Kasvuyhtiön rahoitus vuonna 2024 – megatrendit ja vakaat kasvuyhtiöt kiinnostavat sijoittajia
Takaisin blogiin
# Yrittäjyys

Päivitetty:

Kirjoittaja Eero

Kirjoittaja:

Eero Jauhiainen

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Kasvuyhtiön rahoitus vuonna 2024 – megatrendit ja vakaat kasvuyhtiöt kiinnostavat sijoittajia

Epävakaan markkinatilanteen vuoksi kasvuyritysten rahoitusmahdollisuudet ovat olleet viimeisen vuoden ajan aiempaa heikommat. Alkavan vuoden 2024 osalta yritysrahoituksen odotetaan kuitenkin kääntyvän jälleen parempaan päin etenkin pääomasijoitusten osalta.

Yritystoiminnassa ulkopuolinen rahoitus on usein tarpeellista ja monesti jopa välttämätöntä. Yrityksillä on harvoin omaa varallisuutta niin paljon, että ne kykenisivät tekemään hankintoja tai investointeja täysin omavaraisesti. Siksi yritysrahoitus on eri muodoissaan hyvin tarpeellista varsinkin uusille startup-yrityksille ja kasvuyhtiöille.

Viime vuosien vaikea markkinatilanne on kuitenkin asettanut omat haasteensa myös kasvuyhtiöiden rahoitusmahdollisuuksille. Esimerkiksi Suomen Pankin mukaan yrityslainojen nostaminen on vähentynyt, kun lokakuussa 2023 yrityslainoja nostettiin vähiten sitten vuoden 2010. Lisäksi Pääomasijoittajat ry:n tilastojen mukaan pääomasijoituksia on tehty vuonna 2023 sekä kasvuyhtiöihin että startup-yrityksiin edellisvuosia vähemmän.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, millaiset ovat kasvuyhtiöiden rahoitusmahdollisuudet juuri nyt. Entä miltä näyttää vuosi 2024 etenkin kasvuyhtiöiden pääomarahoituksen näkökulmasta?

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 530 arvosteluun.
powered by

Mitä eroa on kasvuyhtiöllä ja startupilla?

Kun puhutaan kasvuyhtiöistä, on syytä tehdä selväksi, mikä ylipäänsä on kasvuyhtiö. Käytännössä kasvuyhtiöitä ovat yritykset, joilla on jo vakiintunutta liiketoimintaa ja liikevaihtoa, ja joilla on potentiaalia nopeaan kasvuun. Kasvuyhtiöt ovat siis nopeasti kasvavia vakiintuneita yrityksiä.

Kasvuyhtiön synonyyminä käytetään joskus startup-käsitettä, mutta ne eivät kuitenkaan tarkoita täysin samaa asiaa. Käytännössä startup-yrityksellä viitataan nuoreen nopeaa kasvua tavoittelevaan yritykseen. Kasvuyhtiön käsitteellä puolestaan voidaan tarkoittaa mitä tahansa kasvavaa ja myös vanhempaa yritystä, jolla on jo vakiintunutta toimintaa pidemmältä ajalta.

Millaisia rahoitusvaihtoehtoja kasvuyhtiöillä on?

Niin kasvuyhtiöille kuin startupeille, ulkopuolinen rahoitus on usein erittäin tärkeää ja siksi niiden on mahdollista hakea rahoitusta toimintaansa monilla eri tavoilla. Toisin sanoen rahoitusmuotoja on paljon ja rahoituksen tarjoajia vielä enemmän.

Kasvuyhtiön rahoitusvaihtoehdot:

Yrityslaina

Tyypillisin tapa hakea yritysrahoitusta on pankista tai rahoitusyhtiöstä nostettu yrityslaina. Myös kasvuyhtiön on mahdollista hakea joko vakuudellista tai vakuudetonta yrityslainaa toimintansa kehittämiseksi.

