Kuluttajat kaipaavat nopeita ratkaisuja myös lainanantajilta
Takaisin blogiin

Kuluttajat kaipaavat nopeita ratkaisuja myös lainanantajilta

Tähän artikkeliin haastattelimme Nordigenin toimitusjohtaja ja Co-founder Rolands Mestersiä. Nordigen on Open Bankingiin keskittyvä yritys, joka tarjoaa muun muassa pankeille, rahoituslaitoksille ja lainanantajille pääsyn pankkitietoihin. Keskustelimme Mestersin kanssa muun muassa lainanantoprosessista ja rahoitusalan tulevaisuudesta.

Korona jakoi lainanhakuprosessin kahteen aikakauteen

Aloitimme keskustelun lainanannosta ja sen muutoksista. Mestersin mukaan lainanantoprosessin voi jakaa kahteen osaan: aika ennen koronaa ja aika koronan jälkeen. On selvää, että korona ravisutti kaikkia aloja – niin myös finanssisektoria.

“Digitalisaatio alkoi lisääntyä jo ennen koronaa, mutta manuaalista työtä tarvittiin silti paljon. Korona kuitenkin pakotti muuttamaan systeemejä digitaalisemmaksi nopeasti – vain viikkojen aikana”, Mesters selventää.

Mestersin mukaan on yleistä, että ihmiset hakevat lainaa verkossa. Näin ollen pankkien täytyy luottaa automatisoituihin prosesseihin eikä vain manuaalisuuteen: infrastruktuuri seuraakin trendejä ja sitä, miten kuluttajat haluavat käyttää talouden palveluja. Mestersin mukaan esimerkiksi juuri korona pakotti lainanantajat digitalisaatioon.

Millaisia trendejä toimintakentällä sitten tällä hetkellä on?

Mesters painottaa, että kysyntä on kasvanut ennen kaikkea tiedon saatavuudessa ja nopeudessa: toisin sanoen kuluttajat haluavat tietoa nopeasti ja näppärästi. Mikäli esimerkiksi lainantarjoajavaihtoehtoja on runsaasti, valitsee kuluttaja hyvin todennäköisesti kätevimmän niistä. Hän nostaakin esimerkiksi buy now, pay later -toimijat eli sellaiset palveluntarjoajat, jotka mahdollistavat sen, että kuluttaja voi ostaa tuotteen ensin rauhassa ja maksaa myöhemmin. 

"Buy now, pay later -toimijat määrittelevät itsensä ikään kuin yhtenä maksutapavaihtoehtona sen sijaan, että olisivat luottoa tarjoava instituutio. Tällaiset toimijat seuraavat trendejä ja sitä, mikä kuluttajia kiinnostaa", Mesters tiivistää.

4,6
Perustuu 530 arvosteluun.
powered by

Elämme nyt maailmassa, jossa tietoon päästään käsiksi nopeasti – jopa millisekunneissa. Kuluttajilla on tarve käteville ratkaisuille, mikä osaltaan pakottaa toimijat tarjoamaan yhä nopeampia ratkaisuja.

Mitä tulevaisuuteen tulee, on se Mestersin mukaan riippuvainen kahdesta seikasta: kuluttajien trendeistä ja infrastruktuurista. Lähestymiskulma onkin hyvin markkinajohtoinen: mikäli kuluttajat haluavat jotain ja yrityksillä on resursseja tarjota sitä, tekevät ne kaikkensa voidakseen tarjota kuluttajille parasta.

Emme enää palaa siihen, että digitalisaatiota olisi ainakaan yhtään vähemmän.
- Rolands Mesters

Innovatiivisella ajattelulla pysyy tulevaisuuden kelkassa

Rahoitusalan tulevaisuus näyttää Mestersin mukaan selvältä: olemme muutaman vuoden aikana menossa enemmän suuntaan, jossa rahoituspalveluita tarjotaan myynnin ja tarpeen mukaan – tunnistetaan siis tarve ja tarjotaan ongelmaan parannuskeinoa. Lisäksi Mesters odottaa jännityksellä, mitä tulee tapahtumaan niin kutsutun embedded bankingin saralla:

“Termi on ylikäytetty, mutta se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että palvelu on saatavilla aina, kun sitä tarvitaan”, Mesters tiivistää.

Nykyään on tarjolla jo runsaasti erilaisia sovelluksia esimerkiksi budjetointiin ja talouden hallintaan ja esimerkiksi yrityksille kassavirran tai rahoituksen suunnitteluun. Erilaiset sovellukset ovatkin siitä käteviä, että ne ovat saatavilla nimenomaan aina, kun niitä tarvitaan.

Lisäksi kuluttajat haluavat nykypäivänä palveluiltaan nopeutta ja näppäryyttä, ja siksi asioiden automatisointi onkin yleistynyt runsaasti. Miksi pankit sitten haluavat automatisoida prosessejaan? Vastaus on yksinkertainen: manuaalisuus on todella kallista.

Datan määrä ei ole vähenemässä – sitä tulee koko ajan lisää ja ihmisten resurssit ovat rajalliset. Meillä on kuitenkin mahdollisuus luoda paljon algoritmeja, ja onkin järkevämpää, että asiat ovat automatisoituja silloin, kun ihmisten määrä ei riitä.
- Rolands Mesters

Vaikka tavallinen kuluttaja kaipaakin nykyään automatisoituja prosesseja ja kääntyy siksi herkästi FinTech- eli finanssiteknologiajärjestelmien puoleen, on pankeilla kuitenkin jotain, mitä FinTech-järjestelmillä välttämättä ei: luottamusta. Mestersin mukaan on ennen kaikkea tärkeää, että asiakkaat pysyvät tyytyväisinä, sillä silloin ollaan menossa oikeaan suuntaan.

On kuitenkin selvää, etteivät “vanhat, hyvät ajat” päde enää nykypäivän yritysmaailmassa. Mitä siis pankeilta vaaditaan, jotta ne pysyvät kehityksen kyydissä mukana?

Mestersin mukaan tärkeintä on sisäistää niin kutsuttu innovaattorin mielentila: täytyy kyetä seuraamaan trendejä ja uudistaa toimintatapoja rohkeasti. Lisäksi hän nostaa aiheeseen liittyen myös niin kutsutun innovaattorin dilemman:

“Yritykselläsi saattaa olla hyviä ja sitoutuneita asiakkaita, joita haluat palvella mahdollisimman hyvin. Nämä asiakkaat eivät kuitenkaan tällä hetkellä kaipaa esimerkiksi digitaalisia palveluja, ja heitä palvellessasi meneillään oleva trendi menee sinulta ohi, mikä puolestaan on uhka yritykselle. Viiden vuoden päästä nämä asiakkaat tarvitsevatkin niitä digitaalisia palveluja, joita sinulla ei ole, ja tällöin asiakkaat menevät muualle”, Mesters tiivistää.

Mesters kokeekin, että peli on menetetty, mikäli yritys ei investoi digitaalisiin kanaviin. Jos yritys ei pysty palvelemaan pientä mutta nopeasti kasvavaa alaa, se menettää tulevaisuuden kasvumahdollisuudet. Siksi Mesters kehottaakin sijoittamaan ennen kaikkea uusiin innovaatioihin ja kääntämään katseen tulevaisuuteen:

Yritä ymmärtää, keitä haluat palvella tulevaisuudessa, ja palvele heitä jo tänään.
- Rolands Mesters
Takaisin blogiin