Suomen Pankki vaikuttaa talouden toimintaan

Tiesitkö, miten Suomen Pankki vaikuttaa merkittävästi Suomen talouden toimintaan?

Suomen Pankkiin ei voi tallettaa rahaa eikä sieltä voi hakea edes lainaa. Silti Suomen Pankki vaikuttaa laajasti koko talouden toimintaan ja siten kaikkien suomalaisten elämään.

Suomen Pankilla on useita tärkeitä talouteen ja sen toimintaan vaikuttavia tehtäviä, mutta ne poikkeavat suuresti tavanomaisten liikepankkien, kuten Nordean, Osuuspankin tai Danske Bankin, toiminnasta. Nimestään huolimatta Suomen Pankki ei varsinaisesti ole edes pankki, sillä se ei tarjoa suomalaisille normaaleista liikepankeista tuttuja pankkipalveluita.

Suomen Pankki nousee kuitenkin usein esille julkisessa keskustelussa, mutta harvalla on selvää käsitystä siitä, mitä kaikkea se oikeastaan tekee.

Mikä on Suomen Pankki?

Suomen Pankki eli Suomen keskuspankki on rahaviranomainen ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsen.

Suomen Pankki on myös osa kansainvälistä eurojärjestelmää, joka hallinnoi maailman toiseksi suurinta valuuttaa eli euroa. Keskuspankkina Suomen Pankki toteuttaa siis rahapolitiikkaa Suomessa ja se on ikään kuin pankkien pankki, jonka toimintaa hoitaa eduskunta.

Suomen Pankin historia yltää 1800-luvulle

Suomen Pankin historia yltää aina 1800-luvun alkuun, jolloin se toimitti vielä perinteisen pankin virkaa. Varsinaiset keskuspankin tehtävänsä se aloitti vasta vuosisadan loppupuolella ja Suomen itsenäisyyden myötä sen asema keskuspankkina vahvistettiin. Pitkän historiansa ansiosta Suomen Pankki on maailman neljänneksi vanhin keskuspankki.

Ennen euron käyttöönottoa Suomen Pankin tavoitteena oli markan arvon turvaaminen, johon se pyrki säätelemällä korkotasoa, liikkeellä olevan rahan määrää ja markan arvoa suhteessa muihin valuuttoihin. Suomen Pankki pyrki myös edistämään koko rahoitusjärjestelmän vakautta ja turvaamaan rahahuoltoa. Sillä oli myös yksinoikeus rahan laskemisesta kiertoon.

Kun euro tuli käyttöön vuonna 1999, Suomen Pankin tehtävät pysyivät suurelta osin ennallaan, mutta toiminta muuttui kansainvälisemmäksi. Tuolloin Suomen Pankki siirtyi osaksi keskuspankkien eurojärjestelmää, eikä se siten enää toiminut vain kansalliselta pohjalta, vaan toiminnasta tuli osa koko euroalueen talousjärjestelmää.

Mitä Suomen Pankki tekee?

Suomen Pankin toiminta vaikuttaa merkittävästi talouden toimintaan Suomessa.

Suomen Pankin tehtäviä:

  • rahapolitiikan toteuttaminen ja rahoitusjärjestelmän valvominen Suomessa
  • tutkimuksen tekeminen ja tilastojen tuottaminen
  • pankkien välisten maksujen selvityksistä huolehtiminen
  • tehokkaiden maksujärjestelmien ylläpitäminen ja seteleiden liikkeelle laskeminen

Rahapoliittiset tehtävät

Suomen pankin, kuten muidenkin keskuspankkien, tärkein tehtävä on hintavakauden ylläpitäminen. Hintavakaus on määritelty kuluttajahintojen maltilliseksi nousuksi eli inflaatioksi. Toisin sanoen Suomen Pankki asettaa ohjauskoron ja pyrkii siten pitämään inflaation maltillisena sekä talouden toiminnan tehokkaana.

Esimerkiksi talouden taantuessa Suomen keskuspankki voi laskea ohjauskorkoa, jolloin korkotaso laskee ja lainaa saa halvemmalla, mikä puolestaan saa yritykset ja yksityiset ihmiset kuluttamaan enemmän.

Koska Suomen Pankki on osa keskuspankkien eurojärjestelmää, on se osaltaan myös ylläpitämässä hintavakautta koko euroalueella. Suomen Pankki osallistuu eurojärjestelmän päätöksentekoon, joka tehdään Euroopan keskuspankin (EKP) neuvostossa, jonka jäsenenä toimii Suomen Pankin pääjohtaja.

Käytännössä Suomen Pankki siis osallistuu eurojärjestelmän päätöksentekoon ja viestintään sekä vastaa rahapolitiikan toteuttamisesta Suomessa.

Rahoitusjärjestelmän yleisvalvonta

Suomen Pankki vastaa rahoitusjärjestelmän yleisvalvonnasta ja arvioi rahoitusjärjestelmän riskejä yhdessä Finanssivalvonnan kanssa. Finanssivalvonta eli Fiva on Suomen Pankin hallinnoima rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen.

Finanssivalvonta valvoo mm.:

  • pankkeja
  • vakuutus- ja eläkeyhtiöitä
  • sijoituspalveluyrityksiä
  • rahastoyhtiöitä
  • pörssiä

Suomen Pankin hallinnoinnista huolimatta Finanssivalvonta on päätöksenteossaan itsenäinen.

Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin toiminnan tarkoituksena on tunnistaa mahdollisia rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä. Valvontaan kuuluu perusteellisia analyysejä ja kriisinhallintavalmiuksien ylläpitämistä. Tarvittaessa Suomen Pankki vastaa myös pankkien hätärahoituksesta.

Tutkimus ja tilastot

Suomen Pankki pyrkii tekemään myös tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoitus on luoda perusta Suomen Pankin toiminnalle eurojärjestelmässä.

Tutkimustoiminnan painopisteinä ovat makrotalouden eli talouden kokonaisuuksien tutkimus sekä rahoitusmarkkinoiden vuorovaikutuksen ja vakauden tutkimus. Lisäksi Suomen Pankki tekee tutkimusta myös nousevista talousalueista, kuten Kiinasta ja Venäjästä.

Tutkimustyössään Suomen Pankki pyrkii tekemään yhteistyötä akateemisen tutkijayhteisön kanssa. Lisäksi tutkijat osallistuvat aktiivisesti eurooppalaisiin tutkimusverkostoihin ja keskuspankkien väliseen tutkimustyöhön.

Suomen Pankki vastaa myös Euroopan keskuspankin neuvostossa määritettyjen Suomea koskevien rahalaitos-, rahoitus ja maksutasetietojen tilastoinnista. Suomen Pankki esimerkiksi laatii rahalaitoksia, sijoitusrahastoja, arvopapereita ja maksuliikennettä koskevat Euroopan keskuspankkijärjestön tilastot. Taloustilastointi tukee keskuspankin tehtäviä rahapolitiikassa ja rahoitusmarkkinoiden analyysissa.

Maksaminen ja rahahuolto

Pankkien pankkina Suomen keskuspankki pyrkii turvaamaan kotimaisen rahoitusjärjestelmän toiminnan. Suomen Pankki hoitaa pankkien väliset maksut ja tarjoaa keskuspankkipalveluja suomalaisille rahoitusmarkkinaosapuolille.

Suomen Pankilla on lisäksi yksinoikeus käteisen rahan eli uusien euroseteleiden liikkeelle laskemiseen Suomessa. Sen lisäksi se myös hävittää vanhan sarjan euroseteleitä sitä mukaa, kun ne kulkeutuvat keskuspankkiin ja korvaa ne uudemman sarjan seteleillä. Suomen pankki huolehtii myös rikkinäisten ja väärennettyjen seteleiden poistamisesta käytöstä. 

Esimerkiksi setelin rikkoutuessa sen voi toimittaa Suomen Pankkiin ja saada vaihdossa uuden. Suomen Pankki vaihtoi myös vanhoja käytöstä poistuneita markkoja euroihin aina vuoden 2012 helmikuuhun asti.

Suomen Pankki vaikuttaa huomaamatta suomalaisten elämään

Suomen Pankki on siis keskuspankki eli rahaviranomainen, jonka tehtävä ei ole tarjota tavanomaisia pankkipalveluja perinteisten liikepankkien tapaan. Sen sijaan Suomen keskuspankki, kuten muutkin keskuspankit, ylläpitävät hintavakautta, vaikuttavat talouteen ja turvaavat rahajärjestelmän toimintaa.

Suomen Pankin toiminta on tärkeää myös yksityishenkilön kannalta, sillä hintavakauden ylläpitämisellä on suuri vaikutus esimerkiksi työllisyyden tasoon ja lainojen korkoihin.

Koska yksityishenkilö tai yritys ei voi hakea Suomen Pankista esimerkiksi asuntolainaa tai avata sinne tiliä, saattaa Suomen Pankki monille varsin vieras viranomainen. Siitä huolimatta Suomen Pankin toiminta vaikuttaa ilmeisen laajasti suomalaisten jokapäiväiseen elämään aina lainojen koroista rahan arvoon ja lompakoidemme fyysisistä setelirahoista työllisyyteen.

Lähteet: Suomen Pankki, Finanssivalvonta

Lue Lisää