Lainojen vertailu kannattaa

Lainavertailu on lisääntynyt vuonna 2021 – erityisesti asuntolainoja ja kulutusluottoja vertaillaan aktiivisesti

Kuluttajat ovat viime vuosina alkaneet vertailla lainoja enemmän kuin aiemmin. Etenkin asuntolainojen ja kulutusluottojen vertailu on kasvanut viime vuoteen nähden. Pankkipalvelujen ja lainatuotteiden vertailu koetaan kuitenkin yleisesti aiempaa haastavammaksi.

Suomalaiset vertailevat lainoja enemmän kuin viime vuonna, selviää Sortter Oy:n Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa. Tutkimus selvitti, kuinka paljon suomalaiset vertailevat eri pankkien laina- ja luottotuotteita sekä niiden kustannuksia. Vastaavanlainen tutkimus toteutettiin maaliskuussa 2020 ja nyt uudestaan maaliskuussa 2021.

Lainan vertailu tarkoittaa sitä, että henkilö tutkii eri pankkien ja rahoitusyhtiöiden lainojen kuluja ja korkoja netissä ja vertailee näiden eroja itse. Myös oman pankin eri lainatuotteiden hintoja voidaan vertailla keskenään. Lainan kilpailuttaminen taas puolestaan tarkoittaa konkreettisen lainatarjouksen pyytämistä joko lainanantajalta itseltään tai tekemällä lainahakemuksen lainanvertailupalvelussa.

Lainavertailu verrattuna viime vuoteen

Lainavertailu on kasvanut viime vuodesta

Kuluttajat ovat alkaneet vertailla lainoja entistä enemmän lähivuosina. Lainavertailu on lisääntynyt kaikissa lainatuotteissa, kuten asuntolainoissa, kulutusluotoissa ja luottokorteissa. Esimerkiksi asuntolainoja on tänä vuonna vertaillut aina tai toisinaan 54 % vastaajista, kun viime vuonna kyseinen luku oli 46 %. 

Koronapandemia ja sen myötä kiristynyt taloustilanne saattaa olla yksi syy sille, miksi kuluttajat ovat alkaneet tarkkailla erilaisten lainojen hintoja. Vaikka uutta lainaa vertaillaan ahkerammin, on omien jo olemassa olevien lainojen kustannuksista tietoisuus heikompaa.

Moni ei välttämättä tiedosta, että onko oma laina edullinen vai kallis, kun vertailukohta puuttuu. Yleisesti vanhojen lainojen kilpailutus on hyvin satunnaista.

Vertailu koettiin hieman haastavammaksi kuin vuosi sitten

Lainojen vertailu koetaan aiempaa hankalammaksi

Tutkimuksen mukaan kuluttajilla on käytössään lähes saman verran lainatuotteita kuin vuotta aikaisemmin. Vaikka vastaajat kertovat tekevänsä lainojen vertailua viime vuotta enemmän, he kokevat sen yleisesti ottaen haastavammaksi kuin vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa.

Yksi syy siihen, että vertailu koetaan haastavaksi voi olla juuri määrällisesti lisääntynyt vertailu. Etenkin asuntolainojen ja luottokorttien kulujen, korkojen ja ominaisuuksien vertailu eri pankkien välillä on haastavaa. Suomalaiset vertailevat nyt pankkipalveluja ja rahoitustuotteita enemmän kuin aiemmin, silloin helppokäyttöisyys, digitaaliset palvelut ja vaivattomasti löydettävät hinnastot tai vaivattomasti saatava tarjous ovat ensisijaisen tärkeitä asiakkaille.

Ainoana poikkeuksena ovat kuitenkin kulutusluotot, joiden vertailu koetaan aiempaa helpommaksi. Tämä voi johtua siitä, että vakuudettomien lainojen vertailupalvelut ovat lisääntyneet merkittävästi 2010-luvulla. Esimerkiksi Sortter aloitti toimintansa vuonna 2018. Vertailupalvelujen tarkoitus on tehdä kulutusluottojen vertailu helpommaksi, nopeammaksi ja läpinäkyväksi, joten tutkimuksen vastaukset näyttäisivät mukailevan näiden palvelujen yleistymistä.

