Luottokortin kulut
Takaisin blogiin

Luottokorttien kuluissa suuria eroja – huomioi aina luoton todellinen vuosikorko

Alle kolmasosa suomalaisista kilpailuttaa oman luottokorttinsa. Useimmiten luottokortiksi valitaan kortti, jota oma pankki tarjoaa. Harva on kuitenkaan perehtynyt pankkien eri luottokorttityyppeihin ja korttien välisiin kustannuseroihin. Tiettyyn rahoitustarpeeseen tavallinen laina voi olla parempi rahoitusvaihtoehto kuin jatkuva luottokortin käyttö.

Sortterin teettämä tutkimus osoitti, että suomalaiset eivät kilpailuta lainojaan tai kulutusluottojaan. Vain alle kolmasosa suomalaisista kilpailuttaa luottokorttinsa. Luottokortin kilpailuttamatta jättämisen syiksi kerrottiin muun muassa, ettei luottokortin kilpailuttamista ole yksinkertaisesti tajuttu vain tehdä.

Useimmiten luottokortti otetaan pankista, jossa on jo asioitu aikaisemminkin. Raha-asioiden hoitaminen on toki selkeämpää, mikäli kaikki tilit ja kortit ovat samassa pankissa. Toisaalta tuntuvat säästöt voivat mennä ohitse, mikäli luottokortteja ei vertaa tai harkitse muita rahoitusvaihtoehtoja.

Vertailimme yleisimpiä pankkien tarjoamia luottokortteja ja korttien kokonaiskustannuksia. Luottokorttien kokonaiskustannukset muodostuvat

  • viitekorosta,
  • marginaalista,
  • tilinhoitomaksusta sekä
  • kuukausi- tai vuosimaksusta.

Lisäksi luoton todellinen vuosikorko toimii hyvänä mittarina luoton kokonaiskustannuksille. Käymme lyhyesti läpi kyseiset käsitteet seuraavaksi. Kirjoittamamme artikkeli luoton koron laskentatavasta voi myös olla hyödyllinen tässä kohtaa.

Viitekorko

Viitekorko on julkisesti noteerattu korko, johon lainan korko sidotaan. Yleisiä viitekorkoja ovat Prime- ja Euriborkorot. Euribor on euromaiden yhteinen viitekorko, joka julkaistaan päivittäin. Euriborkorkoja on erilaisia ja koron nimi viittaa siihen aikaan, jolloin lainan korko tarkistetaan. Eli 3 kuukauden euriborkorko tarkistetaan kolmen kuukauden välein. Prime-korko on yksittäisen pankin määrittämä korko lainalle, jota pankki voi yksipuolisesti omalla päätöksellään muuttaa. Prime-korkoon vaikuttavat yleinen korkotaso ja inflaatio-odotukset.

Marginaali

Marginaali on luoton viitekoron päälle maksettava prosenttiosuus, jolla pankit kattavat luoton riskin. Luottokortin osalta korko muodostuu siis viitekorosta (esim. 3 kk Euribor) sekä pankin omasta marginaalista (esim. 10 %).

Tilinhoitomaksu

Pankit veloittavat tilinhoitomaksun silloin, kun kortinhaltija käyttää kortin luotto-ominaisuutta ja lyhentää velkaansa minimilyhennyksellä. Tilinhoitomaksu on yleisesti 2 ja 5 euron välillä ja se lisätään kuukausittain luoton kokonaiskustannuksiin.

Kuukausi- tai vuosimaksu  

Kuukausittain tai vuosittain perittävä maksu kortin omistamisesta. Maksu peritään yleensä, vaikka korttia ei käytettäisi ollenkaan koko vuoden aikana.  

Todellinen vuosikorko

Kuluttajansuojalaki määrää kaikkien luotonmyöntäjien ilmoittamaan lainanhakijalle lainan todellisen vuosikoron. Todellinen vuosikorko käsittää lainan nimelliskoron lisäksi kaikki muut lainasta aiheutuvat kustannukset, kuten käsittelykulut, perittävät ilmoituskulut lainan maksuvaiheessa sekä lainojen avausmaksut.

Luottokorttivertailu

Alla oleva taulukko osoittaa, että S-Pankki tarjoaa Suomen edullisinta luottokorttia. Molemmissa S-Pankin luotollisissa korteissa on matala, 6 prosentin marginaali, eikä kummastakaan kortista makseta lainkaan kuukausi- tai vuosimaksua. Danske Bankin molemmat luottokortit ovat myös kokonaiskustannuksiltaan edullisia.

Kaikki muut pankit paitsi Handelsbanken sitovat viitekorkonsa 3 kk:n Euriborkorkoon. Handelsbanken sitoo luoton koron omaan Handelsbanken Prime-korkoon, jolloin he ovat yksipuolisesti määritelleet luoton korko-osuuden sekä marginaalin.

