Taloustietoa on ehdotettu peruskouluun omaksi aineeksi

Pitäisikö taloustaitoja opettaa enemmän peruskoulussa?

Keskustelua siitä, onko peruskoulussa riittävästi taloustaitoihin liittyvää opetusta ja mitä asioita nuorille tulisi taloudesta opettaa on viime vuosina käyty vilkkaasti.

Nuorten riittämättöminä pidetyt taloustaidot herättävät huolta. Keskustelua aiheen ympärillä on käyty jo vuosia ja vuonna 2019 tehty kansalaisaloite taloustiedon oppiaineen lisäämisestä opetussuunnitelmaan viritti keskustelua entisestään. 

Taloustaidot, oman talouden hallinta, taloustiedon peruskäsitteiden ymmärtäminen ja esimerkiksi oman budjetin laadinta ovat jokaiselle tarpeellisia taitoja, joihin olisi hyvä saada oppia jo peruskoulussa. 

Julkisen keskustelun perusteella yleinen mielipide tuntuu olevan, ettei taloustaitoja opeteta peruskoulussa riittävästi ja taloustiedon opetusta kaivataan kouluihin lisää joko omana oppiaineenaan tai muihin oppiaineisiin integroituna.

Mitä taloustaitoja peruskoulu tällä hetkellä opettaa? 

Talousosaamista opetetaan peruskoulussa pääsääntöisesti yhteiskuntaopin oppitunneilla 4.–9. luokkalaisille.

Opetussuunnitelman mukaan yhteiskuntaopin tehtävänä on muun muassa vahvistaa oppilaiden kiinnostusta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan. Lisäksi oppiaineessa nuoret tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusteisiin.

Oppitunneilla opiskellaan esimerkiksi työntekoon, oman rahan käyttöön, talouden hallintaan, ansaitsemiseen ja säästämiseen liittyviä taloustaitoja. Oppilaita opetetaan myös etsimään, ymmärtämään ja soveltamaan tietoa, joka koskee yhteiskuntaa ja taloutta.

Oppilaat tutustuvat myös talouden peruskäsitteisiin ja ilmiöihin sekä keskeisiin toimijoihin niin paikallisesta kuin globaalistakin näkökulmasta. Tämän lisäksi taloutta tarkastellaan kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta.

Taloustiedon opetusta vahvistettu 2000-luvulla

Taloustiedon opetusta osana yhteiskuntaoppia on vahvistettu 2000-luvulla. Opetussuunnitelmaan lisättiin esimerkiksi taloustiedon opetukseen osoitettu vuosiviikkotunti. Samassa yhteydessä myös lukio-opetukseen sisällytettiin pakollinen taloustieteen kurssi. 

Vuonna 2016 taloustiedon opetuksen aloitusta aikaistettiin alkamaan jo neljänneltä tai viidenneltä luokalta.

Taloustaitoihin liittyvä osaaminen ei ole sidottu pelkästään yhteiskuntaopin oppiaineeseen. Alaluokilla talousosaamista opetetaan myös esimerkiksi osana ympäristöoppia, jossa huomiota kiinnitetään kestävän kehityksen taloudelliseen ulottuvuuteen. 

Matematiikan oppitunnit tukevat myös talousosaamista. Esimerkiksi looginen päättelykyky, laskutaidon kehittäminen ja matemaattinen ongelmanratkaisu edistävät talouteen liittyvien ilmiöiden ymmärtämistä.

Mitä taloustaitoja peruskoulussa pitäisi oppia?

Yleisessä keskustelussa on tullut ilmi puutteita käytännön taloustaidoissa ja -tiedoissa. Siksi näihin asioihin olisi hyvä paneutua jo peruskoulussa.

Taidot liittyvät alla lueteltuihin teemoihin

  • Työ ja tulot
  • Verot
  • Budjetointi
  • Asuminen
  • Säästäminen 
  • Sijoittaminen
  • Lainan hakeminen (esim. kulutusluotto tai  asuntolaina)
  • Kestävä kuluttaminen

Oman talouden pyörittämisessä parhaiten auttaa käytännönläheiset opit. Näiden lisäksi myös taloustiedon peruskäsitteiden, kuten bruttokansantuotteen, inflaation, taantuman tai laman ymmärtäminen on talouden kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta tärkeää.