Pääomasijoittajat

Myös bisnesenkeleiksi kutsutuilla pääomasijoittajilla tarkoitetaan yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat omaa pääomaansa potentiaalisiin listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Samalla sijoituksen kohdeyritys saa tyypillisesti apua sijoittajalta yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Julkinen rahoitus

Suomessa on olemassa muutamia valtion omistamia tahoja, jotka tukevat kasvavien yritysten toimintaa. Tällaisia toimijoita ovat muun muassa Business Finland ja Finnvera. Lisäksi myös ELY-keskus ja Sitra voivat tarjota rahoitusta kasvuhakuisille yrityksille.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on verrattain uusi yritysrahoituksen muoto, jonka merkitys on kasvanut 2010-luvun aikana. Joukkorahoituksella rahoitusta kerätään nimensä mukaisesti monilta eri henkilöiltä. Erilaisia joukkorahoitusalustoja on olemassa monia myös Suomessa.

Yksi hakemus, lukuisia lainatarjouksia!

Yritysrahoituksen nykytilanne

Lukuisista eri yritysrahoitusmuodoista huolimatta etenkin vuosi 2023 on ollut rahoituksen kannalta hankala. Epävakaa taloustilanne on vaikuttanut yritysten toimintaan ja myös niiden saamaan ulkopuoliseen rahoitukseen, koska esimerkiksi yrityslainojen nousseet korot ovat tehneet niistä aiempaa kalliimpia.

Myös pääomasijoituksien osalta viimeisen vuoden aikana on ollut havaittavissa notkahdus, kun vaikea markkinatilanne on osaltaan vähentänyt pääomasijoituksia kasvuyhtiöihin ja heikentänyt sijoitusrahastojen varainkeruuta. Uusien startup-yritysten osalta tilanne ei kuitenkaan ole ollut yhtä heikko.

"Alkupään startupeihin on kappalemäärällisesti tullut edelleen sijoituksia samaan tahtiin kuin aikaisempinakin vuosina, mutta myöhemmän vaiheen sijoituksissa on tultu todella paljon alas", kertoo Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Horttanaisen mukaan viimeisen vuoden ajan pääomasijoitukset ovat keskittyneet ennen kaikkea jo olemassa olevien yritysten toiminnan turvaamiseen.

Tällä hetkellä pääomasijoittajien rahastot sijoittavat ensisijaisesti jo salkussa oleviin sijoituksiin ja varmistamaan tavallaan niiden selviämisen tämän vaikean jakson yli. Toki sijoituksia tehdään myös mielenkiintoisiin uusiin sijoituskohteisiin, mutta isommat sijoituskierrokset puuttuvat.
- Anne Horttanainen

Yritysrahoitus vuonna 2024 – pääomasijoittajat näkevät jo valoa tunnelin päässä

Mitä tulee kasvuyhtiöiden pääomarahoitukseen, Horttanainen uskoo parempien aikojen olevan jo lähellä.

"Kasvuyhtiöiden puolella kaikki menee aika tasaiseen tahtiin eteenpäin, ja mitä olen kuullut markkinatoimijoilta, on sillä puolella mielenkiintoisia sijoituskohteita paljonkin tarjolla."

Pääomasijoittajien onnistuneilla irtautumisilla tämänhetkisten sijoitusten kohdeyrityksistä on kuitenkin merkittävä rooli sen suhteen, miten kasvavien yritysten rahoitusmahdollisuudet tulevat kehittymään vuonna 2024.

"Irtautumisia ei ole tapahtunut kauheasti eikä rahastosijoittajille ole sen vuoksi päästy palauttamaan rahoja. Ja kun sitä ei tapahdu, on vaikea lähteä keräämään uutta rahaa ja tekemään uusia sijoituksia", Horttanainen sanoo.

Horttanaisen mukaan irtautumisten jatkuessa myös muu tekeminen kiihtyy.