PankkiKorttiViitekorkoMarginaaliTilinhoitomaksuVuosimaksuKk-maksu
Aktia Mastercard Credit/Debit 3kk Euribor 8,5 % 3,90 € 0 € 4 €
  Mastercard Gold 3kk Euribor 8,5 % 3,90 € 0 € 4 €
Danske Bank Mastercard Credit/Debit K-Plussa 3kk Euribor 7 % 2 € 0 € 0 €
  Mastercard Gold 3kk Euribor 7 % 2 € 0 € 0 €
Handelsbanken Handelsbanken Gold Credit Handelsbanken Prime 7 % 2,5 € 30 € 0 €
  Handelsbanken Credit/Debit Handelsbanken Prime 7 % 2,5 € 30 € 0 €
Nordea Mastercard Gold 3kk Euribor 7,5 % 3 € 75 € 0 €
  Mastercard Credit 3kk Euribor 8,5 % 3 € 52 € 0 €
Osuuspankki OP Visa 3kk Euribor 7 % 3,5 € 0 € 2,95 €
  OP Visa Gold 3kk Euribor 7 % 3,5 € 0 € 6,25 €
S-Pankki Visa Credit/Debit 3kk Euribor 6 % 3,5 € (paperilasku) / 2€ e-lasku 0 € 0 €
  Visa Credit 3kk Euribor 6 % 3,5 € (paperilasku) / 2€ e-lasku 0 € 0 €
Säästöpankki Visa Credit/Debit 3kk Euribor 8,5 % 3,5 € 0 € 2 €
  Visa Gold Credit/Debit 3kk Euribor 8,5 % 3,5 € 0 € 6,25 €

Luvut tarkistettu pankkien verkkosivujen korttihinnastoista 15.1.2019

Lisäys: voit tutustua 17.4.2020 kerättyihin korkotietoihin tästä.

Todelliset vuosikorot

Todellinen vuosikorko heijastaa aina ylläolevia lukuja. Todellisia vuosikorkoja on kuitenkin hieman hankalampi vertailla, sillä moni pankeista on sitonut korkonsa Euriborkorkoon ja korkolukemien tarkastusajankohdat saattavat vaihdella.

Pankit tarjoavat yleensä suuntaa-antavan laskelman, jolla vuosikoron euromääräinen summa voidaan selvittää. Laskelmaan liittyy yleensä tiettyjä oletuksia. Yleisinä oletuksina luoton summa on 1 500 euroa, luottoaika on yksi vuosi, luotto on nostettu kokonaan, luoton korko- sekä muut kustannukset pysyvät muuttumattomina läpi luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 samansuuruisessa erässä. Näillä oletuksilla esimerkiksi Aktian 14,14 prosentin vuosikorolla 1 500 euron luotosta tulee takaisinmaksettavaksi 1 609,59 euroa vuodessa.

Alla vertailu pankkien ilmoittamista todellisista vuosikoroista. Matalan korkomarginaalin ja vuosimaksuttomien korttien myötä S-Pankilla on tarjota pienintä todellista vuosikorkoa.    

Pankki Korttityyppi Todellinen vuosikorko 1 500 € luotolle
S-PankkiVisa Credit/Debit8,9 %
 Visa Credit8,9 %
Danske BankMastercard Credit/Debit K-Plussa10 %
 Mastercard Gold10 %
NordeaMastercard Gold12,1 %
 Mastercard Credit13,2 %
AktiaMastercard Credit/Debit14,14 %
 Mastercard Gold14,14 %
HandelsbankenHandelsbanken Gold Credit16,0 %
 Handelsbanken Credit/Debit16,0 %
SäästöpankkiVisa Credit/Debit16,6 %
 Visa Gold Credit/Debit23,2 %
OsuuspankkiOP Visa16,7 %
 OP Visa Gold21,4 %

Luvut tarkistettu pankkien verkkosivujen korttihinnastoista 15.1.2019

Eri rahoitusratkaisujen kilpailuttaminen kannattaa aina

Pyrimme aina tuomaan mahdollisimman selkeästi kaikki lainoihin ja luottoihin liittyvät kulut asiakkaidemme tietoon. Kuten yllä olevat taulukot osoittavat, pelkästään luottokorttien kokonaiskustannuksissa on suuria eroja. Erilaiset rahoitustarpeet vaativat erilaisia ratkaisuja ja joskus tavallisen kulutusluoton ottaminen saattaa olla edullisempaa kuin jatkuva luottokortin käyttö. Löydä itsellesi sopivin vaihtoehto ja kilpailuta lainasi tästä.

Lue lisää

Takaisin blogiin