Inflaation syitä ja seurauksia
Takaisin blogiin

Mikä on inflaatio ja miten se vaikuttaa suomalaisten elämään?

Inflaatio osoittaa kiihtymisen merkkejä vuonna 2021. Asiantuntijat uskovat nyt nähtävän hintojennousun olevan kertaluontoista, mutta inflaation kiihtyminen on silti syytä ottaa huomioon omaa taloutta koskevissa päätöksissä.

Inflaatio on vuoden 2021 aikana noussut yleiseksi puheenaiheeksi taloutta koskevassa julkisessa keskustelussa, sillä se on kääntynyt jälleen nousuun niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Mutta mitä inflaatio tarkoittaa?

Inflaatio tarkoittaa yksinkertaistettuna kuluttajahintojen vuosimuutosta. Kyseessä on talouden ilmiö, jonka vaikutuksesta tavaroiden ja palveluiden hinnat nousevat yleisesti. Inflaation vaikutuksesta hintataso siis nousee ja samalla rahan ostovoima laskee eli rahan arvo heikkenee. 

Esimerkki 1

Inflaatio oli vielä vuonna 2020 nollan tuntumassa, mutta vuoden 2021 aikana inflaatio on kääntynyt nousuun ja toukokuussa se oli Suomessa 2,2 %.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteiden ja palvelujen hinnat nousevat 2,2 % vuositahdilla. Toisin sanoen tällä inflaatiotahdilla tänään 100 € maksava tuote maksaisi vuoden kuluttua 102,20 €.

Mistä inflaatio johtuu?

Inflaation syyt ovat yleinen keskustelunaihe ekonomistien keskuudessa. Siihen, mistä inflaatio johtuu, ei kuitenkaan ole yksiselitteistä vastausta, sillä kaikkia siihen vaikuttavia tekijöitä ei tunneta.

Yksi teoria inflaation kiihtymiselle on, että tuotteiden kysyntä nousee tarjontaa nopeammin eli toisin sanoen rahaa lasketaan liikkeelle liikaa. Sen myötä liian suuri määrä rahaa tavoittelee liian vähäistä määrää tuotteita, mikä johtaa hintojen nousuun.

Toisena syynä pidetään sitä, että yritysten täytyy nostaa tarjoamiensa tuotteiden hintoja pystyäkseen kattamaan kasvavia menojaan.

Inflaatiota kuitenkin kontrolloidaan keskuspankkien talouspoliittisilla päätöksillä. Esimerkiksi euroalueen hintatasoa säätelee Euroopan keskuspankki eli EKP, joka asettaa niin sanotun ohjauskoron. Ohjauskorko tarkoittaa korkotasoa, jolla keskuspankki lainaa rahaa pankeille. Euroopan keskuspankki pyrkii kontrolloimaan inflaatiota nostamalla ohjauskorkoa, kun inflaatio nousee ja laskemalla sitä, kun inflaatio laskee. Ohjauskorko määrittää siis rahan hinnan.

Keskuspankkien tärkein tehtävä on säädellä inflaatiota ja pitää se vuositasolla noin 2 % tuntumassa. Säätely on kuitenkin hyvin hankalaa ja viime vuosina inflaatio on pysytellyt lähellä nollaa.

Ohjauskorko ohjaa myös asuntolainan korkoja

Inflaatiosta puhutaan usein negatiiviseen sävyyn, sillä ihmiset pelkäävät sen nostavan korkoja. Huolta ihmisissä herättää myös inflaatioon kuuluva rahan arvon lasku, mikä syö heidän säästöjään, jos he eivät jostain syystä aio tai voi sijoittaa rahojaan.

Lainojen korot reagoivat keskuspankin tekemään säätelyyn. Euroopan keskuspankin asettama ohjauskorko vaikuttaa pankkien myöntämien lainojen korkoihin ja tämän vuoksi markkinakorot, kuten euribor, seuraavat ohjauskorkoa. Suomalaisten asuntolainoista suurin osa on sidottu 12 kuukauden euriboriin, joten mahdollinen korkojen nousu koskettaisi etenkin suomalaisia asuntovelallisia.