On vaikea ottaa kantaa siihen, onko irtautumisille oikea hetki vuoden 2024 alkupuoliskolla vai meneekö se lähemmäs kesää, mutta kyllä tunnelin päässä näkyy jo valoa.
- Anne Horttanainen

Yritysrahoitusta vakaille kasvuyhtiöille ja megatrendihankkeille

Horttanaisen mukaan tällä hetkellä pääomasijoittajia kiinnostavat startup ja kasvuyhtiöiden osalta erilaiset asiat.

"Tyypillisesti startupeissa sijoittajia kiinnostavat megatrendit eli hankkeet ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen ratkaisujen ympärillä. Lisäksi tietysti kaikki tekoälyyn, energiaan, vetytalouteen ja vihreään siirtymään liittyvät hankkeet sekä uusiin materiaaleihin liittyvät teknologiat kiinnostavat."

Kasvuyhtiöiden puolella megatrendit eivät juuri vaikuta sijoituskohteiden valintaan, vaan jo toimintansa vakiinnuttaneissa kasvuyrityksissä huomio kiinnittyy itse yritystoimintaan.

"Kasvuyhtiöissä sijoittajia voivat kiinnostaa yhtä lailla IT-firmat tai putkiliikkeet. Kasvuyhtiöiden puolella sijoittajat kiinnittävät siis huomiota enemmän yrityksen kasvupotentiaaliin eli olemassa olevaan liiketoimintaan ja kassavirtaan sekä yrityksen johtohenkilöihin", Horttanainen kertoo.

Pääomarahoitusta etsivien kasvuyhtiöiden kannattaakin Horttanaisen mukaan keskittyä yrityksen lukuihin sekä omiin intresseihin yritystoiminnan kehittämisessä.

Rahoitusta haettaessa kannattaa varmistaa, että yrityksellä on riittävästi kassavirtaa ja liikevaihtoa, ja että toiminnalla on selkeä kasvumahdollisuus. Pääomasijoituksia haettaessa kannattaa myös miettiä etukäteen, onko valmis luopumaan osin omasta omistuksestaan ja laajentamaan yrityksen omistuspohjaa.
- Anne Horttanainen

Kiinnitä huomiota yritysrahoituksen ehtoihin ja muista kilpailuttaa yrityslaina

Etenkin pääomasijoitusten puolesta alkava vuosi vaikuttaa tällä hetkellä aiempaa positiivisemmalta. Lisäksi myös korot ovat viime aikoina kääntyneet laskuun, mikä voi tulevaisuudessa helpottaa kasvuyhtiöiden rahoitusta myös yrityslainan muodossa.

Oli yrityksesi rahoitustarve millainen tahansa, niin rahoituksen ehtoihin kannattaa aina kiinnittää huomiota. Varsinkin yrityslainan kohdalla se on helppoa, sillä Sortterin palveussa voit kilpailuttaa jopa kymmenien pankkien ja rahoitusyhtiöiden yrityslainat vain yhdellä hakemuksella.

Kilpailuttamalla yrityslainat Sortterilla saat selville helposti lainatarjousten todelliset maksuehdot, minkä ansiosta yrityksesi voi välttää heikot lainatarjoukset ja kalliit piilokulut. Mikäli yrityksesi kaipaa rahoitusta kasvuun, kilpailuta yritysrahoitus jo tänään.

Kirjoittaja Eero

Kirjoittaja

Eero Jauhiainen

Eero on kirjoittamiseen intohimoisesti suhtautuva yhteiskuntatieteiden kandidaatti sekä journalistiikan ja viestinnän maisteriopiskelija. Aiemmin hän on opiskellut myös käsikirjoittamista sekä suorittanut luovan kirjoittamisen aineopintoja. Into monipuoliseen tekstin tuottamiseen näkyy siis opintovalinnoissa, mutta myös työelämässä, jossa hän on toiminut sekä toimittajana että sisällöntuottajana. Talousalan ilmiöihin ja rahoitusalaan keskittyvää sisältöä Eero on tuottanut säännöllisesti vuodesta 2021 lähtien.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin