Maksuvaran laskeminen
Takaisin blogiin

Kuinka paljon lainaa saa milläkin tuloilla? Näin maksuvara lasketaan

Sanonta Ei ne suuret tulot, vaan pienet menot pätee myös lainaa hakiessa. Vaikka tulojen merkitys lainansaannissa on kiistaton tosiasia, myös talouden menoilla sekä nykyisillä veloilla on suuri merkitys lainaa hakiessa.

Lainan myöntävä pankki tai rahoituslaitos haluaa varmistaa, että sinulla on varaa maksaa ottamasi laina takaisin. Jotta takaisinmaksu onnistuu sovitun mukaisesti, tulopuolen tulee luonnollisesti olla kunnossa. Pelkät tulot eivät kuitenkaan takaa pankille sitä, että laina tulee lyhennetyksi luottoehtojen mukaisesti.

Tämän vuoksi pankit kiinnittävätkin pelkkiä tuloja enemmän huomiota maksuvaraan. Maksuvara kertoo sen, kuinka paljon lainanhakijalle jää rahaa käyttöön pakollisten menojen jälkeen. Käyttöön jäävän rahamäärän tulee kattaa paitsi nykyiset talouden menot, myös haettavan lainan lyhennykset sekä korkokulut. Toisinpäin sanottuna, mikäli talouden menot ovat tuloja suuremmat, on lainan saaminen lähes mahdotonta, vaikka tulot olisivat kuinka suuret.

Vaikka lainan hakemisen hetkellä kielteinen luottopäätös voikin harmittaa, on lopulta myös lainanhakijan etu, ettei lainaa myönnetä tilanteessa, jossa sen takaisinmaksaminen ei onnistuisi helposti.

Tulojen ja menojen suhde, eli maksuvara on pelkkiä tuloja tärkeämpi

Vaikka maksuvara onkin lainan saamisen peruste, on pankeilla ja luotonmyöntäjillä yleensä jokin vähimmäiskriteeri tulojen suhteen. Tämä kriteeri voi vaihdella pankkien välillä suurestikin.

Esimerkiksi alle 2000 euron tulot omaava henkilö voi saada kielteisen luottopäätöksen tulojensa vuoksi, vaikka maksuvara olisikin kunnossa. Tulojen vähimmäisvaatimukseen vaikuttaa pankin luotonmyöntöpolitiikka, eli minkälaisia laina-asiakkaita kyseinen pankki haluaa palvella.

Toisaalta tuloille asetettuun vähimmäisvaatimukseen voi vaikuttaa myös muut tekijät, kuten voimassa oleva lainsäädäntö. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii nykyinen korkokatto, jonka myötä alle 2000 euron tuloilla lainan saaminen on ollut huomattavasti aiempaa vaikeampaa.

Huolimatta siitä minkälaiset vähimmäisvaatimukset pankilla on tulojen suhteen, on maksuvaran oltava positiivinen, jotta lainaa voidaan myöntää. Maksuvaran laskemisessa huomioidaan mm. säännölliset tulot sekä säännölliset menot, jonka perusteella pankit arvioivat lainanhakijan maksukykyä.

Tuloina huomioidaan yleensä säännölliset kuukausitulot, kuten peruspalkka tai eläke. Peruspalkan päälle maksettavia bonuksia tai provisioita ei yleensä sisällytetä maksuvaran laskentaan, sillä niiden muodostuminen on peruspalkkaa epävarmempaa. Sama koskee myös muita epäsäännöllisiä tuloja, kuten keikkaluontoisista töistä maksettavaa palkkaa. Vastaavasti pankit eivät yleensä hyväksy julkisia tukia tai etuuksia tuloiksi maksuvaraa laskiessaan.

Maksuvaralaskennassa menoiksi lasketaan kaikki säännölliset kulut, kuten vuokra tai vastike, vakuutusmaksut, matkakulut, lasten päivähoitomaksut, alaikäisten lasten elinkustannukset sekä velanhoitomenot.

Esimerkki maksuvaran laskemisesta 
Tulot kuukaudessa  
Nettopalkka2 300 €
  
Menot kuukaudessa 
Yhtiövastike250 €
Vakuutukset50 €
Matkakulut, esim. auto tai julkinen liikenne300 €
Elinkustannukset, esim. ruoka- ja vaatekulut550 €
Alaikäisen lapsen elinkustannukset400 €
Lainanlyhennykset200 €
  
Maksuvara550 €

Laskiessa omaa maksuvaraasi ja lainansaantimahdollisuuksiasi, muista sisällyttää myös haettavan lainan kuukausierä maksuvaralaskelmaan. Myös uuden haettavan lainan kuukausierä tulee pystyä kattamaan tulojen ja menojen erotuksella, eli maksuvaralla.

Lainojen ja luottojen yhdistäminen voi parantaa maksuvaraa

Talouden menojen seuraaminen ja oman maksuvaran parantaminen on järkevää taloudenpitoa. Menoista tulisikin pitää kirjaa ja ylimääräisiä menoja kannattaisi pyrkiä karsimaan, vaikka maksuvara olisikin hyvällä mallilla. Yksi keino maksuvaran parantamiseen on lainojen yhdistäminen. Lainojen yhdistämisessä on kyse siitä, että nykyiset lainat, kuten luottokortti ja kulutusluotto maksetaan kerralla pois ja ne korvataan paremmilla ehdoilla. Näin voi saada säästöä lainakustannuksissa, jolloin rahaa jää käytettäväksi enemmän ja maksuvara paranee.

Muita keinoja maksuvaran parantamiseen ovat tulojen lisääminen tai kuukausimenojen pienentäminen. Tulojen lisääminen voi kuitenkin olla suuremman työn takana, kuin ylimääräisten kulujen vähentäminen. Siksi maksuvaran parantaminen kannattaakin yleensä aloittaa kulupuolesta.

Ajan saatossa voi kertyä sopimuksia, joiden voimassapitäminen ei ole välttämätöntä. Nykyisten sopimusten läpikäyminen onkin suhteellisen helppo keino päästä alkuun oman maksuvaran parantamisessa. Turhat sopimukset kannattaa irtisanoa, ja loput kannattaa kilpailuttaa. Muutamankin euron säästö kustakin sopimuksesta voi parantaa maksuvaraa huomattavasti.  

Suhteellisen helposti kilpailutettavia sopimuksia lainojen kilpailutuksen lisäksi ovat mm. vakuutukset, puhelinliittymät sekä sähkösopimus.

  

Edellinen

Pääekonomisti Ahti Ekholm esittelyssä

Seuraava

Verkko-ostoksissa käytetyt osamaksupalvelut jätettiin 10 % korkokaton ulkopuolelle – nyt niiden korot lähenevät poikkeuksetta 20 % korkotasoa

Takaisin blogiin