Lainan kilpailutus kannattaa
Takaisin blogiin

Onko factoring-rahoitus hyvä vaihtoehto yrityslainalle?

Yrityslainan lisäksi on olemassa muitakin toimivia yritysrahoitusmuotoja, kuten suosiotaan viime vuosina kasvattanut factoring. Yrityslainan tavoin myös factoring sopii niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseen rahoitustarpeeseen.

Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet meneillään olevan koronakriisin aikana. Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2021 julkaiseman Yrittäjägallupin mukaan jopa kolmannes yrityksistä on kärsinyt taloudellista vahinkoa pitkien maksuaikojen takia. 

Varsinkin pk-yrityksille pitkät maksuajat voivat olla ongelmallisia. Kun asiakkaille lähetettyjen laskujen eräpäivät ovat kaukana tulevaisuudessa, voi yrityksen olla haastavaa suoriutua omista kuluista ja maksuvelvoitteista. Pahimmillaan kassa kumisee tyhjyyttään tehdystä kovasta työstä huolimatta. 

Mitä yrittäjä voi sitten tehdä? 

Eräs keino tasata kassavirtojen vaihtelua ja tehostaa käyttöpääoman hallintaa on factoring eli laskurahoitus, jossa rahoitusyhtiö tarjoaa yrityksellesi luottoa laskusaataviasi vastaan. Miten factoring-rahoitus eroaa perinteisestä yrityslainasta?

Mitä factoring-rahoitus tarkoittaa? 

Factoring-rahoituksessa rahoitusyhtiö vastaa tehdyn sopimuksen mukaisesti yrityksen laskutuksesta, kuten laskujen lähettämisestä ja saatavien perinnästä. 

Kun myyntisaamisia rahoitetaan factoringin avulla, yritys saa laskun loppusummasta heti käyttöönsä yleensä korkeintaan 80 prosenttia. Loput tilitetään yrityksen tilille sen jälkeen, kun loppuasiakas on maksanut laskun. Luotonantajalle maksettava korko ja palkkio ovat yleensä noin 5 prosenttia factoring-luoton kokonaismäärästä. 

Factoring-rahoituksen etuihin kuuluu, että rahoituslaitokselle siirretyt laskut toimivat luoton vakuutena. Toisinaan yritykseltä voidaan kuitenkin vaatia henkilötakausta saatavien turvaamiseksi.

Miksi valita factoring-rahoitus?

Kun yrityksessä puntaroidaan eri rahoitusmuotojen välillä, voi factoring-rahoituksen kustannukset herättää epäilyksiä. Kuten edellä jo mainittiin, osa factoringiin menevien laskujen kokonaismäärästä valuu palvelua tarjoavan rahoituslaitoksen korkoihin ja palkkioihin.

Eli toisin sanoen factoringia käyttävä yritys ei saa laskujensa täyttä arvoa tililleen missään vaiheessa. 

Miksi siis käyttää factoringia rahoitusmuotona? Esittelemme alla 3 syytä, miksi factoringia voi auttaa yritystoimintaa.

1. Factoring tehostaa yrityksen kassavirtaa 

Factoring voi olla hyvä valinta sellaiselle yritykselle, joka kamppailee pitkien maksuaikojen aiheuttamissa kassavirtojen heilahteluissa. Kun ulkopuolinen rahoituslaitos myöntää myyntisaamisia vastaan lainaa, turvaa se yrityksen käyttöpääoman saatavuutta. 

2. Pidemmät maksuajat ovat kilpailuetu

Kun yrityksen ei factoringin ansiosta tarvitse murehtia pitkien maksuaikojen aiheuttamista ongelmista, voi se huoletta tarjota asiakkailleen kilpailukykyisiä maksuaikoja. Monilla toimialoilla pitkä maksuaika on kilpailuetu, joka kannattaa hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. 

3. Factoring tuo säästöä myös hallintokuluihin 

Factoringissa yritys voi halutessaan ulkoistaa myyntireskontran kokonaan palveluntarjoajalle. Laskukannan siirtyessä factoringin piiriin yrityksen ei tarvitse huolehtia esimerkiksi perinnästä tai maksumuistutusten lähettämisestä, vaan energia voidaan keskittää siihen tärkeimpään, eli liiketoiminnan kehittämiseen. 

Kenelle factoring-rahoitus sopii? 

Tilastojen mukaan factoring-rahoituksen suosio on Suomessa Euroopan kärkitasoa. Vuonna 2019 myyntisaatavien rahoitusmarkkina oli Suomessa noin 26 miljardia euroa, ja summa on tuplaantunut kuluneen kymmenen vuoden aikana. 

Kasvaneesta suosiostaan huolimatta vain noin 13 prosenttia suomalaisyrityksistä on hyödyntänyt factoring-rahoitusta. Kasvuvaraa on runsaasti etenkin kasvuhakuisissa pk-yrityksissä, joille factoring tarjoaa mahdollisuuksia parantaa muun muassa kassanhallintaa ja kassan ennustettavuutta. 

Erityisen hyvin factoring sopii yrityksille, jotka myyvät tuotteitaan tai palveluitaan vakiintuneelle asiakaskunnalle. Mikäli yrityksen laskutus on satunnaista, voi laskujen myyminen olla kannattavampi vaihtoehto.

Myös asiakasluottamus on factoring-rahoituksessa tärkeää. Koska yrityksen myyntisaamiset ovat luoton vakuutena, säilyy luottotappioriski luonnollisesti myyjäyrityksellä.

Factoring saattaa sopia yrityksellenne seuraavissa tapauksissa:

  • kyseessä on iso yritys tai kasvuhakuinen pk-yritys
  • yrityksen laskutus on vuositasolla säännöllistä ilman isoja heilahteluja
  • laskutusta on paljon (määrällisesti ja liikevaihdollisesti)
  • yritys  haluaa tehostaa toimintaansa ulkomaistamalla reskontraansa
  • yritys tuntee jo asiakkaansa

Miten factoring-prosessi toimii? 

Factoring-rahoituksessa yritys hakee factoring-luottoa sitä tarjoavalta luotonantajalta, kuten pankilta tai muulta rahoituslaitokselta. Rahoitusta haettaessa käydään yleensä luotonantajan kanssa neuvotteluita ja keskusteluja factoringin luonteesta ja siihen liittyvistä tarpeista. 

Sopimuksenteon yhteydessä luotonantaja selvittää yrityksen luottokelpoisuuden, eli sen kyvykkyyden maksaa luotto takaisin luottotappioriskin toteutuessa.  Selvitys sisältää tavallisesti analyysin luotonhakijan taloudellisesta tilasta sekä ennusteen yrityksen toimialaan liittyen. 

Mikäli edellä mainitut asiat ovat kunnossa, myöntää luotonantaja yritykselle factoring-luottoa, joka vahvistetaan luottosopimuksella.

Luottosopimus sisältää mm.:

  • yleiset sopimusehdot
  • factoring-luoton suuruuden
  • vakuutena olevat laskusaatavat
  • luotonantajalle maksettavan palkkion ja koron

Palkkio ja korko ovat tavallisesti noin 5 prosenttia factoring-luoton kokonaismäärästä. 

Factoring vai yrityslaina?

Eri yritysrahoitusmuotojen punnitseminen tulee toisinaan ajankohtaiseksi niin aloittelevalle kuin pidempäänkin toimineelle yritykselle. Pankin tai rahoituslaitoksen tarjoama yrityslaina on yleisimmin käytetty rahoitustapa yrityksen rahoitustarpeisiin. 

Yleisimpiä syitä yrityslainan hakemiseen ovat mm. uuden työntekijän palkkaaminen, yrityksen suunnittelemat investoinnit sekä toiminnan kasvu ja laajentaminen. 

Yrityslainan saaminen pankista edellyttää yritykseltä moitteettoman luottohistorian lisäksi taloudellista kannattavuutta sekä uskottavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Yleensä pankki vaatiikin yksityiskohtaisen selvityksen lainan käyttötarkoituksesta ja laskelman lainan vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan.

Miten yrityslaina sitten eroaa factoring-rahoituksesta? Seuraavaksi käymme läpi, mitkä ovat näiden rahoitusmuotojen keskeisimmät piirteet yrittäjän näkökulmasta. 

Factoring ja yrityslainan keskeisimmät erot

FactoringYrityslaina
Kun yritys tarvitsee nopeasti luottoa esimerkiksi kassavirran tasaamiseksi.Kun yritys tarvitsee lainaa esimerkiksi investointeihin tai toiminnan laajentamiseen.
Toimii parhaiten, kun yrityksellä on vakiintunut asiakaskunta ja paljon laskutusta.Sopii myös uuden yrityksen perustamiseen ja aloitteleville yrittäjille.
Ei vaadi yleensä vakuuksia - myyntisaamiset toimivat vakuutena.On olemassa sekä vakuudellisia että vakuudettomia yrityslainoja.
Sopii myös pitkäaikaiseen tarpeeseen, sillä factoringista voi tehdä jatkuvan.Sopii niin lyhyt- kuin pitkäaikaisiin tarpeisiin - laina-ajat ovat helposti sovittavissa.
Luotonantajalle maksettava korko ja kulut ovat yleensä noin 5 prosenttia luoton kokonaismäärästä.Yrityslainan korko muodostuu useista eri tekijöistä. Korko vaihtelee niin yrityksen kuin toimialankin mukaan.

Vertaa ja kilpailuta yrityslainat vaivattomasti

Liiketoiminnassa tulee toisinaan vastaan tilanteita, jolloin ulkopuolinen rahoitus on tarpeen. Olipa yrityksesi sitten iso tai pieni, yrityslaina voi mahdollistaa suunnittelemasi investoinnit, kuten laitehankinnat tai uuden työntekijän palkkaamisen. Yrityslaina sopii myös lyhytaikaiseen tarpeeseen tai väliaikaisen kassavajeen tilkitsemiseen.  

Laina-ajasta ja lainasummasta riippumatta kannattaa muistaa kilpailuttaa tarvitsemasi yrityslaina. Kilpailuttamisen voit tehdä joko itse tai käyttämällä kotimaisen Sortterin ilmaista lainanvertailupalvelua. Sortterin kautta voit saada yhdellä hakemuksella useita yrityslainatarjouksia jopa saman työpäivän kuluessa.

Vertailupalvelu sopii myös aloittelevien yritysten tarpeisiin: myös uudet yritykset voivat hakea ja kilpailuttaa yrityslainaa toimintansa aloittamiseen.

Vakuudeton ja vakuudellinen yrityslaina 

Haetpa sitten vakuudetonta tai vakuudellista yrityslainaa, kilpailuttaminen auttaa löytämään juuri sinun tarpeitasi vastaavan lainan, jolla voi toteuttaa liiketoimintasi tulevaisuuden kannalta tärkeät hankinnat ja investoinnit. 

Yrityslainahakemuksen täyttäminen sivustollamme vie vain pari minuuttia, eikä se maksa sinulle mitään.

Ajankohtaista

Takaisin blogiin