Yrittäjä

Mitkä ovat yrityksen kasvun edellytykset?

Yrityksen kasvuun ja sen onnistumiseen on monia osatekijöitä. Sopivan ajankohdan lisäksi pk-yrityksen kasvuun vaaditaan muun muassa tahtotilaa, osaamista, resursseja ja rahaa. Mitkä ovat pk-yrityksen onnistuneen kasvun edellytykset?

Yritysten kasvu Suomessa

Yrittäminen ei ole Suomessa ollut aina kovin kasvuhakuista. Moni suomalainen yritys on viime vuosina saattanut keskittyä yrityksen kulujen hallintaan erilaisilla toiminnan leikkauksilla kasvuun satsaamisen ja investointien sijaan.

Lisäksi koronapandemian tuomat haasteet luovat epävarmuutta kansalliseen ja globaaliin taloustilanteeseen toimialasta riippumatta. Koko Suomen näkökulmasta pk-yritysten kasvu on kuitenkin erittäin tärkeää, muun muassa työpaikkojen säilymisen ja lisäämisen kannalta.

Yrityksen onnistuneen kasvun edellytykset

Yrityksen kasvu voi tarkoittaa yrityksen koon suurenemista, toiminnan laajentamista, myynnin kasvua tai uusia investointeja.

Lähtökohdat ja syyt kasvutarpeille vaihtelevat yrityksestä riippuen. Onnistunut kasvu vaatii kuitenkin poikkeuksetta tiettyjä seikkoja niin yrityksen henkilöstöltä, taloudelta kuin ympäristöltäkin.

Kasvuun liittyy luonnollisesti riskejä, joten yrittäjiltä vaaditaan myös rohkeutta. Haasteita voi syntyä yhtä lailla kasvuun pyrkimättömyydestä, joten kasvumahdollisuuksia ei kannata turhaan jarrutella. Vaikka kasvutarinoita on monenlaisia, tietyt kannattavan kasvun perusedellytykset toistuvat jokaisessa yrityksessä.

Alla on kuvattuna muutamia osatekijöitä onnistuneessa pk-yrityksen kasvussa. 

Kassavirta ja sopiva ajankohta määrittävät kasvua

Yrityksen onnistunut kasvu tulee toteuttaa oikealla hetkellä. Aika voi koittaa, kun yrityksen liiketoiminta on kestänyt muutaman vuoden ja vakiintunut. Otollinen aika kasvuun voi olla myös silloin, kun kassavirta on riittävää.

Kasvuaikeita ei voi myöskään lykätä myöhemmäksi, mikäli riskinä on, että tällä välin kilpailevat yritykset ehtivät kehittää ja kasvattaa toimintaansa sen verran, että se on liian suuri uhka oman yrityksen liiketoiminnan jatkuvuudelle. 

Sopiva ajankohta kasvulle kannattaa pohtia tarkkaan, sillä väärällä hetkellä toteutettuna se voi johtaa merkittäviin tappioihin. Myös kasvuvauhdin tulee olla kyseisen yrityksen näkökulmasta sopiva ja harkittu. Liian nopea kasvaminen voi johtaa siihen, että yrityksen kannattavuus heikentyy. Sopivalla hetkellä ja vauhdilla toteutetun kasvun myötä yrityksen tulos pysyy hyvänä.

Halu kasvaa ja riskinottokyky

Pk-yrityksen kasvu vaatii aidon halun kasvattaa liiketoimintaa. Halu kasvaa voi syntyä esimerkiksi kysynnän lisääntymisestä, tuotekehittelyn tuloksista tai kiristyneestä kilpailutilanteesta. Yrityksen liiketoiminnan kasvattaminen vaatii oikean asenteen lisäksi myös riskinottokykyä sekä riskien tunnistamista ja minimoimista. 

Vain noin kymmenesosa suomalaisyrityksistä on voimakkaan kasvuhaluisia. Kasvuun liittyvät riskit usein pelottavat vakiintuneen liiketoiminnan saavuttaneita yrityksiä. Yrittäjien mielessä saattavat kummitella jopa konkurssi ja oman omaisuuden menetys.

Pk-yrityksen kasvaminen ei ole riskitöntä, mutta se voi kuitenkin olla edellytys menestyksekkään liiketoiminnan jatkumiseen. Esimerkiksi inflaatiosta johtuva kustannusten jatkuva nousu puhuu myös kasvutarpeiden puolesta. 

Yritysjohdon tietotaito ja sopeutumiskyky

Pk-yrityksen johdon on kasvua suunniteltaessa kyettävä tarkastelemaan liiketoimintastrategiaa uudessa valossa. Myös johdon osaaminen korostuu kasvutilanteessa.

Kasvuun liittyy paljon strategisia päätöksiä, joissa yritysjohdon tietotaito on äärimmäisen tärkeää. Riittävä osaaminen myynnissä ja markkinoinnissa on yhtä lailla välttämätöntä.

On tärkeää pystyä myös mukauttamaan liiketoimintaa kasvun vaatimalla tavalla. Muutoksia toimintaan tulisi tehdä järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Lisäksi johtotason henkilöiden työnkuva ja rooli yrityksessä voi muuttua kasvuvaiheessa. Tämä saattaa vaatia paljonkin uuden opettelua sekä sopeutumista omaan muuttuneeseen rooliin.

Yrityksen liiketoiminnan kasvu hyötyy verkostoista

Pk-yritys voi kasvuvaiheessa hyötyä verkostoistaan sekä niiden laajentamisesta merkittävästi. Kasvun myötä voidaan tarvita uusia yhteistyökumppaneita sekä lisää ulkoisia resursseja liiketoiminnan pyörittämiseen. Uusilla liiketoiminta-alueilla tarvitaan myös ajankohtaista toimialatietoa ja neuvoja. Tässä ulkopuoliset sparraajat voivat olla avuksi. 

Yrityksellä voi olla myös pääomasijoittajia, joilla on taustallaan hankittua kokemusta muiden yritysten kasvustrategioiden onnistumisesta. Kasvutilanteessa pääomasijoittajien neuvot voivatkin olla arvokas lisä yritysjohdon osaamiseen sekä tuoda varmuutta päätöksentekoon.

Budjetti on avainasemassa – resurssit ja  investoinnit kuntoon

Kasvu vaatii usein yritykseltä monenlaisia investointeja. Pk-yritys voi tarvita kasvuvaiheeseen uutta osaamista johdon lisäksi myös muulta henkilöstöltä, mikä vaatii työntekijöiden kouluttamista. Lisäksi kasvuun liittyy usein rekrytointitarpeita sekä henkilöstömäärän lisäämisen että yrityksen tietotaidon kasvattamisen osalta.

Laajentuminen voi vaatia uusia toimitiloja, ja tuotannon kasvattamiseen voidaan tarvita isoakin rahallista panostusta. Myös yrityksen sijaintiin liittyvät paikalliset resurssit sekä mahdollisuudet tai niiden puutteet ja esteet tulee huomioida. 

Onnistuneessa yrityksen kasvustrategiassa otetaan huomioon kaikki tarvittavat resurssit ja investoinnit, ja niihin laaditaan realistinen budjetti.

Likviditeetti – yrityksen rahoitus kuntoon

Kasvun tärkeimpiä edellytyksiä on yrityksen kyky rahoittaa kasvun vaatimat investoinnit. Yrityksellä on siis oltava riittävä likviditeetti eli maksuvalmius kasvun rahoittamiseen.

Vain pieni osa yrityksistä pystyy kuitenkin rahoittamaan kasvun pelkästään liikevoitollaan. Yleensä kasvun toteuttamiseen tarvitaan lisärahoitusta

Investointien vaatimaa pääomaa hankitaan usein yrityslainalla tai sijoitusrahalla. Yleisin lisärahoituksen hankkimistapa on hakea yritysluottoa pankilta tai rahoitusyhtiöltä. Yrityksen laina voi olla vakuudellista tai vakuudetonta. Lainoja kannattaa vertailla huolella ennen valintaa, jotta esimerkiksi yrityslainan kuluista ei tule maksettua liikaa.

Yrityksen kasvu – 8 tekijää, jotka tulee ottaa huomioon

Yrityksen kasvun, liikevaihdon tai aseman kasvattaminen markkinoilla vaatii strategiaa sekä keskittymistä moneen osatekijään.

  1. Riittävä kassavirta
  2. Sopiva ajankohta
  3. Halu kasvaa
  4. Riskinottokyky
  5. Yritysjohdon osaaminen
  6. Verkostot
  7. Budjetti
  8. Likviditeetti

Ennen kasvun tavoittelemista yrityksen kannattaa luoda strategia. Lisäksi yrityksen kannattaa listata kaikki onnistumisen edellytykset, haasteet kasvulle sekä mahdolliset riskitekijät.

Yrityslainat voi kilpailuttaa Sortterilla ilmaiseksi

Yrityslaina on yleinen tapa rahoittaa yrityksen kasvua. Yrityslainat kannattaa kuitenkin kilpailuttaa ja niitä kannattaa ennen päätöksentekoa. Yrityslainojen koroissa ja kuluissa voi olla isojakin eroja eri pankkien ja rahoitusyhtiöiden välillä.

Voit pyytää lainatarjoukset suoraan eri lainanantajilta tai kilpailuttaa lainanantajat kerralla helposti ja nopeasti kotimaisen lainavertailupalvelu Sortterin avulla. Sortter vertailee yrityslainat puolestasi täysin ilmaiseksi ja sitoumuksetta.

Myös aloittelevat yritykset voivat kilpailuttaa Sortterin sivustolla kymmenien palveluntarjoajien vakuudettomat ja vakuudelliset yrityslainat yhdellä ainoalla lainahakemuksella. Vakuudetonta yrityslainaa voi hakea jopa 250 000 euroon asti. Lisäksi vertailet kauttamme vakuudellisia yrityslainoja jopa 10 miljoonaan euroon asti.

Merkitse hakemukseen toivomasi lainasumma sekä laina-aika, ja täytä sen jälkeen muut tietosi. Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen kestää vain muutaman minuutin. 

Saat yrityslainatarjoukset jopa saman päivän aikana. Sortter listaa lainatarjoukset  edullisuusjärjestykseen, joten näet selkeästi eri lainojen hinnat.

Vertaile vaihtoehtoja rauhassa. Mikäli löydät sopivan yritysluoton, allekirjoita lainasopimus, ja saat rahat pian yrityksesi käyttöön.

Kilpailuta siis yrityslaina kasvun rahoittamiseen kätevästi Sortterilla.

Lue lisää