Kaikki mitä sinun tulee tietää toiminimen verotuksesta
# Yrittäjyys

Päivitetty:

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja:

Teija Välinoro

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Kaikki mitä sinun tulee tietää toiminimen verotuksesta

Koska toiminimi on muista yritysmuodoista hieman poikkeava, saattavat siihen liittyvät verotusasiat aiheuttaa päänvaivaa: mitä veroja pitää ottaa huomioon, miten verot lasketaan ja mitä pitää muistaa?

Toiminimiyrittäjä eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on yritysmuoto, jossa yritys ei ole erillinen yrittäjään verrattuna, vaan rahat ja vastuut ovat ikään kuin samaa pakettia – toiminimen varat ovat sinun varojasi. Toisin sanoen yrityksen tilille tulevat tulot ovat toiminimiyrittäjän käytössä suoraan eikä erillistä palkanmaksua ole. Tämä eroaa esimerkiksi osakeyhtiöstä, jossa yrityksen tilille tulevat rahat ovat yrityksen omaisuutta ja yrittäjä maksaa niistä itselleen palkkaa ja mahdollisesti voitosta osinkoa. 

Toiminimi on osakeyhtiön jälkeen toiseksi yleisin yritysmuoto Suomessa: PRH:n tilaston mukaan vuoden 2024 alussa toiminimiä on rekisteröitynä 257 452 . Määrä on ollut pienessä nousussa: noin 10 000 uutta toiminimeä rekisteröidään vuosittain. Toiminimi onkin käytännöllinen yritysmuoto esimerkiksi sivutoimisen tai ylipäätään pienimuotoisen yritystoiminnan pyörittämiseen. Sen perustaminen on kevyempää kuin muiden yritysmuotojen – pelkkä perustamisilmoitus kaupparekisteriin riittää.

Vaikka yritysmuotona toiminimi voi olla kevyempi, ei se silti tarkoita, etteikö siihen liittyisi velvoitteita tai sitoumuksia. Toiminimiyrittäjällä yrityksen varat ovat yrittäjän omaa varallisuutta, mutta selkeyden vuoksi yrityksellä oltava oma pankkitili. Silloin on helpompi hahmottaa, että yrityksen tilillä on tarpeeksi rahaa tuleviin maksuihin ja veroihin. 

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella ja ilman piilokuluja
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 470 arvosteluun.
powered by

“Minulle yksi suurin oppi oli, että toiminimen rahat kannattaa pitää eri tilillä. Alkuvaiheessa minulla oli sama tili toiminimen rahaliikennettä varten kuin mitä käytin omien henkilökohtaisten menojen maksamiseen – loppujen lopuksi oli kyllä todella vaikea pysyä loppujen siitä, minkä verran rahaa mihinkin on käytettävissä”, kertoo kokemuksestaan useita vuosia toiminimiyrittäjänä ollut Marjut.

Lisäksi yrityksen tuloista ja menoista on pidettävä kirjaa  ja tämän voi tehdä joko itse tai antaa ammattilaiselle. Kirjanpito  luo pohjan sille, että verotus menee oikein ja tiedot ovat helposti löydettävissä. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tiedot, budjetointi ja yrityksen talouden ennusteet auttavat myös tarvittaessa yritysrahoituksen hankkimisessa.

Mitä eri verot toiminimiyrittäjän näkökulmasta tarkoittavat?

Toiminimeä koskevat ansiotulovero, pääomatulovero ja mahdollisesti arvonlisävero: jälkimmäinen on riippuvainen myytävästä palvelusta tai tuotteesta sekä liikevaihdon määrästä.

Verotuksen kannalta olennaisia termejä ovat liikevaihto ja liikevaihdon tulos eli voitto.

Liikevaihto tarkoittaa koko sitä summaa, jonka laskutat asiakkailtasi tilikauden aikana. Tästä summasta vähennetään liiketoiminnan kulut, kuten materiaalihankinnat, työkaluostokset, puhelinkulut tai työmatkat. Jäljelle jää liiketoiminnan tulos eli voitto.

Toiminimiyrittäjä maksaa ansiotuloveroa liiketoiminnan tuloksen mukaan. Veroprosentti määräytyy progressiiivisesti yrittäjän vuosittaisten kokonaisansioiden mukaan, joten siihen vaikuttavat myös muut saadut tulot, kuten palkat tai starttiraha, sekä tuloista tehtävät vähennykset. 

Toiminimiyrittäjä ei maksa itselleen palkkaa, vaan yritykselle tulevat rahat ovat toiminimiyrittäjän käytettävissä. Voit siis tehdä yrityksen tililtä yksityisnostoja omia menojasi varten, kunhan muistat huolehtia, että rahaa jää yrityksen laskuihin ja maksettaviin veroihin. Huomioi myös, että yksityisnostoja ei lasketa yrityksesi kuluiksi, vaan ne lasketaan yhä liiketoiminnan tulokseen.

Ansioveron lisäksi yrityksen voitosta maksetaan pääomatuloveroa. Tässä on kuitenkin tapauskohtaisia eroja. Pääomatuloksi lasketaan 20 % yrityksen edellisvuoden nettovarallisuudesta, jolla tarkoitetaan niitä elinkeinotoiminnan varoja, joista on vähennetty velat. Liiketoiminnan varallisuutta voivat olla esimerkiksi liiketila, yrityksen omistama auto tai materiaalivarasto. Pääomatulosta maksetaan pääomatuloveroa, joka on 30 000 euron pääomatuloon saakka 30 % ja sen jälkeen 34 %. 

Arvonlisävero taas on yleinen kulutusvero, joka lisätään tuotteiden ja palveluiden hintaan. Yleisin verokanta on 24 %, jonka lisäksi käytössä on 14 % verokanta muun muassa elintarvikkeille ja ravintolapalveluille sekä 10 % verokanta muun muassa liikuntapalveluille ja kirjoille. On myös tuotteita ja palveluita, joilla on arvonlisäverovapaus. Esimerkiksi esiintymispalkkiot kuuluvat näihin. Toiminimiyrittäjälle tärkeintä on selvittää, onko hän arvonlisäverovelvollinen ja mihin verokantaan myydyt palvelut tai tuotteet kuluvat.

Yhdellä hakemuksella lukuisia lainatarjouksia

Näin ansio- ja pääomatuloverotus tapahtuu käytännössä

Käytännössä toiminimen verotus tapahtuu siis näin:

 1. Liiketoiminnan tuloksesta eli voitosta lasketaan yrittäjävähennys, joka on 5 %. Se tarkoittaa että tätä viittä prosenttia ei veroteta. 
 2. Loput tuloksesta jaetaan ansio- ja pääomatuloksi. Yritys itsessään ei siis maksa veroa, vaan toiminimiyrittäjä.
 3. Pääomatuloveroprosentti on joko 30 % tai 34 % riippuen pääomatulon määrästä.
 4. Ansiotuloveroprosentti määräytyy henkilökohtaisen veroprosenttisi mukaan. Vero maksetaan ennakkoverona.

Ennakkovero maksetaan joko kahdessa tai useammassa osassa veron kokonaismäärästä riippuen. Ennakkovero lasketaan sen mukaan, minkä arvioi yrityksen tulojen olevan, jos yritys on vasta aloittanut. os toiminimiyritys on ollut olemassa jo pidempään, ennakkoveru perustuu  aiemman vuoden tuloihin.

Varsinkin uudessa yrityksessä tulojen arviointi voi olla hankalaa. Arvion olisi hyvä olla mahdollisimman realistinen , sillä jos maksaa ennakkoveroa liikaa, joutuu odottelemaan ylimääräisenä maksettuja veroja veronpalautukseen asti. Tästä syystä voi olla kannattavaa arvioida tulot mieluummin hieman pienemmiksi kuin mitä odottaa niiden olevan. Arvioita voi myös  korjata vuoden aikana.

Tarvittaessa voit hakea muutosta ennakkoveron määrään. Siksi tuloja kannattaa seurata säännöllisesti suhteessa ilmoittamaasi arvioon, jotta voit varautua lisämaksuihin hyvissä ajoin.

Toiminimiyrittäjän on hyvä perehtyä myös ennakkoperintärekisteriin: kun olet ilmoittautunut rekisteriin, asiakkaidesi ei tarvitse maksaa ennakonpidätystä sinulle maksettavasta korvauksesta.

Veronmaksun optimoinnin kannalta on hyvä tarkastella pääomatulon ja ansiotulon määrää ja suhteuttaa niitä omaan veroprosenttiin: jos tulosi ovat pienet, voi olla järkevämpää maksaa koko toiminimiyrityksesi tuloksesta vain ansiotuloveroa, koska sen veroprosentti on todennäköisesti pienempi kuin pääomatulon verotus. 

Verotusasioihin liittyvät oleellisesti veroilmoitukset: huolimatta siitä, onko toiminimiyritykselläsi ollut tilikauden aikana liikevaihtoa tai ei, tulee sinun toimittaa verottajalle elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Siinä ilmoitat yrityksen varat, tulot, menot sekä velat. Kannattaa siis huolehtia, että kirjanpito on tehty huolellisesti, jotta tietojen kerääminen on helppoa ja ne ovat oikein.

Tämän lisäksi toiminimiyrittäjän ja tämän puolison on toimitettava verottajalle henkilökohtaiset veroilmoitukset samaan aikaan. Puolison on toimitettava ilmoitus, vaikka tämä  ei olisi yrityksen toiminnassa mukana.

Miten arvonlisävero näkyy toiminimiyrittäjän arjessa?

Arvonlisävero eli ALV koskee yritystäsi, jos sen liikevaihto on vähintään 15 000 euroa, ja tuotteesi ja palvelusi kuuluvat arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. Silloin sinun tulee rekisteröityä arvonlisäverorekisteriin ja huomioida arvonlisävero liiketoiminnassasi. 

Arvonlisävero ei itsessään lisää eikä vähennä tulojasi eikä liikevaihdon määrää, koska liikevaihto ja tulos lasketaan aina arvonlisäverottomista summista. Se kuitenkin vaikuttaa hintaan, jonka asiakas tuotteestasi tai palvelustasi maksaa.

Jos lasket, että sinun pitää myydä tuotteesi 50 eurolla, jotta se kattaa valmistuskulut ja saat siitä riittävästi voittoa, tulee tuohon summaan lisätä arvonlisävero, jotta saa tuotteen kokonaishinnan. Poikkeuksena ovat tuotteet ja palvelut, joilla arvonlisävero on 0 % – tämä kannattaa huolella tarkistaa.

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, voit vähentää ostojesi ALV:n osuuden myyntien ALV:sta. Käytännössä maksat ostamastasi tuotteesta niin sanotusti alvittoman hinnan. Jos myynnin ALV:n kokonaissumma on isompi kuin ostojen, sinun pitää maksaa erotus verottajalle. Arvonlisäverot tilitetään kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain riippuen yrityksesi verokaudesta. 

Toiminimiyrittäjälle ennakko- ja arvonlisäverojen maksupäivien ja määrien budjetointi on oleellista kassan riittävyyden varmistamiseksi. Erityistä huomioita vaativat erät, jotka eivät lähde tililtä joka kuukausi vaan tietyin väliajoin – jotta tuleva maksu ei pääse unohtumaan. Verojen maksaminen ajallaan on kriittistä yritystoiminnan jatkuvuudelle, sillä maksamattomat verot aiheuttavat lisäkustannuksia ja vaikeuttavat esimerkiksi lainan saamista.

“Tässä olen kohdannut välillä haasteita, kun en ole osannut laskea riittävän hyvin etukäteen sitä, että tilillä olevat rahat riittävät arvonlisäverojen maksuun. Varsinkin mitä harvemmin niitä maksetaan, sitä haastavampaa on pitää kertyneet arvonlisäverot erillään käytettävissä olevista rahoista”, Marjut miettii.

Toiminimiyrittäjälle ennakko- ja arvonlisäverojen maksupäivien ja määrien budjetointi on oleellista kassan riittävyyden varmistamiseksi. Erityistä huomioita vaativat erät, jotka eivät lähde tililtä joka kuukausi vaan tietyin väliajoin – jotta tuleva maksu ei pääse unohtumaan.

Ennakointi turvaa kassan riittävyyden ja verojen maksut 

Huolellinen kirjanpito, budjetointi ja kassan ennakointi koskevat mitä tahansa yrittäjää yritysmuodosta riippumatta. Niillä varmistetaan, että verot menevät oikein ja kassa on kestävä. Kuukausibudjetti ja tilin käyttövarojen ennusteet auttavat hahmottamaan, kuinka paljon voit milloinkin tehdä yksityisnostoja yrityksen tililtä.  Tämä auttaa arvioimaan myös tulevien investointien kannalta kassan riittävyyttä ja rahoitustarpeita. 

Toiminimiyritys voi hakea yrityslainaa yrityksen hankintoja, kuten materiaali- ja laitehankintoja tai työtilan vaatimia investointeja varten. Erona muihin yritysmuotoihin on, että tällöin lainan saamiseen vaikuttavat muun muassa omat verotietosi sekä luottokelpoisuutesi, eli miten olet hoitanut talousasioitasi. Tulee myös muistaa, että olet henkilökohtaisesti vastuussa yrityksellesi haetusta lainasta – laske siis huolellisesti, että yritykselläsi on riittävästi varaa lainan takaisinmaksuun. 

Yrityslainan hakemiseen tarvitset omien tietojesi lisäksi muun muassa yrityksen tilinpäätöksen ja tilikauden kirjanpidon. Ennen lainapäätöksen tekemistä yrityslaina on oleellista vertailla eri luotonmyöntäjien tarjouksia, sillä niissä voi olla huomattavia eroja lainaehtojen suhteen. Vertailu auttaa löytämään yrityksellesi sopivimman ja edullisimman vaihtoehdon.

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja

Teija Välinoro

Teija on valmistunut tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja opiskelee parhaillaan työn ohessa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kirjoittaminen on ollut Teijalle aina luontevaa niin vapaa-ajalla kuin työssäkin. Erilaisten tekstien suunnittelu ja tuottaminen ovat kuuluneet hänen työnkuvaansa reilun kuuden vuoden ajan. Pankki- ja rahoitusalan tekstejä Teija on tehnyt vuodesta 2023 alkaen.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.