Sortter blog

Rahoituksen ilmiöt korona-aikaan - mikä on muuttunut kuluttajakäyttäytymisessä?

Kysyimme teiltä syyskuussa koronan vaikutuksista kuluttajien talouteen, ja tuloksista ilmeni, että noin puolet vastaajista on vähentänyt kulutustaan aiempaan verrattuna. Kulutuksen vähentymisestä huolimatta lainojen vertailun määrä on kuusinkertaistunut. Osaksi lainojen vertailun määrä on voinut kasvaa heinäkuussa asetetun korkokaton vuoksi, sillä kilpailuttamalla on olemassa olevan lainan tilalle voinut saada edullisemman.

Mitä keväällä oikein tapahtui?

Vielä on tuoreessa muistissa kaaos ruokakaupoissa sekä tyhjät vessapaperihyllyt, mutta mitä keväällä tarkalleen ottaen tapahtui? Terveyteen kohdistuva uhka ja viruksen hillitsemisen kannalta välttämättömät rajoitustoimet johtivat poikkeuksellisen äkkinäiseen ja jyrkkään tuotannon supistumiseen maaliskuussa. Tämä johti omalta osaltaan paniikkiin, jolloin ihmiset ostivat hätääntyneenä vessapaperia ja pitkään säilyviä elintarvikkeita, kuten pastaa, säilykkeitä ja pakasteita niiden loppumisen pelossa. 

Ostopäällikköindeksi (Purchasing Managers’ Index) on talousindikaattori, joka perustuu yksityisen sektorin yritysten ostopäälliköille tehtyihin kuukausittaisiin kyselyihin. Tämä indeksi laski ennennäkemättömän paljon koronakriisin aikana, jopa alemmaksi kuin globaalin finanssikriisin aikaan vuonna 2008. Suurin laskuun vaikuttanut tekijä oli palvelusektori, mutta myös teollisuuden puolella se pieneni huomattavasti.

Mikä on muuttunut poikkeusajan alun kaaoksen jälkeen kuluttajakäyttäytymisessä? Verkko-ostaminen on kasvanut huomattavasti aiempaan verrattuna. Etenkin kysyntä vapaa-ajan tarvikkeissa on saanut monet varastot tyhjäksi. Viime kevät oli lähes kaikille uuteen normaaliin totuttelua etätyösuositusten ja etäopetuksen myötä; sekä työt, opiskelu että harrastukset ovat monilla siirtyneet kotiin. Se näkyy myös kuluttajakäyttäytymisessä, sillä keväällä etenkin suuressa kysynnässä olivat vapaa-ajan varusteet, kuten urheiluvälineet ja trampoliinit, lähes kaikkialla maailmassa. 

Myös kotimaan matkailu on suomalaisilla lisääntynyt, sillä ulkomaille matkustaminen ei ole ollut vaihtoehto. Tämä on näkynyt esimerkiksi syksyllä siinä, että retkeily- ja vaellusvarusteita on ostettu huomattavasti enemmän.

Oletko käyttänyt koronan aikana aiempaa enemmän laina- tai luottotuotteita?

Kulunut syksy ja tulevaisuuden näkymät

Syyskuussa 2020 teettämämme kyselyn vastauksista ilmeni, että enemmän lainatuotteita käyttäneet joutuivat järjestelemään talouttaan huomattavasti enemmän, kuin vähemmän lainatuotteita käyttäneet. Kyselyyn vastanneista 32,4% on käyttänyt hieman enemmän ja 8,8% merkittävästi enemmän laina- tai luottotuotteita koronapandemian aikana. Noin puolet merkittävästi enemmän lainatuotteita käyttäneistä on myös kilpailuttanut nykyisiä luottoja tai lainoja uudestaan 1.7.2020 voimaan astuneen korkokaton vuoksi.

Syksyllä ei ole nähty yhtä räikeitä ääripäitä kuluttajakäyttäytymisessä, vaan tilanne on pysynyt maltillisena. Voimaan astunut väliaikainen korkokatto rajaa kuluttajalainojen vuosikoron 10 prosenttiin 1.7.-31.12.2020 välisenä aikana. Suurin ero on osamaksurahoituksissa, sillä luottokortit ja verkkokauppojen osamaksusopimukset jätettiin säätelyn ulkopuolelle. Nyt niiden korot ovat lähellä 20 prosentin korkotasoa, eli kuluttajansuojalain sallimaa korkeinta mahdollista luotosta perittävää nimelliskorkoa.

Koroissa on nähty aavistuksen verran nousua, mutta pieni heittely on normaalia. Myös velkakuplan puhkeamista on pelätty, mutta loppujen lopuksi on selvitty suhteellisen pienellä taantumalla. Talouden laskun syvin vaihe on arviolta ohitettu, ja mennään kohti talouden tasaista elpymistä. Alkuvuoden talouden laskun jälkeen toipumista on nyt havaittavissa, mutta nähtäväksi jää, milloin talouskasvu on palautunut entisiin lukemiin.

Miksi nyt on hyvä aika ottaa uusi laina tai kilpailuttaa entiselle parempi korko?

Nyt jos joskus on viisasta valita kulutusluotto hankintojen rahoittamiseen, sillä muut osamaksut voivat olla jopa kaksi kertaa kalliimpia kuin kulutusluotot. Nyt kun kulutusluottojen sekä yhdistelylainojen korkoja rajataan jälleen lainsäädännön avulla, voi luottokorttien tai muiden olemassa olevien lainojen kustannuksia saada pienennettyä yhdistämällä nämä yhdeksi edullisemmaksi luotoksi.

Korkokatto ei laske ennen sen asettamista otettujen lainojen korkoja, vaan luotot täytyy kilpailuttaa uudestaan, jotta voi saada lainalle matalamman koron. Sortter on apunasi lainojen vertailussa. Yhdellä hakemuksella saat lainatarjouksen monelta pankilta ja rahoitusyhtiöltä. Kun olet lähettänyt maksuttoman lainahakemuksen, saat tarjoukset, joista voit valita sinulle mieluisimman ja edullisimman lainan!