ja vertailu on oleellisin keino turvata omaa taloutta silloin, kun lainaa tarvitaan. Eri pankkien ja rahoituslaitosten lainatarjoukset voivat poiketa suurestikin toisistaan koron ja muiden lainaehtojen suhteen. Lainojen kilpailuttaminen varmistaa, että löydät sinulle parhaiten sopivan ja edullisimman lainan. 

Lainat kannattaa kilpailuttaa, kun hakee lainaa täysin uuteen hankintaan tai haettaessa yhdistelmälainaa, jolla maksat aiempia lainoja pois uudella, edullisemmalla lainalla. Tämä on erittäin hyödyllistä erityisesti korkeiden korkojen aikaan – mitä useampi eri laina, sitä enemmän niistä syntyy korkojen lisäksi muita lainanhoitokustannuksia. Lainojen yhdistäminen säästää euroja, kun maksat vain yhden lainan kulut.

Sortter on kotimainen  lainavertailupalvelu, joka auttaa silloin, kun tarvitset lainaa. Palvelu on täysin maksuton, eikä sido lainan ottamiseen. Vertailu kuitenkin varmistaa, että saat kattavan käsityksen sinulle tarjolla olevista vaihtoehdoista.  

Sortterin avulla:

 • kilpailutat luotonmyöntäjät yhdellä hakemuksella
 • saat lainatarjoukset jopa kymmeniltä eri rahoituslaitoksilta
 • löydät edullisimman lainan ja vältät ylimääräiset kulut.

Reilu vertailu tekee kilpailuttamisesta helppoa ja auttaa sinua lainapäätöksen teossa.

Saat yhdellä hakemuksella lukuisia lainatarjouksia!

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja

Teija Välinoro

Teija on valmistunut tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja opiskelee parhaillaan työn ohessa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kirjoittaminen on ollut Teijalle aina luontevaa niin vapaa-ajalla kuin työssäkin. Erilaisten tekstien suunnittelu ja tuottaminen ovat kuuluneet hänen työnkuvaansa reilun kuuden vuoden ajan. Pankki- ja rahoitusalan tekstejä Teija on tehnyt vuodesta 2023 alkaen.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin