Taloudellisen epävarmuuden aikoina yrityksen täytyy yrittää sopeutua

Miten yritys voi pärjätä taloudellisesti epävarmana aikana?

Koronaviruspandemia on luonut pk-yrityksille epävarman ja ailahtelevan toimintaympäristön. Kriisin keskellä yrittäjän arjessa korostuvat muun muassa liiketoiminnan sopeuttaminen ja monitahoinen riskienhallinta.

Keväällä 2020 COVID-19 pisti Suomessa yritysmaailman sekaisin. Monen pk-yrityksen liiketoiminta koki tällöin täyssulun. Liiketoiminnan tulevaisuutta alkoi leimata epävarmuus. Koronaviruspandemian aiheuttama talouden taantuma sekä monitahoiset haasteet yrityksille ovat näkyneet ympäri maailman.

Tunnelin päässä on ehkä kuitenkin hieman valoa. Talous on alkanut kääntyä jälleen kasvuun syksystä 2020 alkaen sekä Suomessa että globaalisti. Useiden yrittäjien tulevaisuuden näkymät ovat jälleen hieman kirkkaampia.

Pk-yritys voi vaikuttaa kriisistä selviämiseen monin tavoin

Monella alalla on pk-yrityksissä alun sulkutilan jälkeen ehditty keksiä vaihtoehtoisia tapoja jatkaa liiketoimintaa pandemiasta huolimatta. Tällainen sopeutuminen onkin pk-yritysten selviytymisen kannalta elinehto. Lisäksi se tuo hankalaan tilanteeseen toivottua helpotusta. 

Koronapandemian kokonaisvaikutukset voidaan nähdä kunnolla vasta tulevien vuosien aikana, mutta yritysten toimintaympäristö elää nyt jatkuvaa muutosten aikaa. Yrittäjien on tärkeää pysyä muutoksissa mukana ja keskittyä oikeisiin asioihin selvitäkseen kriisistä. Liiketoimintaa ja sen strategioita kannattaa tutkiskella ja muokata sitten tarpeen mukaan.

Alla on mainittu muutamia asioita, joihin yrittäjän kannattaa kiinnittää huomiota taloudellisesti epävarmana aikana. 

1. Sopeuta ja uudista liiketoimintaa heti

Pk-yrityksen jouduttua isojen haasteiden eteen on tärkeää reagoida tilanteeseen nopeasti. Yrityksen resilienssi eli sopeutumis- ja selviytymiskyky on tällöin koetuksella.

Yrittäjän tulee tehdä rahaa säästäviä, liiketoimintaa suojaavia ja jatkuvuutta turvaavia toimenpiteitä mahdollisimman nopeasti. Jos koko toimiala on kokenut muutoksen, vaatii tilanteen johtaminen koko liiketoimintamallin tarkastelua ja ehkä isojakin muutoksia.

Strategian uudistamiseen voi kuulua muun muassa selvitystyötä muuttuneesta asiakaskunnasta, logistiikan muutoksista tai siitä, mitä tuotteita tai palveluita pk-yritykseltä halutaan sillä hetkellä ja tulevaisuudessa ostaa. Myös organisaation rakenne ja henkilöstön työnkuvat saattavat tarvita muutosta.

Kun liiketoimintaa on sopeutettu uuteen tilanteeseen, on aika keskittyä myyntiin. Epävarmana aikana jalkoihin jäävät pahiten ne yritykset, jotka eivät tee tulosta, ja markkinaosuudet saattavat mennä uusiksi. Myynnissä saatetaan tarvita paljonkin luovuutta haastavina aikoina, ja sitä voidaan tukea sopivilla markkinoinnin toimenpiteillä.

Pk-yrityksen viestintä on kriisitilanteessa tärkeässä asemassa. Asiakkaille ja yrityksen sidosryhmille tulee kertoa tilanteesta sekä toiminnassa tehdyistä muutoksista. Myös koko liiketoiminnan ydinviesti saattaa kaivata muutosta.

2. Riskienhallinta – tee suunnitelma erilaisille skenaarioille

Taloudellisen taantuman ja epävarmuuden aikana yksikään pk-yritys ei voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tämän vuoksi on tärkeää pyrkiä valmistautumaan moneen eri skenaarioon. Tämä on olennainen osa riskienhallintaa. 

Erilaisia hypoteeseja tehdessä tulisi pohtia, millaisia uhkakuvia ja mahdollisuuksia mikäkin skenaario toisi tullessaan. Skenaarioiden pohjalta yrittäjä tehdä valmiiksi erilaisia suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Näin myös johtaminen ja päätöksenteko helpottuvat toimintaympäristön muuttuessa.

Skenaarioita ja suunnitelmia on hyvä tehdä muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Suunnitelmissa voidaan huomioida esimerkiksi muuttuva ympäristö, toimialamuutokset, yrityksen rahatilanteen erilaiset näkymät sekä henkilöstön osaamistarpeet eri tilanteissa.

3. Turvaa kassavirtaa ja rahoitusta

Pk-yrityksen rahatilanteen ollessa epävarma on olennaista tehdä suojaavia toimenpiteitä. Yrityksen kassavirtaa voi parantaa monenlaisilla toimenpiteillä.

Kulujen pienentäminen on niistä yksi. Voi olla välttämätöntä esimerkiksi tarkistaa toimitilojen kustannuksia sekä irtisanoa tai kilpailuttaa palveluita. Rahatilannetta voi olla tarpeen myös parantaa tilapäisesti lomauttamalla henkilökuntaa.

Myös maksujärjestelyistä voi neuvotella esimerkiksi toimittajien, vakuutusyhtiön, verohallinnon tai eläkeyhtiön kanssa. Pankeiltakin on usein mahdollista saada yrityslainaan lyhennysvapaita kuukausia.

Tärkeässä osassa rahatilanteessa ovat myös:

  • kannattavuuden seuranta tuloslaskelmasta
  • taseen tarkasteleminen
  • kassavirtaennusteiden tekeminen

Kassavirran turvaamiseen olisi toivottavaa olla riittävä käteiskassa.

Mikäli sitä ei ole riittävästi ja puskurirahaa tarvitaan lisää, on yritysrahoitusta mahdollista hankkia yrityslainalla tai pääomasijoittajilta. Kannattaa selvittää myös mahdollisuus saada haastavaan tilanteeseen yritystukea.

4. Uskalla investoida ja pyrkiä kasvuun

Taantumasta eteenpäin pääseminen vaatii katsetta tulevaisuuteen. Pk-yritysten toipumisen lisäksi tärkeää on myös niiden kasvu.

Kasvuaikeita ei kannata haudata haasteellisessakaan tilanteessa. Yrityksen kasvun edellytyksiä voi olla olemassa myös epävarmoina aikoina, ja jopa uusia mahdollisuuksia saattaa aueta eteen. 

Liiketoiminnan kehittäminen, laajentaminen tai muokkaaminen voivat vaatia investointeja. Niiden avulla yritys voi parantaa tuottavuutta ja myyntiä. Näin ollen uusi investointi voi olla paikallaan myös haasteiden keskellä.

5. Älä jää yksin vaikeassa tilanteessa

Yrittäjän taakka voi vaikeuksien edessä tuntua ylivoimaiselta. Ongelmien ja ajatusten kanssa ei kuitenkaan kannata missään nimessä jäädä yksin.

Yrittäjän oma jaksaminen ja toimintakykyisenä pysyminen ovat tärkeässä roolissa pk-yrityksen haasteista selviytymisessä. Fyysisestä ja henkisestä kunnosta huolehtiminen auttaa pitämään myös ajatuksen kirkkaampana.

Pk-yrityksille on saatavilla monenlaista apua kriisitilanteessa. Moni taho järjestää esimerkiksi neuvontaa maksuvaikeuksiin joutuneille yrityksille. Myös omalta verkostolta voi saada ideoita, neuvoja ja vertaistukea tilanteeseen. Lisäksi yrittäjän voi olla mahdollista saada toimeentulonsa turvaamiseksi toimeentulotukea tai asumistukea. 

6. Varaudu tulevaisuuden kriisitilanteisiin

Kriisitilanteessa olleella ja siitä selvinneellä pk-yrityksellä on olemassa enemmän työkaluja seuraavista haasteista selviytymiseen ja riskienhallintaan.

Kokemuksen myötä tulevaisuuteen voi valmistautua varautumalla epävarmoihin aikoihin etukäteen. Esimerkiksi strategioissa voidaan ottaa huomioon uudet opitut uhat ja keinot, ja puskurirahaa pahan päivän varalle voi kerryttää riittävällä käteiskassalla.

Yrityslainat voi kilpailuttaa Sortterilla ilmaiseksi

Yrityslaina on yksi tapa hankkia rahoitusta pk-yritykselle taloudellisesti haastavana aikana. Lainaa myöntävät monet pankit ja rahoitusyhtiöt. Yrityslainan voi kilpailuttaa myös aloittelevat yrittäjät.

Yrityslainojen koroissa ja kuluissa voi kuitenkin olla suuriakin eroja, joten yrityslainat kannattaa kilpailuttaa ennen päätöksentekoa.

Eri lainanantajien yrityslainojen kilpailuttaminen ja vertailu käy nopeasti kotimaisen Sortterin avulla. Sortter on ilmainen lainavertailupalvelu, jonka avulla yritykset voivat kilpailuttaa eri palveluntarjoajien lainat yhdellä ainoalla hakemuksella. Kilpailutus on maksutonta eikä sido yrittäjää mihinkään.

Yrityslainahakemuksen täyttäminen on helppoa ja vie vain pari minuuttia aikaa. 

Merkitse hakemukseen toivomasi lainasumma sekä laina-aika. Täytä sitten muut tietosi, ja lähetä hakemus. Saat lainatarjoukset jopa samana päivänä.

Sortter listaa tarjoukset aina edullisuusjärjestykseen todellisen vuosikoron mukaan, joten näet selkeästi, mikä laina on sinulle edullisin. Jos löydät sopivan yritysluoton, allekirjoita lainasopimus, ja rahat ovat pian yrityksesi käytössä.

Aloita lainojen vertailu täyttämällä yrityslainahakemus.

Lue lisää