Maksuvaran laskeminen
Takaisin blogiin
# Muu laina

Päivitetty:

Kirjoittaja Sortter

Kirjoittaja:

Sortterin tiimi

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Kuinka paljon lainaa saa milläkin tuloilla? Näin maksuvara lasketaan

Olet varmasti kuullut sanonnan "ei ne suuret tulot, vaan pienet menot", ja se pätee myös lainaa haettaessa. Tulojen merkitys lainansaannissa on kiistaton tosiasia, mutta myös talouden menoilla sekä nykyisillä veloilla on suuri merkitys.

Laina on aina sitoumus, joka täytyy maksaa takaisin. Siksi lainaa myöntävä pankki tai rahoituslaitos haluaakin varmistaa, että sinulla on varaa maksaa ottamasi laina takaisin. Jotta takaisinmaksu onnistuu sovitun mukaisesti, tulopuolen tulee luonnollisesti olla kunnossa. Pelkät tulot eivät kuitenkaan takaa pankille sitä, että laina tulee lyhennetyksi luottoehtojen mukaisesti.

Tämän vuoksi pankit kiinnittävätkin pelkkiä tuloja enemmän huomiota maksuvaraan eli tulojen ja menojen suhteeseen. Maksuvara kertoo sen, kuinka paljon lainanhakijalle jää rahaa käyttöön pakollisten menojen jälkeen. Käyttöön jäävän rahamäärän tulee kattaa paitsi nykyiset talouden menot, myös haettavan lainan lyhennykset sekä korkokulut. Toisinpäin sanottuna siis mikäli talouden menot ovat tuloja suuremmat, on lainan saaminen lähes mahdotonta, vaikka tulot olisivat kuinka suuret tahansa.

Vaikka lainan hakemisen hetkellä kielteinen luottopäätös voikin harmittaa, on lopulta myös lainanhakijan etu, ettei lainaa myönnetä tilanteessa, jossa sen takaisinmaksaminen ei onnistuisi helposti. Laina on turvallinen vaihtoehto, jolla voi mahdollistaa useita arjen tärkeitä hankintoja. Ennen lainan ottamista täytyy kuitenkin sekä hakijan että lainanantajan varmistua siitä, että hakijan talous on tasapainossa.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella ja ilman piilokuluja
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 501 arvosteluun.
powered by

Lainan määrä suhteessa tuloihin – maksuvara on pelkkiä tuloja tärkeämpi

Vaikka maksuvara onkin lainan saamisen peruste, on pankeilla ja luotonmyöntäjillä yleensä jokin vähimmäiskriteeri tulojen suhteen. Tämä kriteeri voi vaihdella pankkien välillä suurestikin.

Esimerkiksi alle 2000 euron tulot omaava henkilö voi saada kielteisen luottopäätöksen tulojensa vuoksi, vaikka maksuvara olisikin kunnossa. Tulojen vähimmäisvaatimukseen vaikuttaa pankin luotonmyöntöpolitiikka, eli minkälaisia laina-asiakkaita kyseinen pankki haluaa palvella.

Toisaalta tuloille asetettuun vähimmäisvaatimukseen voi vaikuttaa myös muut tekijät, kuten voimassa oleva lainsäädäntö. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii nykyinen korkokatto, jonka myötä alle 2000 euron tuloilla lainan saaminen on ollut huomattavasti aiempaa vaikeampaa.

 • Huolimatta siitä, minkälaiset vähimmäisvaatimukset pankilla on tulojen suhteen, on maksuvaran oltava positiivinen, jotta lainaa voidaan myöntää. Tämä sääntö pätee, ovatpa kuukausitulot 2000, 3000, 4000 tai 6000 euroa.
 • Maksuvaran laskemisessa huomioidaan säännölliset tulot sekä säännölliset menot, joiden perusteella pankit arvioivat lainanhakijan maksukykyä.
 • Tuloina huomioidaan yleensä säännölliset kuukausitulot, kuten peruspalkka tai eläke. Peruspalkan päälle maksettavia bonuksia tai provisioita ei yleensä sisällytetä maksuvaran laskentaan, sillä niiden muodostuminen on peruspalkkaa epävarmempaa. Sama koskee myös muita epäsäännöllisiä tuloja, kuten keikkaluontoisista töistä maksettavaa palkkaa.

Vastaavasti pankit eivät yleensä hyväksy julkisia tukia tai etuuksia tuloiksi maksuvaraa laskiessaan. Eläkeläisille lainaa puolestaan myönnetään mielellään, sillä pankit näkevät eläkkeen suhteellisen varmana ja vakaana tulonlähteenä.

Maksuvaralaskennassa menoiksi lasketaan kaikki säännölliset kulut, kuten vuokra tai vastike, vakuutusmaksut, matkakulut, lasten päivähoitomaksut, alaikäisten lasten elinkustannukset sekä velanhoitomenot.

Esimerkki maksuvaran laskemisesta 
Tulot kuukaudessa  
Nettopalkka2 300 €
  
Menot kuukaudessa 
Yhtiövastike250 €
Vakuutukset50 €
Matkakulut, esim. auto tai julkinen liikenne300 €
Elinkustannukset, esim. ruoka- ja vaatekulut550 €
Alaikäisen lapsen elinkustannukset400 €
Lainanlyhennykset200 €
  
Maksuvara550 €

Muista sisällyttää myös haettavan lainan kuukausierä maksuvaralaskelmaan, kun lasket lainansaantimahdollisuuksiasi ja sopivaa kuukausierää lainalle. Uuden haettavan lainan kuukausierä tulee pystyä kattamaan korkoineen sekä kuluineen tulojen ja menojen erotuksella, eli maksuvaralla.

Lainojen ja luottojen yhdistäminen yhdistelylainalla voi parantaa maksuvaraa

Talouden menojen seuraaminen ja oman maksuvaran parantaminen on järkevää taloudenpitoa. Menoista tulisikin pitää kirjaa ja ylimääräisiä kuluja kannattaisi pyrkiä karsimaan, vaikka maksuvara olisikin hyvällä mallilla.

Yksi keino maksuvaran parantamiseen on yhdistelylaina.

 • Lainojen yhdistämisessä on kyse siitä, että nykyiset lainat, kuten luottokortti ja kulutusluotto maksetaan kerralla pois ja nämä korvataan paremmilla ehdoilla.
 • Näin voi saada säästöä lainakustannuksissa ja rahaa jää käytettäväksi enemmän.
 • Tällöin myös maksuvara paranee, sillä käytettävissä olevat tulot kasvavat menojen pienenemisen ansiosta.

Yhdistelylaina voi olla kannattava vaihtoehto, sillä se helpottaa talouden hallintaa: useiden pienempien lainojen sijaan lyhennät ainoastaan yhtä, suurempaa lainaa. Näin ollen sinun ei tarvitse huolehtia kuin yhden lainan kuluista.

Yksinkertaisin vinkki on tässäkin tapauksessa toimivin: muita keinoja maksuvaran parantamiseen ovatkin tulojen lisääminen tai muiden kiinteiden kuukausimenojen pienentäminen. Tämä on kuitenkin jälleen helpommin sanottu kuin tehty, sillä tulojen lisääminen voi olla suuremman työn takana kuin ylimääräisten kulujen vähentäminen. Siksi maksuvaran parantaminen kannattaakin yleensä aloittaa kulupuolesta.

Ajan saatossa voi kertyä sopimuksia, joiden voimassa pitäminen ei ole välttämätöntä. Nykyisten sopimusten läpikäyminen onkin suhteellisen helppo keino päästä alkuun oman maksuvaran parantamisessa. Turhat sopimukset kannattaa irtisanoa, ja loput kannattaa kilpailuttaa. Ei kannata aliarvioida saadun säästön merkitystä: muutamankin euron säästö kustakin sopimuksesta voi parantaa maksuvaraa huomattavasti.  

Suhteellisen helposti kilpailutettavia sopimuksia lainojen kilpailutuksen lisäksi ovat muun muassa vakuutukset, puhelinliittymät sekä sähkösopimus. Lainojen ja sopimusten kilpailuttaminen onkin ainoa keino varmistua siitä, ettet maksa tarpeettomia kuluja. Kilpailuttaminen kannattaakin ottaa osaksi vastuullista talouden hallintaa.  

Artikkelia päivitetty 16.11.2022.

Kirjoittaja Sortter

Kirjoittaja

Sortterin tiimi

Sortter pohjaa kaiken sisältönsä ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Osa artikkeleistamme onkin kirjoitettu yhteistyössä Sortterin monipuolisten ja taitavien finanssialan asiantuntijoiden kanssa. 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Lue lisää

Takaisin blogiin