Inflaation vaikutus muihin sijoituksiin riippuu lähinnä siitä, mihin varoja on sijoitettu. Esimerkiksi inflaation nousulla voi olla suuri vaikutus velkakirjoihin ja korkopapereihin. Sen sijaan osakesijoittajalle siitä ei pitäisi olla suurta huolta, sillä pitkällä aikavälillä yritysten tuotot ovat kasvaneet samaan tahtiin inflaation kanssa. Hintatasojen muutokset voivat kuitenkin aiheuttaa kurssiheilahteluja myös osakemarkkinoilla.

Inflaation muut vaikutukset

Inflaation yleiset vaikutukset riippuvat pitkälti sen tasosta. Mikäli hintojen nousu pysyttelee normaalina, eli vähän alle kahdessa prosentissa, se ei välttämättä näy juuri lainkaan tavallisen ihmisen elämässä. Tuolloin tuotteiden ja palveluiden hinnat nousevat tasaisesti, mutta kuitenkin niin maltillisesti, että siihen ei juuri kiinnitä huomiota.

Noin kahden prosentin inflaatiossa myös lainojen korkojen voi odottaa pysyvän tasaisena, eikä lainojen kuluihin tule siten suuria muutoksia.

Edellä mainitussa tilanteessa, kun inflaatio ja sen myötä yleinen hintataso kehittyvät tasaisesti, puhutaan hintavakaudesta. Hintavakaus tarkoittaa siis sitä, että hinnat kehittyvät niin ennustettavasti, ettei niitä tarvitse erikseen miettiä hankintoja tehdessä.

Taloudelle haitallisia ongelmia voi kuitenkin syntyä, jos inflaatio ei pysy kurissa. Liian nopea hintojen nousu voi luoda ikävän noidankehän, sillä jos tuotteiden hinnat nousevat nopeasti, tarvitaan palkankorotuksia, mikä puolestaan luo yrityksille painetta nostaa tuotteiden hintoja entisestään kulujen kattamiseksi.

Äärimmäisissä tapauksissa tilanne voi kehittyä hyperinflaatioksi. Hyperinflaatiossa rahan arvo laskee suunnattomasti ja tuotteiden hinnat voivat jopa moninkertaistua lyhyessä ajassa. 

Esimerkki 2

Vuonna 2008 Zimbabwe ajautui hyperinflaatioon yritettyään kohentaa maan taloutta painamalla rahaa. Zimbabwen dollarista tuli siten täysin arvoton eikä sadan triljoonan dollarin setelillä saanut edes bussilippua.

Vastaavasti ongelmia voi aiheuttaa myös inflaation vastakohta eli deflaatio. Deflaatiossa tuotteiden hinnat laskevat, mikä voi kuluttajan näkökulmasta vaikuttaa hyvältä asialta, mutta todellisuudessa deflaatiossa talous taantuu. Kun tuotteiden hinnat laskevat tasaisesti, kuluttajat eivät välttämättä osta tuotteita, sillä he odottavat jatkuvasti entistä parempia tarjouksia. Myös tämä voi luoda noidankehän, jossa yritysten tulos heikkenee, mikä johtaa irtisanomisiin ja kasvavaan työttömyyteen, mikä puolestaan vähentää kulutusta entisestään.

Inflaatio ei siis lähtökohtaisesti ole kansalaista uhkaava kauhukuva, vaan optimitilanteessa talouden liikkeessä pitävä ilmiö. Talouden kannalta tavoiteltava tila on keskuspankkien kontrolloima maltillinen hieman alle kahden prosentin inflaatio. Kun hintataso nousee ja rahan arvo laskee tasaisesti, kuluttajat tekevät hankintoja mieluummin nopeasti, sillä muutaman vuoden päästä tuote maksaa jo enemmän. Tämä pitää rahan liikkeellä ja talouden toiminnassa.

Miten inflaatiolta voi suojautua?

Yksinkertaisesti inflaatiolta suojautuminen tarkoittaa sitä, että rahavarat pyritään saamaan kasvamaan korkoa inflaatiota suuremmalla prosentilla.

Inflaation vaikutuksilta voi siis ainakin yrittää suojautua rajoittamalla nousevien korkojen vaikutuksia sekä sitomalla varallisuutta kohteisiin, joilla on mahdollisuus kasvattaa arvoaan. 

Tapoja suojautua inflaatiolta

Inflaatiolta voi yrittää suojautua monin eri tavoin, mutta siihen ei ole vain yhtä tai absoluuttisen varmaa keinoa. Se, mikä kuitenkin on varmaa, on että inflaation vaikutus osuu etenkin sijoittamattomiin rahavaroihin. Kun rahan arvo laskee tasaisesti, laskee myös säästöjen arvo samaan tahtiin.

Alla on listattuna muutamia tapoja, joiden avulla on mahdollista suojautua inflaatiolta.

Reaaliomaisuus

Reaaliomaisuudella viitataan varallisuuteen, joka on sijoitettu johonkin konkreettiseen arvonsa säilyttävään fyysiseen omaisuuteen. Tällaisia ovat muun muassa asunnot ja muut kiinteistöt.

Osakkeet

Osakesijoitusten pitäisi olla melko hyvin suojassa inflaatiolta, sillä yritysten tuotot voivat kasvaa inflaation mukana. Luonnollisesti suojan kannalta keskeistä on kuitenkin se, mihin osakkeisiin varojaan sijoittaa.

Kiinteäkorkoiset lainat

Mikäli korot nousevat, olisi esimerkiksi asuntolainan koron hyvä olla kiinteä tai korkosuojattu, jotta mahdollinen korkojen nousu ei toisi ei-toivottuja yllätyksiä lainanhoitokuluihin.

Jalometallit

Jalometalleista etenkin kultaa on pidetty usein taloudellisten heilahteluiden turvasatamana, sillä se säilyttää arvonsa hyvin. Tästä syystä kullasta voi saada myös hyvää inflaatiosuojaa. Kullan arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, joten varma sijoitus se ei kuitenkaan ole.

Kryptovaluutat

Useimmat kryptovaluutat eivät ole sidottuja mihinkään perinteiseen valuuttaan, joten perinteisten valuuttojen arvon laskiessa kryptovaluutat voivat herättää kiinnostusta. Kryptovaluuttojen arvojen heilahtelu on kuitenkin todella suurta missä tahansa taloudellisessa tilanteessa, joten niihin sijoittamiseen sisältyy myös paljon riskejä.

Inflaation kiihtyminen tulevaisuudessa

Euroopassa inflaatio on toistaiseksi ollut vielä hieman maltillisempaa kuin Amerikassa, mutta ekonomistit uskovat inflaation kiihtyvän myös Euroopassa. Siitä huolimatta ainakaan vielä ei ole tarpeen huolestua, sillä inflaatio on myös merkki talouden elpymisestä koronapandemian jäljiltä. 

Lisäksi talouden asiantuntijat ovat suurelta osin sitä mieltä, että nyt vuonna 2021 tapahtuva hintojen nousu on hetkellinen ja kertaluonteinen. Viime keväänä esimerkiksi polttoaineen hinta laski selvästi ja nyt nähtävä hintojen nousu voidaan nähdä myös paluuna normaaliin.

Markkinoilla on silti havaittavissa varautumista mahdolliseen inflaation kiihtymiseen. Esimerkiksi pankkien mukaan suomalaiset ovat ottaneet asuntolainoihin aiempaa enemmän korkosuojia, jotta lainan korko pysyisi tasaisena. Vuoden 2021 aikana jopa kolmannekseen uusista asuntolainoista on otettu korkosuoja.

Vaikka merkittävät koronnousut eivät ole asiantuntijoiden mukaan ainakaan vielä ajankohtaisia, voi silti olla aiheellista pohtia, minkälainen vaikutus muutaman prosentin korkojen nousulla voisi olla omiin velanhoitokustannuksiin.

Taloudessa tapahtuvia ilmiöitä on kuitenkin vaikea ennustaa tarkasti ja koronaelvytysten jälkeen markkinoilla on liikkeellä niin paljon rahaa, että se voi vaikuttaa yleiseen hintatasoon. Inflaation mahdollinen kiihtyminen on siis hyvä ottaa huomioon henkilökohtaiseen talouteen liittyvissä päätöksissä. Mutta mikäli inflaatio pysyy pitkällä tähtäimellä kohtuullisena, ei sillä välttämättä ole kovin mullistavaa vaikutusta keskivertosuomalaisen elämään.

Lähteet: HS, Yle, IS, Kauppalehti, Euroopan keskuspankki, Sijoitustieto, Nordnet

Lue lisää

Takaisin blogiin