Markkinointi vuonna 2024 – mitä yritysten tulee ottaa huomioon?
Takaisin blogiin
# Yrittäjyys

Päivitetty:

Kirjoittaja Anni

Kirjoittaja:

Anni Karjalainen

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Markkinointi vuonna 2024 – mitä yritysten tulee ottaa huomioon?

Markkinointi on mahdollisuuksien pelikenttä, jolla toimiessaan yritysten täytyy hahmottaa kokonaisuuksia, mutta myös panostaa oikeisiin yksityiskohtiin. Vuosi 2024 tuo tullessaan uusia markkinointitrendejä, mutta keskittyminen kannattaa kohdistaa myös perusasioihin.

Hyvin suunniteltu ja oikein kohdistettu markkinointi luo yritykselle merkittävää kilpailuetua, sillä se kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja näkyy toimialasta sekä tuotteesta riippuen tietyllä aikavälillä liikevaihdossa. Vuosi 2024 tulee taas näyttämään, millaiset yritykset valjastavat markkinoinnin tehokkaaksi liiketoimintaa kehittäväksi ja kasvattavaksi voimavaraksi.

Ennen tulevaisuuteen katsomista on hyvä palauttaa mieleen, mitä vuosi 2023 jätti jälkeensä. Vuosi oli markkinoinnin näkökulmasta vaihteleva: esimerkiksi tekoäly toi markkinoinnin tekemiseen uusia mahdollisuuksia, mutta samaan aikaan maailman taloustilanne sekä ostovoiman heikentyminen koettelivat markkinoita. Sekä kuluttajista että yrityksistä tuli entistä tarkempia ja vaativampia, minkä vuoksi myös ostopolut pidentyivät useilla toimialoilla riippumatta siitä, olivatko asiakkaat kuluttajia vai yrityksiä.

Markkinointi vaatii aina rahaa, mutta se kannattaa pelkän kulun sijaan ajatella investointina. Investoinnit saattavat puolestaan yritysmaailmassa vaatia taustalleen ulkoista rahoitusta, kuten yrityslainaa. Ennen lainan harkitsemista on kuitenkin hyvä tietää, mitä markkinoinnissa ja sen suunnittelussa on otettava huomioon.

4,6
Perustuu 530 arvosteluun.
powered by

Miltä vuoden 2024 markkinointitrendit näyttävät?

Yhdysvaltalainen talouslehti ja mediatalo Forbes uskoo, että vuoden 2024 markkinointitrendit liittyvät muun muassa tekoälyn vahvempaan integroimiseen osaksi markkinointia, vaikuttaja- ja videomarkkinointiin, sosiaalisen median kanavissa tapahtuvaan kaupankäyntiin sekä kuluttajien luomaan sisältöön.

Riippumatta siitä, etsiikö trendiennusteita suomalaisten vai kansainvälijöiden toimijoiden keskuudesta, korostuvat eri digimarkkinointiin liittyvät toimenpiteet sekä vahva asiakasymmärrys. Kysyimme markkinointitoimisto MIAMI Performance Agencyn asiantuntijoiden näkemyksiä tänä vuonna korostuvista markkinointitrendeistä. Ensimmäinen yhtymäkohta Forbesin trendikatsaukseen liittyy lyhytvideoihin:

“Vuonna 2023 lyhytformaatit, kuten lyhytvideot, saavuttivat suosiota. Oli kuitenkin huomattavissa, että lyhyt sisältö jättää yleisön aika kylmäksi. Ihmiset reagoivat, mutta pelkät lyhytvideot eivät auta markkinointia lentoon. Vuonna 2024 lyhytvideoille on edelleen paikkansa, mutta niiden rinnalle tarvitaan pidempiä ja tarinallisempia sisältöjä”, kertoo MIAMI Performance Agencyn perustaja ja toimitusjohtaja Markus Liikanen.

Liikanen ei nosta tekoälyä enää vuoden 2024 trendiksi, sillä tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa vakiinnutti paikkansa tietyissä yrityksissä jo viime vuonna.

“Tällä hetkellä kuulee paljon puhetta, että jos tekoälyä ei jo käytä, jää kelkasta kokonaan. Tekoälyn käyttöönotto ja mahdollisuudet toki laajenevat jatkuvasti ja sitä voi hyödyntää jo aikaisessa vaiheessa, mutta se ei ole pakon sanelemaa. Tekoälyllä voi nopeuttaa työskentelyä ja sitä voi valjastaa markkinointia avustaviin toimenpiteisiin, mutta esimerkiksi tekstin tuottamisessa menee vuosia, ennen kuin tekoälyllä on ihmismäistä empatiaa, päättelykykyä tai vaikkapa sarkasmia. Myös lähdekriittisyys on muistettava”, kommentoi Liikanen.

Liikasen mukaan tietyt perusasiat ovat olleet yritysmaailman tiedossa jo kauan: yrityksen positiointi, oikein tehty kohderyhmämäärittely ja hyvin kiteytetty arvolupaus. Kunperusteet ovat kunnossa, voi markkinoinnin rakentaa vahvalle pohjalle. Erityisesti sosiaalinen media mahdollistaa yrityksen tunnettuuden kasvun lyhyelläkin aikavälillä, mutta jotta esimerkiksi eri markkinointikanavia voi hyödyntää systemaattisesti, vaativat ne vahvan perustan.

Tekoälyllä voi nopeuttaa työskentelyä ja sitä voi valjastaa markkinointia avustaviin toimenpiteisiin, mutta esimerkiksi tekstin tuottamisessa menee vuosia, ennen kuin tekoälyllä on ihmismäistä empatiaa, päättelykykyä tai vaikkapa sarkasmia.
- Markus Liikanen

Markkinointi on investointi, joka kannattaa tehdä

Markkinointi mielletään herkästi irralliseksi liiketoiminnan tukitoiminnoksi, jolle on määritelty usein siihen käytettyyn rahaan nähden suuret tavoitteet ja odotukset. Markkinointi on kuitenkin investointi, joka vaatii oman budjettinsa, mutta jolle voidaan tietyllä aikavälillä asettaa myös rahallisia tavoitteita.

Markkinointiin investoimisessa täytyy huomioida:

  1. Henkilöresurssit, jota voi olla käytettävissä yrityksen sisällä tai ostopalveluna markkinointipalvelua tarjoavalta yritykseltä.
  2. Rahalliset resurssit, jotka vaikuttavat myös henkilöresurssien suuruuteen sekä erilliseen mediabudjettiin, joka käytetään esimerkiksi maksettuun mainontaan sosiaalisessa mediassa. 

Markkinointiresurssit tulee sovittaa markkinoinnin tavoitteisiin – yhden ihmisen markkinointitiimin on turha odottaa pystyvän pyörittämään koko markkinointia laadukkaasti kovin pitkään. Myös strategia- ja suunnittelutyöhön on resursoitava riittävästi aikaa.

Kaikki markkinoinnin toimenpiteet eivät esimerkiksi kasvata myyntiä lyhyellä aikavälillä, mutta voivat vahvistaa yrityksen kilpailuasemaa merkittävästi. Markkinointia tehdessä on aina syytä muistaa markkinoitava tuote tai palvelu, toimiala sekä asiakkaat – onko mainostettava tuote sen hintainen, että asiakas voi todennäköisesti tehdä ostopäätöksen heti mainoksen nähtyään?

Yhdellä hakemuksella saat lukuisia lainatarjouksia!

Tarkistuslista markkinointiin 2024 – muista nämä 5 asiaa

Markkinoinnin keskiössä on oikeisiin asioihin keskittyminen. Käy läpi ainakin seuraavat asiat, jotta markkinointi vuonna 2024 osuu oikeille urille.

1. Panosta markkinointisuunnitelman tekemiseen

Jos yrityksesi markkinoinnilla ei ole selkeää suunnitelmaa, lähde liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista: tavoitteleeko yritys kasvua, nykyisen asiakaskunnan pysyvyyttä vai molempia? Kasvuun vaaditaan myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä sekä ymmärrystä siitä, miten ne linkittyvät toisiinsa. Kun ymmärrys on tarpeeksi syvällistä, on mahdollista määritellä, millaisella markkinointi-investoinnilla nykyistä markkinaa voidaan haastaa.

“Ei auta, että markkinointi tekee hienon suunnitelman, jos myynti ei sitoudu siihen ja myynnillä sekä markkinoinnilla on eri tavoitteet. Ei pitäisi olla enää myynti- ja markkinointiosastoja erikseen, koska silloin myynti ja markkinointi pelaavat eri maaliin”, toteaa MIAMI Performance Agencyn Client Lead Henna Takala.

Markkinointisuunnitelma sisältää tietylle aikavälille määritellyt toimenpiteet, joilla markkinoinnille asetettuja tavoitteita pyritään saavuttamaan. Suunnitelmallisuus ohjaa markkinointia systemaattisempaan ja säännöllisempään suuntaan, mikä on merkittävää siinä onnistumisen kannalta.

2. Huolehdi, että markkinointiresurssit ovat riittävät

Huolella tehty markkinointisuunnitelma auttaa myös arvioimaan markkinointiin vaadittavat resurssit – sekä henkilöresurssit että rahalliset resurssit. Yritykset hoitavat markkinointia yleisimmin joko täysin itsenäisesti, suurimmilta osin ulkoistetusti tai näiden välimuotona, jossa esimerkiksi markkinointitoimisto työskentelee yrityksen markkinointiosaston tukena.

Etenkin markkinointiin kuluvaa henkilötyöaikaa aliarvioidaan. Mitä vähemmän markkinointia ja etenkin sen suunnittelua on tehty, sitä enemmän resursseja markkinointi vaatii varsinkin alkuvaiheessa. Muista myös, että markkinoinnille on määriteltävä oma budjettinsa, joka ottaa huomioon henkilöresurssit sekä esimerkiksi mainosbudjetit.

“Usein palkataan yksi henkilö ja kuvitellaan, että hän ehtii ja osaa tehdä kaiken. Markkinointia pidetään herkästi niin helppona liiketoiminnan osana, että kuka vain osaisi tehdä sitä”, kommentoi Takala.

Epävakaa taloustilanne aiheuttaa yrityksille monia haasteita markkinointiin investoimisen ohella: varaston täyttö, työntekijöiden palkkaus tai muiden hankintojen tekeminen joudutaan tekemään entistä harkitummin. Liiketoiminnassa tulee kuitenkin vastaan tilanteita, jolloin investointeja on välttämätöntä tehdä ja silloin kuvioihin astuu harkinta ulkopuolisesta rahoituksesta, kuten yrityslainasta.

Yrityslaina taipuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin niin pitkällä kuin lyhyelläkin tähtäimellä. Voit hyödyntää yrityslainaa laitehankinnan tekemiseen tai henkilöstön rekrytointiin siinä missä väliaikaisen kassavajeen paikkaamiseenkin. Lainan pääasiallinen tarkoitus tulee ilmoittaa yrityslainaa hakiessa.

3. Tee huolellinen kohderyhmien määrittely

Kohderyhmien määrittely auttaa markkinoinnin kohdentamisessa oikealle yleisölle – tämä koskettaa paitsi sisältöä, myös teknisiä ratkaisuja tiettyjen kohderyhmien huomion saavuttamisen taustalla. Markkinointi on osaltaan yleisön huomiosta kilpailemista, jolloin on tärkeää, että kohdistat yrityksesi sanoman juuri sille kohderyhmälle, joka on potentiaalisin ostamaan yrityksesi tuotetta tai palvelua.

“Mitä perusteellisemmin kohderyhmän määrittelyn tekee, sitä paremmin markkinointi osuu. Tässä kohtaa ei siis kannata oikoa, vaan miettiä kuka ostaa, miten, miksi ja mistä”, kiteyttää Takala.

Kohderyhmän tarkka määrittely auttaa myös säästämään rahaa. Kuluttajat ja yritykset näkevät päivittäin paljon erilaisia markkinointisisältöjä ja jos käyttämäsi panostus markkinointiin näkyy henkilöille, joita tuotteesi tai palvelusi ei kosketa, aika ja raha valuu hukkaan.

Mitä perusteellisemmin kohderyhmän määrittelyn tekee, sitä paremmin markkinointi osuu. Tässä kohtaa ei siis kannata oikoa, vaan miettiä kuka ostaa, miten, miksi ja mistä”
- Henna Takala

4. Valitse oikeat kanavat

Yritykset voivat toteuttaa etenkin digitaalista markkinointia nykyään monin eri tavoin ja rakentaa ostopolun niin, että asiakas esimerkiksi näkee ensin mainoksen sosiaalisessa mediassa, lukee sen jälkeen artikkelin aiheeseen liittyen ja palatessaan viikkoa myöhemmin aiheen pariin, hän löytää yrityksen sivuille hakukoneessa vastaan tulleen mainoksen kautta. Oikeiden markkinointikanavien valinnan täytyykin pohjautua yrityksen liiketoimintaan ja asiakasymmärrykseen.

“Kun yritykset juoksevat aina vain kiiltävimpien asioiden eli esimerkiksi trendaavien somekanavien perässä, tehdään herkemmin vääriä valintoja nopeita voittoja tavoiteltaessa. Esimerkiksi email-kampanjat kylmälle yleisölle olivat yhdessä vaiheessa vahvasti B2B-yritysten valinta ja useat yritykset menivät TikTokiin, koska oli syntynyt ajatus, että kaikki muutkin ovat jo kanavassa”, kuvailee Liikanen.

Systemaattisuus korostuu myös kanavien valinnassa: tee valinnat harkiten ja vertaa niitä markkinoinnin resursseihin sekä kohderyhmiisi. Mieti, kuinka moneen kanavaan markkinoinnin resurssi tässä vaiheessa riittää, mikä kanava on kriittisintä ottaa käyttöön ensimmäisenä ja mistä kanavasta tavoitat kohderyhmäsi todennäköisimmin.

5. Ota suunnitelma käyttöön, sitoudu sen toteuttamiseen ja muista myös päivittää sitä

Hyväkään suunnitelma ei kanna pitkälle, jos sitä ei vie käytäntöön. Markkinoinnissa ei ole taikatemppuja, vaikka välillä siltä vaikuttaa sosiaalisen median kanavan tehdessä yrityksestä trendaavan yhdessä yössä hauskan videon ansiosta. Markkinointi vaatii sitoutuneisuutta ja pitkäjänteisyyttä, jotta sillä voi saavuttaa pitkän aikavälin tuloksia.

Markkinointisuunnitelmaa on hyvä myös päivittää aktiivisesti sitä mukaa, kun tehdyistä markkinointitoimenpiteistä opitaan uutta. Kun parhaat opit kerää talteen, suunnitelma hioutuu paremmaksi ja katseen voi alkaa suunnata jo seuraavaan vuoteen. 

“Monesti yritys tekee hyvän markkinointisuunnitelman, mutta toteutus ontuu välittömästi: joko kaikki eivät sitoudu siihen tai kriisin keskellä unohdetaan suunnitelmallinen tekeminen ja ryhdytään sammuttamaan tulipaloja ja hankkimaan pikavoittoja. Kun sinulla on suunnitelma, pysy siinä ja ajattele markkinointia jo tätä vuotta pidemmälle, sillä tämän vuoden toimenpiteet tukevat seuraavaa vuotta”, toteaa Takala.

Monesti yritys tekee hyvän markkinointisuunnitelman, mutta toteutus ontuu välittömästi: joko kaikki eivät sitoudu siihen tai kriisin keskellä unohdetaan suunnitelmallinen tekeminen ja ryhdytään sammuttamaan tulipaloja ja hankkimaan pikavoittoja. Kun sinulla on suunnitelma, pysy siinä ja ajattele markkinointia jo tätä vuotta pidemmälle, sillä tämän vuoden toimenpiteet tukevat seuraavaa vuotta.
- Henna Takala

Huomioi nämä, kun budjetoit markkinointia

Markkinointi budjetoidaan yleensä kerran vuodessa osana yrityksen kokonaisbudjetointia. Vuositasoisen markkinointibudjetin lisäksi osa yrityksistä määrittelee suoraan, kuinka paljon on valmis käyttämään markkinointiin kuukausittain. Viime vuodet ovat kuitenkin näyttäneet, että maailman taloustilanne voi muuttua nopeastikin, jolloin liian tiukkaan lukittu budjetti haittaa markkinoinnin ratkaisujen tekemistä silloin, kun markkinoinnin voittoja olisi otettavissa.

MIAMI Performance Agencyn Markus Liikasella on selkeä näkemys, kuinka markkinointia kannattaa budjetoida:

“Budjetissa kannattaa huomioida ennen kaikkea liikkumavara, koska maailma on muuttunut vuosi- ja kvartaaliajattelusta huomattavasti lyhyempisykliseksi. Markkinoinnilla on hyvä olla niin sanottu runkobudjetti, mutta pelivaraa on oltava sen verran, että halutessaan lyhyen aikavälin budjetin voi jopa tuplata, jos markkinatilanne muuttuu yritykselle suotuisaan suuntaan.”

Liikasen mukaan muutos budjetointiajatteluun on heijastuma viime vuosien maailmantilanteesta. Meneillään olevan kuukauden näkymät eivät enää auta suurta osaa yrityksiä ennustamaan entiseen tapaan, miltä seuraavien kuukausien myyntiluvut voisivat näyttää. Niille, jotka osaavat sopeuttaa markkinointiaan tähän tilanteeseen ja reagoida nopeasti, avautuu suuri mahdollisuus, kun taas toisille tällainen epävarmuus kasaa vain aineita katastrofiin.

Lue aiheesta lisää – parhaat markkinointivinkit jakoon

Listasimme alle vielä 5 verkkosivua, jotka nostavat keskeisiä yrityksen markkinointitrendejä vuodelle 2024. Lue lisää!

Kirjoittaja Anni

Kirjoittaja

Anni Karjalainen

Kirjoittaminen on aina kiinnostanut Annia, vaikka hän ei olekaan työskennellyt sisällöntuotannon parissa vielä kovin kauaa. Anni on suorittanut liiketalouden tutkinto-ohjelman ja valmistunut tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Anni tarttuu rohkeasti eri aiheisiin ja onkin työn kautta päässyt kirjoittamaan tekstejä monipuolisesti erilaisille yrityksille. Pankki- ja rahoitusalan tekstejä hän on kirjoittanut vajaan vuoden ajan.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin