Laskurahoitus on kätevä rahoitusvaihtoehto syksyn menoihin
Takaisin blogiin
# Yrittäjyys

Päivitetty:

Kirjoittaja Anni

Kirjoittaja:

Anni Karjalainen

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Laskurahoitus on kätevä rahoitusvaihtoehto syksyn menoihin

Laskurahoitus eli factoring on hyvä rahoitusvaihtoehto yrityksille, jotka tarvitsevat nopeaa kassavirtaa ja haluavat muuttaa myyntisaatavat likvideiksi varoiksi. Laskurahoitus auttaa yrityksiä tasaamaan syksylle tyypillistä kassavirran kausivaihtelua.

Syksyn tullen kausivaihtelut ja ja lisääntyvät kulut saattavat aiheuttaa epävakautta yrityksen kassavirtaan, jolloin talouden epävarmuus ja maksuvalmiuden ylläpitäminen saattavat huolettaa monia yrittäjiä. Laskurahoitus, toiselta nimeltään factoring, tarjoaa varteenotettavan ratkaisun näihin ongelmiin.

Laskurahoituksella on useita hyötyjä ja se voi toimia hyvänä tukena yrityksen talouteen. Laskurahoitus on nopea ja joustava rahoitusmenetelmä, jonka hankkiminen ei vaadi sitoumuksia tai vakuuksia. Se tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Laskurahoitus auttaa yrityksiä tasaamaan kassavirran kausivaihteluita, vähentämään asiakkaiden maksuviiveistä koituvia riskejä, parantamaan maksuvalmiutta ja mahdollistamaan investoinnit liiketoiminnan kasvattamiseksi. Pienentämällä taloudellista taakkaa yritys voi keskittyä liiketoimintaansa tehokkaammin ja huolettomammin.

4,6
Perustuu 530 arvosteluun.
powered by

Tasainen kassavirta hektiseen syksyyn

Syksyllä monien yritysten kassavirta saattaa vaihdella merkittävästi. Monet toimialat, kuten vähittäiskaupat ja verkkokaupat, valmistautuvat vilkkaaseen sesonkiin. Sesonkien aiheuttama kausivaihtelu voi aiheuttaa haasteita kassavirran hallinnassa.

Jos yrityksellä on vaikeuksia ennustaa tulojaan ja varautua kustannuksiin, resurssipula ja maksuviivästykset saattavat nousta huolenaiheeksi. Laskurahoitus tarjoaa yrityksille alhaisen riskitason rahoitusvaihtoehdon, joka auttaa nopeasti kassavirran ennustettavuuteen ja vähentää epävarmuutta.

Laskurahoituksen perusperiaate on yksinkertainen:

 • yritys myy tuotteita tai palveluita asiakkailleen normaalisti laskulla
 • yritys ei odota asiakkaiden maksuja, vaan myy laskut rahoitusyhtiölle
 • laskurahoituksen hinta on noin 2–10 prosenttia laskun loppusummasta
 • yritys saa välittömästi rahat käyttöön
 • rahoitusyhtiö vastaa saatavien perinnästä ja luottotappioista.

Factoring sopii erityisesti yrityksille, joiden liiketoimintaan vaikuttavat kausivaihtelut tai jotka tarvitsevat nopeaa rahoitusta investointeihin tai muihin liiketoiminnan tarpeisiin. 

Laskurahoitus tarjoaa turvaa ja ennustettavuutta yrityksen taloudelle, koska luottotappioriski siirtyy rahoitusyhtiölle.

Parempi maksuvalmius syksyn menoihin

Maksuvalmius tarkoittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista taloudellisista velvoitteistaan ja laskujen maksamisesta ajallaan. Se kuvaa yrityksen mahdollisuutta käyttää rahaa ja muita likvidejä varoja heti tai lyhyellä aikavälillä. Hyvä maksuvalmius varmistaa yrityksen selviytymisen maksuvelvoitteista, kuten toimittajien laskuihin, palkkoihin, veroihin ja muihin kulueriin.

Factoring takaa tasaisen kassavirran yritykselle, mikä on erityisen tärkeää syksyllä yrityksen talouden heilahtelujen ollessa suuria. Syksyllä yrityksen toiminnassa voi olla erityisiä kustannuksia, joihin on tärkeää varautua rahallisesti.

Laskurahoitus tarjoaa yritykselle mahdollisuuden nopeuttaa kassan kiertoa. Kun yritys myy myyntisaataviaan rahoitusyhtiölle ja saa välittömästi rahoituksen käyttöönsä, sen maksuvalmius paranee.

Hyvästä maksuvalmiudesta on yritykselle useita hyötyjä: 

 • hyvä luottokelpoisuus ja maine
 • mahdollisuus neuvotella paremmista sopimuksista
 • ei korko- ja viivästyskuluja
 • nopea reagointikyky tuleviin mahdollisuuksiin
 • parempi mahdollisuus ennustaa ja suunnitella tulevaa.

Hyvä maksuvalmius vahvistaa yrityksen taloudellista tilannetta ja antaa sille liikkumavaraa liiketoiminnan tarpeisiin vastaamiseksi. Parempi maksuvalmius auttaa välttämään maksuviivästyksiä ja pitämään liiketoiminnan sujuvana. Tämä on tärkeää erityisesti syksyn aikana, kun yrityksillä saattaa olla enemmän kulueriä. 

Laskurahoitus tarjoaa yritykselle mahdollisuuden nopeuttaa kassan kiertoa. Kun yritys myy myyntisaataviaan rahoitusyhtiölle ja saa välittömästi rahoituksen käyttöönsä, sen maksuvalmius paranee.

Investoinnit kasvun vauhdittamiseksi

Syksy tarjoaa monilla aloilla mahdollisuuksia kasvun vauhdittamiseksi. Esimerkiksi vähittäiskaupat voivat hyötyä syksyn sesongista tekemällä investointeja markkinointiin, varastojen laajentamiseen tai uusien myyntikanavien kehittämiseen. Myös monilla muilla toimialoilla syksy on hyvää aikaa kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa.

Tässä on joitakin käytännön esimerkkejä menoeristä ja investoinneista, joita yrityksillä saattaa tulla syksyllä vastaan:

 • Markkinointi ja mainonta – monet yritykset pyrkivät lisäämään näkyvyyttään syksyllä valmistautuessaan loppuvuoden sesonkeihin. Tämä voi tarkoittaa markkinointikampanjoiden suunnittelua ja toteuttamista eri kanavilla, kuten digitaalisessa mainonnassa, some-markkinoinnissa tai perinteisessä mainonnassa.
 • Varastojen täydentäminen – erityisesti vähittäiskaupan ja tukkukaupan yritykset saattavat tarvita lisää varastotilaa ja tuotteita syksyllä valmistautuessaan sesonkimyyntiin. Tämä tarkoittaa lisäinvestointeja tuotteiden hankintaan ja varastointiin.
 • Henkilöstökulut – syksy voi olla aikaa, jolloin yritys palkkaa lisää henkilöstöä kattamaan sesonkiajan kasvavaa kysyntää tai projektien lisääntynyttä määrää.
 • Teknologian päivitykset – jotkut yritykset saattavat päivittää teknologisia järjestelmiään syksyllä, jotta ne ovat valmiina tulevaan sesonkiin tai vuoden loppuun.
 • Uusien tuotteiden lanseeraus – syksy voi olla aikaa, jolloin yritys tuo markkinoille uusia tuotteita tai palveluita. Tämä voi vaatia investointeja tuotekehitykseen, markkinointiin ja muihin valmisteluihin.
 • Toimiston ja liiketilan ylläpitokulut – syksyllä voi olla tarpeen tehdä huolto- tai korjaustöitä yrityksen tiloissa tai hankkia uusia toimistotarvikkeita.

Laskurahoitus tarjoaa yrityksille rahoitusvaihtoehdon kasvun tukemiseksi ilman, että niiden tarvitsee turvautua lainarahoitukseen. Kun yritys myy myyntisaataviaan rahoitusyhtiölle, se saa rahat nopeasti käyttöönsä ilman pitkiä lainaprosesseja tai vakuuksien asettamista.

Näin yritys voi hyödyntää kasvumahdollisuudet täysillä ilman taloudellista riskiä tai rahoitusongelmia. Laskurahoitus tarjoaa joustavan ja tehokkaan rahoitusvälineen investointien toteuttamiseksi. Laskurahoituksen hyödyntäminen voi olla kannattavaa erityisesti syksyllä, jos liiketoiminnan kasvun vauhdittaminen on silloin strategisesti tärkeää.

Yksi hakemus, lukuisia tarjouksia!

Vähemmän taloudellista huolta Sortterin avulla

Vaikka factoring-laskurahoitus tarjoaa monia etuja, jotkut yritykset saattavat kokea sopivan laskurahoituspalvelun löytämisen haastavana. Markkinoilla on lukuisia rahoitusyhtiöitä, jotka tarjoavat laskurahoitusta erilaisilla ehdoilla ja kuluilla.

Yrityksen onkin tärkeää tehdä huolellinen vertailu ja kilpailutus, jotta se löytää juuri itselleen sopivan ja edullisen laskurahoituspalvelun. Sortter on kätevä työkalu laskurahoituksen vertailuun, sillä palvelumme avulla yrityksesi voi nopeasti ja vaivattomasti saada tarjouksia eri rahoitusyhtiöiltä, ja näin voi valita juuri itselleen sopivimman vaihtoehdon.

Laskurahoitusten ehdot vaihtelevat paljon ja parhaan ratkaisun valitseminen on kiinni yrityksen koosta ja rahoitustarpeesta. Rahoitusyhtiöitä vertailtaessa kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

 • Laskun käsittelymaksu ja nopeus
 • Kenelle riski maksamattomasta laskusta siirtyy?
 • Mikä prosentti laskuista rahoitetaan?
 • Voiko yrityksesi hyödyntää palvelua vain muutamissa laskuissa vai onko rahoitus jatkuvampaa?

Kun vertailet laskurahoitukset Sortterilla, sinun ei tarvitse huolehtia rahoitusyhtiön luotettavuudesta, sillä kumppaneinamme toimii ainoastaan luotettavina pidettyjä kumppaneita.

Laskurahoituksen kilpailuttaminen Sortterilla säästää aikaa ja vaivaa. Sortterin avulla laskurahoituksen hankkiminen on helppoa ja läpinäkyvää, joten yrityksesi ei tarvitse huolehtia taloudellisista riskeistä tai epävarmuudesta laskurahoituksen valinnassa.

Kirjoittaja Anni

Kirjoittaja

Anni Karjalainen

Kirjoittaminen on aina kiinnostanut Annia, vaikka hän ei olekaan työskennellyt sisällöntuotannon parissa vielä kovin kauaa. Anni on suorittanut liiketalouden tutkinto-ohjelman ja valmistunut tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Anni tarttuu rohkeasti eri aiheisiin ja onkin työn kautta päässyt kirjoittamaan tekstejä monipuolisesti erilaisille yrityksille. Pankki- ja rahoitusalan tekstejä hän on kirjoittanut vajaan vuoden ajan.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin