Kysymysmerkki

Miten korona vaikuttaa lainan saamiseen?

Koronan vaikutukset ovat väistämättömiä monelle yritykselle ja sitä kautta myös kuluttajien toimeentulolle. Mutta mitä vaikutuksia koronalla on lainanhakijalle, pankeille tai rahoitusalalle? Entä saako lainaa samalla tavalla kuin ennen?

Käymme tässä kirjoituksessa läpi, mitkä ovat todennäköiset koronaviruksen aiheuttamat muutokset rahoitusmarkkinoille lainanhakijan näkökulmasta.

Vakaat tulot ovat valttia

Lainan myöntävä pankki tai rahoituslaitos tarkastelee luottopäätöstä tehdessään lainanhakijan takaisinmaksukykyä. Mitä varmempi takaisinmaksaja lainalla on, sitä paremmilla ehdoilla sen voi saada.

Tulojen varmuus korostuu etenkin koronaviruksen aiheuttaman kriisin aikana

Luottopäätöksen tekemisessä arvioidaan todennäköisesti entistä voimakkaammin työnantajan toimialan riskisyyttä ja sitä kautta kuluttajan takaisinmaksukykyä.

Monella toimialalla, kuten terveydenhuollossa tai päivittäistavaroiden kaupassa koronan vaikutukset jäävät todennäköisesti pieniksi. Usealla toimialla koronan vaikutukset liiketoimintaan ovat puolestaan vielä epävarmoja. Nähtäväksi jää miten korona vaikuttaa esimerkiksi kaupan, teollisuuden tai IT -alan näkymiin.

Pankit tulevat todennäköisesti suhtautumaan suuremmalla varauksella lainanhakijoihin, jotka työskentelevät riskialttiilla toimialoilla. Esimerkiksi ravintola- tai matkailualan työntekijän lainan saaminen voi vaikeutua merkittävästikin lähiaikoina.

Palkanmaksajana valtio tai kaupunki

Koronakriisin suorat vaikutukset ovat todennäköisesti pieniä tai jopa olemattomia lainanhakijoille, joiden palkanmaksajana toimii valtio, kaupunki tai kunta.

Esimerkiksi sairaanhoitajien, lääkäreiden tai opettajien toimeentulo tuskin muuttuu olennaisesti koronan myötä. Sama koskee todennäköisesti myös muita valtion, kaupunkien tai kuntien työntekijöitä.

Eläketulot

Eläkkeensaajien tulot pysynevät entisellä tasollaan koronasta huolimatta, eikä suoria muutoksia lainansaantiin tule todennäköisesti olemaan.

Pankkien kiristyvät luottokriteerit voivat kuitenkin osaltaan heijastua lainan saamiseen seuraavien kuukausien aikana myös eläkeläisten tai muiden vakaata tuloa nauttivien lainanhakijoiden kohdalla.

Pankit suojelevat omaa tasettaan ja pyrkivät välttämään luottotappioita

Pankkien sekä rahoituslaitosten liiketoiminta perustuu pitkälti riskien hallintaan. Mitä vähemmän pankeille kertyy luottotappioita, sitä paremmin heidän oma liiketoimintansa sujuu. Myös laki määrittää pankeille vaateita vakavaraisuuden suhteen. Nämä vaateet heijastuvat laina-asiakkaisiin siinä tilanteessa, että pankin oma varallisuus on pienentynyt tai lainojen vakuuksina olevan omaisuuden arvo laskee. Tällöin pankki ei välttämättä pysty myöntämään uutta lainaa oman vakavaraisuutensa takia.

Luottotappioiden minimointi puolestaan johtaa siihen, että luotonmyöntökriteereitä muokataan nyt ahkerammin kuin aikoihin. Pankit voivat sulkea lainahanat riskisimmiltä asiakasryhmiltä väliaikaisesti kokonaan. Riskin välttäminen puolestaan voi näkyä kuluttajalle vaikeutuneena lainansaantina tai korkeampana lainan hintana.

Myöntääkö pankki lainaa entiseen tapaan?

Luottopäätösten tekeminen perustuu pankeissa nykyään pitkälti automatisoituihin päätösmalleihin. Jos lainanhakija sattuu kuulumaan asiakasryhmään, joka on pankille tilastollisesti toista ryhmää riskialttiimpi, voi tämä näyttäytyä kielteisenä luottopäätöksenä, vaikka hakijan itsensä maksukyky olisikin kunnossa.

Tästä esimerkkinä toimikoon vaikkapa ravintola-alan työntekijä, jonka työnantajalla menee oikein hyvin koronasta huolimatta ja palkanmaksu on turvattua. Mikäli pankki kokee ravintolatoiminnan isossa kuvassa riskipitoisena toimialana, on tällä todennäköisesti vaikutusta myös muille toimialalla työskenteleville lainanhakijoille – huolimatta siitä, kuinka yksittäisen lainanhakijan työnantaja pärjää koronaepidemian keskellä.

Hinnoittelu ja korkotaso tulee vaihtelemaan

Olisi ihme, jos pankit pitäisivät hinnoittelunsa ennallaan muuttuneessa maailmantilanteessa. Tarjottavat lainaehdot tulevat todennäköisesti vaihtelemaan voimakkaastikin lainanhakijan mukaan.

Hyvän maksukyvyn omaava hakija löytää edullisen lainan todennäköisesti jatkossakin, mutta valinnanvaraa voi olla vähemmän. Luottotarjousten erot tulevat todennäköisesti kasvamaan pankkien välillä ja osa pankeista voi antaa kielteisen luottopäätöksen pelkästään oman rahoitus- tai vakuustilanteensa takia.

Lainojen kilpailuttamisen merkitys kasvaa entisestään

Lainasta ei kannata maksaa enempää kuin on välttämätöntä. Hintaerojen kasvaessa ja luotonmyöntökriteerien muuttuessa, on lainojen kilpailuttaminen nyt entistäkin tärkeämpää. Pankkien ja rahoituslaitosten kilpailuttaminen säästää rahaa, jolle löytyy varmasti tällä hetkellä muitakin käyttökohteita, kuin turhien korkojen tai kulujen maksaminen. Olipa sinulla hakusessa suuri tai pieni laina, kilpailuttamalla lainat Sortterilla voit löytää edullisempia tarjouksia.

Myönnetyt lainasummat pienenevät

Lainanmyöntäjät laskevat luottopäätöstä tehdessään lainanhakijan maksuvaran. Maksuvara puolestaan kertoo, kuinka suuret lainanlyhennykset laina-asiakas pystyy hoitamaan ongelmitta.

Todennäköisesti moni pankki tai rahoitusyhtiö tulee kasvattamaan vaaditun maksuvaran määrää. Tämä tulee puolestaan todennäköisesti johtamaan siihen, että luottotarjousten lainasummat laskevat ainakin väliaikaisesti. Näin pankit turvaavat lainojen takaisinmaksua ja pienentävät luottoriskien määrää.

Hae lainaa nopeasti täyttämällä maksuton lainahakemus täällä!

Lue myös nämä:

Mitä luottokortti maksaa ja mitä lainaa hakiessa kannattaa huomioida koronakriisin keskellä?

Miten korona on vaikuttanut kuluttajalainoihin?