Luottokortti
Takaisin blogiin

Luottokortti löytyy lähes jokaiselta suomalaiselta – 12 % omistaa kolme tai useamman

Luottokortti on suomalaisten ylivoimaisesti suosituin luottotuote, joka löytyy monen lompakosta. Tiedätkö, minkälaisia kustannuksia omaan luottokorttiisi liittyy?

Moni suomalainen omistaa vähintään yhden luottokortin, selviää Sortter Oy:n Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa. Luottokortti tarjoaa helpon tavan rahoittaa hankintoja – suomalaiset ovat kuitenkin rahoittaneet hankintojaan maltillisesti luotolla koronan aikana.

Tutkimus selvitti, kuinka paljon suomalaiset vertailevat eri pankkien laina- ja luottotuotteita sekä niiden kustannuksia. Vastaavanlainen tutkimus toteutettiin vuonna 2020 ja nyt uudestaan maaliskuussa 2021.

Luottokortti on yleisin luottotuote

Tutkimuksen mukaan 71 % suomalaisista on tällä hetkellä käytössä yksi tai useampi luottokortti, mikä tekee siitä suosituimman luottotuotteen. Toiseksi yleisin luottotuote on asuntolaina, joka oli vuonna 2021 käytössä noin 34 % suomalaisista.

Sukupuolten välillä ei ole selvää eroa luottokortin käytössä. Tällä hetkellä luottokortti on käytössä 71 % naisista, kun puolestaan miesten vastaava luku on lähes identtinen eli 70 %.

Luottokortti ikäryhmittäin

Yleisintä luottokorttien käyttö on erityisesti 46–55-vuotiaiden ja 36–45-vuotiaiden keskuudessa. Nämä kaksi ikäryhmää nousivat selvästi tuloksissa. Luottokortin runsas käyttö näissä ikäryhmissä voi selittyä vakiintuneella elämäntyylillä niin tulojen kuin myös perheen suhteen.

Nuorten osuus luottokortin käytössä on pieni – vain 12 % Luku voi selittyä pitkällä opiskeluajalla, sillä usein korkeamman luottorajan saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja. Korkeakouluopiskelija voi saada luottokortin, mutta luottorajan suuruus on usein 1 000–3 000 välillä. Moni opiskelija suosii todennäköisesti opintolainaa luottotuotteena tai saattaa käyttää luottokorttia vain satunnaisesti, kuten lomamatkaa varatessaan.

Luottokortti – lukumäärä

Luottokorttien määrä henkilöittäin. Valtaosalla suomalaisista on vähintään yksi luottokortti tai enemmän.

Luottokorttien lukumäärässä eroavaisuuksia

Tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista omistaa vähintään yhden luottokortin. Kyselyn mukaan 38 % vastaajista omistaa yhden luottokortin ja 27 % puolestaan kaksi luottokorttia.

Yleisintä on siis omistaa yksi tai kaksi luottokorttia, mutta poikkeuksiakin löytyy. Vaikka luottokortti on yksi suosituin luottotuote, moni ei omista yhtäkään luottokorttia. Tutkimuksen mukaan lähes neljäsosa suomalaisista eli 23 % ei omista lainkaan luottokorttia, selviää tutkimuksesta.

Suurin syy siihen, että vastaajilla ei ole luottokorttia ovat todennäköisesti nuori ikä, alhainen tulotaso tai haluttomuus tehdä hankintoja luotolla.

12 % suomalaisista omistaa kuitenkin kolme luottokorttia tai enemmän. Tasan kolme luottokorttia omistaa 9 % ja 3 % puolestaan yli kolme luottokorttia.

Luottokorttien vertailu

Luottokorttien kulut ja korot ovat tiedossa

Suomalaiset kertovat olevansa tietoisia siitä, kuinka paljon he maksavat luottokortistaan korkoja ja kuluja vuodessa. Peräti 71 % luottokortin omistavista henkilöistä kertoi olevansa perillä vuosikustannuksista. 

Miehet kertovat olevansa hieman enemmän perillä kustannuksista kuin naiset. 75 % miehistä kertoi tietävänsä luottokorttinsa kustannukset, kun taas naisten vastaava luku oli 67 %.

Vastaajilta myös kysyttiin, kuinka usein he vertailevat eri lainanantajien tarjoamia korkoja, kuluja tai muita maksuehtoja, kuten korotonta maksuaikaa tai koron suuruutta, kun he ovat hakemassa tai harkitsevat hakevansa luottokorttia. Vastauksissa näkyi hajontaa eri vastausvaihtojen välillä. 22 % vastaajista kertoi vertailevansa kustannuksia aina, kun taas 17 % vertailee toisinaan ja 18 % harvoin. 19 % suomalaisista puolestaan myönsi, että he eivät vertaile luottokorttien kustannuksia koskaan.

Suurin osa vastaajista ei kuitenkaan osannut sanoa, että kuinka usein he vertailevat luottokorttien kuluja ja maksuehtoja.

Yksi syy epätietoisuuteen voi johtua siitä, että luottokorttien välisten erojen vertailu eri pankkien välillä voi olla haastavaa. Lisäksi kuluttaja ei välttämättä tiedä, minkälaisiin ominaisuuksiin tulisi kiinnittää huomiota vertailussa. Luottokorttien vertailun tekeminen vaatii aikaa ja viitsimistä, joten harva jaksaa vertailla tai vertailee vain muutamaa luottokorttia.

Luottokorttien vertailu koetaan haastavammaksi kuin vuonna 2020

Luottokorttien vertailu koetaan haastavammaksi kuin vuosi aiemmin. 23 % vastaajista kertoi, että luottokorttien korkojen ja maksuehtojen vertailu on erittäin helppoa tai melko helppoa. Vastaavanlainen tutkimus toteutettiin myös maaliskuussa 2020, jolloin luottokorttien vertailua myös tutkittiin. Vuonna 2020 luottokorttien vertailua piti erittäin tai melko helpoksi 28 %.

Laskua viime vuoteen on siis lähes 18 %. Luottokorttien vertailua piti vaikeana tai erittäin vaikeana Lisäksi 20 % vastaajista vuonna 2021.

Yllättävin tutkimuksessa ilmennyt tulos liittyy luottokorttien kilpailuttamiseen. Kyselyssä tiedusteltiin, milloin suomalaiset ovat viimeksi pyytäneet tarjouksen tai kilpailuttanut luottokortin. Tutkimuksessa selvisi, että 46 % suomalaisista ei ole koskaan kilpailuttanut luottokorttiaan, vaikka omistaa ja käyttää sellaista aktiivisesti.

Yli vuosi sitten luottokortin kilpailuttaneita oli 21 %, 6 kuukautta sitten 2 % ja alle 2 kuukautta sitten 2 %.

Luottokorttien kuluja, korkoja ja maksuehtoja vertaillaan kuitenkin 5,4 % enemmän kuin vuonna 2020. Vuonna 2020 luottokorttien kustannuksia vertaili 37 %, kun taas vertailua tehtiin 39 % vuonna 2021.

Näyttäisi siltä, että suomalaiset ovat aiempaa kiinnostuneita vertailemaan hintoja ja ominaisuuksia hankkiessaan uutta luottokorttia. Sen sijaan nykyisen luottokortin vaihtaminen uuteen tai tarjouksen kysyminen pankista on selvästi harvinaisempaa.

Suomalaisten velanotto ei ole kasvanut koronan aikana

Tutkimuksessa kysyttiin, että kuinka paljon vastaajat ovat käyttäneet luottokorttia (eli ostaneet velaksi), nostaneet kulutusluottoja, pikavippejä tai käyttäneet kauppojen osamaksuja viimeisen puolen vuoden aikana.

Suomalaiset eivät ole juuri kuluttaneet velaksi syksyn 2020 ja kevään 2021 välisenä aikana, selviää tutkimuksesta. Lähes puolet suomalaisista eli noin 48 % ei ole käyttänyt lainkaan kyseisiä luottotuotteita puolen vuoden aikavälillä.

Hieman yli kolmannes eli 32 % on ostanut velaksi tai ottanut luottoa maltillisesti alle 1 000 eurolla. 14 % suomalaisista on ottanut puolestaan velkaa 1 001–5 000 euron väliltä.

Noin 2 % oli ottanut 5 001–10 000 euron verran. Alle 2 % vastaajista oli ostanut velaksi tai ottanut lainaa suuremman summan kuin 10 000 euroa. Noin 4 % vastaajista ei halunnut kertoa luoton määrää.

Tutkimustuloksissa näkyy erityisesti koronavuoden vaikutus, sillä suomalaiset eivät ole päässeet kuluttamaan tavalliseen tapaan. 

Taloustutkimus Oy toteutti Tyytyväisyys ja luottamus pankkien ja rahoituslaitosten palveluihin -tutkimuksen aikavälillä 18.-23.3.2021. Tutkimukseen osallistui yhteensä 937 vastaajaa. Virhemarginaali on kokonaistulosten osalta enimmillään ±3,2 prosenttiyksikköä 95 %:n luotettavuustasolla. Löydät täältä mediatiedotteen sekä tutkimusgraafit.

Lue lisää

Takaisin blogiin