Käytössä olevat lainatuotteet

Luottokortti on suosituin luottotuote

Suomalaisten lainatuotteet jakaantuvat hyvin samalla tavalla kuin viime vuonna – suosituin luottotuote on luottokortti ja seuraavaksi suosituin on asuntolaina.

Luottokortin omistaa vastaajista 71 %, eli tämä lainatuote oli selkeästi yleisin käytössä oleva luottotuote. Yli 26-vuotiailla vastaajilla oli eniten luottokortteja, ja kaikkein eniten niitä oli käytössä ikäryhmässä 46–55-vuotiaat.

Tutkimuksesta selvisi myös, että luottokortteja omistavat eniten naimisissa olevat, pääkaupunkiseudulla asuvat, yliopisto- tai korkeakoulutaustan omaavat sekä yrittäjänä tai johtavassa asemassa toimivat vastaajat.

Toiseksi suosituin lainatuote oli asuntolaina, joka oli käytössä 34 %:lla vastaajista. Eniten asuntolainoja oli 36–55-vuotiailla. Naimisissa ja avoliitossa olevien suomalaisten osuus tilastoissa korostui myös suhteessa naimattomiin henkilöihin. Heillä oli myös useimmiten autolainaa. Autolaina oli käytössä 14 %:lla vastaajista.

Kulutusluottojen ja osamaksusopimusten suhteen suurin eroavaisuus oli ikä, sillä nuoremmilla kuluttajilla oli yleisesti enemmän verkkokaupan kautta hankittavia osamaksusopimuksia kuin vanhemmalla ikäryhmällä. Vastaajista 16 %:lla on kulutusluottoa – eniten kulutusluottoja oli 46–65-vuotiailla. 12 %:lla vastaajista oli puolestaan verkkokaupan kautta hankittu osamaksusopimus. Tämä oli yleisintä 26–35-vuotiailla vastaajilla.

Miehet vertailevat lainoja naisia useammin

Tutkimuksen perusteella miehet tekevät lainavertailua naisia useammin lähes kaikissa luottotuotteissa.

Miehet vertailivat enemmän asuntolainoja, kulutusluotoja, pikavippejä, luottokortteja ja verkkokaupan tarjoamia osamaksusopimuksia. Lisäksi miehet vertailivat naisia enemmän myös pankkipalveluita. Miehet myös kokevat palveluiden vertailun helpommaksi kuin naiset.

Asuntolainat – vertailu ja nostaminen on lisääntynyt

Asuntolainat ovat tutkimuksen mukaan nyt eniten vertailtu lainatuote. Yhtä lailla asuntolainoja on nyt myös nostettu poikkeuksellisen paljon. Koronapandemian myötä kodista on tullut paikka, missä vietetään aiempaa paljon enemmän aikaa sekä tehdään etätyötä. Tämä on ollut oletettavasti yksi iso syy asuntojen ostobuumiin ja asuntolainojen vertailun kasvuun.

Tutkimuksesta käy ilmi, että korkeakoulutetut henkilöt vertailevat asuntolainoja hieman useammin kuin matalamman koulutustason omaavat henkilöt. Vähiten asuntolainojen vertailua tekevät peruskoulun tai kansakoulun korkeimpana koulutuksenaan käyneet. Asuntolainoja vertailevat vähiten yli 65-vuotiaat sekä naimattomat henkilöt. 

Korkeakoulutetut henkilöt myös kokevat asuntolainojen korkojen ja maksuehtojen vertailun helpommaksi. Parisuhteessa olevat mieltävät asuntolainojen vertailun helpommaksi kuin naimattomat henkilöt. Samoin vähintään kolmen henkilön taloudessa vertailu koetaan helpommaksi kuin yhden tai kahden henkilön taloudessa.

Kokeile Sortterin asuntolainalaskuria ja kartoita, mitkä ovat asuntolainan kustannukset.

Vain kulutusluottojen vertailu on helpompaa kuin aiemmin

Kulutusluottojen ja muiden vakuudettomien lainojen vertailua tehdään melko tasaisesti tutkimukseen vastanneiden joukossa.

Yllättävää kuitenkin oli, että 56–65-vuotiaista 24 % ei vertaile kulutusluottojen ehtoja koskaan. Tämä voi selittyä ikäryhmän digitaalisten palveluiden vähäisellä käytöllä sekä luottavaisuudella oman paikallisen pankin hintoihin. Eniten lainoja kilpailuttavat Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat vastaajat. 

Kulutusluottojen kilpailutuksen kokee erittäin tai melko helpoksi 20 % vastaajista. Yrittäjät ja johtavassa asemassa olevat henkilöt mieltävät kulutusluottojen vertailun muita helpoimmaksi. Haasteellisinta kulutusluottojen vertailu on puolestaan yli 56-vuotiaille.

Pankkipalveluiden vertailu koostuu monista tekijöistä

Pankkipalvelut ovat monisyinen kokonaisuus, jonka vertailu koettiin yhdeksi haastavimmaksi. Pankkipalvelut pitävät sisällään esimerkiksi pankin palvelumaksut, sähköisen asioinnin, pankin tarjoamien maksukorttien hinnat, eri lainatuotteiden korot sekä luottojen joustovapaat.

Näin monien seikkojen hahmottaminen ja tiedon löytäminen voi olla monimutkaisempaa, joten pankkipalveluiden vertailu voi olla välillä muita tuotteita haastavampaa. Kokonaisuuden käsityksellä voi olla vaikutusta myös tämän tutkimuksen tuloksiin.

Pankkipalveluita vertailevat eniten henkilöt, joiden taloudessa on vähintään kolme henkilöä. Lisäksi vastaajat, joiden asema on muu ylempi toimihenkilö tai asiantuntija, vertailevat pankkipalveluita muita useammin. Lisäksi tutkimuksen mukaan pankkipalveluiden vertailu on helpompaa nuoremmille kuin vanhemmille vastaajille.

Lainojen vertailussa näkyy nykyinen lainsäädäntö

Lainavertailussa on nähtävillä lainasäädännön vaikutuksia, sillä kulutusluottojen, pikavippien ja hyödykesidonnaisten luottotuotteiden, kuten luottokorttien ja osamaksusopimusten, vertailussa on näkyvillä murros. Nykyinen lainsäädäntö on laittanut osan luottoja tarjoavista toimijoista ahtaalle.

Pikavippi on vakuudeton laina, joka eroaa kuitenkin monin tavoin kulutusluotosta. Pikavippi on lainasummaltaan pieni, noin 100–1 000 euroa, kun taas kulutusluottoa on mahdollista hakea jopa 60 000 euroon asti. Suuremman lainasumman lisäksi kulutusluoton lainaehdot ovat pikavippiä usein reilummat, ja esimerkiksi kulutusluoton korko on matalampi.

Suomen nykyinen lainsäädäntö pyrkii estämään kuluttajien ylivelkaantumista. Tämän myötä useat pikavippiä myöntäneet luotonmyöntäjät ovat lopettaneet toimintansa. Korkokaton ympärillä ollut keskustelu on lisännyt kuluttajien tietoisuutta pikavippien koroista.

Luottokorttien korko on kuitenkin usein pikavippejä korkeampi – korko voi olla jopa 20 %, kuten myös osamaksusopimusten korko. Tutkimuksen mukaan pienituloiset ja vähän kouluttautuneet henkilöt vertailevat paljon pikavippejä, mutta luottokorttien kustannuksia ei välttämättä vertailla, eikä niiden korosta ja kuluista olla tietoisia. 

Mikäli pienituloinen henkilö ei saa edullista lainaa, hän joutuu usein rahoittamaan ostoksensa kalliimmalla luottokorttivelalla tai osamaksusopimuksella. Tämä voi entisestään heikentää pienituloisen taloudellista tilannetta.

Luottokortteja vertailevat eniten ammattikorkeakoulun käyneet henkilöt ja vähiten juuri perus- tai kansakoulun käyneet henkilöt. Luottokorttien vertailu on helpointa vastaajille, joiden taloudessa oli vähintään kolme henkilöä sekä korkeakoulutetuille henkilöille. Vaikeimmaksi luottokorttien vertailun kokevat opistotason tutkinnon tehneet henkilöt.

Kuluttajien käytössä olevien lainojen määrä ei ole olennaisesti kasvanut

Tutkimuksesta on tehtävissä positiivinen johtopäätös suomalaisten taloudellisesta tilanteesta. Koronapandemiasta huolimatta suomalaiset eivät ole velkaantuneet lisää, eli käytössä olevien luottotuotteiden määrä ei ole kasvanut.

Lisäksi lainojen hintojen ja ominaisuuksien vertailun lisääntymisestä voisi päätellä, että kuluttajien valveutuneisuus omasta rahatilanteesta on kasvanut.

Vertaa lainoja ennen sopimuksen allekirjoittamista – Sortterin lainalaskuri auttaa selvittämään lainan kulut

Lainatuotteiden vertailu on kannattavaa kaikille kuluttajalle ja kaikissa lainatuotteissa, sillä lainojen koroissa ja kuluissa on eroja. Lainan kaikki korot ja kulut näkyvät todellisessa vuosikorossa, joten se kertoo lainan kokonaiskulut. 

Kilpailuttamalla esimerkiksi kulutusluotot lainanvertailupalvelussa voit huomata merkittävän hintaeron kalleimman ja edullisimman lainan hinnassa. Sortterin kautta eri palveluntarjoajien lainojen vertailu onnistuu helposti yhdellä ainoalla lainahakemuksella. Lainat esitetään sinulle selkeästi todellisen vuosikoron mukaan.

Lainoja vertaillessa sinun on hyvä pohtia, minkä kokoinen lainan kuukausierä sopii omaan budjettiisi. Kuukausierää laskiessa kannattaa kuitenkin tarkistaa, kuinka paljon lainan takaisinmaksuaika vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin. Takaisinmaksu onnistuu silti aina myös ennenaikaisesti, mikäli taloudellinen tilanteesi muuttuu.

Sortterin lainalaskuri auttaa näkemään lainan kokonaisukustannukset euromääräisesti. Jos haluat arvion korkoprosentistasi Sortterin korkolaskuri näyttää sinulle arvion mahdollisesta nimelliskorosta.

Jos sinulla on useampi laina päällekkäin, kuten kulutusluottoa, pikavippiä, luottokorttivelkaa tai osamaksusopimuksia, harkitse myös lainojen yhdistämistä. Yhdistelylainan avulla voit säästää lainakuluissa ja koroissa, sillä yhden suuremman lainan korko on usein pienmpi kuin yksittäisissä pienemmissä sopimuksissa. Lisäksi maksat vain yhden lainan kuluja. Sortterin lainalaskurin avulla voit selvittää, kuinka paljon maksat nykyään yksittäisistä lainakustannuksista.

Vertaile, kilpailuta ja säästä – lainoissa ja luottokuluissa kuin myös muissa arjen hankinnoissa.

Taloustutkimus Oy toteutti Tyytyväisyys ja luottamus pankkien ja rahoituslaitosten palveluihin -tutkimuksen aikavälillä 18.-23.3.2021. Tutkimukseen osallistui yhteensä 937 vastaajaa. Virhemarginaali on kokonaistulosten osalta enimmillään ±3,2 prosenttiyksikköä 95 %:n luotettavuustasolla. Löydät täältä mediatiedotteen sekä tutkimusgraafit.

Lisää ajankohtaisia aiheita