Nainen tutkii puhelinta
Takaisin blogiin

Taloustutkimus: Suomalaiset pitävät omaa pääasiallista pankkiaan vastuullisena

Tänä keväänä tehty tutkimus kertoo, että suomalaiset ovat tyytyväisiä pankkeihinsa ja arvioivat ennen kaikkea oman pääasiallisen pankkinsa vastuulliseksi.

Sortterin maaliskuussa 2022 Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset arvioivat oman pankkinsa keskimäärin vastuullisemmaksi kuin muut pankit.

Tänä vuonna neljättä kertaa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten tyytyväisyyttä ja luottamusta pankkien palveluihin. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 093 kuluttajaa, ja tulokset painotettiin kohderyhmää vastaaviksi iän, sukupuolen, asuinpaikan sekä talouden koon mukaan.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten tyytyväisyys pankkeihin oli tänä vuonna edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Asteikolla yhdestä viiteen (1–5) pankkien saamien yleisarvosanojen keskiarvo oli aiemmin 3,86, josta se nyt kipusi tasan neljään. Vertailun pankeista parhaat arviot saivat S-Pankki, POP-Pankki ja Säästöpankki. Näiden lisäksi mukana vertailussa olivat Osuuspankki, Nordea, Danske Bank ja Aktia.

S-Pankki menestyi tutkimuksessa pankeista sekä tyytyväisyyden että uskollisuuden osalta parhaiten, sillä sen asiakkaat olivat tyytyväisimpiä pankkiinsa ja vähiten todennäköisesti vaihtamassa pankkia seuraavan vuoden aikana.

Oma pankki arvioitiin vastuullisemmaksi kuin muut

Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan sekä pääasiallisen pankkinsa että muiden kuin pääasiallisen pankkinsa vastuullisuutta kansallisella tasolla. Vastauksista oli havaittavissa, että vastaajien omalle pääasialliselle pankilleen antamat arvosanat olivat selvästi parempia kuin arvosanat, jotka he antoivat muille kuin pääasiallisille pankilleen.

Pankeista vastuullisimpana pankkien omien asiakkaiden keskuudessa pidettiin Säästöpankkia, jonka lähes kolme neljästä (71 %) asiakkaasta arvioi erittäin vastuulliseksi tai melko vastuulliseksi. 

Seuraavaksi vastuullisimmaksi arvioitiin S-Pankki, jota noin kaksi kolmasosaa asiakkaista (68 %) piti vähintään melko vastuullisena. Hyvin lähelle tätä tulosta pääsi myös POP-Pankki (67 %), joka myös arvioitiin S-Pankkia useammin erittäin vastuulliseksi.

Vähiten vastuulliseksi arvioitiin Danske Bank, jonka arvioi vastuulliseksi vain alle kolmannes sen asiakkaista (33 %).

illustration

Muille pankeille annetut arviot olivat huomattavasti matalampia

Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan muita kuin pääasiallista pankkiaan, mielikuvan perusteella pankeista parhaan arvion vastuullisuudesta sai S-Pankki. Sen arvioi vähintään melko vastuulliseksi lähes kaksi viidestä (39 %) muiden pankkien asiakkaista. 

Toiselle sijalle arvosanojen keskiarvon perusteella kipusi Säästöpankki, jota piti vastuullisena 24 % muiden pankkien asiakkaista. Kolmannen sijan sai Osuuspankki, jolla vastaava luku oli 30 %, mutta keskiarvo jäi kuitenkin hiukan matalammaksi kuin Säästöpankilla.

Vähiten vastuullisena tässä vastaajajoukossa pidettiin Nordeaa, jota muiden pankkien asiakkaista piti vähintään melko vastuullisena 14 %. Danske Bank sai arvosanojen keskiarvolla mitattuna hiukan Nordeaa paremman tuloksen, mutta jäi hännille hyvien arvosanojen määrässä: sitä piti vähintään melko vastuullisena vain hieman yli kymmenes (11 %).

Kun sekä omien että muiden pankkien asiakkaiden arviot huomioitiin, ykkössijan vastuullisuudessa otti Säästöpankki. Seuraavilla sijoilla olivat S-Pankki ja POP-Pankki. Viimeisille sijoille puolestaan jäivät Danske Bank ja Nordea.

Tuloksista oli nähtävissä se, että vastaajien oli vaikeaa arvioida muita kuin omaa pääasiallista pankkiaan, sillä En osaa sanoa -vaihtoehdon oli valinnut todella moni. S-Pankin kohdalla En osaa sanoa -vastauksia tuli vähiten (34 %) ja Aktian kohdalla eniten (59 %).

illustration

Uskollisuus omaa pankkia kohtaan näkyi vahvasti tuloksissa

Yhtenä osa-alueena tutkimuksessa kartoitettiin todennäköisyyttä pankin vaihtamiseen. Tulokset osoittivat, että suomalaiset ovat kohtuullisen uskollisia pankeilleen, sillä joka pankin asiakkaista reilusti yli puolet arvioi pysyvänsä nykyisen pankkinsa asiakkaina seuraavankin vuoden ajan.

S-Pankilla ja Osuuspankilla näytti olevan uskollisimmat asiakkaat, sillä edellä mainituilla pankeilla oli vähiten melko todennäköisesti pankkia seuraavan vuoden aikana vaihtavia asiakkaita. S-Pankin asiakkaista 9 % arvioi pankin vaihtamisen vähintään melko todennäköiseksi. Osuuspankin asiakkailla vastaava luku oli vain 7 %, mutta arvosanojen keskiarvon perusteella Osuuspankki jäi kuitenkin hiukan jälkeen S-Pankista. 

Vähiten sitoutuneet asiakkaat vaikuttivat löytyvän Danske Bankista, jonka asiakkaista 14 % arvioi vaihtavansa pankkia vähintään melko todennäköisesti. Myös Aktia jäi tuloksissa sitoutumisen osalta häntäpäähän: sen vastaava luku oli 12 %.

illustration

Suomalaisten tyytyväisyys pankkeihinsa ei ole uusi asia

Kansainvälinen EPSI Rating -tutkimus antoi jo vuonna 2007 suomalaisten pankkien yksityisasiakkaiden tyytyväisyydestä ja uskollisuudesta samantyyppisiä viitteitä kuin Sortterin nyt teettämä tutkimus. Vuodesta 1991 tehdyn vuosittaisen EPSI Rating -tutkimuksen mukaan suomalaisten tyytyväisyys pankkeihinsa on parantunut koko ajan.

Tutkimuksessa asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta on kuvattu indekseillä, joiden arvo voi vaihdella välillä 0–100. Mitä suurempi luku on, sitä paremmalla tasolla mitattava asia on.

Vuonna 1991 tyytyväisyysluku oli 70,7 ja vuoteen 2007 mennessä se oli noussut huomattavasti oltuaan silloin jo 78,2. Tutkimustuloksissa on näkynyt selvästi ero suurten ja pienempien pankkien, kuten säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien, välillä. Sekä yritys- että yksityisasiakkaat ovat olleet tyytyväisimpiä pienten pankkien toimintaan.

Uskollisuusluku on myös ollut tutkimuksissa hyvällä tasolla, mutta vuoden 2007 tuloksissa se näytti olevan hienoisessa laskusuunnassa. Pienet pankit olivat tätä ennen saaneet huomattavasti suuria pankkeja parempia lukuja uskollisuudessa, mutta erityisesti niiden kohdalla tapahtui tässä kohtaa laskua. Kaikkien pankkien asiakasuskollisuusluku kyseisenä vuonna oli 79,4 ja pienten pankkien 85,5.

Pankkeja kannattaa vertailla

Kuten tutkimustuloksistakin nähdään, suomalaiset ovat melko uskollisia pankkien asiakkaita. Samalla huomataan kuitenkin myös se, että pankeissa on eroja. Pankkeja sekä niiden tarjoamia palveluita luottokorteista lainoihin kannattaakin vertailla löytääkseen itselleen sopivimmat ja edullisimmat vaihtoehdot. 

Lainojen vertailu on nykyään helppoa esimerkiksi Sortterin lainavertailupalvelun avulla. Pankkien kilpailuttaminen onnistuu palvelussa helposti yhdellä hakemuksella – siitä ei aiheudu juurikaan vaivaa eikä minkäänlaisia kustannuksia. 

Lainatarjouksissa kaikki tärkeät tiedot, kuten lainasumma sekä lainan kustannukset, ovat selkeästi nähtävissä koron, todellisen vuosikoron ja muiden mahdollisten pankin veloittamien palkkioiden mukaan eriteltynä. 

Sortter suosittelee aina halvinta mahdollista lainaa, mutta jättää valinnan asiakkaalle. Asiakas voi itse päättää, minkä tarjouksista valitsee tai valitseeko niistä mitään. Sopivan lainan löydyttyä myös sen nostaminen onnistuu palvelussa helposti.

Takaisin blogiin