Tyytyväisyys ja luottamus pankkien palveluihin 2022

Suomalaiset ovat entistä tyytyväisempiä saamaansa pankkipalveluun. Tyytyväisimmät asiakkaat löytyvät S-Pankista. Pankkien välisten lainatuotteiden vertailua tehdään eniten asunto- ja kulutusluottojen osalta.

Suomalaisten tyytyväisyys pankkien palveluihin kasvoi

Suomalaiset ovat entistä tyytyväisempiä saamaansa pankkipalveluun. Tyytyväisimmät asiakkaat löytyvät S-Pankista. Pankkien välisten lainatuotteiden vertailua tehdään eniten asunto- ja kulutusluottojen osalta, mutta pikavippien kustannuksia vertaillaan vain harvoin. Tiedot ilmenevät lainavertailualusta Sortterin Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.

Taloustutkimus selvitti Sortterin toimeksiannosta suomalaisten tyytyväisyyttä ja luottamusta pankkien palveluihin. Samalla tutkittiin kuinka paljon suomalaiset vertailevat eri pankkien lainatuotteita ja niiden välisiä kustannuksia. Vuosittain julkaistava tutkimus toteutettiin nyt neljättä kertaa ja siihen vastasi 1100 kuluttajaa.

Suomalaiset antavat pankeille korkeamman yleisarvosanan kuin viime vuonna. Asteikolla 1-5 tyytyväisyys pankkeja kohtaan kohosi 3,86:sta neljään. Parhaiten menestyivät jälleen S-Pankki, POP-Pankki ja Säästöpankki, joka kasvatti asiakastyytyväisyyttään vuoden aikana eniten. Paras vastuullisuusmielikuva on S-Pankilla.

Pankkipalveluiden edullisuus on kuluttajille merkittävä kriteeri. S-Pankki saa parhaita arvioita juuri pankkipalvelumaksujen hinnoittelusta ja hinnoittelun selkeydestä sekä maksukorttivalikoimasta. Eniten kehitettävää S-Pankilla löytyy säästämisen ja sijoittamisen alueilla.
- Markus Huhdanpää, toimitusjohtaja Sortter Oy

Osakesäästäjiä on eniten Nordean ja Danske Bankin asiakaskunnassa. Aktialaiset sijoittavat aktiivisimmin rahastoihin. Peräti 70 %:lla heistä on rahastosijoitus. Uskollisimmat asiakkaat ovat jälleen S-Pankilla sekä Osuuspankilla, joiden asiakkaista vain hyvin pieni osa harkitsee pankin vaihtamista seuraavan vuoden aikana. Sen sijaan Dansken asiakkaista lähes 15 % kertoo aikovansa vaihtaa melko todennäköisesti pankkia seuraavan vuoden aikana.

Pankkien ja rahoitustuotteiden vertailu ja kilpailutus koetaan aiempaa helpommaksi

Tasaisesti kasvava osa vastaajista uskoo pankkipalvelujen kilpailuttamisen tuovan säästöjä. Kaikissa muissa rahoitustuotteissa paitsi luottokorteissa vertailu yleistyi. Eniten eri lainanantajien tarjoamia korkoja, kuluja ja muita maksuehtoja vertaillaan asuntolainaa ottaessa. Vastaajista 37 %:lla on asuntovelkaa. Viimeisen vuoden aikana uutta asuntolainaa nosti noin 10 % vastaajista. Asuntolainojen vertailu korostuu erityisesti 26-45-vuotiaiden sekä yli 5000 euroa kuukaudessa ansaitsevien keskuudessa. POP-pankin ja Dansken asiakkaat vertailevat asuntolainoja muita enemmän.

Suomalaisten suosituin rahoitustuote luottokortti löytyy 70 %:lta kyselyyn vastanneista. Joka kymmenennellä vastaajista on osamaksusopimus ja joka viidennellä kulutusluotto tai muu vakuudeton laina. Suomalaiset tuntevat parhaiten autolainojen kustannukset. Heikointa rahoitustuotteiden kulujen ymmärtäminen on luottokorttien ja verkkokaupan osamaksusopimusten kohdalla.

Pitkäaikaisia lainoja kilpailutetaan enemmän. Lyhytaikaisen rahoituksen kilpailutus jää usein tekemättä, vaikka niiden suhteelliset kustannukset ovat korkeimpia. Viidennes vastaajista ei edes tunne osamaksusopimustensa korkoja tai kuluja, Huhdanpää kertoo

Vastaajista 38 % kertoo kilpailuttavansa kulutusluottoja aina tai toisinaan, mutta vain 5 % on kilpailuttanut olemassa olevia kulutusluottojaan viimeisen vuoden sisällä. Pikavippejä vertaillaan kaikkein vähiten.

Kuluttajilla on rahoitustuotteiden kustannusten tiedostamisessa parantamisen varaa. Jos korot jatkavat noususuunnassa, on pankkien ja rahoitustuotteiden vertailun kautta mahdollista saavuttaa aikaisempaa suurempaa säästöä, Huhdanpää toteaa.

Lisätietoja:

Markus Huhdanpää

Toimitusjohtaja Sortter Oy

Puh. 0400 417 783

markus.huhdanpaa(a)sortter.com

Liitteet: Tutkimusraportti (PDF)

Sortter Oy Sortter on suomalainen lainojen vertailupalvelu, joka tarjoaa kuluttajille kattavan rahoitusja pankkipalveluiden vertailualustan, missä rahoitustuotteita voi vertailla läpinäkyvästi. Sortter kilpailuttaa pankeilla ja muilla rahoituslaitoksilla kuukausittain 190 miljoonan Euron arvosta luottohakemuksia. www.sortter.fi