Työ ja tulot – brutto- ja nettopalkan erot

Talouden pitäminen tasapainossa vaatii tuloja. Tuloja saat esimerkiksi työsuhteessa palkan muodossa. Voit myös hankkia tuloja yrittäjänä. Sijoittaminen voi olla myös yksi vaihtoehto vaurastua ja valtion tarjoama tuki, kuten opintotuki, voi olla jossain vaiheessa elämää pääsääntöinen tulonlähde. 

Palkkaan liittyen on tärkeää ymmärtää brutto- ja nettopalkan erot, sekä palkasta pidätettävien muiden kulujen, kuten eläkemaksujen merkitys. Myös veroprosentin laskeminen on hyödyllinen taloustaito.

Tiedätkö, mikä on verovähennys?

Verojen maksaminen on tärkeää, sillä verot ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Verovaroin mahdollistetaan julkisen sektorin tarjoamia palveluita, kuten terveydenhuolto tai koulutus.

Veroja maksetaan muun muassa tuloista, kiinteistöistä, ajoneuvoista ja perinnöstä. Verojen maksamisen lisäksi voit saada verovähennyksiä. Verovähennyksiä tehdään kahdella tapaa, joko suoraan veroista tai tuloista ennen veron laskemista. Palkansaajana voit esimerkiksi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoja eli ammattiisi liittyviä kuluja. Verovähennykset ilmoitetaan veroilmoituksella.

Veroasiat voivat joskus aiheuttaa päänvaivaa, ja parhaiten apua veroasioihin liittyen saat verotoimistosta.

Budjetointi auttaa suunnittelemaan omaa taloutta

 Budjetointi tarkoittaa menojen ja tulojen seurantaa sekä suunnittelua. Oman budjetin laatiminen ja talouden suunnittelu on järkevää, koska silloin tiedät tarkasti, paljonko rahaa sinulla on käytössäsi ja paljonko rahaa keskimäärin kuluu. Budjetissa kannattaa olla joustovaraa, sillä liian tiukka budjetti ei kestä arjen yllättäviä kuluja. 

Voit lukea lisää budjetin laatimisesta blogistamme.

Asumisen kulut

 Asumisen liittyy erilaisia kuluja riippuen asutko vuokra-, asumisoikeus- vai omistusasunnossa. Kuluja ovat  esimerkiksi sähkö ja vesi sekä vuokra, vastike tai lainanlyhennys. Myös kotivakuutus kannattaa hankkia asumismuodosta riippumatta.

Vuokralla asuessa vuokranantaja vastaa asunnon korjaamisesta ja esimerkiksi asuntoon kuuluvien kodinkoneiden rikkoutumisesta. Vuokranantajalla on myös oikeus nostaa vuokraa säännöllisesti.  

Omassa asunnossa asuessa ylimääräisiä kuluja syntyy esimerkiksi korjaus- ja remontointikuluista, kiinteistöverosta ja jätemaksuista, joista asunnon omistaja vastaa itse.

Säästäminen kannattaa erityisesti määräaikaiselle talletustilille

Säästäminen on yksi tapa varautua arjen yllättäviin menoihin tai kerätä rahaa suurempia hankintoja varten.

Säästää voit monella tapaa, yksinkertaisimmillaan voit siirtää rahaa käyttötililtä säästötilille, talletustilille tai määräaikaiselle säästötilille. Pankki maksaa korkoa riippuen tilin ehdoista noin 0–2 %. Siksi on hyvä ottaa selvää etukäteen, mikä on talletuskoron suuruus. Esimerkiksi SweepBank tarjoaa talletustilin jopa 1 % korolla.

Ensimmäiseksi kannattaa kuitenkin säästää taloudellinen puskuri, jonka on tarkoitus turvata taloutesi arjen yllättävien kulujen varalta. Sopiva summa taloudelliseksi puskuriksi on noin 2–3 kuukauden menoja vastaava summa. 

Sijoittaminen – rahastoista osakkeisiin

 Sijoittaminen on yksi tapa kasvattaa varallisuutta ja alkuun pääset myös pienillä summilla. Jos säästöjen haluaa kasvavan ajan myötä, kannattaa ne sijoittaa. Sijoittaminen on helpointa aloittaa sijoittamalla rahastoihin, mutta myös osakesijoittaminen on vaihtoehto.   

Ennen sijoittamisen aloittamista kannattaa perehtyä sijoittamisen perusasioihin, kuten ajalliseen hajauttamiseen ja korkoa korolle -ilmiöön.

Lue lisää sijoittamisesta ja sijoittamisen aloittamisesta.

Lainan hakeminen – kiinnitä huomiota lainaehtoihin

Laina on hyvä apu esimerkiksi isompien hankintojen rahoittamiseen. Lainan ottamista kannattaa aina harkita, sillä ilmaista lainaa ei ole olemassa. Lainattavan summan lisäksi maksat lainasta myös muita kuluja, kuten korkoa ja tilinhoitomaksuja, jotka nostavat lainan kokonaiskustannuksia.

Laina kannattaa myös aina kilpailuttaa. Voit myös aina maksaa lainan pois sovittua takaisinmaksuaikaa nopeammin.

Pikavippien ottaminen ei puolestaan yleensä kannata. Pikavipit ovat kalliita lainoja, joissa on korkea korko ja lyhyt takaisinmaksuaika. 

Asuntolainan hakeminen ja ASP-tili

Oman asunnon ostaminen tapahtuu usein ottamalla lainaa. Hyvä tapa kerryttää varallisuutta omaa asuntoa varten on hankkia ASP-tili eli asuntosäästöpalkkiotili, jonka voi avata jo 15 vuotiaana. ASP- järjestelmän ansiosta lainan korko on usein edullisempi ja lainaehdot normaalia asuntolainaa paremmat. Lue lisää ASP-säästämisen eduista.

Asuntolainaa voit hakea lainanvertailupalveluja käyttämällä tai tekemällä lainahakemuksen suoraan pankille tai rahoituslaitokselle.

Kestävä kuluttaminen auttaa harkitsemaan ostopäätöstä

Hankintoja ei kannata tehdä hetken mielijohteesta. Ostoksilla halu ja tarve saattavat usein sekoittua, mutta kestävä kuluttaja tekee harkittuja ja tarpeellisia hankintoja.

Ostoksia kannattaa tarkastella myös vastuullisuuden näkökulmasta. Eettisesti tuotettujen ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuluttavien tuotteiden ja palveluiden suosiminen on järkevää.

Taloustaitojen puute voi johtaa maksuhäiriömerkintöihin 

 Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän luottorekisterin mukaan vuonna 2020 lähes 400 000 suomalaisella kuluttajalla oli maksuhäiriömerkintä.

Velkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät eivät liity pelkästään rahaluottoihin vaan taustalla on myös vuokrista syntyneitä rästejä ja verkko-ostoksia. Tämä kertoo siitä, että arjen budjetointiin ja talouden perusasioihin liittyvissä taidoissa, kuten vuokran ja laskujen maksamisessa on vaikeuksia. 

Kuluttaja ei välttämättä ymmärrä, kuinka moneen asiaan elämässä maksuhäiriömerkintä vaikuttaa. Esimerkiksi vuokra-asunnon, matkapuhelinliittymän tai laajakaistayhteyden  hankkiminen, lainan hakeminen tai verkkokaupasta tilaaminen vaikeutuvat.

Taloustaitoja opitaan myös kotona 

Peruskoulun lisäksi myös kotoa saatavilla opeilla ja rahapuheella on vaikutusta nuoren taloustaitoihin.

Rahasta ei suomalaisessa kulttuurissa ole perinteisesti puhuttu, eikä aiheesta ole välttämättä käyty keskustelua edes oman perheen kesken. Puhumattomuus voi johtaa siihen, että lapsi joutuu ottamaan talousasioista oma-aloitteisesti selvää. On hyvä myös huomata, että suhde rahaan ja rahankäyttöön periytyy usein vanhemmilta lapsille.

Jos rahapuhe on vanhempien sukupolvien keskuudessa ollut vähäistä, vaikuttaa siltä, että tilanne on muuttumassa. Vaikka nuorten talousosaaminen aiheuttaa huolta, on myös nuoria, joilla on hyvät taloustaidot. Yhä useampi nuori keskustelee mielellään rahaan liittyvistä ilmiöistä ja on kiinnostunut sijoittamisesta sekä säästämisestä.

Ilman riittäviä taitoja mahdollisuudet pitää oma talous kunnossa ovat heikot. Peruskoulu on erinomainen paikka opettaa kaikille lapsille ja nuorille tasapuolisesti taloustaitoja, sillä taloustaitoja ja taloustietoutta tarvitsee jokainen elämässä menestyäkseen.

Lue lisää