Kassavirta ja kassanhallinta – huolehdi yrityksen rahaliikenne kuntoon

Yrittäjän mahdollisuudet ennakoida tulevaa ovat rajalliset. Yksi tapa tasoittaa kassavirtaa ja esimerkiksi tehdä investointeja tarpeen mukaan on laskurahoituspalvelun hyödyntäminen. Kokosimme tälle sivulle tärkeimmät tärpit kassanhallinnasta ja laskurahoituksesta.

Rahoitettavien laskujen summa

17 000 €
 • Ilmainen hakemus
 • Et sitoudu mihinkään
 • Saat lainapäätöksen samana päivänä
Laskurahoituksen hinta muodostuu rahoitettavien laskujen maksuajoista sekä rahoitusajalle määritellystä korosta. Tämän lisäksi laskurahoitukseen voi sisältyä mm. rahoitettavien laskujen määrään, rahoituksen kertaluontoisuuteen ja rahoituksen riskisyyteen liittyviä palvelumaksuja.
Laskurahoituksen hinta muodostuu rahoitettavien laskujen maksuajoista sekä rahoitusajalle määritellystä korosta. Tämän lisäksi laskurahoitukseen voi sisältyä mm. rahoitettavien laskujen määrään, rahoituksen kertaluontoisuuteen ja rahoituksen riskisyyteen liittyviä palvelumaksuja.

Yrittäjän mahdollisuudet ennakoida tulevaa ovat rajalliset. Yksi tapa tasoittaa kassavirtaa ja esimerkiksi tehdä investointeja tarpeen mukaan on laskurahoituspalvelun hyödyntäminen. Kokosimme tälle sivulle tärkeimmät tärpit kassanhallinnasta ja laskurahoituksesta.

Päivitetty:

Sisältövastaava Sere

Kirjoittaja:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Laskurahoitus avuksi kassanhallintaan

Rasittavatko myyntilaskujen pitkät maksuajat yrityksesi toimintaa? Joudutko pulittamaan viivästyskorkoja ostolaskuista, koska oman asiakkaasi laskunmaksu on myöhässä? 

Edellä mainitut tilanteet ovat esimerkkejä siitä, miten taloushallinto ja maksuliikenneasiat voivat tökkiessään viedä paljonkin yrittäjän aikaa ja energiaa. Kaikki, mikä on pois yrityksen ydintoiminnasta, hankaloittaa yritystoimintaa ja hidastaa kasvua – puhumattakaan siitä, että voisi suunnitella investointeja tai lisähenkilökunnan palkkaamista. 

Laskurahoituspalvelut tuovat helpotusta tähän pulmaan. Laskurahoitus tarkoittaa, että yritys saa rahoitusta myyntisaatavia vastaan. Kun olet toimittanut asiakkaallesi tuotteen tai palvelun, mutta sitä ei ole vielä maksettu, sinulla on myyntisaatavia. Laskurahoituspalvelun tarjoaja maksaa nuo saatavat (vähintään 80 % laskun summasta heti, loput myöhemmin) tilillesi ja toimittaa myyntilaskun eteenpäin asiakkaallesi. 

Laskurahoituksen avulla pidät firman pyörät pyörimässä, kun kotiutat työllä ansaitut rahat nopeammin kiertoon yrityksesi hyväksi.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella ja ilman piilokuluja
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 470 arvosteluun.
powered by

Mitä on kassanhallinta ja kassavirta?

Yksi yrityksen tärkeimmistä talouden hallintaan liittyvistä asioista on kassanhallinta. Kassanhallinta tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys tietää, kuinka paljon rahaa tulee yrityksen kassaan ja kuinka paljon sieltä lähtee varoja lyhyellä aikavälillä.

Kassanhallinta on tärkeää myös yrityslainan hakemisen sekä takaisinmaksun näkökulmasta. Lisäksi rahoittajat usein haluavat kassavirtaennusteen eli arvion siitä, mistä raha tulee ja miten rahaa käytetään.

Kassavirtaennuste kattaa tavallisesti koko vuoden arvioidut tulot ja menot. Kassavirtaennuste tarjoaa rahoittajille informaatiota siitä, että riittääkö yrityksen kassassa tarpeeksi varoja. Kassavirtaa voi myös parantaa tekemällä säännöllisesti kassavirtaennuste, seuraamalla kassaa aktiivisesti sekä pitämällä laskutuksen ajan tasalla.

Mitä tarkoittaa kassavirta?

Kassavirta sisältää esimerkiksi liikevaihdon eli myynnistä tulleet rahasummat, yrityksen tekemät ostot sekä investoinnit. Lisäksi yritystoiminnassa tulee lähes väistämättä vastaan tilanteita, jolloin ulkopuolinen rahoitus tulee tarpeeseen. Yrityksen kassavirtaan sisätyvät siis myös maksetut laskut ja yrityslainat. Yksinkertaistettuna yrityksen kassavirta tarkoittaa siis kaikkea sitä rahaliikennettä, joka tulee yrityksen kassaan ja joka lähtee sieltä pois.

Rahavirran kokonaiskuvan ymmärtäminen auttaa hahmottamaan yrityksen rahojen riittävyyttä sekä likviditeettiä eli maksuvalmiutta.

Kuten jokainen yrittäjä myös tietää, vaatii yritystoiminta myös silmäyksiä tulevaisuuteen. Onnistunut yrittäminen vaatiikin myös kassavirran jatkuvaa tarkastelua tulevaisuuden näkökulmasta. Ilman myöhemmin eteen tulevien tulojen ja menojen perusteellista arviointia yritys voi joutua yllättäviin ja ennakoimattomiin rahavaikeuksiin.

Vertailussamme mukana olevat toimijat:

Qred logoAlisa PankkiFunduVaurausCapitalBoxKasvurahoitusSME Finance Finland OySvea Bank - logoYritysluotto.fi - logoResurs SMEBusinessCredit - logoBroaden - logoSiltaraha - logoLending House - logoEstateguru logoMomentum HelsinkiCertum logo

Hoida kassavirran ongelmat kuntoon

Monella pk-yrityksellä on myyntitulojen vastapainona monenlaisia kuluja, kuten velkoja, toimitilan käyttökustannuksia, palkkakuluja sekä investointeihin tarvittavia rahasummia.

Mikäli liikevaihto ei riitä kattamaan kuluja, on yrityksen kassavirta negatiivista. Negatiivinen kassavirta on pitkällä aikavälillä yritykselle kestämätön tilanne ja varsinkin tällaisessa tilanteessa on tärkeää saada kassavirtaa parannettua.

Kassavirtaan liittyviin ongelmiin on kuitenkin olemassa erilaisia keinoja, joilla yrityksen talous on mahdollista saada käännettyä positiiviseksi. Esittelemme tässä artikkelissa 6 toimivaa ratkaisua, joiden avulla yrityksen kassavirtaa voidaan parantaa.

1. Ymmärrä ja seuraa kassavirtaa

Yrityksen kassavirran parantamiseksi tulee ymmärtää ensin perusteellisesti rahavirran osatekijät sekä kokonaisuus. Mikäli kassavirtaa ei ymmärretä kunnolla, muodostaa se myös riskin koko liiketoiminnalle.

Kassavirtaan kuuluvat kaikki yrityksen tulot ja menot. Niiden perusteella on mahdollista saada selville myös yrityksen likviditeetti eli se, kuinka paljon yrityksellä on kulloinkin varaa tehdä hankintoja ja maksaa erilaisia kuluja. 

Monen pk-yrityksen kassavirta vaihtelee sesongeittain – joidenkin jopa viikoittain. Seuraamalla kassavirtaa säännöllisesti saa käsityksen rahavirran kausivaihteluista. Tämä auttaa ennakoimaan tulevaisuutta sekä hetkiä, jolloin tilin saldo on todennäköisemmin pienempi tai suurempi.

On täysin mahdollista, että myynti vaihtelee sesongeittain. Ymmärtämällä mennyttä ja tulevaa kassavirtaa onkin mahdollista varautua vuosittain toistuvaan myynnin sesonkivaihteluun. Myös yrityksen budjetti tulee laatia realistisesti kausivaihtelut huomioiden.

2. Tee kassavirtalaskelma ja -ennuste säännöllisesti

Kassavirtalaskelma kertoo, millainen yrityksen rahaliikenne tulee olemaan tulevina kuukausina. Kassavirtalaskelma onkin tärkeä työkalu sen varmistamiseen, että yrityksen tilillä on rahaa myös jatkossa.

Laskelma tulisi tehdä kuukausittain, mutta tarpeen mukaan se voidaan tarkistaa useamminkin. Lisäksi kassavirtalaskelmaa tarvitaan dokumenttina silloin, kun yritys hakee lisärahoitusta.

Mitä kassavirtalaskelma sisältää?

Kassavirtalaskelmassa huomioidaan kaikki yrityksen kassaan tulevat sekä sieltä lähtevät rahasummat.

Näitä ovat esimerkiksi:

 • tulevaisuudessa erääntyvät laskut
 • myynnit, joiden tulot kirjautuvat vasta myöhemmin
 • rahoituksesta saatavat tulot
 • vakuutusmaksut
 • liiketilan kustannukset
 • palkkamenot. 

Kassavirtalaskelma koostuu kolmesta osa-alueesta: 

 1. operatiivisesta rahavirrasta
 2. rahoituksen rahavirrasta
 3. investointien rahavirrasta

Operatiivinen kassavirta tarkoittaa liiketoiminnan normaaleja tuloja ja menoja, kuten myynnistä tulevaa rahaa sekä säännöllisiä menoja, kuten palkkoja ja vakuutuksia. Operatiivista kassavirtaa kutsutaan myös liiketoiminnan kassavirraksi.

Rahoituksen kassavirta sisältää yrityksen rahoituksen eli velkarahan liikenteen. Siihen kuuluvat nostettavat yrityslainat, lainojen takaisinmaksuerät sekä pääomasijoittajille takaisin maksettavat rahasummat.

Investointien kassavirta taas pitää sisällään investointeihin käytetyt rahat. Investointien rahavirta onkin yleensä luonnostaan negatiivista ja näkyy positiivisena kassavirtalaskelmassa vasta myöhemmin.

Pidemmälle tulevaisuuteen pk-yrityksen rahavirtaa arvioitaessa tehdään kassavirta-analyysi sekä kassavirtaennuste.

Kassavirtaennusteen avulla pyritään varmistumaan siitä, että tilillä on riittävästi rahaa myöhemmin eteen tuleviin investointeihin, yrityksen kuluihin sekä yleiseen liiketoiminnan pyörittämiseen. Kassavirtaennuste on hyvä tehdä lyhyemmälle ja pidemmälle aikavälille sekä aina tarpeen mukaan.

On toki ymmärrettävää, että pidemmälle tulevaisuuteen liiketoiminnan käänteitä on vaikeampaa ennustaa ja analysoida. Jonkinlainen hypotettiinen arvio on kuitenkin kannattavaa tehdä, sillä näin voidaan tarkastella mahdollisia eteen tulevia haasteita ja varautua niihin jo hyvissä ajoin.

Yksi hakemus, lukuisia tarjouksia!

3. Pidä laskutus ajan tasalla

Kassavirtaa voi olla mahdollista parantaa nopeammalla laskutuksella. Myyntisaamiset ovat olennainen osa pk-yrityksen rahavirtaa, joten niitä ei kannata jättää turhaan roikkumaan.

Maksujen saaminen ripeämmin voi onnistua esimerkiksi tihentämällä laskutuskausia tai tarjoamalla asiakkaille useampia erilaisia maksutapoja. Laskutusta nopeuttamaan voidaan hyödyntää myös digitaalisia palveluita sekä laskutuksen ulkoistusta.

4. Huolehdi omat maksuajat kuntoon

Ajoittain pk-yrityksen kassavirrasta voi olla haasteellista saada kaikkia maksuja maksettua. Näiden tilanteiden ennakoiva tunnistaminen on tärkeää, sillä tällöin maksamattomia laskuja ei pääse kasaantumaan, eikä niistä tarvitse maksaa myöhästymismaksuja.

Laskujen maksuajoista kannattaa sopia ennakkoon toimittajien kanssa. Tätä varten tulee tietää, milloin kassassa on jälleen enemmän rahaa, jotta laskujen maksu sovittuna ajankohtana onnistuu.

5. Karsi yrityksen turhia menoja

Aivan kuten omassa arjessakin, on myös yrityksen kannattavaa karsia turhia menoja. Kassavirran haasteissa kannattaakin tarkastella myös yrityksen kuluja kriittisesti. Yritys saattaa esimerkiksi maksaa lisäpalveluista, joita ei tule käytettyä, tai asioista, jotka eivät ole ihan välttämättömiä.

Mahdollisia säästökohteita saattaa löytyä useammista paikoista, ja palveluiden kilpailutus voi kannattaa. Lisäksi on hyvä tarkistaa kaikki yrityksen saamat laskut virheiden varalta, jotta niistä ei tule vahingossa maksettua liikaa.

6. Varaudu kassan saldon vaihteluihin

Kassavirran muutoksiin eri ajankohtina kannattaa varautua etukäteen. Käteiskassan tulisi olla riittävän suuri, jotta se kattaa myös ne kuukaudet, jolloin myyntiä tulee vähemmän tai menoja on enemmän. Tätä varten yrityksellä on hyvä olla “puskurirahasto”. 

Mikäli myyntituloilla ei saada kerrytettyä riittävää puskuria, voidaan siihen hyödyntää lisärahoitusta. Kassavirtaa tukemaan on mahdollista hankkia yritysrahoitusta esimerkiksi yrityslainan tai sijoittajien muodossa. Myös yrityksen kasvutilanteessa lisärahoitus on usein tarpeen.

Sortterilla kilpailutettuja lainoja:

lainatarjous0 €

Tämän verran olemme kilpailuttaneet asiakkaidemme lainahakemuksia viimeisen 30 päivän aikana.

Mitä laskurahoitus tarkoittaa?

Laskurahoitus eli factoring toimii niin, että yritys myy myyntisaamisiaan rahoitusyhtiölle. Rahoitusyhtiö maksaa yritykselle osan myyntisaamisista etukäteen ja laskuttaa myyntisaamiset loppuasiakkailta. Etukäteen maksettava summa on yleensä noin 80 prosenttia.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys saa varat käyttöönsä ennen kuin asiakas on maksanut laskun, mikä tekee laskurahoituksesta hyödyllisen välineen kassavirran hallintaan. Nopea myyntisaatavien saaminen parantaa maksuvalmiutta ja sallii yrityksen sijoittaa pääomansa tai tehdä investointeja nopeammin.

Factoring mahdollistaa asiakkaille pidempien maksuaikojen myöntämisen, mikä voi parantaa asiakastyytyväisyyttä. Laskurahoitus sopimukset ovat joustavia ja voit valita ratkaisun, joka sopii sinulle parhaiten: 

 1. voit myydä yksittäisiä laskuja
 2. voit rahoittaa vain tietylle yritysasiakkaalle lähtevät laskut 
 3. voit tehdä jatkuvan sopimuksen ja ulkoistaa koko laskutusprosessin rahoitusyhtiölle.

Laskurahoituksessa on kaksi yleistä muotoa: jatkuva laskurahoitus (factoring) ja laskujen myynti. Jatkuva laskurahoitus toimii siten, että laskut toimivat rahoituksen vakuutena, ja saat noin 80 % laskun summasta etukäteen. Loput maksetaan, kun lasku on maksettu.

Laskujen myyminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että myyt laskut rahoitusyhtiölle ja saat maksun välittömästi. Tässä tapauksessa pankki tai rahoitusyhtiö ottaa vastuulleen kaiken hallinnoinnin, hoitaa maksujen kirjaamisen ja lähettää tarvittaessa muistutukset maksuista.

Laskurahoitus sopii käytännössä kaikenkokoisille yrityksille ja eri toimialoille. Se on erityisen hyödyllistä yrityksille, joiden:

 • maksuajat ovat pitkiä
 • laskutettavat summat ovat suuria
 • toimialaan liittyy sesonkivaihteluita 
 • asiakkaille halutaan tarjota pidempiä maksuaikoja.

Kilpailuta laskurahoituspalvelut Sortterilla

Laskurahoitussopimuksissa on eroja ja jokaisella yrityksellä on omat rahoitustarpeensa. Jotta voit löytää tarpeisiisi parhaiten sopivan ja edullisimman ratkaisun, kannattaa laskurahoituspalvelut kilpailuttaa

Sortter on lainavertailupalvelu, joka tarjoaa helpon ja ilmaisen tavan kilpailuttaa laskurahoituspalvelut. Voit täyttää hakemuksen Sortterin sivuilla ja Sortter kilpailuttaa tarjoukset useiden luotettavien yritysrahoittajien kesken. Tämä säästää aikaa ja vaivaa ja auttaa sinua löytämään parhaan mahdollisen tarjouksen.

Näin vertailet laskurahoituksen Sortterin avulla:

 1. Päätä ensin, kuinka paljon laskuja haluat rahoittaa laskurahoituksella. 
 2. Täytä laskurahoitushakemus ja ilmoita haluttu rahoitussumma. Summa on alustava ja sitä voi muokata myöhemmin
 3. Sinulle tarjotaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Vertaile vaihtoehdot ja valitse tarjous, joka sopii parhaiten tarpeisiisi.

Laskurahoituksen hinta vaihtelee yleensä 2–10 prosentin välillä laskun loppusummasta. Kun vertailet tarjouksia, kannattaa ottaa huomioon seuraavat hintaan vaikuttavat tekijät:

 • Kantaako yritys vai rahoitusyhtiö luottotappioriskin?
 • Mikä on yrityksesi luottoluokitustaso?
 • Kuinka pitkä maksuaika laskulla on?
 • Kuinka monta laskua olet rahoittamassa?
 • Minkä suuruista summaa olet laskuttamassa?

Kun olet arvioinut näitä tekijöitä, voit tehdä perustellun päätöksen laskurahoitusvaihtoehdosta, joka vastaa parhaiten yrityksesi tarpeita ja taloudellista tilannetta.

Vinkit yrityksen taloudellisiin päätöksiin – huomioi nämä

Kirjanpitäjänä toimiva Juha Makkonen on hoitanut eri kokoisten yhdistysten ja osakeyhtiöiden kirjanpitoa. Makkosen asiakkaina on muun muassa ohjelmistoyhtiöitä, verkkokauppoja, sekä huolinta- ja rahtausyrityksiä.

Makkonen kertoo, mihin yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota tehdessään taloudellisia päätöksiä ja miksi kassanhallinta nousee avainasemaan. Kassaan kannattaa kiinnittää huomiota myös silloin, kun on hakemassa yritysrahoitusta.

Kassanhallintaan liittyvät olennaisesti myyntisaatavien kiertoaika sekä ostovelkojen kiertoaika.

“Yrityksen on hyvä tuntea myyntisaatavien kiertoaika eli kuinka kauan kestää, että yrityksen asiakkailta saatavat rahat ovat kassassa. Ostovelkojen kiertoaika tarkoittaa aikaa, joka yrityksellä kestää maksaa ostolaskut”, Makkonen tiivistää.

Tavallisesti myyntisaatavien kiertoaika on noin 30 päivää ja ostovelkojen 14 päivää. Myyntisaatavien kiertoaika riippuu kuitenkin toimialasta ja alihankintaketjusta. Suuret konsernit saattavat toisinaan määrätä kohtuuttoman pitkiä maksuaikoja.

“Myyntisaatavien kiertoaikaa on nopeutettu. Yritysten välisissä ostotapahtumissa 7 päivää on nykyään yleinen, mutta kuluttajille tulee antaa aina 14 päivää. Suositeltavaa on siis asettaa maksuehdoksi 7 päivää, jotta se nopeuttaisi myyntisaatavien kiertoaikaa. Tässä usein heikommassa neuvotteluasemassa olevat joutuvat joustamaan ja antamaan 14–30 päivän maksuehtoja”, Makkonen sanoo.

Makkonen muistuttaa, että yrityksen olisi hyvä laskuttaa mahdollisimman nopeasti. Näin yritykselle ei pääse muodostumaan kassavajetta.

“Jos myyntisaatavissa menee liian kauan, yrityksen on hyvä miettiä luottolimiittiä paikkaamaan hetkellistä kassavajetta”, Makkonen kertoo.

Kassanhallinta on tärkeää myös yrityslainan hakemisen sekä takaisinmaksun näkökulmasta. Lisäksi rahoittajat usein haluavat kassavirtaennusteen eli arvion siitä, mistä raha tulee ja miten rahaa käytetään.

“Kuluja on yleensä helpompi ennustaa kuin liikevaihtoa, joten ennuste tulee usein historiallisesta myynnistä”, Makkonen kertoo.

Lisäksi Makkonen suosittelee käymään yrityksen lukuja läpi yhdessä kirjanpitäjän kanssa, jotta saa selkeän käsityksen, miten yrityksellä menee verrattuna esimerkiksi kilpailijoihin.

4 vinkkiä yrittäjälle

Juha Makkonen tiivistää neljä vinkkiä, jotka jokaisen yrittäjän kannattaa muistaa yrityksen taloudesta.

 1. Kassanhallinta on kaikkein tärkeintä.
 2. Jos myyntisaatavissa kestää liian kauan, kannattaa harkita luottolimiittiä, neuvotella paremmista maksuehdoista tai lähettää lasku heti tehdyn työn jälkeen.
 3. Lukuja on hyvä käydä läpi yhdessä kirjanpitäjän kanssa – näin tiedät, miten yrityksellä menee.
 4. Toimialavertailua kannattaa tehdä esimerkiksi tilinpäätöksen lukujen valossa – kilpailijan tulokset antavat osviittaa, miten omalla yrityksellä menee.
Sisältövastaava Sere

Kirjoittaja

Sere Hanski

Sortterin sisältövastaava Sere on koulutukseltaan suomen kielen maisteri. Sekä opintojensa että harrastustensa puolesta oikeaoppisen ja selkeän tekstin tuottaminen sekä suunnitteleminen ovat lähellä Seren sydäntä. Pankki- ja rahoitusalaan liittyvien tekstien parissa hän on työskennellyt hieman yli vuoden päivät, mutta oppii mielellään alasta ja sen aiheista lisää jatkuvasti. 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.