Pörssiosakkeet ja tammikuuilmiö
Takaisin blogiin

Onko sijoitusmarkkinoilla taas tammikuuilmiö?

Tammikuu on perinteisesti aiheuttanut osakemarkkinoilla anomaliaa eli poikkeamaa. Tammikuuilmiö tai tammiralli saa piensijoittajat liikkeelle vuodenvaihteen aikana, mikä saattaa nostaa osakkeiden hintoja. Vuosi 2020 oli sijoitusmarkkinoilla monin paikoin poikkeuksellinen – toteutuuko tammikuuilmiö tänä vuonna?

Mikä tammikuuilmiö on?

Osakemarkkinoiden tammikuuilmiö tunnetaan myös tammirallina. Tammikuuilmiö tarkoittaa sitä, että tammikuussa osakkeiden kurssit nousevat. Moni sijoittaja saattaa ostaa osakkeita loppusyksystä ja myydä voitolla tammikuussa, kun kurssit ovat nousseet. 

Aikaisemmin tammikuuilmiö kesti pitkälti juuri tammikuun ajan. Nykyään tammikuuilmiö alkaa kuitenkin yleensä jo joulukuussa, ja se saattaa alkaa hiipua tammikuun alkupuolella. Tämä voi johtua siitä, että sijoittajat osaavat nykypäivänä hyödyntää tammirallin kurssinousut tehokkaasti ja ajoissa.

Kiinnostus sijoittamiseen on viime vuosina yleistynyt yksityishenkilöiden keskuudessa, sillä tietoa on saatavilla runsaasti. Valistuneet piensijoittajat osaavatkin hyödyntää myös tammikuuilmiön tuomat mahdollisuudet tehokkaasti.

Koska tammikuuilmiö on melkoisen todennäköinen vuosittainen ilmiö, ei ole mitenkään kummallista, että piensijoittajat aktivoituvat tekemään osakekauppaa juuri vuodenvaihteessa.

Seppo Saarion “sijoitusraamatuksikin” tituleeratun teoksen “Miten sijoitan pörssiosakkeisiin” mukaan on 75 % todennäköisyys sille, että kurssit nousevat tammikuussa. Lisäksi kirjan mukaan heinäkuussakin on havaittavissa pörssikurssien nousua 68 % todennäköisyydellä.

Mistä tammikuuilmiö johtuu?

Tammikuuilmiölle on olemassa monia syitä, esimerkiksi verovähennyksen hyödyntäminen tappiollisia sijoituksia myydessä sekä sijoitusten yleinen realisointi.

Joulukuussa myydään usein kurssilaskusta kärsineitä yhtiöitä. Nämä sijoitukset ovat toisin sanoen usein tappiollisia, eli niistä syntyy myyntitappiota. Mikäli yksityissijoittaja myy osakkeita vuoden aikana yhteensä enintään 1 000 eurolla, myyntivoitosta ei tarvitse maksaa veroa. 1 000 euron verovapaat osakemyynnit ajoittuvat usein joulukuuhun, sillä sijoittajat pyrkivät hyödyntämään verovapautta.

Joulukuu on yleensä ollut erinomaista myyntiaikaa yrityksille ja piensijoittajille. Näin ollen tammikuussa on enemmän sijoitettavaa rahaa. Myös tämä johtaa kurssien nousuun. Nämä pääomat ovat tammikuussa näin ollen sijoitettavissa uudelleen. Lisäksi myös esimerkiksi rahastojen salkunhoitajat myyvät tappiollisia sijoituksia vuoden lopulla. Tammikuussa salkunhoitajat ostavat tilalle sellaisia osakkeita, joista he uskovat saavansa tuottoa alkavan vuoden aikana.

Tammikuuilmiö on tunnettu pörssi-ilmiö maailmalla

Tammikuuilmiö on yleisesti tiedossa ympäri maailman – ei vain Suomessa. Esimerkiksi Seppo Saarion “Miten sijoitan pörssiosakkeisiin” -teoksen mukaan myös Yhdysvalloissa tammikuuilmiö on aikaistunut tammikuusta joulukuulle.

Nykyään puhutaa myös ilmiöstä nimeltä “joulupukkiralli”. Sillä tarkoitetaan joulun ja uudenvuoden välisten kaupankäyntipäivien osakemarkkinoiden nousua.

Kun tarkastellaan vuoden 2010-2019 tammikuun tuottoja, on tammiralli tuonut Nordetin mukaan kurssinousuja kaikkina muina vuosina lukuun ottamatta vuosia 2014, 2016 ja 2017. Tälläkin aikavälillä tammikuuilmiön 75 % todennäköisyys on pitänyt melko lailla paikkansa.

Tammikuuilmiö toimii usein etenkin pienten yhtiöiden kohdalla. Tämä saattaa johtua siitä, että pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on vähemmän yksittäisiä sijoittajia. Tällöin yhden sijoittajan omistusosuus yrityksestä on suurempi, jolloin yksittäisen sijoittajan tekemä kaupankäynti vaikuttaa siis enemmän kurssivaihteluihin.

Lisäksi tammikuuilmiö näkyy voimakkaampana yhtiöillä, joiden osakekurssi on laskenut edellisenä vuotena. Näillä yrityksillä on pörssissä eniten kasvuvaraa.

Tammikuuilmiö vuonna 2021

Vuosi 2020 oli varsinaista vuoristorataa pörssissä – miten tämä vaikuttaa tammikuuilmiöön vuonna 2021?

Pääsääntöisesti pörssit ovat olleet paikoin optimistisia koronapandemian aikana (lukuunottamatta kevään 2020 kurssilaskua). Koronarokote on myös entisestään lisännyt optimismia tulevaisuuden talouskehitykseen. Korkean hintakehityksen vuoksi pörssissä olevien yhtiöiden hinta on jo valmiiksi ollut korkealla, mikä voi vaikuttaa tammikuussa tehtäviin ostoihin.

Helsingin pörssissä on kuitenkin näkyvissä nousua joulukuun lopulta tammikuun puoliväliin noin 3,89 prosenttiyksikköä. OMX Helsinki PI mukaan osakkeiden hintakehityksessä näkyy nousua etenkin joulua edeltävinä päivinä ja välipäivinä sekä tammikuun ensimmäisellä viikolla. Joulukuun puoleen väliin verrattuna osakkeiden hinnat ovat loppiaisen jälkeen selkeästi korkeammalla. Samankaltainen kehitys on nähtävillä ainakin Yhdysvaltojen sekä Saksan osakemarkkinoilla.

Myös yksittäisten pienempien yritysten osakkeet ovat jatkaneet nousuaan Helsingin pörssissä myös tammikuun puolivälin jälkeen. Esimerkkejä tällaisista pienemmistä pörssiyrityksistä, joiden kurssit ovat nousseet voimakkaasti tammikuussa ovat mm. Nurminen Logistics, Faron Pharmaceuticals sekä Rapala.

Myös tämän hetkiset tiedot koronamuunnoksista voivat vaikuttaa osakkeiden hintoihin. Pörssien voi olettaa reagoivan uutisiin esimerkiksi, koronamuunnosten leviämiseen liittyen tai muunnoksen vaikutuksesta rokotteen tehoon.

Tammikuun lopulla alkaa monissa yrityksissä 4. kvartaalin tulosjulkistukset, jotka voivat vaikuttaa myös tammikuussa tehtäviin ostoihin sekä osakekursseihin. Osa sijoittajista odottaa tuloksia ja tekee vasta silloin sijoituspäätöksiä, toiset ennakoivat ja saattavat tehdä ostoja ennakkoon. Pian selviää, miten korona on vaikuttanut pörssiyhtiöihin koko vuoden 2020 osalta.

Oma sijoitusstrategia auttaa pitämään pitkäjänteisesti tavoitteista kiinni silloinkin, kun pörssissä tulee laskukausi. Tutustu, kuinka sijoitusstrategia vaikuttaa arvo-osuustilin ja osakesäästötilin valintaan.

Sijoitussovellus tekee omien sijoitusten seuraamisesta helppoa

Tammikuuilmiö ja muiden pörssin anomalioiden seuraaminen onnistuu kätevästi omalla älypuhelimella sijoitussovelluksen avulla. Eri palveluntarjoajilla on olemassa sijoitusappeja, joilla omia sijoituksiaan voi hallinnoida ja tarkastella mobiilissa. Myös kaupankäynti pörssissä on useilla alustoilla mahdollista.

Sortter on koonnut yhteen vertailuun kotimaisia ja ulkomaisia sijoittamisen mobiilipalveluita. Vertailussa on mukana yrityksiä, joiden sijoituspalvelu mahdollistaa sijoittamisen kattavasti sekä maantieteellisesti että eri sijoitusmuotoihin hajautettuna. 

Eri sijoitusappien ominaisuudet on kerrottu sivulla selkeästi, joten palveluiden vertailu on helppoa. Tutustu sijoittamisen palveluntarjoajiin Sortterin vertailun avulla, ja löydä itsellesi paras sijoitussovellus.

Lisää säästämisestä ja sijoittamisesta

Takaisin blogiin