Nuorten aikuisten luotonsaanti parantunut vuonna 2021
Takaisin blogiin

Nuorten aikuisten luotonsaanti parantunut vuonna 2021

Nuorten aikuisten osuus lainanhakijoista on kasvussa, selviää lainavertailupalvelu Sortterin tilastoista. Nuoret kilpailuttavat aktiivisesti lainoja, mutta keskimääräinen haettu lainasumma on kuitenkin alhainen vanhempiin ikäluokkiin nähden.

Pankkipalveluja ja rahoitusalaa vertailevan Sortterin mukaan alle 30-vuotiaiden lainanhakijoiden osuus on kasvanut 18 prosenttia vuonna 2021. Sortter tarkasteli kolmen kvartaalin lukuja välillä tammikuu–syyskuu 2021 ja vertasi niitä vuoden 2020 vastaaviin lukuihin. Kokonaisaineisto kattaa noin 110 000 lainanhakijaa.

– Nuorten lainanhakijoiden suhteellinen kasvu selittyy osittain sillä, että he ovat olleet koronan aikaan aktiivisempia kuluttajia kuin vanhemmat ikäluokat. Samaan aikaan yli 50-vuotiaiden osuus lainanhakijoista on puolestaan laskenut huomattavasti, Sortterin toimitusjohtaja Markus Huhdanpää sanoo.

Nuorten lainanhakijoiden osuus on kasvanut

Nuorten lainanhakijoiden osuus on kasvanut

Alle 30-vuotiaiden luoton hyväksymisaste kasvoi yli kolmanneksella

Sortterin tilastojen mukaan alle 30-vuotiaiden hakemat lainasummat ovat kasvaneet noin 15 %, ja lainahakemusten hyväksymisaste on puolestaan noussut 33 % vuoden takaiseen nähden. Hyväksymisaste tarkoittaa sitä, että hakija saa myönteisen luottopäätöksen.

Nuorten aikuisten hakemat lainasummat ovat kuitenkin pienempiä kuin vanhemmilla ikäluokilla. Alle 30-vuotiaiden hakema laina on ollut keskimäärin 8 440 euroa vuonna 2021, kun taas yli 30-vuotiailla lainasumma on ollut 13 403 euroa.

– Nuoret aikuiset näyttävät omaksuneen kilpailuttamisen osaksi rahoitusten valintaa. Vertailu on järkevää, sillä nuorten saamat lainaehdot ovat usein kalliimpia kuin vanhemmilla ikäluokilla. Tämä johtuu siitä, ettei alle 30-vuotiailla ole ehtinyt yleensä kertyä vielä merkittävästi omaa varallisuutta, Huhdanpää sanoo.

Näihin käyttötarkoituksiin alle 30-vuotiaat hakevat lainaa

Nuorten aikuisten lainanhaku käyttökohteittain

Lainojen yhdistäminen on yksi yleisimmistä lainan käyttötarpeista alle 30-vuotiailla, mutta erityisesti ajoneuvoon haetuissa lainoissa on ollut kasvua peräti 34 % kuluneena vuonna. Myös elinkustannusten rahoittamiseen haettavan lainan osuus kasvoi 34 % vuonna 2021.

Luottosopimusten kilpailutus yleistyy korkotason noustessa

Koronan ajaksi asetettu luottojen väliaikainen korkokatto päättyi lokakuun alussa. Sääntelyn poistuminen on aiheuttanut korkokustannusten kasvua osassa vanhoja lainasopimuksia, mikä kannustaa monia kilpailuttamaan nykyisen lainansa uudelleen.

Huhdanpää arvioi, että lainojen keskikoroissa tullaan todennäköisesti näkemään seuraavien kuukausien aikana nousua, kun luotonantajat laajentavat luottokriteerejään aiempaa laajemmalle asiakaskunnalle. Samalla lainanhakijoiden hyväksymisasteen odotetaan kasvavan kaikissa ikäluokissa.

– Eniten keskikorko tulee nousemaan niillä kuluttajilla, jotka jäivät viimeisen puolentoista vuoden ajaksi luottomarkkinoiden ulkopuolelle. Luotonmyöntäjien välinen kilpailutilanne pitää puolestaan korot aisoissa hyvin toimeentulevien lainanhakijoiden osalta. Luottojen hintakilpailuista hyötyvät eniten hyvin toimeentulevat hakijat sekä luottonsa uudelleen kilpailuttavat kuluttajat, Huhdanpää kertoo.

Lue lisää

Takaisin blogiin