Kuinka paljon talon rakentaminen maksaa
Takaisin blogiin
# Asuntolaina

Päivitetty:

Kirjoittaja Sortter

Kirjoittaja:

Sortterin tiimi

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Kuinka paljon talon rakentaminen maksaa?

Suomessa omakotitalo on edelleen suosittu asumismuoto. Uusia omakotitaloja rakennetaan vuosittain noin 7 000. Oman talon rakentaminen on iso hanke, jonka voi kuitenkin toteuttaa monella tapaa ja vaihtelevin kustannuksin.

Ajatus oman unelmien kodin rakentamisesta juuri omien mieltymysten mukaan on monilla haaveena. Kyseessä on kuitenkin mittava hanke, joka vaatii niin henkistä kuin taloudellista sietokykyä. Alkuinnostusta lisätäksemme ja suunnitteluprosessia helpottaaksemme kokosimme kattavan muistilistan oman talon rakentamiseen liittyen. Käymme tässä artikkelissa läpi seuraavat asiat:

 • Suunnittelu
 • Pitkä tavara vai talopaketti?
 • Rakentamisen kustannukset
 • Rahoitus
 • Yhteenveto

Suunnittelu

Talon rakentaminen on ihmisen suurimpia ponnistuksia, johon ei kannata lähteä ilman kunnollista suunnittelutyötä. Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee siis erityisen hyvin talon rakentamiseen. Siitä huolimatta on hyvä muistaa, että vaikka suunnitelmasi tuntuvat vedenpitäviltä, aina tulee vastaan yllätyksiä. Yllätyksillä on tapana näkyä sekä venyvinä aikatauluina, että ylittyvänä budjetina. Aikataulun pitkittyminen ei ole välttämättä kovin vakava asia, mutta budjetin ylitykset voivat aiheuttaa hankalan tilanteen, mikäli et ole millään tavalla varautunut niihin. Talon rakentamisessa hyvänä nyrkkisääntönä toimii, että budjetista varaa noin 10 prosenttia matkan varrella sattuville mahdollisille yllätyskuluille.

Ihannetilanteessa pystyt suunnitteluprosessin jälkeen vastaamaan näihin asioihin:

 • budjetti,
 • talon koko, huonemäärä ja kerrokset
 • talon materiaali (puu vai kivi),
 • tontin sijainti ja
 • oma osallistuminen rakennustöihin.

Suunnitteluprosessin aikana huomaat, että budjettisi määrittää pitkälti vastauksiasi yllä oleviin asioihin. Suunnitteluprosessin ideana onkin asettaa hankkeelle selkeät raamit, joiden pohjalta voit aloittaa tonttien, mahdollisten urakoitsijoiden ja yksityiskohtaisempien materiaalien valitsemisen. Koko suunnitteluprosessin suurin päätös koskee kuitenkin omaa osallistumistasi rakentamiseen.

Pitkä tavara vai talopaketti?

Jos suunnittelet tosissasi omakotitalon rakennuttamista, ensimmäinen päätöksesi koskee talon rakennustapaa: rakennatko talon itse, tilaatko muuttovalmiin talopaketin vai valitsetko jotain tältä väliltä?

Kun talo rakennetaan itse, se rakennetaan niin sanotusta pitkästä tavarasta. ”Pitkä tavara” on rakennustermi, jolla viitataan talotyömaalle tuotuihin rakennusmateriaaleihin. Materiaalit tilataan työmaalle, jonka jälkeen ne käsitellään, työstetään ja asennetaan. Nykyään vain noin 10 prosenttia kaikista omakotitaloista rakennetaan pitkästä tavarasta.

Pitkän tavaran hyödyt ja haasteet

Omatoimirakentaminen vaatii luonnollisesti rakentamistaitoja. Kyse ei ole pienestä olohuoneen pintaremontista eli omiin kykyihin kannattaa suhtautua realistisesti.

Omatoimirakentamisen suurimmat hyödyt ovat luonnollisesti siitä koituvat kustannussäästöt. Rakentamisen suurimmat kulut syntyvät aina rakennustyöntekijöiden palkoista, jolloin rakentamalla itse voi saada aikaan merkittäviä säästöjä.

