Oma asunto
# Asuntolaina

Päivitetty:

Kirjoittaja Sortter

Kirjoittaja:

Sortterin tiimi

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Omistusasunto, vuokra-asunto vai asumisoikeusasunto?

Asumismuotoja on useita ja vastoin yleistä uskomusta, ei ole olemassa yhtä asumismuotoa, joka olisi absoluuttisesti paras tai ylitse muiden. Jokaisessa asumismuodossa on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Parhaiten löydät itsellesi sopivimman asumismuodon peilaamalla sen ominaisuuksia, etuja ja heikkouksia omaan elämäntilanteeseesi.   

Omistusasunto

”Vain hölmö asuu vuokralla!” on Suomessa tuttu lause. Suomessa on aina suosittu omistusasumista ja oman kodin ostaminen nähdäänkin usein tavoittelemisen arvoisena asiana. Suomalaisista 67 prosenttia asuu omistusasunnossa, ja omistusasuminen onkin Suomessa suositumpaa kuin muissa Pohjoismaissa. Yli 59-vuotiasta peräti 77 prosenttia asuu itse omistamassaan asunnossa.

Oman kodin ostaminen voidaan nähdä pitkäntähtäimen sijoituksena, jossa jokainen maksamasi asuntolainan lyhennyserä kasvattaa varallisuuttasi. Lisäksi saat vapaasti kunnostaa ja remontoida omistamasi asunnon mieleiseksesi, ja remontti- sekä kunnostustoimenpiteet nostavat asunnon arvoa.

Vaikka asunnon ostaminen on pitkällä tähtäimellä hyvä sijoitus, se on lähtökohtaisesti lyhyellä aikavälillä hintavampi asumismuoto kuin esimerkiksi vuokralla asuminen. Omistusasunnosta maksat samaan aikaan yhtiövastiketta ja asuntolainan lyhennyseriä. Etenkin, jos ostat asunnon kasvukeskuksesta keskeiseltä sijainnilta, asumiskustannukset voivat olla kuukaudessa useita satoja enemmän kuin vastaavan asunnon vuokrakulut. Pörssikurssien tavoin asuntojen arvo voi heilahdella markkinoilla, ja ostajana joudut kantamaan riskin asunnon arvon alenemisesta. Tämän takia on ehdottoman tärkeää, että huomioit asunnon jälleenmyyntiarvoon vaikuttavat seikat ennen ostopäätöstä.

Omistamassasi asunnossa asuminen sitoo sinut kohteeseen pidemmäksi aikaa. Muutto ulkomaille tai työn perässä toiselle paikkakunnalle ei käy yhtä jouhevasti kuin vuokrasuhteen irtisanominen. Ihannetapauksessa löydät asuntoosi nopealla aikataululla vuokralaisen, mutta sopivan ja luotettavan vuokralaisen löytäminen ei kuitenkaan ole aina ongelmatonta. Irtaannut asunnosta täysin vasta, kun olet saanut sen myytyä. Ikävimmässä tapauksessa kodin myymiseen saattaa kulua useita vuosia, jonka lisäksi olet tiettyyn pisteeseen asti itse vastuussa asunnon arvon säilymisestä – niin hyvässä kuin pahassakin.

Omistusasunnon edut ja haitat   

+ Jokainen lainanlyhennys kasvattaa varallisuuttasi pitkällä tähtäimellä

+ Valtion kannustimet asunnon ostoon

+ Omistusasunnon saa remontoida omien mieltymysten mukaan

+ Omistusasunnon arvon säilymiseen voi itse vaikuttaa

- Ostajana kannat riskin asunnon arvon alenemisesta

- Omistusasunto voi olla tavallista kalliimpi asumismuoto lainanmaksun aikana

- Omistusasunnosta irtaantuminen ei ole helppoa 

Vuokra-asunto

Vuokra-asuminen on tavallisesti nähty pienituloisten ja opiskelijoiden asumismuotona. Vuokra-asumisen suosio on kuitenkin pitkään ollut hienoisessa kasvussa. Etenkin kasvukeskuksissa vuokra-asuminen on lisääntynyt viime vuosien aikana.

Vuokralla asumisen kasvavan suosion taustalla on asumiseen liittyvien asenteiden muutokset: etenkin nuoremmat henkilöt arvostavat asumisessaan vapautta ja mahdollisuuksia tehdä spontaaneja valintoja, kuten esimerkiksi muuttaa ulkomaille opiskelemaan tai työskentelemään. Vapaus onkin yksi vuokralla asumisen suuria etuja, sillä irtisanottavissa oleva vuokrasuhde seisoo harvemmin minkään päätöksen tiellä. Vuokralla asuminen on monin kerroin huolettomampaa kuin omistusasunnossa asuminen, koska et esimerkiksi kanna riskiä asunnon arvon alenemisesta. Vuokralaisena et myöskään kanna taloudellista vastuuta asunnon remontointi- tai korjaustoimenpiteistä, vaan kaikki vastuu on asunnon omistajalla. Remontit voivat kuitenkin johtaa vuokramaksun nousuun.

”Vuokralla asuminen on sama kuin heittäisi rahaa Kankkulan kaivoon.” Tämä fraasi kuullaan usein, kun puhutaan omistusasuntoon ja vuokra-asuntoon liittyvistä eroista. Väite on provosoiva, mutta siinä piilee pieni totuuden siemen. Vuokralaisena maksat tosiaan vain oikeudesta asua asunnossa ja kaikki tuotto menee vuokranantajan taskuun. Kerrytät siis joka kuukausi jonkun toisen henkilön varallisuutta sen sijaan, että hyötyisit asumisesta itse pitkällä tähtäimellä. Vuokratessasi omaan käyttöösi toisen henkilön omaisuutta on myös mahdollista, että voit menettää oikeuden asua asunnossa. Vuokralaisena et saa myöskään remontoida asuntoa oman mielesi mukaan. Kaikki remonttityöt pitää hyväksyttää vuokranantajalla ja ilman lupaa tehdyistä remonttitöistä voit joutua korvausvelvolliseksi, vaikka työn jälki olisi moitteetonta ja asunnon arvo nousisi sen ansiosta.

Vuokralla asumisen edut ja haitat

+ Maisemanvaihdos käy jouhevasti

+ Asumisen huolettomuus

+ Ei riskiä asunnon arvon alenemisesta

- Vuokramaksut menevät ”hukkaan”

- Vuokra-asunnon voi menettää

- Remontti mahdollinen vain vuokranantajan luvalla

Asumisoikeusasunto

Suomessa on reilut 44 000 asumisoikeusasuntoa, joista peräti 44 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

Asumisoikeusasunto on asumisen muodoista vähiten tunnettu. Asumisoikeusasunto on käytännössä omistusasunnon ja vuokra-asunnon välimalli, jossa maksat 15 prosenttia asunnon hankintahinnasta ja voit hallita asuntoa omistusasunnon mukaan. Jos olet ottanut lainan asumisoikeusmaksua varten, voit vähentää lainan korot verotuksessa. Sopimus tehdään ostajan ja asumisoikeustalon omistajan välillä. Vuokramaksun tapaan asumisoikeusmaksun suuruus vaihtelee paikkakunnan ja asunnon koon mukaan. Maksun määrittää ympäristöministeriön alainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. ARAn selvitysten mukaan asumisoikeusasunnon vastike on jopa 40 prosenttia alhaisempi kuin markkinoiden vuokramaksut.   

Asumisoikeusasunto on taloudellisesti turvallinen vaihtoehto, sillä et tarvitse suurta pankkilainaa hankkiessasi sellaista. Saat kaikki omistusasumisen remonttitöihin liittyvät vapaudet maksamalla reilun kymmenyksen asunnon hankintahinnasta ilman, että myöskään kannat riskiä omaisuutesi arvon alenemisesta. Lisäksi voit vuokrata asunnon kolmannelle osapuolelle enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Vuokratakuun tapaan saat takaisin maksamasi 15 prosenttia muuttaessasi asunnosta pois. Asumisoikeusasunto on hyvä vaihtoehto, jos etsii vakaata ja pitkäaikaista asumisratkaisua, sillä saat asua asumisoikeusasunnossa niin pitkään kuin haluat. Toisaalta maiseman vaihto käy yhtä jouhevasti kuin vuokrasopimuksen irtisanominen.

Asumisoikeusasuntoon liittyy sama haittapuoli kuin vuokralla asumiseen: joka kuukausi maksettava asumisoikeusmaksu ei kartuta pitkällä tähtäimellä lainkaan omaa varallisuuttasi. Lisäksi asumisoikeusasuntoja on suhteessa vuokra- ja omistusasuntoihin määrällisesti vähän. Halutuille alueille, kuten Helsingin Kalasatamaan, voi joutua jonottamaan asunnon vapautumista jopa 7–8 vuotta.

Asumisoikeusasunto edut ja haitat

+ Taloudellisesti turvallinen vaihtoehto

+ Vapaus remontoida

+ Maisemanvaihdos ja sopimuksen purkaminen käy vaivattomasti

+ Ei riskiä asunnon arvon alenemisesta

+ Edulliset asumiskustannukset

- Olematon tuotto sijoitukselle

- Suppea valikoima

Yhteenveto

Eri asumismuotojen hyödyt ja haitat osoittavat, että yhtä parasta asumismuotoa ei ole olemassa. Sinulla on itse vapaus ja mahdollisuus valita itsellesi sopivin asumismuoto. Jos haluat asua omistusasunnossa, voit joutua hetken asumaan vuokralla ja kerryttää omaisuutta, jotta saat pankista asuntolainan. Sinun on kuitenkin hyvä muistaa, ettei sinun tarvitse hirttäytyä stereotypioihin. Voit rauhassa kartoittaa elämäntilannettasi ja tehdä valintoja sen mukaan. Valinnanvaikeutta voi helpottaa muistamalla, että minkään ratkaisun ei tarvitse olla lopullinen: vuokrasuhteen voi aina irtisanoa ja omistus- ja asumisoikeusasunnon voi aina myydä eteenpäin.

Kirjoittaja Sortter

Kirjoittaja

Sortterin tiimi

Sortter pohjaa kaiken sisältönsä ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Osa artikkeleistamme onkin kirjoitettu yhteistyössä Sortterin monipuolisten ja taitavien finanssialan asiantuntijoiden kanssa. 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Lue lisää