Yrittäjä, epäilyttääkö lainan ottaminen?
# Yrittäjyys

Päivitetty:

Kirjoittaja Eero

Kirjoittaja:

Eero Jauhiainen

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Yrittäjä, epäilyttääkö lainan ottaminen?

Yrityslaina on suosittu tapa rahoittaa yrityksen toimintaa. Ulkopuoliseen yritysrahoitukseen sisältyy kuitenkin aina myös riskejä, mutta vastaavasti myös mahdollisuuksia.

Riippumatta yrityksen iästä, muodosta tai koosta voi vastaan tulla tilanteita, joissa yritys tarvitsee ulkopuolista rahoitusta. Uusien yritysten kohdalla tällainen tilanne voi syntyä yksinkertaisesti siitä, että toiminnan käynnistäminen ja vaikkapa laitteiston hankkiminen vaatii pääomaa, jota yrityksellä ei vielä ole. Vakiintunutkin yritys voi puolestaan tarvita rahoitusta toimintansa laajentamiseen.

Ulkopuolinen yritysrahoitus voikin olla yritykselle hyödyllinen apu tai joskus jopa välttämätön ratkaisu vaikeassa tilanteessa. Koska kyseessä on kuitenkin laina, se voi myös herättää epäilyksiä, sillä mihin tahansa lainaan sisältyy aina myös riskejä. Vastaavasti järkevästi käytettynä yrityslaina voi tarjota myös mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen.

Millainen yritys voi hakea yrityslainaa?

Yrityslainaa ei ole juurikaan rajoitettu yrityksen iän, muodon tai koon mukaan. Lainaa voivatkin hakea kaikki suomalaiset, kaupparekisterissä olevat luottokelpoiset yritykset. Lisäksi rahoitusta yritykselle hakevan henkilön tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeutettu.

Nämä yhtiömuodot voivat hakea yrityslainaa:

 • osakeyhtiö
 • asunto-osakeyhtiö
 • osuuskunta
 • kommandiittiyhtiö
 • avoin yhtiö
 • toiminimi eli yksityinen elinkeinon harjoittaja

Jokainen rahoituspäätos tehdään aina tapauskohtaisesti. On kuitenkin huomattava, että kuluttajalainojen tapaan myös yrityslainojen kohdalla maksukyky on merkittävä seikka rahoitusta haettaessa ja maksukyvytön yritys ei voi saada lainaa lainkaan.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella ja ilman piilokuluja
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 498 arvosteluun.
powered by

Mikä on yrityslaina?

Jotta yrityslainan riskejä ja mahdollisuuksia voi ymmärtää, täytyy luonnollisesti ensin tietää, mistä yrityslainassa on kyse.

Käytännössä yrityslaina on nimensä mukaisesti yritystoimintaan myönnettävää lainaa ja sen tarkoituksena on auttaa yrityksiä niiden toiminnan eri vaiheissa. Yrityslainaa on mahdollista hakea yrityksen omien tarpeiden mukaan joko vakuudellisena tai vakuudettomana. Tyypillisesti vakuudetonta yrityslainaa on mahdollista nostaa 250 000 euroa ja vakuudellista lainaa jopa 10 miljoonaa euroa.

Yrityslainojen hintahaitari on melko suuri ja lainan lopullisiin lainan kustannuksiin vaikuttavat monet eri seikat. Esimerkiksi vakuudeton laina on vakuudellista kalliimpi vaihtoehto. Myös laina-aika ja yrityksen taloustilanne voivat vaikuttaa lainan hintaan, kuten tietysti myös korkojen muutokset.

Huomioi nämä yrityslainan riskit

Joitain yrittäjiä lainan nostaminen voi epäilyttää. Tämä on hyvin ymmärrettävää, ja itse asiassa kohtuullinen varovaisuus lainan nostamista kohtaan voi olla jopa hyvästä, sillä mihin tahansa ulkopuoliseen yritysrahoitukseen liittyy aina myös riskejä, eikä yrityslaina ole poikkeus.

Yrityslainan riskejä:

 • korkojen nousu
 • liian suuri laina ja maksuvaikeudet
 • lainavakuuden menettäminen
 • henkilötakaus

Kuluttajalainojen tapaan myös yrityslainoihin ja niiden kuluihin vaikuttavat markkinakorkojen vaihtelut. Tämä tarkoittaa sitä, että yllättäen nousevat korot voivat heikentää yrityksen liiketoiminnan ennustettavuutta ja pahimmillaan vaarantaa koko liiketoiminnan kannattavuuden. Luonnollisesti myös liian suuri laina voi ajaa yrityksen ongelmiin, sillä kohtuuttoman suuret lainakulut suhteessa yrityksen tuloihin aiheuttaa väistämättä maksuvaikeuksia.

Vakuudellisten lainojen riskinä on kulujen lisäksi luonnollisesti myös se, että lainan vakuudeksi asetettu pantti on mahdollista menettää. Lainan henkilötakaus puolestaan tarkoittaa lainaa, jonka yrittäjä takaa henkilökohtaisesti. Tällöin laina tulee yrittäjän itsensä maksettavaksi, mikäli yritys ei kykene suoriutumaan sen maksamisesta.

Edellä mainitun kaltaisia tilanteita tulee kuitenkin eteen vain, mikäli laina jää maksamatta. Käytännössä yrityslainojen riskit siis realisoituvat vain, jos lainaa ei kykene maksamaan takaisin. Tällaisiin maksuvaikeuksiin johtaa kuitenkin useimmiten esimerkiksi harkitsematon ja holtiton rahankäyttö, jolloin itse laina ei ole ongelma, vaan se miten velkarahaa käytetään.

Yhdellä hakemuksella lukuisia lainatarjouksia!

Muista nämä yrityslainan mahdollisuudet

Yrityslainaan sisältyvien riskien vastapainoksi se tarjoaa myös mahdollisuuksia, jotka voivat usein olla riskejä suurempia. Nimittäin ilman yrityslainaa koko liiketoiminnan aloittaminen tai kasvattaminen voi joskus olla hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Yrityslaina voi auttaa:

 • toiminnan käynnistämisessä
 • laitehankinnoissa
 • liiketoiminnan laajentamisessa
 • muissa investoinneissa
 • hetkellisesti vaikeassa taloustilanteessa

Ulkopuolisen lainarahoituksen etujen takia onkin kohtuullista pitää mielessä, että liiketoiminta itsessään ei ole riskitöntä ja tyypillisesti yritys voi ajautua ongelmiin tilanteissa, joissa se ei kykene viemään toimintaansa eteenpäin. Yrityslainan nostaminen on siis vain osa suurempaa kokonaisuutta, jossa yrittäjä pyrkii saamaan toiminnasta mahdollisimman kannattavaa.

Harvalla aloittavalla yrittäjällä on riittävästi pääomaa yritystoiminnan käynnistämiseksi, ja harvassa ovat myös ne vanhemmat yritykset, joilla on omasta takaa riittävästi pääomaa suuria investointeja varten. Yrityslainaa kannattaakin tarkastella ennen kaikkea sen tarjoamien mahdollisuuksien ja mahdollisten riskien suhteena.

Harkitsematta ei lainaa pidä nostaa koskaan, mutta mikäli yritystoimintaa haluaa kehittää, voi tarkasti harkittu ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen auttaa nostamaan yrityksen uudelle tasolle.

Harkitsematta ei lainaa pidä nostaa koskaan, mutta mikäli yritystoimintaa haluaa kehittää, voi tarkasti harkittu ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen auttaa nostamaan yrityksen uudelle tasolle.

Kilpailuttamalla minimoit riskit

Yrityslainaan ja sen käyttämiseen pätevät siis suurelta osin samat lainalaisuudet kuin tavallisiin kuluttajalainoihin: tärkeintä on miettiä tarkkaan lainan takaisinmaksusuunnitelma ja se, miten lainaa käyttää. Toisin sanoen vastuullinen lainankäyttö on järkevää lainan muodosta riippumatta.

Helpoiten yrityslainan mahdollisia riskejä ja ongelmatilanteita voi välttää etsimällä parhaan lainatarjouksen. Käytännössä tämä tarkoittaa lainojen kilpailuttamista, sillä myös yrityslainoissa on huomattavia eroja niin lainojen ehdoissa kuin hinnoissakin.

Siksi yrityslainat kannattaa kilpailuttaa Sortterilla. Lainavertailupalvelumme etsii sinulle jopa kymmenien pankkien ja rahoitusyhtiöiden joukosta edullisimmat lainatarjoukset vain yhdellä hakemuksella, eikä se maksa mitään.

Kilpailuttaminen Sortterilla on:

 • helppoa
 • nopeaa
 • ilmaista
 • luotettavaa

Vain vertailemalla eri lainatarjouksia ja perehtymällä tarkasti niiden todellisiin kuluihin, voit minimoida lainan nostamiseen liittyvät riskit. Oli yritystoimintasi vasta lähtötelineissä tai jo vakiinnuttanut asemansa, niin kilpailuta yritysrahoitus Sortterilla, jotta et joudu katumaan valintaasi jälkikäteen.

Kirjoittaja Eero

Kirjoittaja

Eero Jauhiainen

Eero on kirjoittamiseen intohimoisesti suhtautuva yhteiskuntatieteiden kandidaatti sekä journalistiikan ja viestinnän maisteriopiskelija. Aiemmin hän on opiskellut myös käsikirjoittamista sekä suorittanut luovan kirjoittamisen aineopintoja. Into monipuoliseen tekstin tuottamiseen näkyy siis opintovalinnoissa, mutta myös työelämässä, jossa hän on toiminut sekä toimittajana että sisällöntuottajana. Talousalan ilmiöihin ja rahoitusalaan keskittyvää sisältöä Eero on tuottanut säännöllisesti vuodesta 2021 lähtien.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.