sopiva tulotodistus — vinkit

Mikä on sopiva tulotodistus, kun haet kulutusluottoa?

Kun päätät hakea kulutusluottoa, monet pankit pyytävät sinulta todistusta tuloista. Ilman tulotodistusta lopullista lainapäätöstä ei useinkaan ole mahdollista saada. Mutta mikä on tulotodistus ja mistä sen voi saada?

Monet pankit vaativat todistusta tuloista, kun haet esimerkiksi kulutusluottoa. Kyseessä voi olla esimerkiksi palkkatodistus tai tuttavallisemmin palkkakuitti. Tulotodistuksen avulla virastot saavat kokonaiskuvan asiakkaansa taloustilanteesta, jolloin päätösten tekeminen helpottuu. 

Alta näet, minkälaisen tulotodistuksen tarvitset, kun päätät hakea kulutusluottoa – olit sitten palkansaaja, eläkeläinen, yrittäjä tai vaikka sijoittaja.

Miksi pankit ja rahoituslaitokset pyytävät todistusta tuloista hakiessasi kulutusluottoa?

Tulotodistus on tärkeä osa lainan hakemista. Sen avulla pankki voi käsitellä nopeammin lainahakemuksesi. Lisäksi tulotodistus määrittelee, kuinka paljon voit ylipäätään saada kulutusluottoa.

Luotonmyöntäjät tekevät lainapäätöksensä aina lainanhakijan varallisuuden mukaan. Päätökseen vaikuttavat muun muassa tulot ja menot, aiemmat velat sekä työtilanne. Tärkein kriteeri on, että tulosi ovat säännölliset – oli kyseessä sitten palkkatulo tai eläketulo. Näin ollen esimerkiksi työtön ei useinkaan saa lainaa.

Lyhyesti sanottuna tulotodistuksen tehtävä on varmistaa, että voit maksaa kulutusluoton pankille takaisin. Jos todistus tuloista puuttuu, kulutusluotto voi jäädä kokonaan saamatta.

Mikä on sopiva tulotodistus kulutusluotolle?

Tulotodistukset eivät ole jokaiselle lainanhakijalle samat, vaan hakijan oma elämäntilanne määrittää, mikä tulotodistus on sopiva. 

Yhden ihmisen pääsääntöinen tulonlähde on palkka, kun taas toinen on jo eläkkeellä, jolloin tulona on eläketulo. On myös muita tulonlähteitä, kuten yrittäjän tulot ja sijoittajan tulot. 

Myös työttömyystuki ja vanhempainpäiväraha voivat olla pääsääntöistä tuloa, mutta lainan hakemisen kannalta niitä ei lasketa tasaisen, säännöllisen tulon joukkoon. Toisin sanoen, työttömyystuki ja vanhempainpäiväraha harvoin riittävät ainoaksi tuloksi, jolloin kulutusluottoa voi olla hankala saada.

Tulotodistukset eri lainanhakijoille

LainanhakijaTulotodistusMistä tulotodistus?
PalkansaajaPalkkakuitti, tulorekisterioteVerkkopankista, palkanlaskijalta
EläkeläinenEläketodistus, tulorekisterioteTyöeläkevakuutusyhtiöt, kuten Keva
YrittäjäPalkkakuitti, mutta joskus tarvitaan myös tilinpäätös ja mahdolliset väliajot kirjanpidosta (tulos, tase) sekä verotuspäätös, tulorekisterioteVerkkopankki, tilitoimisto, OmaVero-palvelu
SijoittajaAjankohtainen raportti, kuten merkintälaskelma osakesijoituksista tai asuntosijoituksista, salkun arvoPalvelu, jonka kautta sijoitat eli esimerkiksi Nordea, OP, tai Nordnet.

Palkansaajan tulotodistus

Monet lainanhakijat ovat palkansaajia. Kun elämä tasaantuu ansiotulon myötä, herää usein myös unelma esimerkiksi omasta kodista, uudesta autosta tai vapaa-ajan asunnosta. Ansiotulo ei kuitenkaan välttämättä riitä kaikkien hankintojen tekemiseen, jolloin esimerkiksi kulutusluotto voi helpottaa tilannetta.

Jos aiot hakea kulutusluottoa, pankki pyytää usein tulotodistusta. Palkansaajan tulotodistuksena toimivat palkkalaskelma eli tuttavallisemmin ilmaistuna palkkakuitti.

