Yrityksen kansainvälinen kilpailu ja strategia
Takaisin blogiin

Miten parantaa yrityksen kansainvälistä kilpailukykyä?

Kansainvälinen kauppa on elinehto niin Suomen taloudelle kuin yritysten kasvulle. Miten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä voidaan kasvattaa koronakriisin jälkeisessä yhä digitalisoituvassa maailmassa?

Ulkomaankauppa on tärkeää Suomen kaltaiselle pienelle ja avoimelle markkinataloudelle. Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan tavaroiden ja palveluiden viennin arvo oli 96 miljardia euroa vuonna 2019 ja viennin suhde bruttokansantuotteeseen nousi 40 prosenttiin. 

Vaikka koronakriisin myötä Suomen vienti supistui lähes 10 prosenttia, suhtautuvat yritykset tulevaisuuteen toiveikkaasti. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) julkaiseman yrityskyselyn mukaan vientiyritysten määrä kääntyi koronakuopan jälkeen kasvuun ja tulevaisuuden näkymät ovat optimistiset.

Harvard Business Review -lehden tekemän tutkimuksen perusteella yritysten kannattaakin myös taantumassa tehdä edelleen investointeja, jotka kasvattavat sen kauppaa ja liiketoimintaa. Tutkimuksen mukaan parhaiten vaikeista ajoista selviytyvät yritykset, jotka kulusäästöjenkin keskellä kykenevät kehittämään liiketoimintaansa. 

Miten sitten kasvattaa yrityksen kansainvälistä kilpailukykyä koronakriisin jälkeisessä maailmassa? Entä miten välttää vientimarkkinoiden yleisimmät kompastuskivet? Artikkelimme antaa vastauksia kysymyksiin, joita ulkomaankaupassa toimivat pk-yritykset joutuvat toiminnassaan jatkuvasti miettimään.

Kansainvälistymisstrategia luo pohjaa onnistumisille

Vientimarkkinoilla toimiminen ei aina ole yksinkertaista. EK:n yrityskyselyyn vastanneet yritykset arvioivat, että suurimpia esteitä viennille ovat muun muassa puutteet henkilöstön kansainvälisessä osaamisessa sekä hankaluudet päästä kiinni kohdemarkkinoiden yritysverkostoihin. 

Kansainvälistymisstrategia- tai suunnitelma on yksi toimiva keino välttää ulkomaankaupan yleisimpiä esteitä. Sen avulla koko organisaatio voi hahmottaa, mitä kansainvälistymiseltä odotetaan ja miten sinne ollaan matkalla. 

Olemme listanneet alle 3 asiaa, jotka ovat kansainvälistymisstrategian tarkoituksena.

1. Henkilöstön ja yritysjohdon sitouttaminen prosessiin

Valittu strategia täytyy jalkauttaa koko organisaation tietoisuuteen. Kansainvälisillä markkinoilla toiminen on aivan omanlaisensa taiteenlaji, jossa tulee huomioida henkilöstön kokemus, kielitaito sekä tuntemus kohdemaan kulttuurista. 

2. Suunnitelmallisuuden lisääminen

Vieraassa kulttuuriympäristössä toiminen voi tuoda eteen aivan uudenlaisia toimintatapoja sekä yllättäviäkin asioita.  Kun strategiatyön kautta mahdolliset riskit ja esteet on huomioitu, niihin osataan tarpeen vaatiessa myös reagoida ajoissa. 

3. Suunnitelma auttaa yritystä analysoimaan toimintaansa ja toimintaympäristöään 

Kansainvälistymisstrategiaa luodessa yrityksen kannattaa analysoida myös omaa tilannetta ja tavoitteita sekä pohtia niin toimialan kuin toimintaympäristön ominaispiirteitä.

Tässä voi hyödyntää SWOT-analyysiä, jota käytetään yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien sekä ympäristön uhkien ja mahdollisuuksien kartoittamiseen. SWOT tulee sanoista strengths, weaknesses, opportunities and threats.

Lisäksi kansainvälistymisstrategiaan voi sisällyttää mm. budjetin, tehtävänjaot, vaaditut toimenpiteet, henkilöstön osaamisen sekä arvoketjun kokonaisuudessaan. 

B2B-kaupan digitalisoituminen avaa uusia markkinoita

B2B-kaupan digitalisoituminen on ollut verrattain hidasta kuluttajakaupan digitalisoitumiseen verrattuna. Vaikka globaali B2B-kauppa on kasvanut vuosien 2013 ja 2019 välillä vajaasta 6 miljardista dollarista reiluun 12 miljardiin dollariin, vasta koronaepidemia antoi lopullisen sysäyksen B2B-kaupan digiloikalle. 

Yrityskaupan globaali digitalisoituminen madaltaa kansainvälistymisen kynnystä ja antaa siten yrityksille paljon uusia mahdollisuuksia etsiä kasvua uusilta markkinoilta ja kansainvälisistä kohteista. 

Kun yritys hallitsee modernit myynti- ja markkinointimenetelmät, on sillä mahdollisuus tavoittaa lukematon määrä potentiaalisia asiakkaita mistä päin maailmaa tahansa. Myös B2B-kaupan tulevaisuuden voittajia lienevät ne, jotka kykenevät digitaalisten työkalujen, kuten toimivan verkkokaupan kautta luomaan uutta kasvua ja kilpailukykyä.

Mahdollista myös on, että B2C-kaupan tapaan myös B2B-kaupassa globaalit verkkokauppajätit syövät hiljalleen elintilaa paikallisilta toimijoilta.

Markkinoinnin merkitys korostuu digitalisoituvassa B2B-kaupassa

Kotimarkkinoiden rajallisuus on yksi tavallisimmista perusteista tavoitella kansainvälistä kasvua. Yrityksellä voi olla kotimaan markkinoille kehitetty korkean myyntipotentiaalin tuote, jonka uskotaan menestyvän myös ulkomailla. 

Kansainvälisillä markkinoilla menestyminen voi kuitenkin vaatia uudenlaisia näkökulmia markkinointiin. Ne asiat mitkä toimivat Suomessa, eivät välttämättä avaa menestyksen ovia ulkomailla. 

Kansainvälisen markkinoinnin haasteita ovat mm. myynti- ja markkinointimateriaalien sovittaminen paikalliselle kielelle sekä paikallisesti suosittujen digitaalisten kanavien käyttöönotto sekä mediasuunnittelu. 

Nykypäivän kilpailussa ei riitä, että tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita, vaan niistä pitää osata myös kertoa potentiaalisille asiakkaille.  

Yksi esimerkki menestyksekkäästä kansainvälistymisestä on suomalainen Hartwall Original Long Drink  -greippilonkero, joka sinnikkään ja oivaltavan markkinoinnin avulla on löytänyt kasvavaa kuluttajakuntaa ympäri maailman.

Mitä riskejä kansainvälistymiseen liittyy – ja miten ne voidaan välttää? 

Kansainvälisen kasvun hakemiseen liittyy aina riskejä. Esimerkiksi uudet myyntikanavat ja kumppaniverkostot sekä paikallinen lainsäädäntö ja kulttuurilliset ominaispiirteet voivat aiheuttaa yllätyksiä, jotka pahimmillaan hidastavat oleellisesti esimerkiksi pk-yrityksen kansainvälisiä kasvutoiveita. 

Ennakoinnin ja suunnittelun lisäksi vientiin liittyviä esteitä voi välttää kiinnittämällä huomiota alla oleviin asioihin.

  • Älä aliarvioi kansainvälistymisen vaatimia panostuksia. Kannattaa myös muistaa, että viennin edistämiseen laitettu työpanos ja pääomat ovat poissa yrityksen muusta tuottavasta toiminnasta. 
  • Eri maiden väliset erot voivat olla suuria niin kulttuurin kuin lainsäädännön osalta. Perinpohjainen kohdemaan markkinakartoitus selkeyttää kuvaa valitusta markkinasta ja kohdemaasta toimintaympäristönä. 
  • Jos sinulla ei ole riittävästi tietoa kohdemaasta tai sen toimintakulttuurista, ulkopuoliset konsultit ja asiantuntijat voivat auttaa tutustumaan paikalliseen bisneskulttuurin sekä luomaan myynnin kannalta elintärkeitä jakelukanavia ja verkostoja. 
  • Vakavarainen talous ja vahva tase ovat kivijalkoja kansainvälistyvälle yritykselle.

Entä sitten hyödyt? Miksi kansainvälistyminen kannattaa? 

Kansainvälisen kilpailukyvyn merkitys korostuu entisestään nykyajan digitalisoituvassa maailmassa. Mikäli pk-yritys ei kykene vastaamaan esimerkiksi B2B-myynnin muutoksiin, voi sen olla vaikea menestyä innovatiivisten ja globaalisti toimivien kilpailijoiden puristuksessa. 

Tiivistetysti voidaankin todeta, että panostukset sekä digitaaliseen myyntiin että markkinointiin ovat panostuksia yrityksen tulevaisuuteen ja kansainvälistymismahdollisuuksiin.

Digitalisaatio tarjoaa loistavan mahdollisuuden löytää asiakkaita ympäri maailman  – yrityksen koosta riippumatta.

Yrityslaina on keino rahoittaa kansainvälistymistä

Yrityksen kansainvälistyminen on usein pitkäaikainen prosessi, jonka aikana ulkopuolinen rahoitus voi tulla tarpeeseen.

Moni rahoittaa kasvua tai investointeja yrityslainan avulla. Yrityslaina voi olla vakuudellista tai vakuudetonta riippuen haettavasta lainasummasta. Vakuudetonta yrityslainaa voi saada 250 000 euroon asti. Tätä suuremmat yrityslainat tarvitset usein vakuuksia.

Yrityslainat kannattaa kuitenkin aina kilpailuttaa, sillä lainakustannuksissa on eroja.  Voit tehdä kilpailuttamisen itse tai käyttää ilmaisia vertailupalveluita. 

Kotimaisen lainavertailupalvelu Sortterin kautta voit saada yhdellä lainahakemuksella useita lainatarjouksia jopa yhden työpäivän aikana.

Yrityslainojen kilpailutus lyhyesti

  • Sortterin vertailupalvelussa aina ilmaista
  • Ilman vakuuksia jopa 250 000 euroon saakka
  • Yli 250 000 euron lainasummiin tarvitaan yleensä reaalivakuus
  • Toimimme vain luotettavien pankkien ja rahoituslaitosten kanssa
  • Maksuaika 1-36 kuukautta

Yli 250 000 euron lainasummien vakuutena voi käyttää esimerkiksi kiinteistöä, toimitilaa, arvo-osuuksia tai yrityskiinnitystä. Yrityslainaa voivat hakea suomalaiset kaupparekisterissä olevat luottokelpoiset yritykset. 

Kilpailuta yrityslaina

Lainojen kilpailuttaminen on kannattavaa, sillä halvin yrityslaina korko ei välttämättä merkitse edullisinta vaihtoehtoa. Kun kilpailutat yrityslainasi Sortterin verkkopalvelussa, saat pankkien tekemät lainatarjoukset edullisuusjärjestyksessä todellisen vuosikoron mukaan. Muista myös tutkia yrityslainoja vertaillessasi niiden kokonaiskustannukset eli huomioi pelkän koron lisäksi myös mahdolliset avauspalkkiot ja tilinhoitomaksut.

Kaikki yrityslainaan liittyvät kustannukset käyvät ilmi saamistasi lainatarjouksista. Ota vertailua tehdessäsi huomioon myös lainaehdot ja tutustu niihin ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Yrityslainoissa on eroja, joten anna meidän kilpailuttaa lainat puolestasi. Vertailun jälkeen voit valita yrityksellesi parhaan lainan, minkä lisäksi lainan hyväksyminen sekä maksu yrityksen tilille onnistuu myös kätevästi Sortterin palvelussa.

Täytä yrityslainahakemus jo tänään ja lähde rakentamaan yrityksesi kansainvälistä menestystä.

Artikkelia päivitetty 23.11.2022.

Lue lisää

Takaisin blogiin