Taloustutkimus 2024: Lähes puolet suomalaisista joutuu tinkimään päivittäisistä menoistaan
Takaisin blogiin
# Ajankohtaista

Päivitetty:

profile picture

Kirjoittaja:

Markus Huhdanpää

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Taloustutkimus 2024: Lähes puolet suomalaisista joutuu tinkimään päivittäisistä menoistaan

Suomalaiset jatkavat menojensa leikkaamista toista vuotta peräkkäin. Neljällä kymmenestä kotitaloudesta jää vähemmän rahaa käyttöön kuin vuosi sitten ja kolmasosa suomalaisista arvioi rahatilanteensa heikkenevän edelleen. Pankkien asiakastytyväisyydessä parhaan arvosanan saa S-Pankki. Suomalaiset kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota rahoituspalveluiden korkoihin ja kuluihin.

Taloustutkimus selvitti lainavertailupalvelu Sortterin toimeksiannosta nyt jo kuudetta vuotta peräkkäin suomalaisten tyytyväisyyttä ja luottamusta pankkipalveluihin. Samalla tutkittiin, kuinka kotitalouksien rahatilanne on muuttunut vuoden takaiseen verrattuna ja mistä menoista suomalaiset tinkivät. Tutkimukseen vastasi yli tuhat suomalaista ja tulokset on painotettu vastaamaan koko väestöä.

Kotitaloudet jatkavat tiukalla säästökuurilla. Neljällä kymmenestä (42 %) kotitaloudesta jää vähemmän rahaa kuukausittaiseen käyttöön kuin viime vuonna. Kolmasosalla (33 %) yhtä paljon ja viidenneksellä kotitalouksista (18 %) viime vuotta enemmän.

Yli puolet suomalaisista (54 %) on joutunut tinkimään elintarvikeostoksissa, päivittäistavaroissa ja lääkkeissä viimeisen 12 kuukauden aikana tasapainottaakseen kotitaloutensa elinkustannusten ja korkojen nousua. Reilu kolmasosa (34 %) on hakenut säästöjä energiamenoista ja neljännes (26 %) turvautunut aikaisempiin säästöihin. Vain 14 % on tasapainottanut taloudellista tilannettaan ansio- tai pääomatuloja lisäämällä. Yleisintä päivittäisistä menoista leikkaaminen on 26–45-vuotiaiden ikäryhmässä ja vähäisintä yli 65-vuotiailla.

"Vaikka moni on joutunut leikkaamaan menojaan aiempaa tarkemmin, ovat odotukset tulevasta varovaisen myönteisiä. Tutkimuksen vastaajista 62 % arvioi, että kotitaloudella on seuraavan vuoden aikana enemmän, tai vähintään saman verran rahaa käytettävissä kuin nyt", kertoo Sortterin toimitusjohtaja Markus Huhdanpää.

Kolmasosa suomalaisista arvioi ostovoimansa heikkenevän edelleen seuraavan vuoden aikana. Eniten käyttöön jäävän rahamäärän uskotaan supistuvan 36–55-vuotiaiden joukossa.

S-Pankkiin luotetaan eniten

Kuluttajat arvioivat tyytyväisyyttään ja luottamustaan suurimpien pankkien palveluihin viisiasteisella portaikolla, missä tarkastellaan kymmenkuntaa eri muuttujaa sähköisten palveluiden toimivuudesta korkoihin ja palvelumaksuihin. 

Pankkien välisessä vertailussa parhaimman arvion saa S-Pankki, joka kerää kilpailijoita paremman arvosanan sähköisten palveluiden toimivuudesta, maksukorttivalikoimasta, säästämisen ja sijoittamisen palveluista, laina- ja rahoitustuotteiden sekä palvelumaksujen hinnoittelun selkeydestä. S-Pankki menestyi parhaiten myös arvioitaessa pankkien toiminnan vastuuntuntoisuutta asiakkaitaan kohtaan. S-Pankilla on suhteellisesti eniten asiakkaita, jotka eivät ole käyttäneet luottokorttia, kulutusluottoja, pikavippejä tai osamaksuja viimeisen puolen vuoden aikana.

"Tutkimuksen mukaan S-Pankki erottuu selkeästi edukseen pankkipalvelumaksujen hinnoittelussa ja hinnoittelun selkeydessä. Tämä yhdistettynä hyvin toimiviin peruspalveluihin, sekä alati laajentuneet säästämisen ja sijoittamisen palvelut saattavat S-Pankin jälleen pidetyimmäksi pankiksi", Huhdanpää toteaa.

Myös Osuuspankki sai viime vuotta paremman kokonaisarvion palveluistaan. Nordean ja Danske Bankin asiakkaat ovat viime vuotta tyytymättömämpiä saamaansa palveluun. Suurimmat erot pankkien välillä muodostuvat pankkipalvelumaksujen hinnoittelusta ja lainatuotteiden kuluista. Lojaaleimmat asiakkaat ovat S-Pankilla ja Osuuspankilla. Osuuspankki saa ryhmän parhaan arvosanan (3,8) kysyttäessä tyytyväisyyttä laina- ja rahoitustuotteiden korkoihin.

Tutkimuksen mukaan 57 % suomalaisista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin. Kokonaismäärässä ei ole tapahtunut muutosta. Yleisintä sijoittaminen on Dansken ja Nordean asiakkaiden keskuudessa ja vähäisintä Säästöpankkia pääasiallisena pankkinaan pitävien joukossa.

Kuluttajat kiinnostuivat rahoitustuotteiden kuluista ja koroista

Kuluttajat kiinnittävät selvästi aikaisempaa enemmän huomiota käytössään olevien rahoitustuotteiden korkoihin ja kuluihin. Erityisesti asuntolainojen, kulutusluottojen ja osamaksusopimusten korot ja kulut tiedetään selvästi aiempaa tarkemmin. Luottokortista kertyvät kustannukset tunnetaan kaikista heikoimmin.

"Nousseiden viitekorkojen seurauksena rahoitustuotteista kertyvät kustannukset ovat alkaneet kiinnostaa aivan uudella tavalla. Etenkin vakuudettomissa luotoissa valtaosa luottokustannuksista kertyy asiakaskohtaisesta korkomarginaalista, joka vaihtelee pankkien välillä suurestikin", Huhdanpää kertoo.

Vakuudettomien lainojen, osamaksusopimusten sekä autolainojen kysyntä on yleistynyt vuoden takaisesta maltillisesti. Luottokorttien käyttö on sitä vastoin hienoisessa laskussa. Puolet suomalaisista eivät käytä vakuudettomia rahoitusmuotoja lainkaan. Asuntomarkkinoiden hidastuminen näkyy rahoituksen kysynnässä selvästi. Vastaajista 91 % ei ole nostanut uutta asuntolainaa viimeisen 12 kuukauden aikana. 

Tutkimusmateriaali

illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration

Lisätietoja:

  • Markus Huhdanpää
  • Toimitusjohtaja
  • Sortter Oy
  • markus.huhdanpaa@sortter.com 
author image

Kirjoittaja

Markus Huhdanpää

Markus Huhdanpää on arvostettu suomalainen finanssialan ammattilainen ja yrittäjä, joka on tunnettu erityisesti Sortterin perustajana ja toimitusjohtajana. Sortterin perustajana Markus on asettanut uuden standardin lainavertailupalveluille korostaen avoimuutta, reiluutta ja kuluttajan etuja.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin