Sosiaalinen luotto voi auttaa omaa taloutta

Sosiaalinen luotto voi tuoda avun, kun oma talous järkkyy

Mitä tehdä, jos yllättävä muutos elämäntilanteessa horjuttaa talouden tasapainoa? Yksi keino päästä yli tukalasta tilanteesta on hakea kotikunnalta edullista lainaa, jota kutsutaan nimellä sosiaalinen luotto.

Sosiaalinen luotto on niitä inhimillisiä tilanteita varten, kun elämässä ilmenee odottamattomia taloudellisia haasteita. Näitä tilanteita – joihin rahoituslaitokset eivät välttämättä myönnä lisäluottoa – ovat esimerkiksi yllättävät luottolaskut, piikki sähkönkulutuksessa, lohjennut hammas tai uuden asunnon ennakoitua suurempi takuuvuokra.

Noin 30 kuntaa Suomessa tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden hakeutua sosiaalisen luototuksen piiriin. Tämän kuluiltaan edullisen lainan tarkoituksena on ehkäistä kuntalaisten ylivelkaantumista ja pitkällä tähtäimellä syrjäytymistä. Kokemukset sosiaalisesta luototuksesta ovat osoittaneet, että takaisinmaksu on toiminut pääosin hyvin, ja näin ollen kuntien kokonaistalouden kannalta sosiaalisen luoton myöntäminen voi olla kunnalle jopa toimeentulotuen myöntämistä edullisempi vaihtoehto.

Kuka voi hakea sosiaalista luottoa?

Sosiaalista luottoa voi hakea kuka tahansa pienituloinen ja vähävarainen kunnan vakituinen asukas, jolla on vaikeuksia saada kohtuuhintaista lainaa. Luoton saadakseen on kuitenkin oltava maksukykyinen, eli hakijalla tulee olla vakituisia tuloja, kuten palkkaa, eläkettä tai koko maksuohjelman ajan saatavaa ansiosidonnaista päivärahaa.

Velkojen maksamiseksi sosiaalinen luotto myönnetään vain, jos sen avulla saa kerralla kaikki velat maksettua pois. 

On hyvä tietää, että sosiaalisen luoton ajaksi henkilö saa maksuhäiriömerkinnän. Maksuhäiriömerkinnällä – eli kansanomaisesti sanottuna luottotietojen menetyksellä – on huono maine, sillä sen myötä arvaamattomat asiat kuten puhelinliittymän hankkiminen tai verkko-ostoksien tekeminen saattavat muuttua hankalaksi.

Toki sosiaalisen luoton saamisen yhteydessäkin maksuhäiriömerkinnän tarkoituksena on varmistaa takaisinmaksu, mutta ennen kaikkea estää luoton saanutta henkilöä ottamasta lisää velkaa, ja näin auttaa häntä tilanteesta selviytymisen tiellä.

Tulevaisuus näyttää sitä paitsi valoisammalta, sillä maksuhäiriömerkintöjen uudistus etenee eduskunnassa ja tulee näillä näkymin voimaan jo tänä vuonna 2022. Sen myötä maksuhäiriömerkintä poistuisi jo kuukauden kuluttua velan maksamisesta, kun poistuminen saattaa nykyisellään viedä kaksikin vuotta.

Sosiaalisen luoton hakijan takaisinmaksukykyä arvioitaessa otetaan huomioon:

 • hakijan käytettävissä olevat tulot ja varat sekä hänen ansaintamahdollisuutensa ottaen huomioon hänen ikänsä, työkykynsä ja muut olosuhteet
 • hakijan tosiasialliset menot
 • hakijan velat
 • muut hakijan taloudelliseen asemaan vaikuttavat tekijät

Sosiaalista luottoa koskevassa kirjallisessa sopimuksessa määritellään:

 • luoton käyttötarkoitus
 • luoton määrä
 • luoton korko
 • luoton takaisinmaksuerien suuruus ja eräpäivät sekä muut takaisinmaksuehdot

Lähtee: Laki sosiaalisesta luototuksesta 12/2002

Sosiaalisen luoton määrä ja ehdot vaihtelevat kunnittain

Sosiaalista luottoa hakevan tulee ensimmäisenä tarkistaa, onko omassa kunnassa tehty päätös tarjota tätä palvelua. Jos näin on, seuraava askel on selvittää oma maksukyky ja määritellä haettava summa.

Luoton määrät vaihtelevat kunnittain, alkaen parin sadan euron luottosummien yläraja on tavallisimmillaan noin 2 000 euroa, mutta esimerkiksi Helsingissä sosiaalista luottoa voi hakea maksimissaan 15 000 euroa ja Tampereella sekä Turussa 10 000 euroa.

Luoton korko on edullinen, 12 kuukauden euribor-viitekorko, eikä siitä peritä mitään muita kuluja. Takaisinmaksuaika vaihtelee 3 kuukaudesta 5 vuoteen, eikä ennenaikaisesta takaisinmaksusta koidu lisäkuluja.

Sosiaalista luottoa koskevassa laissa säädetään, että luotonhakijalle ja -saajalle tulee tarvittaessa järjestää taloudellista opastusta niin luoton myöntämisen yhteydessä kuin takaisinmaksuajan mittaan.

Mikäli luottoa ei voida syystä tai toisesta myöntää, monet kunnat tarjoavat tilanteessa kuitenkin talousneuvontaa ja ohjaavat muihin palveluihin. Näin pyritään estämään uusien, vastaavien tilanteiden syntyminen, edistämään sosiaalisen luoton periaatteiden yleishyödyllistä toteutumista ja parantamaan kuntalaisten elämänlaatua.

Sosiaalinen luotto nopeasti numeroina

 • Luoton maksimimäärä 2 000 – 15 000 euroa (vaihtelee kunnittain)
 • Takaisinmaksuaika 3 kk. – 5 v.
 • Luotosta maksettava korko 12 kk euribor, ei muita kuluja

Muut lainajärjestelyt vaihtoehtona sosiaaliselle luotolle

Aina sosiaalista luottoa ei voida myöntää. Syynä saattaa olla epävarmuus takaisinmaksukyvystä tai esimerkiksi realisoitava omaisuus. Niin myöntävän kuin kieltävänkin päätöksen perustelut riippuvat lopulta kunkin hakijan yksilöllisestä tilanteesta. Ja totuus on se, että kaikki kunnat eivät palvelua ainakaan vielä tarjoa.

Pankit ja rahalaitokset tarjoavat velkojen yhdistämiseen ja maksamiseen tarkoitettuja lainatuotteita, kuten järjestelylainaa ja lainojen yhdistelyä. Kun yhdistetään useampi kallis laina yhdeksi ainoaksi lainaksi, voi säästöä kertyä satasia kuussa. 

Järjestelmä- ja yhdistelmälainojen palveluntarjoajien hinnat ja ehdot kuitenkin vaihtelevat keskenään, ja jos oma tilanne on muutenkin haastava, voi tuntua ylitsepääsemättömän raskaalta selvitellä eri vaihtoehtoja. Järjestelylainan tai yhdistelmälainan tapauksessa pankit ja rahalaitokset kannattaakin kilpailuttaa.

Asiantunteva kilpailuttaja ilmoittaa vertailussa jokaisen laintarjouksen todellisen vuosikoron, mikä auttaa vertailemaan läpinäkyvästi eri lainojen kustannuksia.

Yksi yhdistelty laina usean lainan sijaan tarkoittaa pienempiä kuluja – siis selvää säästöä!

Lainoja yhdisteltäessä säästöt syntyvät pienemmästä korosta sekä kuukausittain maksettavista vain yhden sopimuksen palvelumaksuista. Maksat siis monien sopimusten sijaan pois vain yhtä luottoa. 

Esimerkiksi järjestelylainan korko on yleensä vanhoja lainoja pienempi, ja takaisinmaksuajan voi suunnitella itselleen sopivaksi, kuitenkin 1 kk – 15 vuotta. Alimitoitettu kuukausilyhennys ei välttämättä pitkällä tähtäimellä ole kovin järkevä vaihtoehto, sillä se pidentää luottoaikaa, mikä taas korkojen ja kulujen jatkuvasti juostessa nostaa kustannuksia. 

Kaiken kaikkiaan on hyvä pitää mielessä, että yllättäviä tilanteita tulee kaikille. Vuonna 2021 Suomessa oli 389 300 maksuhäiriömerkinnän saanutta henkilöä. Yksikään heistä ei ole tilanteessa yksin, eikä syytä häpeään ole. Tilanteeseen on kuitenkin syytä reagoida ajoissa, ettei synny lumipalloefektiä, joka vaikeuttaa tilanteesta selviytymistä entisestään. Ratkaisumalleja ja opastusta on tarjolla.

Rahoitustuotteita vertailevan muistilista

Kun vertailet seuraavan kerran luottotuotteita (esim. luottokortti, kulutusluotto tai osamaksusopimus), kiinnitä huomiota alla oleviin asioihin ennen kuin allekirjoitat sopimuksen.

 • Laina-aika
 • Lainasumma
 • Pankin myöntämä nimelliskorko
 • Todellinen vuosikorko (sis. kaikki kulut ja korot)
 • Vuosi- tai kuukausimaksut
 • Maksuvapaa, lyhennysvapaa tai korottomien maksupäivien lukumäärä
 • Muut edut, kuten tuotevakuutukset, bonuspisteet ja matkavakuutus (erityisesti luottokortin tapauksessa)

Muista vertailla rahoitussopimuksia ennen kuin allekirjoitat sopimuksen! Säästät selvää rahaa ja edistät taloudellisesta mielenrauhaasi.

Lue lisää