Rakennusyritysten hinnoittelun vaakakupissa painavat työvaiheiden kesto ja rakentamisessa käytetyt materiaalit. Itse rakentamalla säästät aina ajassa ja voit toteuttaa edullisesti aikaa vieviä ratkaisuja.

Omatoiminen rakentaminen on joustavampaa – voit reagoida rakentamisessa omien mieltymysten muuttumiseen ja maksaa suunnitelmien muutoksista vain materiaalikustannukset. Omatoimisen rakentamisen eduiksi on myös laskettava rakennusvaiheessa taloon muodostuva tunneside sekä valtava tyytyväisyyden tunne, kun talo on viimein valmis.

Omatoimisen rakentamisen haasteena on luonnollisesti projektinhallinta: hanke on omissa hyppysissä niin hyvässä kuin pahassa. Ilman tarvittavaa ammattitaitoa ja huolellista suunnittelua rakentamisessa voi ilmetä yllättäviä asioita, jotka näkyvät armottomasti kasvaneina kuluina.

Omatoimirakentaminen on aikaa vievää puuhaa. Tietynlaisissa elämäntilanteissa, kuten pienten lasten vanhempana, oman talon rakentaminen voikin olla erityisen haastava prosessi.

Vaikka puhutaankin omatoimisesta rakentamisesta, nykypäivän rakentamisen vaatimukset ovat niin tarkkoja, että tarvitset joukon asiantuntijoita avuksesi. Mitä useampia työvaiheita haluat tehdä itse, sitä enemmän tarvitset ulkopuolisia asiantuntijoita varmistamaan työn laadun. Tässä kohtaa projektinhallintataitojasi testataan toden teolla, sillä oikeat materiaalit, työvaiheet ja asiantuntijat pitää saada oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Edut ja haasteet

+ Taloudelliset säästöt

+ Tunneside

+ Joustavuus

- Rakentamisen kesto

- Päivätyön, harrastusten ja perhe-elämän yhdistäminen rakentamiseen

- Projektinhallinnan haasteet

Valmiin talopaketin hyödyt ja haasteet

Pitkän tavaran vastakohta on niin sanottu valmis talopaketti. Talopaketin rakennuttaja on rakentanut taloa sääsuojatussa tehtaassa, jonka jälkeen talopaketti toimitetaan työmaalle valmiine rakennuselementteineen, jotka vaativat vain asennuksen. Kuten nimestä voi päätellä, valmis talopaketti ei vaadi sinulta kovin suuria fyysisiä ponnisteluja. Ponnistelut tehdäänkin sen sijaan taloudenpitosi saralla.

Valmiiden talopakettien ostaminen on yleistynyt merkittävästi viime vuosina. Talopaketin tilaaminen ei aina tarkoita, että tilaat muuttovalmiin talon vaan voit esimerkiksi tilata talotehtaalta vain seinät ja katon ja rakentaa loput itse.

Talopakettien ylivoimaisesti suurin hyöty liittyy koko projektin vaivattomuuteen: talopaketin myyjä on vastuussa urakoitsijoiden hankkimisesta, budjetista, aikatauluista ja työn etenemisestä. Sinulla on myös projektin hintalappu etukäteen tiedossasi. Projektinhallinnan ulkoistaminen myyjälle lievittää stressiä ja tekee koko rakennushankkeesta sinulle riskittömämpää, sillä sinun ei tarvitse hallita erityyppisissä sopimussuhteissa olevia osapuolia.

Toinen merkittävä etu talopaketissa on rakentamisen nopeus: ammattilaiset kokoavat rakennuselementit sääsuojatussa tehtaassa todella nopeasti. Voit päästä muuttamaan uuteen kotiisi jo kahdeksan kuukautta urakan käynnistymisen jälkeen.

Valmistalopaketti on vaivattomampi, mutta myös huomattavasti kalliimpi ratkaisu kuin omatoiminen rakentaminen. Kustannuksia voi pienentää tekemällä itse aikaa vieviä työvaiheita, joihin oma tai lähipiirin osaaminen riittää.

Valmistalopaketteja tarjoavat yritykset pyrkivät aina suoraviivaisiin ratkaisuihin, jotka voi toteuttaa vikkelästi, koska palveluntarjoajat saavat nopeista ratkaisuista suurimman katteen. Tämän takia myös mahdolliset muutokset rakennusvaiheessa kuormittavat budjettia tuntuvasti.

Valmiiden talopakettien haasteeksi voi myös nostaa luotettavan urakoitsijan löytämisen. Kuten aiemmin mainitsimme, urakoitsija haluaa tehdä mahdollisimman paljon mahdollisimman nopeasti ja välillä työn jäljessä voi olla toivomisen varaa. Rakentajien tekemän työn jälkeen kannattaakin käydä tutustumassa heidän aiemmissa kohteissaan ennen kuin sopimuspapereita allekirjoitetaan.

Edut ja haasteet

+ Vaivattomuus

+ Ulkoistettu projektinhallinta

+ Nopea toteutus

- Korkeat kustannukset

- Joustamattomuus

- Luotettavan urakoitsijan löytäminen

Rakentamisen kustannukset

Omakotitalon kustannukset vaihtelevat riippuen toteutustavasta. Tässä kohtaa sinulle on jo selvää, että pääset halvemmalla, jos huolehdit itse mahdollisimman monista työvaiheista. Kokonaiskustannuksiin ei sisälly ainoastaan rakentamisesta ja materiaaleista syntyvät kustannukset vaan myös rakennustontista maksettava hinta.

Tontin kustannukset

Tontin hinta voi olla kaikkea yhdestä eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin. Tonttien hintoihin pätevät aika pitkälti vuokra-asuntomarkkinan lainalaisuudet. Toisin sanoen kasvukeskuksissa hinnat nousevat ja maaseudulla on halvempaa. Sinun kannattaa jo aikaisessa vaiheessa huomioida tontin hinta budjetissasi, sillä tontti ja sitä edeltävä pohjatyö voivat pahimmassa tapauksessa tulla kalliimmaksi kuin talo itsessään.

Nämä asiat vaikuttavat tonttien kustannuksiin:

 • tonttimaan kysyntä,
 • tonttipaikkakunnan hintataso
 • sijainti,
 • käyttötarkoitus,
 • rakennusoikeus ja sallittu huoneistomäärä,
 • rakennettavuus
 • tontin koko ja muoto sekä
 • ympäristö ja mahdolliset häiriötekijät.

Rakennustyön kustannukset 

Omakotitalon neliöhinta on tällä hetkellä keskimäärin 2 000 euroa. Näin ollen 100 neliön omakotitalo maksaisi noin 200 000 euroa ilman tonttikustannusta. Vertailun vuoksi tässä kohtaa on hyvä mainita, että Helsingissä vanhan kerrostaloasunnon neliöhinta on hulppeat 5 052 euroa. Toki erot tasoittuvat omakotitalojen tonttikustannusten myötä, mutta oikeilla ratkaisuilla omakotitalon rakentaminen voi olla huomattavasti edullisempaa kuin asunto-osakkeen ostaminen.

Talon rakentamisen kustannukset ovat täysin riippuvaisia omista mieltymyksistäsi ja visioistasi. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä seuraavia kohtia, sillä ne antavat hintahaarukan myös rakentamisen kustannuksille:

Talon koko. Mitä enemmän neliöitä sitä enemmän rakennusmateriaalia. Lisäksi isompi talo vaatii isomman tontin, joka näkyy luonnollisesti kokonaiskustannuksissa. Mahdolliset lisäkerrokset ja kellari kasvattavat myös merkittävästi työtunteja.

Rakentamisen toteutustapa. Mitä enemmän haluat yksilöllisiä rakennusratkaisuja sitä enemmän joudut turvautumaan arkkitehdin kynään.

Tontin maasto. Varsinainen maanrakennuksen hintataso pääsee usein yllättämään. Piharakennustöistä selviää edullisesti, jos tontin maasto on tasainen ja tontille pääsee kätevästi rakennuskoneilla.

Talon kestävyys. Kivitalot ovat kaikista kestävimpiä ja kalliimpia. Puutalot ovat edullisempia, mutta vaativat aktiivisempaa huoltoa. Puutalojen eduksi voi myös laskea niiden muokattavuuden.

Talon varustelutaso. Tyydytkö tavalliseen kylpyhuoneen vesihanaan vai haluatko designhanan? Tuleeko molempiin vessoihin lattialämmitys? Nämä kysymykset saattavat tuntua verrattain merkityksettömiltä, mutta jos vaaka kallistuu aina kalliimpaan vaihtoehtoon, se näkyy myös budjetissa.

Esimerkkitalon kustannuserittely

Omakotitalojen suunniteluun ja rakentamiseen erikoistunut Omatalo-yritys julkaisi kustannuserittelyn 100 neliömetrin omakotitalosta. Erittelystä näet hyvin mahdolliset säästöt niistä työvaiheista, joista voit selvitä oman tai lähipiirin ammattitaidon turvin.

TyövaiheKustannus (€)
Rakennuttaminen (lupa, liittymät, rahoitus)12 400 €
Suunnittelu (sisältää LVI-suunnittelun)10 300 €
Työmaan johto ja hankinnat (telineet, jätemaksut, projektinhallinta)18 300 €
Maarakennustyöt20 000 €
Perustukset ja alapohja15 700 €
Runko, julkisivut ja vesikatto51 300 €
Sisätilat (kalusteet, sisäpinnat)37 500 €
LVI ja sähkötyöt37 700 €
Yhteensä203 200 €

Lähde: omatalo.com 

Talopakettia ei tarvitse hankkia aina täysin asennusvalmiina. Talopaketti voi myös olla riisutumpi versio, johon kuuluvat perusrakenteet, kuten seinät ja katto. Ennen talopaketin tilausta kannattaa aina selvittää, mitkä työt voi tehdä itse. Kustannuserittely osoittaa, että säästösi voivat olla jopa 50 000 euron luokkaa, jos pystyt omin voimin toteuttamaan esimerkiksi kattotyöt.

Rahoitus

Tässä vaiheessa artikkelia sinulle lienee selvää, että talon rakentaminen vaatii lompakon nyörien raottamista. Talon rakentamisen voi toteuttaa samalla tavalla kuin esimerkiksi kerrostalohuoneiston oston – lainarahalla. Jos aikeissasi siis on hakea rahoitusta talon rakentamiseen, ota huomioon seuraavat asiat:

Jätä lainaan pelivaraa

Asuntolainojen korot ovat jo jonkin aikaa olleet negatiivisia. Niin sanottu nollakorkoaika kannattaa hyödyntää ja on suositeltavaa nostaa lainaa hieman tarpeitasi enemmän. Näin pystyt kuittaamaan asuntolainallasi mahdolliset yllättävät kulut eikä sinun tarvitse nopealla aikataululla järjestää itsellesi lisärahoitusta, jota ei välttämättä saa kovin edullisin ehdoin.

Lainavakuudet

Asuntolaina on aina vakuudellinen laina eli tarvitset omaisuuttasi lainan pantiksi tai lainan takaajan mahdollisten maksuvaikeuksien takia. Rakennettava kiinteistö tai tontin vuokraoikeus kattavat tarvittavista lainavakuuksista yleensä 70 prosenttia. Puuttuvan osuuden voit täydentää muulla varallisuudellasi tai valtiontakauksella. Vakuutena voit käyttää esimerkiksi sen hetkistä omistusasuntoasi, sijoitusomaisuuttasi tai muuta varallisuuttasi. Valtiontakaus on maksullinen lainavakuus, joka on 2,5 prosenttia takauksen määrästä.

Kilpailuta asuntolainat

On hyvä muistaa, että sinun ei tarvitse nostaa asuntolainaa pankista, jossa sinulla on jo olemassa oleva asiakkuus. Asuntolainat kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa ja huomioida, että saman pankin eri paikkakuntien konttoreiden lainatarjoamassa saattaa olla myös suuria eroja.

Nosta laina erissä

Talon rakentamiseen haettu asuntolaina eroaa tavallisesta asuntolainassa siinä määrin, että lainaeriä nostetaan sitä mukaan, kun talon rakentaminen etenee. Tällä tavoin varmistetaan, että ennalta määrätty budjetti pitää. Jokaista lainaerän nostoa varten tarvitset vastaavan työnjohtajan valmiusastetodistuksen pankille todisteeksi, että hanke etenee.

ASP-tiliä voi käyttää myös talon rakentamiseen

Ensiasunnon ostajalle tarkoitettu ASP-säästötiliä voi myös käyttää talon rakentamiseen. ASP-säästöjärjestelmä on valtion luoma kannustin ensiasunnon hankintaan. ASP-säästämiseen liittyy useita etuja, joista voit lukea lisää täällä.

Jos täytät ensiasunnon ostajan kriteerit eikä sinulla vielä ole ASP-säästötiliä, sinun kannattaa ehdottomasti perustaa sellainen. Aivan kuten asuntolainan kohdalla, sinun ei tarvitse avata tiliä siitä pankista, jossa olet jo asiakkaana. Myös ASP-säästötiliä tarjoavat pankit kannattaa kilpailuttaa ja vertailla, mistä pankista saat parhaat ehdot säästämiselle.

Omakotitalo ei ole kummoinen sijoituskohde

Kerrostalohuoneistot ovat tunnetusti hyviä sijoituskohteita niiden vakaan tuoton takia. Vakaa tuotto perustuu korkeaan kysyntään, sillä enemmistö suomalaista asuu kerrostaloasunnoissa.

Omakotitaloa ei kannata hankkia sijoitusmielessä, sillä omakotitaloihin on vaikea löytää vuokralaisia. Lisäksi vuokralaiset haluavat usein asua omakotitalossa samaan tyyliin kuin kerrostalossa huolehtimatta kiinteistön huollosta. Tämä nostaa vaatimuksia huoltotöiden suhteen. Rännit pitää putsata lehdistä, pihaa pitää huoltaa ja erinäiset pienet korjaustyöt vievät vuokranantajalta aikaa ja rahaa.

Jälleenmyyntiarvoon vaikuttavat seikat, kuten sijainti, rakennusmateriaalit ja pohjaratkaisu kannattaa kuitenkin ottaa jo suunnittelussa huomioon, vaikka omakotitaloa et ajatellut laittaa taloa vuokralle missään vaiheessa. Etenkin sijaintia tulisi priorisoida jälleenmyyntiarvon säilymiseksi, sillä kaupungistumisen kiihtyessä moni syrjäseudulla sijaitseva omakotitalo on menettänyt arvonsa.

Yhteenveto  

Oman kodin rakentaminen on äärimmäisen jännittävä ja suuri projekti. Oman unelmakodin toteuttamisen esteenä ei saa olla hankkeen mittakaavasta nouseva rimakauhu, sillä kaikki haasteilta tuntuvat asiat ovat ratkaistavissa huolellisella suunnittelulla ja valmistautumisella.

Pidä siis mielessä seuraavat asiat:

1)     varaa aikaa suunnittelulle,
2)     päätä oma osallistumisesi rakennustöihin,
3)     määritä budjetti,
4)     varaudu yllätyskuluihin,
5)     kilpailuta urakoitsijat ja
6)     kilpailuta rahoitus.

Suunnitteluun ja varsinaiseen rakennustyöhön kuluu työtunteja ja rahaa, mutta lopussa kiitos seisoo. Asuminen omakotitalossa, joka on suunniteltu juuri omien mieltymysten ja tarpeiden mukaan on palkitsevaa ja ehdottomasti kaiken vaivan arvoista.

Kirjoittaja Sortter

Kirjoittaja

Sortterin tiimi

Sortter pohjaa kaiken sisältönsä ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Osa artikkeleistamme onkin kirjoitettu yhteistyössä Sortterin monipuolisten ja taitavien finanssialan asiantuntijoiden kanssa. 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Lue lisää

Takaisin blogiin