Tiliote sen sijaan ei yleensä kelpaa tulotodistukseksi. Tiliote ei anna riittävän kattavaa kuvaa tuloistasi.

Palkkalaskelman löydät verkkopankistasi. Osassa työpaikoista palkkakuitti toimitetaan yhä paperisena. Jokainen työnantaja hyödyntää erilaista palkanlaskentajärjestelmää. Yleisiä palkanlaskentajärjestelmiä ovat esimerkiksi Aditro, Ropo Capital ja CGI.

Eläkeläisen tulotodistus

Eläkeläisellä ainoa tulo on yleensä eläketulo. Eläkkeelle jäädessä monen henkilön nettotulot tipahtavat peräti viidenneksellä ja samaan aikaan vapaa-aika lisääntyy. 

Monella eläkeläisellä onkin vihdoin viimein aikaa toteuttaa esimerkiksi kauan haaveiltu keittiöremontti. Tällöin herääkin vain kysymys, millä rahalla remontin toteuttaa?

Eläkeläiset ovat yksi suurimmista lainanhakijaryhmistä. Jos omat tulosi eivät eläkkeellä riitä kaikkien menojen kustantamiseen, kulutusluotto voi olla joustava apu.

Kun haet lainaa eläkkeellä, tarvitset todistuksen eläkkeesi määrästä. Tulotodistuksen saat omasta työeläkeyhtiöstäsi. Eläkevakuuttajia ovat esimerkiksi Suomen suurin eläkevakuuttaja Keva. Keva vastaa julkisella alalla, kuten valtiolla, kirkolla tai kunnalla työskennelleiden henkilöiden eläketiedoista. 

Jos sen sijaan olet tehnyt urasi vaikka yksityisessä yrityksessä, esimerkiksi työeläkeyhtiö Ilmarinen saattaa olla oikea paikka pyytää eläketodistusta.

Yrittäjän tulotodistus

Myös yrittäjä saattaa kaivata lainaa erinäisten hankintojen tekemiseen. Erityisesti aloittava yrittäjä joutuu pohtimaan, mistä saisi alkutaipaleella rahoitusta omaa yritystään varten. Moni yrittäjä kääntyykin yrityslainan puoleen.

Jos päätät hakea kulutusluottoa, varaudu, että lainan saanti ei välttämättä ole itsestäänselvyys. Luotonmyöntäjät painottavat kriteereissään säännöllistä tuloa. Yrittäjän tulo sen sijaan voi olla epäsäännöllistä, jolloin luottoa ei välttämättä ole helppo saada. 

Yrittäjän tulotodistukseksi ei aina riitä pelkkä palkkakuitti, vaan pankki haluaa nähdä kokonaiskuvan tilanteestasi. Yleiset yrittäjän tulotodistukset ovatkin tilinpäätös ja kirjanpidon tulos ja tase sekä verotuspäätös.

Jos sen sijaan haet yrityslainaa, pankit ja rahoituslaitokset huomioivat lainahakemustasi alla olevia asioita.

  • Liikeidea ja toimiala: luotonmyöntäjä pyrkii arvioimaan, millaiset toimialan markkinat ovat nyt ja tulevaisuudessa.
  • Mihin tarkoitukseen rahoitus menee: luotonmyöntäjän on tärkeää tietää, mihin lainaraha menee.
  • Millainen on yrityksesi taloudellinen tilanne: Tärkeintä yrityslainan hakemisessa on säilyttää kannattavuus, jotta laina ei aja yrittäjän taloutta nurin. Kannattavuus ilmenee erityisesti tuloksen ja taseen kautta. 
  • Kuka omistaa yrityksen ja kuka johtaa sitä: Yrityksen rakenteen ymmärtäminen on lainan kannalta merkityksellistä. Lisäksi yrityksen ja johtohenkilöiden tiedot ovat olennaiset, koska luotonmyöntäjä tarkistaa heidän luottotiedonsa.
  • Millaisia vakuuksia lainalle on: pankit vaativat kaikille vakuudellisille lainoille lainan takausta tai vakuuksia.

Sijoittajan tulotodistus

Osa kuluttajista saa elantonsa sijoittamisen avulla. Tällöin henkilö voi olla ilman ansiotyötä, mutta silti tienata hyvin.

Jos olet sijoittaja, kulutusluoton hakeminen voi olla mahdollista. Varaudu kuitenkin siihen, että suuretkaan pääomatulot eivät aina takaa lainaa.

Jos kuitenkin päätät hakea kulutusluottoa tai muuta lainaa, pankki saattaa pyytää sinulta tulotodistukseksi tietoja osakesijoituksista tai asuntosijoituksista. Myös salkun arvo voi painaa vaakakupissa.

Palkkatodistus ja palkkakuitti – miten ne eroavat toisistaan?

Monet kuluttajat saattavat puhua palkkatodistuksesta, vaikka he tarkoittavat palkkalaskelmaa eli palkkakuittia. 

Palkkatodistus on palkkakuittiin verrattuna laajempi selostus esimerkiksi viimeisen 12 kuukauden aikana saamistasi palkoista. Palkkakuitti sen sijaan kertoo edellisen palkkakauden palkan.

Tilanteita, joissa saatat tarvita varsinaista palkkatodistusta, ovat esimerkiksi työttömäksi jääminen tai lomautus. Palkkatodistus kertoo työttömyyskassalle tai etuuden maksavalle Kelalle tarvittavat tiedot, jotta sinulle voidaan myöntää työttömyysrahaa. 

Tänä päivänä työttömyyskassat ja Kela saavat tiedot sinulle maksetuista palkoista tulorekisteristä. Jos työnantaja ei ole kuitenkaan ehtinyt ilmoittaa rekisteriin tarvittavia tietoja, sinun on mahdollista toimittaa palkkatodistus itse työttömyyskassalle pyytämällä se työnantajalta.

Joissain tapauksissa palkkakuitti saattaa riittää palkkatodistukseksi. Sinun kannattaakin säilyttää kaikki palkkakuitit siltä varalta, että tarvitset niitä tulevaisuudessa.

Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on Verohallinnon ylläpitämä tietokanta, joka kokoaa yhteen tulosi, olit sitten palkansaaja, eläkeläinen, työtön tai yrittäjä. 

Tietokanta koskettaa monia osapuolia.

  • Yksityishenkilö näkee rekisteristä kaikki ansiotulonsa, palkkansa sekä luontoisetunsa, kuten asunto- tai autoedut
  • Virastot voivat hakea tarvittavia tietoja
  • Työnantajat voivat ilmoittaa rekisterissä palkansaajan tietoja ja palkkoja

Tulorekisteri astui voimaan vuoden 2019 alussa. Sen tarkoituksena on selkeyttää ja keventää työnantajien työtä. Tulorekisterin myötä työnantajien tarvitsee ilmoittaa palkansaajan tiedot sähköisesti vain yhteen paikkaan. 

Myös viranomaisten prosessit yksinkertaistuivat tulorekisterin myötä, sillä virastot saavat tarvittavat tiedot yhdestä paikasta. Tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Verohallinto, Kela, työeläkelaitokset, työttömyyskassat ja ulosottolaitokset. Viranomaiset eivät kuitenkaan näe rekisteristä muita kuin heille tarkoitettuja tietoja.

Tulorekisteristä on hyötyä myös yksityishenkilölle. Kun sähköinen tietokanta on ajan tasalla, viranomaisten tekemät päätökset nopeutuvat ja helpottuvat. Tämä helpottaa myös kuluttajaa itseään, sillä sinun ei tarvitse toimittaa liitteitä useisiin eri paikkoihin.

Sortterin avulla kulutusluottojen vertailu on helppoa – voit kilpailuttaa kulutusluoton maksutta palvelussamme

Etsitkö sopivaa kulutusluottoa? 

Kulutusluotto kannattaa aina kilpailuttaa ennen kuin allekirjoitat lainasopimuksen. Kilpailuttaminen parantaa mahdollisuuksiasi löytää halvin kulutusluotto – tai ainakin edullinen sellainen. Lisäksi voit kilpailuttaa nykyisen luottosi ja siten säästää lainakustannuksissa.

Kulutusluottovertailumme näyttää sinulle, minkä pankin tai rahoituslaitoksen tarjoamassa luotossa kulut ovat sillä kertaa edullisimmat. Kulutusluoton vertailu perustuu todelliseen vuosikorkoon, eli näytämme lainatarjousten kärjessä sen kulutusluoton, jonka todellinen vuosikorko on pienin. Lopullisen päätöksen teet kuitenkin sinä itse.

Tutustu kulutusluottojen vertailuun jo tänään!

Ajankohtaista