Osakeyhtiö vai toiminimi pienyrittäjälle?
Takaisin blogiin
# Yrittäjyys

Päivitetty:

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja:

Teija Välinoro

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Osakeyhtiö vai toiminimi pienyrittäjälle?

Osakeyhtiö vai toiminimi? Yritysmuodon valintaan kannattaa perehtyä, jotta liiketoiminta olisi mahdollisimman sujuvaa.

Yritystä perustettaessa yksi ensimmäisiä ratkaistavia asioita on yritysmuodon valitseminen. Yritysmuoto vaikuttaa moniin yrityksen arjen tapahtumiin, kuten esimerkiksi yrittäjän taloudelliseen vastuuseen, verotukseen ja päätöksentekoon.

Yritysmuodon valintaa helpottavat huolellinen perehtyminen aiheeseen sekä yritysmuotojen ominaispiirteiden peilaaminen omaan liiketoimintaan. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen koko, liiketoimintamalli ja se, kuinka suurta osaa yritysrahoitus edustaa liiketoiminnassa. Tässä artikkelissa tarkastelemme kahden yleisimmän yritysmuodon, osakeyhtiön ja toiminimen, eroja. 

4,6
Perustuu 530 arvosteluun.
powered by

Yritysmuodot pähkinänkuoressa

Osakeyhtiö on yleisimpänä pidetty yhtiömuoto. Siinä yrityksen omistus jaetaan osakkeisiin, jotka jaetaan yhtiökumppaneiden kesken tai myydään sijoittajille. Osakkeenomistajat osallistuvat yrityksen voittoihin ja tappioihin sekä päätöksentekoon yhtiökokouksissa.

Osakeyhtiö tarjoaa omistajilleen rajallisen vastuun yrityksen veloista. Osakeyhtiössä omistajat vastaavat yrityksen veloista vain sijoittamansa pääoman määrällä, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon liiketoiminnan harjoittamiseen ja sijoittamiseen.

Toiminimi on yritysmuoto, joka ei edellytä osakepääomaa tai osakkeiden myyntiä. Se on yksinkertainen tapa harjoittaa liiketoimintaa ilman monimutkaisia omistus- ja päätöksentekorakenteita. 

Toiminimi mahdollistaa yksittäisen henkilön tai pienen ryhmän liiketoiminnan aloittamisen helposti ja se toimii usein freelancerien, pienyrittäjien ja itsenäisten ammatinharjoittajien valitsemana yhtiömuotona.

Kirjanpito – kahdenkertaista vai kevyempää?

Kirjanpito tarkoittaa yrityksen taloudellisten tapahtumien kirjaamista. Kirjanpito on lain säätämä käytäntö ja se auttaa yrittäjää pitämään kirjaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Toiminimellä kirjanpito on kevyempää ja siihen riittää yhdenkertainen kirjanpito. Käytännössä se tarkoittaa, että tulot ja menot kirjataan sitä mukaa, kun rahaa tulee toiminimen tilille tai lähtee sieltä.

Osakeyhtiön kirjanpito hoidetaan yleensä noudattamalla kahdenkertaista kirjanpitoa. Siinä jokaiselle tapahtumalle tehdään vähintään kaksi kirjausta vastakkaisiin tileihin. 

Kirjanpitoon täytyy kirjata muun muassa:

 • ostolaskut
 • myyntilaskut
 • palkat
 • verot 
 • muut taloudelliset tapahtumat.

Osakeyhtiöllä on velvollisuus laatia tilinpäätös ja toimittaa se viranomaisille säännöllisesti. Osakeyhtiön kirjanpidon tekeminen on kokemattomalle haastavaa, joten kannattaa harkita sen ulkoistamista kirjanpitäjälle tai kirjanpitotoimistolle.

Yhdellä hakemuksella lukuisia lainatarjouksia!

Helppoutta tai verotuksen optimointia

Vaikka osakeyhtiössä byrokratia voidaan kokea hieman raskaammaksi kuin toiminimessä, siitä voi olla verotuksellisia etuja erityisesti silloin, jos sivutoiminen yrittäjä ansaitsee päätyössään hyvin.

Toiminimellä tehdyt tulot katsotaan automaattisesti kyseisen vuoden verotettavaksi tuloksi ja ne verotetaan yhdessä muiden tulojen kanssa. Jos päätyön ansiotulotaso on korkea, toiminimellä ansaitut pienetkin lisätulot voivat johtaa korkeampiin veroihin.

Yrittäjä hyötyy osakeyhtiön verotuksesta esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • Sinulla on mahdollisuus nostaa haluttu määrä palkkaa.
 • Osakeyhtiöön jätetystä tuloksesta maksetaan 20 prosentin yhteisövero, joka on huomattavasti vähemmän kuin toiminimiyrittäjällä.
 • Osakeyhtiössä yrittäjä voi nostaa voittoja osinkoina, jotka verotetaan usein edullisemmalla pääomatuloverokannalla henkilökohtaisessa verotuksessa verrattuna yrittäjän ansiotuloihin.

Vaikka osakeyhtiö voi mahdollistaa erilaiset verohyödyt, toiminimiyrittäjyys saattaa silti olla kannattavampi ratkaisu helppoutta arvostavalle yrittäjälle.

Yritysrahoitus – kuka on vastuuvelvollinen?

Yritystoiminnassa sekä osakeyhtiöllä että toiminimiyrittäjällä saattaa olla tarve investoinneille, jolloin yritysrahoitus tulee ajankohtaiseksi. Yksi merkittävä toiminimen ja osakeyhtiön eroista liittyy yrittäjän vastuuseen, jos eteen tulee maksuvaikeuksia. 

Toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisessa vastuussa kaikista veloista ja sitoumuksista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos yritys ei pysty maksamaan velkojaan, velkojat voivat vaatia maksuja yrittäjän henkilökohtaisesta omaisuudesta, kuten säästöistä, kiinteistöistä tai muista varoista.

Toiminimiyrittäjän kannattaa harkita tarkkaan isojen lainojen ottamista ja vähintäänkin kilpailuttaa yrityslaina, jotta löytää yritykselleen edullisen lainatarjouksen. Osakeyhtiö voi mahdollisuuksien mukaan käyttää vakuutena muun muassa yrityksen kiinteistöä, toimitilaa, arvo-osuuksia tai yrityskiinnitystä henkilökohtaisen omaisuuden sijaan. 

Yritysmuodosta riippumatta yritysrahoitus on aina järkevää kilpailuttaa muiden lainojen tapaan. Kilpailuttamalla lainan voit varmistaa ehdoiltaan parhaan lainan löytämisen. Se pienentää yritysrahoituksen riskiä ja kasvattaa liiketoiminnan kannattavuutta. Sortter on kotimainen ja tutkitusti Suomen luotetuin lainavertailu, jonka avulla lainavertailu on:

 • maksutonta 
 • nopeaa 
 • helppoa
 • turvallista.
Yritysmuodosta riippumatta yritysrahoitus on aina järkevää kilpailuttaa muiden lainojen tapaan. Kilpailuttamalla lainan voit varmistaa ehdoiltaan parhaan lainan löytämisen.

Mitkä ovat kasvutavoitteesi?

Yrityksen kasvutavoitteet vaikuttavat siihen, mikä yritysmuoto on paras vaihtoehto. Toiminimi saattaa olla kannattava yritysmuoto yrityksille, joille riittää maltillinen kasvuvauhti. Yrittäjän kannattaa harkita toiminimen perustamista, jos seuraavat tekijät kuvaavat yrityksen toimintaa:

 • Toimit yksin: Toiminimi rekisteröidään aina yhden ihmisen varaan, joten perustaja ei välttämättä tarvitse muita ihmisiä ympärilleen aloittaakseen toiminnan. Toiminimiyrittäjä voi silti halutessasi palkata työntekijöitä. 
 • Yksinkertainen päätöksenteko: Toiminimessä päätöksenteko on yksinkertaista, koska yrittäjä tekee kaikki päätökset itse. 
 • Helppous: Toiminimi on byrokratialtaan huomattavasti kevyempi yritysmuoto. Toiminimen perustaminen ja hallinnointi on yleensä vähemmän monimutkaista, jolloin voit keskittyä siihen, mitä haluat tehdä kaikkein eniten. 

Osakeyhtiötä voi suositella yrityksille, jotka tähtäävät kovaan kasvuun. Kasvuun tähdätessä osakeyhtiöstä on hyötyä yrityksille muun muassa seuraavista syistä: 

 • Työntekijöiden palkkaaminen: Osakeyhtiön omistajat eivät yleensä ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja sitoumuksista. Tämä antaa suojaa yrittäjälle ja mahdollistaa liiketoiminnan kasvun sekä työntekijöiden palkkaamisen ilman suurta henkilökohtaista taloudellista riskiä.
 • Pääoman hankinta: Osakeyhtiö voi kerätä merkittävää pääomaa liiketoiminnan kasvattamiseen houkuttelemalla sijoittajia mukaan toimintaan.
 • Brändin ja maineen rakentaminen: Osakeyhtiömuoto voi lisätä yrityksen uskottavuutta ja houkuttelevuutta ulkopuolisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien, silmissä. 
 • Yritysrahoitus: Osakeyhtiön tarjoama omistajan vastuunrajoitus mahdollistaa yrittäjälle yrityslainan hankkimisen ilman, että henkilökohtainen omaisuus vaarantuu.

Yritysmuodon valitseminen on monen tekijän summa

Yritysmuodon valinta on keskeinen päätös, joka vaikuttaa yrityksen toimintaan ja sen omistajan asemaan. Tästä taulukosta voit tarkastella asioita, joita sinun tulisi ottaa huomioon, jos pohdit toiminimen ja osakeyhtiön välillä:

ToiminimiOsakeyhtiö
KirjanpitoYhdenkertainenKahdenkertainen
VerotusHenkilökohtaiset ansiotulot ja yrityksen voitot lasketaan yhteen ja verotetaan yrittäjän ansiotuloveroprosentin mukaan.Yrityksen voitot verotetaan yhteisöveron kautta ja osingot pääomatuloverokannan mukaisesti henkilökohtaisessa verotuksessa. Nostetusta palkasta maksetaan veroa henkilökohtaisen ansiotuloveroprosentin mukaisesti.
Vastuu veloistaHenkilökohtainen vastuuOmistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa veloista, ellei toisin ole sovittu
PäätöksentekoYrittäjä voi tehdä päätökset itsenäisestiPäätökset tehdään yhtiökokouksissa
TyöntekijätTyöntekijöiden palkkaaminen on mahdollista. Yrittäjän tulee kuitenkin pitää mielessä henkilökohtainen taloudellinen vastuu.Osakeyhtiöllä on usein paremmat resurssit ja rahoitusmahdollisuudet työntekijöiden palkkaamiseen.
KasvutavoitteetMaltilliset kasvutavoitteetPyrkimys kasvattaa liiketoimintaa nopeasti tai pitkällä aikavälillä

Kun olet valinnut sopivimman yritysmuodon ja käynnistät liiketoiminnan, voit mahdollisuuksien mukaan hyödyntää liiketoiminnan alkuinvestointeihin ja kehittämiseen yritysrahoituksen eri muotoja. 

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja

Teija Välinoro

Teija on valmistunut tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja opiskelee parhaillaan työn ohessa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kirjoittaminen on ollut Teijalle aina luontevaa niin vapaa-ajalla kuin työssäkin. Erilaisten tekstien suunnittelu ja tuottaminen ovat kuuluneet hänen työnkuvaansa reilun kuuden vuoden ajan. Pankki- ja rahoitusalan tekstejä Teija on tehnyt vuodesta 2023 alkaen.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin