Asiakkaan maksu myöhässä – miten perintä tulee järjestää?

Yrittäjä, lue vinkit perinnän järjestämiseen

Saatavien perintä on tärkeä osa yrityksen asiakkuuksien hallintaa. Miten yrittäjän tulee järjestää perintä ja missä tilanteissa se tulee ajankohtaiseksi? Lue vinkit tästä artikkelista.

Seuraava tilanne on tuttu monille yrittäjille: asiakas ei ole maksanut laskuaan maksumuistutuksesta huolimatta, jolloin edessä on väistämättä perintätoimenpiteiden aloittaminen

Kynnys perinnän aloittamiselle voi silti tuntua korkealta. Mielessä saattaa pyöriä huoli siitä, miten perintä pitäisi järjestää ja miten se vaikuttaa asiakassuhteeseen. 

Hankalassa tilanteessa on hyvä kuitenkin muistaa yksi asia: ammattimaisesti toteutettu perintä on ennen kaikkea asiakaspalvelua, joka huomioi kummankin osapuolen tilanteen ja auttaa säilyttämään asiakassuhteen perinnästä huolimatta.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella ja ilman piilokuluja
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 479 arvosteluun.
powered by

Mitä asiakkaan maksuvaikeudet tarkoittavat? 

Myyntisaataviin liittyy aina luottotappioriskejä. Suuri maksamaton lasku voi heikentää oleellisesti yrityksesi kasvumahdollisuuksia ja asettaa pahimmillaan koko liiketoiminnan vaakalaudalle.  

Asiakasyrityksen maksuvaikeudet voivat ilmetä monin tavoin. Huolestuttavia ennusmerkkejä asiakkaan maksuvaikeuksista ovat esimerkiksi seuraavat muutokset yhteistyössä:  

 • Maksuaikataulujen venyminen 
 • Toimitusaikojen viivästyminen
 • Maksamattomat laskut

Velkoja voi hakea maksukyvyttömän yrityksen konkurssiin. Sitä kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan, sillä konkurssi on pitkä ja monivaiheinen prosessi, joka voi kestää jopa useita vuosia. 

Konkurssin suhteen on hyvä tiedostaa myös se, että konkurssilaki määrittää aina velkojen maksujärjestyksen. Konkurssipesän varoista ei siten välttämättä riitä jaettavaa kaikille velkojille. 

Konkurssiin hakemisen sijaan kannattaakin ensisijaisesti pyrkiä sopimaan auki olevien velkojen maksujärjestelyistä – esimerkiksi perinnän kautta.

Laskurahoituksen vertailu kannattaa!

Milloin perintää tarvitaan? 

Erääntyneen saatavan tiimoilta kannattaa olla aina ensin yhteydessä suoraan asiakkaaseen. Maksun myöhästymiselle voi olla olemassa inhimillinen syy, kuten silkka unohdus tai ongelmat verkkolaskun saapumisessa. 

Avoin ja rehellinen kommunikaatio auttaa myös ylläpitämään asiakassuhdettanne. 

Mikäli asiakas ei muistutuksista huolimatta maksa laskuaan, on aika ryhtyä toimenpiteisiin. Perintätoimenpiteiden eteneminen riippuu siitä, onko kyse kuluttajasaatavasta  vai yrityssaatavasta

Perintä kuluttajasaatavassa 

Laki saatavien perinnästä toimii ohjenuorana kuluttajasaatavien perinnässä. Lain mukaan ennen perintäkirjeen lähettämistä kuluttajalle on toimitettava vähintään yksi kirjallinen maksumuistutus. Maksumuistutuksen saa lähettää aikaisintaan 14 päivää laskun erääntymisestä, mikäli sen yhteydessä veloitetaan kuluja. 

Maksuvaatimuksen eli perintäkirjeen voi puolestaan lähettää 14 vuorokautta maksumuistutuksen lähettämisen jälkeen. 

Perintälakiin kannattaa perehtyä huolellisesti, sillä se asettaa monia huomioon otettavia vaatimuksia kuluttajasaatavien perintää kohtaan. 

Perintä yrityssaatavassa 

Yritysten välisessä kaupassa perintäprosessi etenee seuraavan aikataulun mukaan, kun erääntyneet saatavat ovat selvät ja riidattomat: 

 1. Maksumuistutus asiakkaalle: Yleinen käytäntö on, että kirjallinen maksumuistutus lähetetään seitsemän vuorokautta laskun erääntymisen jälkeen. 
 2. Maksuvaatimus: 10 päivän kuluttua maksumuistutuksen lähettämisen jälkeen. Ennen ja jälkeen maksuvaatimusta kannattaa neuvotella asiakkaan kanssa. 
 3. Tratta eli julkisuusuhkainen maksukehotus: Uuden perintälain myötä trattaa voi käyttää aikaisintaan 10 päivää maksumuistutuksesta. 
 4. Tratan protestointiaika: Tratta voidaan julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottorekisteriin 14 päivää tratan lähettämisen jälkeen. 
 5. Oikeudellinen perintä: Haastehakemus käräjäoikeuteen, jonka kautta velka haetaan ulosottokelpoiseksi. 

Velkoja voi ryhtyä perintätoimiin itse tai ulkoistaa prosessin osoittamalleen asiamiehelle, joka on usein perintätoimisto.

Avoin ja rehellinen kommunikaatio auttaa myös ylläpitämään asiakassuhdettanne. Mikäli asiakas ei muistutuksista huolimatta maksa laskuaan, on aika ryhtyä toimenpiteisiin.

Yrittäjä, näin järjestät perinnän

Perintä on usein aikaa vievää työtä. Moni yrittäjä ulkoistaakin perinnän suoraan perintätoimistolle, joka hoitaa erääntyneisiin saataviin liittyvän selvittelyn ja muistutusrumban yrittäjän puolesta. 

Perinnän ulkoistaminen voi olla järkevää myös asiakassuhteen kannalta. Ammattimaisesti toteutettu perintä on asiakaslähtöistä palvelua, jossa huomioidaan asiakassuhteen lisäksi myös hyvä perintätapa sekä lain eri säädökset. 

Monet perintätoimistot tarjoavat automatisoitua muistutus- ja perintäpalvelua. Perintätoimistojen palveluihin kuuluu usein sekä vapaaehtoinen että oikeudellinen perintä.  

Vapaaehtoinen perintä 

Perintäprosessin ensimmäistä vaihetta kutsutaan vapaaehtoiseksi perinnäksi. Tässä perinnän vaiheessa lähtökohtana on tavoittaa velallinen mahdollisimman nopeasti ja selvittää tämän maksukyky. Sekä maksumuistutus että maksuvaatimus kuuluvat vapaaehtoiseen perintään. 

Oikeudellinen perintä 

Mikäli saatavaa ei saada perittyä vapaaehtoisella perinnällä, siirrytään perinnässä oikeudelliseen perintään. Tällöin velkoja jättää haastehakemuksen käräjäoikeudelle, joka antaa velalliselle tiedoksiannon haasteesta. Tiedoksiannon saatuaan velallisella on 14 päivää aikaa vastata haasteeseen tai maksaa velkansa. Mikäli niin ei tapahdu, käräjäoikeus antaa velkomustuomion ja velka siirtyy ulosottoon. 

Saatavien perintä on mahdollista ulkoistaa myös laskurahoitusta eli factoringia tarjoaville rahoitusyhtiöille.

Laskurahoitus on keino pienentää yrityksen luottoriskiä 

Laskurahoituksen idea on yksinkertainen: sen avulla yrityksesi saa rahoitusta sen myyntisaatavia eli erääntymättömiä myyntilaskuja vastaan. Sinun ei siis tarvitse odottaa asiakkaan maksua eräpäivään saakka, vaan voit myydä laskusi laskurahoituspalvelua tarjoavalle rahoitusyhtiölle. 

Laskurahoitus tarjoaa monia hyötyjä yritykselle – myös luottoriskin näkökulmasta: kun myyntisaatavat on myyty rahoitusyhtiölle, on kassavirtaa helpompi ennustaa ja maksuvalmius paranee. 

Osa laskurahoituspalveluista tarjoaa myös perintäpalveluita, jolloin voit jättää maksuvalvonnan ja perintätoimet niiden hoidettavaksi. 

Laskurahoituspalveluissa on suuria eroja. Yrityslainojen tavoin myös laskurahoitus kannattaa aina kilpailuttaa, jotta löydät varmasti tarpeitasi vastaavan edullisen palvelun.

Usein kysytyt kysymykset perinnästä

 • Velallisen tulee aina korvata perinnästä aiheutuneet kustannukset alkuperäiselle velkojalle. Yrityssaatavien perintäkulut voivat muodostua esimerkiksi maksumuistutusten ja maksuvaatimusten lähettämisestä, maksuajan pidennyksestä, tratan käyttämisestä ja maksusuunnitelman laatimisesta. 1.5.2022 voimaan tulleessa uudessa perintälaissa määritetään myös yrityssaatavien kulujen enimmäismäärä. 

 • Perintä on monivaiheinen prosessi, jonka aikana velallinen pidetään ajan tasalla sen etenemisestä. Yleisimmin maksuhäiriömerkintä syntyy silloin, kun perintätoimiston lähettämää trattaa ei ole maksettu tai trattakirjeeseen ei ole reagoitu eräpäivään mennessä. Maksuhäiriömerkintä voi tulla myös käräjäoikeuden antaman maksutuomion tai ulosottomiehen ilmoituksen kautta. 

 • Mikäli asiakas reklamoi laskun ja kiistää maksuvelvollisuutensa, tulee vapaaehtoinen perintä lopettaa. Tällöin riitautettu voidaan yrittää ratkaista neuvottelemalla tai siirtää oikeudelliseen perintään. 

 • Jos velalle on ennalta määrätty eräpäivä, voi velkoja periä viivästyskorkoa heti eräpäivän jälkeen. Jos eräpäivää ei ole asetettu, on viivästyskorkoa mahdollista periä 30 vuorokautta laskun lähettämisen jälkeen.