Puhelin kädessä
Takaisin blogiin

Verkko-ostoksissa käytetyt osamaksupalvelut jätettiin 10 % korkokaton ulkopuolelle – nyt niiden korot lähenevät poikkeuksetta 20 % korkotasoa

Osamaksut ja luottokortit jätettiin heinäkuun alussa voimaan astuneen 10 % korkokaton ulkopuolelle. Nyt osamaksujen korot ovat nousseet käytännössä 20 prosenttiin, eli kuluttajansuojalain sallimaan maksimiin.

Osamaksusopimusten korot olivat jo keväällä useita kulutusluottoja tai luottokortteja kalliimpia. Nyt osamaksujen korot lähenevät 20 % korkotasoa, joka on myös kuluttajansuojalain sallima korkein mahdollinen luotosta perittävä nimelliskorko.

Hallitus halusi rajata osamaksusopimukset 10 % korkokaton ulkopuolelle, sillä erämaksumahdollisuus nähtiin etenkin vähävaraisille kuluttajille keinona jaksottaa välttämättömiä kotitalouden hankintoja. Esityksessä pelättiin myös osamaksuluottojen tarjonnan vähenemistä, joka olisi iskenyt jo valmiiksi vaikeuksissa olevaan erikoiskauppaan.

Pienituloisten tai vuokralla asuvien lainanhakijoiden on tällä hetkellä vaikeaa saada vakuudetonta kulutusluottoa, vaikka raha-asiat olisikin hoidettu ilman maksuviiveitä. Hyvätuloiset luotonhakijat puolestaan hyötyvät hallituksen asettamasta kulutusluottojen korkokatosta alhaisempien rahoituskustannusten muodossa.

Päivitys 26.9.2023: uusi 15 prosentin korkokatto astuu voimaan 1.10.2023. Uusi korkokatto koskee myös hyödykesidonnaisia luottoja, kuten luottokortteja ja verkkokauppojen osamaksupalveluita.

Osamaksupalvelujen korot nousivat lain sallimaan maksimiin

Huhtikuussa pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamien osamaksusopimusten korot vaihtelivat 14,95 ja 19,90 prosentin välillä. Nyt lokakuussa korkojen vaihtelu osamaksua tarjoavien luotonantajien välillä on lähes olematonta, kun hyödykesidonnaisten luottojen koroissa on suurimmillaankin enää vain 0,1 prosentin eroja. Edullisimmillaan osamaksusopimuksen voi saada tällä hetkellä 19,90 % korolla, kun laki rajaa niiden korot 20 prosenttiin.

Osamaksujen nimelliskorot luotonmyöntäjittäin

Osamaksujen korot

Osamaksupalvelujen nimelliskorot palveluntarjoajittain. Tiedot on haettu hyödykesidonnaista osamaksua tarjoavien luotonantajien verkkosivuilta 17.4.2020 sekä 6.10.2020.

Korkokatto on kasvattanut eroja luottotuotteiden välillä. Osamaksua käyttävä kuluttaja maksaa korkokustannuksia tällä hetkellä noin kaksinkertaisen määrän kulutusluottoa käyttävään verrattuna.

Kulutusluottojen sopimuskorot ovat laskussa

Samaan aikaan kun osamaksujen korot ovat asettuneet 20 % tietämille, ovat kulutusluottojen korot olleet odotetusti laskusuunnassa. Korkojen lasku selittyy paitsi väliaikaisella korkokatolla, myös pankkien ja rahoituslaitosten kiristyneellä luotonmyönnöllä.

Voimakkaan korkojen laskun takana on lainsäädännön lisäksi luotonmyöntäjien keskittyminen pääasiassa niihin asiakasryhmiin, joille lainaaminen on mahdollista alle 10 % korkotasolla. Käytännössä näitä asiakkaita ovat hyvätuloiset henkilöt.

Jos luotonmyöntäjän oli mahdollista kompensoida luoton takaisinmaksuun liittyvää riskiä korkeammalla korkotasolla vielä alkuvuonna, sulkee nykyinen 10 % korkokatto vääjäämättä riskisimmät luotonhakijat kulutusluottomarkkinoiden ulkopuolelle.

Vakuudettomien kulutusluottojen nimelliskorot kuukausittain

Kulutusluottojen korot

Sortterin asiakkaiden nostamien kulutusluottojen mediaanikorko kuukausittain. Vertailussa on käytetty nostettujen kulutusluottojen sopimuskorkoa - eli sitä korkoa, joka jää voimaan myös väliaikaisen korkokaton päätyttyä.

 

Sopimuskorko jää voimaan väliaikaisen korkokaton päätyttyä

Kulutusluottojen korkokatto on asetettu väliaikaiseksi ja se päättyy 31.12.2020. Tämän jälkeen luoton korko määräytyy luottosopimuksen perusteella. Mikäli luottosopimuksessa on sovittu 10 prosenttia ylittävästä nimelliskorosta, luoton korko tulee todennäköisesti nousemaan vuoden vaihteen jälkeen.

Jos luoton sopimuskorko on puolestaan 10 % tai tämän alle, sovelletaan kyseistä korkoa koko luottosopimuksen voimassaolon ajan, eikä se nouse väliaikaisen korkokaton päätyttyä.

Näin tiedot kerättiin

Osamaksujen korkotiedot kerättiin luotonmyöntäjien verkkosivuilta 17.4. ja 6.10.2020. Osamaksujen vertailussa ovat mukana seuraavat tuotteet:

  • Collector Payments Finland Oy:n myöntämä hyödykesidonnainen kertaluotto
  • Aurajoki Nordic Oy:n myöntämä Jousto -niminen hyödykesidonnainen luotto
  • Klarna Bank AB:n myöntämä Joustava erämaksu -niminen hyödykesidonnainen kertaluotto
  • OP Yrityspankki Oyj:n myöntämä OP Lasku -niminen hyödykesidonnainen luotto
  • Gothia Oy:n myöntämä AfterPay Osamaksu -niminen hyödykesidonnainen kertaluotto

Kulutusluottojen korkotiedot koostettiin Sortter -vertailualustan kautta nostettujen kulutusluottojen sopimuskoroista aikavälillä 1.1.-30.9.2020.

Takaisin blogiin