Yritysrahoitus ja digitalisaatio
Takaisin blogiin
# Yrittäjyys

Päivitetty:

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja:

Teija Välinoro

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Yritysrahoitus ja digitalisaatio

Digitalisaatio on tieto- ja viestintätekniikan kehittymisen mukanaan tuoma kokonaisvaltainen muutos, joka näkyy kaikilla toimialoilla mukaan lukien pankki- ja rahoitustoiminta. Se on helpottanut yritysrahoitusta, mutta tuonut mukanaan myös haasteita.

Digitalisaatio näkyy yhteiskunnan eri osa-alueilla. Se on muovannut arkeamme jo vuosikymmenien ajan, yhä kiihtyvällä tahdilla. Vain reilu vuosikymmen sitten linja-autojen aikataulut piti katsoa printatusta vihkosesta, kun tänä päivänä ne näkee reaaliaikaisesti puhelimen sovelluksesta. 

Digitalisaatio alkoi 1980-luvulla kotitietokoneiden kehittymisen myötä ja internetin käytön yleistyttyä. Se on mahdollistanut muun muassa uudenlaiset liiketoimintamuodot, tehokkaamman resurssien käytön, tiedon löytämisen ja hyödyntämisen helpottumisen sekä uudenlaisten palveluiden lisääntymisen.

Teknologioiden kehittyminen ja tekoälyn hyödyntäminen näkyvät lähes kaikessa arkisessa toiminnassa kotona ja työpaikalla. Rahoitusala ei ole tästä kehityssuunnasta irrallaan, ja muutos näkyy myös yritysrahoituksessa erityisesti sen hakemisprosessissa ja ylipäätään saavutettavuudessa.

4,6
Perustuu 530 arvosteluun.
powered by

Yritysrahoitus mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja investoinnit

Yritysrahoitus on osa liiketoimintaa hyvin monen yrityksen elinkaaren jossain vaiheessa. Sitä voivat hyödyntää niin pienet kuin isot yritykset lyhyt- tai pitkäkestoisiin tarpeisiin. Yritysrahoitus mahdollistaa laite-, kone- ja rakennushankinnat, kasvuun tarvittavat investoinnit sekä kehittämishankkeet. 

Rahoitusmalleja on erilaisia ja omalle yritykselle sopivin riippuu 

 • rahoituksen käyttökohteesta
 • tarvittavan rahoituksen määrästä
 • liiketoiminnan koosta ja tavoitteista
 • yrityksen tämän hetkisestä taloustilanteesta.

Julkisten yritystukien, yksityisten sijoittajien ja oma-tai joukkorahoituksen rinnalla yleinen käytetty rahoitusmuoto on pankkien ja rahoituslaitosten tarjoamat yritysrahoitukset. 

Sen eri muotoja ovat

 • yrityslaina
 • leasing-sopimus
 • laskurahoitus.

Usein käytetty yritysrahoituksen muoto on yrityslaina, joka tarkoittaa tietyn rahasumman lainaa suunniteltuun investointitarpeeseen. Leasing-sopimusta hyödynnetään laitteiden tai ajoneuvojen hankintaan ja se on ikään kuin vuokrasopimus, jolla laitteet saa käyttöön. Laskurahoitus on rahoituksen saamista myyntisaatavia vastaan, mikä nopeuttaa kassan kiertoa.

Yritysrahoitusta voivat hyödyntää niin pienet kuin isot yritykset lyhyt- tai pitkäkestoisiin tarpeisiin. Yritysrahoitus mahdollistaa laite-, kone- ja rakennushankinnat, kasvuun tarvittavat investoinnit sekä kehittämishankkeet.

Digitalisaatio on muokannut yrityslainan hakemisen tapaa

Ennen teknologioiden kehittymistä yritysrahoitusta tuli hakea henkilökohtaisesti pankissa käymällä. Helpointa asia oli hoitaa lähiseudun pankkien kanssa. Luonnollisesti tämä vaati aikaa, eikä eri pankkien tarjousten vertailu ollut helppoa. Ylipäätään yrityksen rahoitukseen liittyvän tiedon etsiminen ja saaminen aikaa ennen internetiä oli rajallisempaa. 

Digitalisaatio näkyy tämän päivän yritysrahoituksessa

 • rahoitusvaihtoehtojen saatavuudessa
 • lainantarjoajien määrän kasvuna
 • laajamittaisen kilpailuttamisen mahdollistumisena
 • vertailun helppoutena
 • lainanhakuprosessin nopeutumisena.

Digitalisaatio on mahdollistanut sen, että yritykset voivat helposti löytää ja tavoittaa eri rahalaitokset. Tietoa eri vaihtoehdoista löytyy parilla klikkauksella vaikka kuinka paljon. Sen sijaan, että oma tietämys perustuisi yhden ihmisen sanomaan, voi hyödyntää eri tietolähteitä. Suurin osa pienten ja keskisuurien yritysten yrityslainoista tulee edelleen pankeilta, mutta sen rinnalla yritykset voivat hyödyntää eri rahoitusyhtiöiden tarjontaa. 

Kun pankit ja rahalaitokset on helpompi löytää, tavoittaa ja hyödyntää verkkopalvelua lainahakemusten tekoon, on eri lainantarjoajien kilpailuttaminen ja keskinäinen vertailu helpottunut merkittävästi. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksillä on paremmat mahdollisuudet löytää omiin tarpeisiin sopivin ja edullisin rahoitusmuoto. 

Huomattavin digitalisaation mukanaan tuoma muutos on nopeus. Lainan hakemista ja eri lainanmyöntäjien vertailua ovat helpottaneet vertailupalveluja tarjoavat yritykset. Ne tuovat eri lainanmyöntäjät jokaisen yrittäjän saataville. Parhaimmillaan yrityslainan hakuprosessi vie kilpailuttamisineen, vertailuineen ja lainapäätöksen tekemisineen vain yhden päivän ja raha on tilillä. 

Yksi hakemus, lukuisia lainatarjouksia!

Digitalisaatio korostaa vastuuta yrityslainan ottamisessa

Digitalisaatio on siis tuonut mukanaan paljon hyvää ja yritysrahoituksessa siitä on selkeitä hyötyjä yrityksille, kuten

 • nopeus
 • vaivattomuus
 • vaihtoehtojen määrän kasvu
 • joustavuus lainan saamisessa.

Onko siis kaikki pelkkää hyvää, kun puhutaan erityisesti yrityslainoihin liittyvästä digitalisaatiosta? Se on mahdollistanut rahoitusyhtiöiden määrän kasvun ja lainan saamiseen on runsaammin vaihtoehtoja. Jos ennen lainaa varten tarvittiin aina vakuus, tarjoaa nykyään osa lainanmyöntäjistä yrityslainaa ilman reaalivakuuksia. 

Vakuudettomuus vaikuttaa lainan korkoon: mitä kalliimpi laina on, sitä enemmän se voi rasittaa yrityksen kassaa erityisesti, jos tapahtuu ennakoimattomia muutoksia esimerkiksi yrityksen markkinassa. Kun digitalisaatio on tuonut laajemmat lainavaihtoehdot yritysten ulottuville, on kasvanut myös rahoituskulujen ja maksuvaikeuksien riski. Lainan ottamisen vastuullisuus korostuu.

Yrityksen talouden tasapainottaminen sekä oman ja vieraan pääoman optimointi on yhä tärkeämpi osa kestävää yritystoimintaa. Rahoitustarpeen ja maksukyvyn huolellinen arviointi on aina tärkeä osa rahoitushakemuksen tekoa. Yrityksen talouden on oltava kunnossa ylipäätään lainan saamiseksi ja yrityksen tulee erityisesti harkita eri rahoitusmuotojen hyviä ja huonoja puolia sekä kokonaiskustannuksia ennen lainan ottamista.

Yrityksen talouden tasapainottaminen sekä oman ja vieraan pääoman optimointi on yhä tärkeämpi osa kestävää yritystoimintaa. Rahoitustarpeen ja maksukyvyn huolellinen arviointi on aina tärkeä osa rahoitushakemuksen tekoa.

Sortter auttaa yritysrahoitustarjousten vertailussa

Digitalisaatio mahdollistaa lainojen laajamuotoisen kilpailuttamisen ja vertailun yhdellä hakemuksella. Sortter on tutkitusti Suomen luotetuin lainavertailupalvelu, jota voit hyödyntää yrityslainan hakemisessa. Saat palvelun kautta tarjoukset jopa kymmeniltä eri pankeilta ja rahoituslaitoksilta. Laitamme saamasi tarjoukset järjestykseen edullisimmasta alkaen todellisen vuosikoron mukaan.

Lainojen kilpailuttaminen Sortterin kautta 

 • helpottaa lainanhakuprosessia
 • varmistaa sopivimman lainan löytämisen
 • on maksutonta
 • mahdollistaa tarvittaessa nopean lainansaannin.

Pankit ja rahoituslaitokset toimittavat aina yksilöllisen yritykselle suunnatun tarjouksen. Siksi hakemukseen tulee liittää muun muassa uusin tilinpäätös ja tilikauden kirjanpito. Lainavertailun käyttäminen ei sido lainan ottamiseen, vaan se auttaa löytämään yrityksen tarpeisiin sopivia vaihtoehtoja. Lopullinen päätös lainan ottamisesta jää aina hakijan arvioitavaksi. 

Turvallisuus ja reiluus korostuvat yritysrahoituksessa ja huolehdimme siitä, että yhteistyökumppanimme ovat luotettavia pankkeja ja rahoituslaitoksia. Kun rahoitustarve tulee ajankohtaiseksi, voit yrittäjänä keskittyä hakuprosessissa lainaehdoiltaan sopivimman tarjouksen valintaan. Sortter hoitaa puolestasi kilpailutuksen ja varmistamme, ettei lainasta synny piilokuluja, vaan näet suoraan saamistasi tarjouksista lainojen  kokonaiskustannukset.

Tämän kaiken digitalisaatio on tuonut kaikkien yritysten saataville, eikä yritysrahoituksen hakeminen ole enää kiinni siitä, missä asut, ehditkö hoitaa asiaa virka-aikaan tai osaatko valita sopivat lainanmyöntäjät kilpailuttamista varten. Tänä päivänä lainahakemus on vain parin klikkauksen päässä omassa puhelimessa tai tietokoneen näytöllä.

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja

Teija Välinoro

Teija on valmistunut tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja opiskelee parhaillaan työn ohessa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kirjoittaminen on ollut Teijalle aina luontevaa niin vapaa-ajalla kuin työssäkin. Erilaisten tekstien suunnittelu ja tuottaminen ovat kuuluneet hänen työnkuvaansa reilun kuuden vuoden ajan. Pankki- ja rahoitusalan tekstejä Teija on tehnyt vuodesta 2023 alkaen.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin