Henkilö listaa asioita jotka vaikuttavat luottopäätökseen

Mitkä tekijät vaikuttavat positiiviseen luottopäätökseen?

Lainanhakuprosessi päätyy aina joko positiiviseen tai negatiiviseen luottopäätökseen. Ratkaisua varten pankit kokoavat monenlaista tietoa lainanhakijasta. Tarkoituksena on löytää sekä hakijalle että pankille paras mahdollinen ratkaisu. Nyt kerromme, mitkä kaikki asiat vaikuttavat siihen, myönnetäänkö lainaa vai ei.

Kun lähetät lainahakemuksen, pankit haluavat tietää monenlaisia asioita elämäntilanteestasi. Pelkät palkkatiedot eivät useinkaan riitä vakuuttamaan lainanmyöntäjää siitä, että olisit hyvä lainanmaksaja. Siksi lainahakemuksissa kysytään esimerkiksi työtilannetta, asuinmuotoa ja perhetilannetta, sekä tietoja aiemmista lainoista.

Saamiaan tietoja yhdistelemällä pankki pystyy laskemaan, kuinka maksukykyinen lainanhakija on. Laskelman perusteella pankki päättää, myönnetäänkö lainaa vai ei, ja jos myönnetään, niin millainen lainatarjous tehdään. Näin lainanhakijan tiedot voivat vaikuttaa paitsi lainan myöntämiseen myös sen ehtoihin.

Mikään yksittäinen tieto ei välttämättä tarkoita negatiivista luottopäätöstä, mutta useat kysymyksiä herättävät asiat muodostavat yhdessä perusteet olla myöntämättä lainaa. Joskus negatiivinen luottopäätös voi toisaalta olla paras ratkaisu myös hakijan kannalta. Jos elämäntilanne on jo valmiiksi epävakainen tai tulot satunnaisia, ei uusi laina ainakaan helpota stressiä.

Mitä kaikkea pankit sitten tarkastelevat ennen luottopäätöstä? Listasimme lainan myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä ja jaoimme ne aihealueisiin. Osa tekijöistä on tuttuja ja lähes itsestään selviä, mutta löysimme myös yllättäviä näkökulmia, joihin on syytä tutustua. 

Asuminen

Lainantarjoajat ovat lähtökohtaisesti enemmän kiinnostuneita omassa asunnossa asuvista lainanhakijoista kuin vuokralla asuvista. Omistusasunto on tae hakijan maksukyvystä.

Hieman yllättäen pankkeja kiinnostaa myös, kauanko hakija on asunut nykyisessä osoitteessaan. Jos osoite on vaihtunut vain vähän aikaa sitten, elämäntilanteesta voi välittyä epävakaa kuva. 

Siviilisääty ja perhe

Parisuhdetilanne kiinnostaa lainanmyöntäjää. Sinkku-lainanhakija nähdään usein riskialttiimpana lainanottajana kuin parisuhteessa elävät. Kun myönnettävän lainan takana on yhden sijaan kaksi henkilöä, on tilanne heti turvallisempi pankin näkökulmasta.

Elämänkumppanin lisäksi lainanmyöntäjä saattaa pyytää tietoja hakijan perhetilanteesta. Vaikka voisi ajatella, että lapset tuovat talouteen lisää kuluja, niin pankkien mielestä perheenlisäys kertoo vakaasta elämäntilanteesta. 

Työtilanne ja tulot

Lainanhakija, jolla on jatkuvat, vakaat tulot on kuin lottovoitto pankille. Kun tuloja ovat tasaisesti, lainaakin voidaan maksaa takaisin tasaista tahtia. Mutta työtilanteessa voi olla myös pankkia arveluttavia tekijöitä. Esimerkiksi vasta hiljattain alkanut työsuhde ei vakuuta hakijan maksukyvystä. 

Pankeilla on käytössään tulorajoja, jotka vaihtelevat. Tällaisen rajan alapuolelle jäävä hakija saa aina negatiivisen luottopäätöksen, vaikka hänellä olisikin vakituinen työpaikka ja tasaiset tulot. 

Vaikka työelämä olisi jo jäänyt taakse, ei lainan saaminen välttämättä ole ongelma. Samalla tavalla kuin palkkatulot, eläkekin nähdään tasaisena, vakaana tulona. Toisaalta esimerkiksi työttömyyskorvausta ja lapsilisiä ei nähdä samassa valossa – tai varsinaisina tuloina lainkaan.

Yrittäjänä päätoimisesti työskentelevän lainansaanti on tyypillisesti hankalampaa kuin muiden.

Liian pienet tulot voivat estää lainan saamisen, mutta toisaalta suurikaan varallisuus ei takaa luottoa. Vaikka henkilö olisi saanut kerralla paljon tuloja, ne eivät ole yhtä luotettava maksukyvyn todiste kuin tasaisesti virtaavat palkkatulot. Suuri varallisuus ei siis automaattisesti tarkoita parhaita ehtoja lainalle.

Muut lainat

Toisin kuin voisi luulla, muut nykyiset lainat eivät heikennä uuden lainan saamisen mahdollisuuksia. Päinvastoin, yksi tai kaksi aiempaa lainaa kertoo, että hakija on läpäissyt muiden lainanmyöntäjien kriteerit ja häntä voidaan pitää luotettavana. 

Sama logiikka toimii myös luottokorttien suhteen. Mikäli lainanhankijalla on sopiva määrä luottokortteja, esimerkiksi yksi tai kaksi kappaletta, se herättää lainanmyöntäjän luottamuksen. Henkilö, jolla ei ole yhtäkään luottokorttia jaa pohtimaan, miksi näin on. 

Jos siis lainaa hakevalla henkilöllä nykyisten lainojen ja luottokorttien määrä on nolla, se voi herättää epäluottamusta pankissa. 

Haetun lainan koko

Ensimmäinen ajatus voi olla, että mitä pienempää summaa hakee, sen helpommin lainan saa. Pankit kuitenkin huomioivat lainan ja tulojen suhteen. Jos haettu laina on tuloihin ja ilmoitettuun omaisuuteen nähden liian pieni, pankissa voidaan ajatella hakijan tilanteen olevan sittenkin epävarma. Silloin laina voi jäädä myöntämättä. 

Rahallisesti suurempiin käyttötarkoituksiin haettu laina saa usein paremmat ehdot kuin pienet lainat. Esimerkiksi auto- tai remonttilainaa voidaan jo pitää sopivan suurena. Myös nykyisten lainojen yhdistäminen sopii tähän. 

Monista paikoista haetut lainat

Kun lainaa alkaa hakemaan, voi käydä mielessä tehdä hakemus moniin eri pankkeihin. Silloin ajatuksena on, että useiden hakemusten avulla saa monia tarjouksia ja sitä kautta paras tarjous. Liika aktiivisuus kuitenkin vaikuttaa lainanmyöntäjän näkökulmasta epäilyttävältä tai epätoivoiselta. Ainakaan se ei edistä suotuisien lainatarjouksien myöntämistä.  

Verkkoasiointi

Digitaalinen aikakausi on avannut uusia ovia tutkia lainan hakemisen prosessia. Joitakin lainanmyöntäjiä kiinnostaa se, mitä kautta asiakas päätyy lainahakemukseen. Onko hakemus löytynyt hakukoneen, kuten Googlen kautta, vai onko hän tullut suoraan yrityksen sivuille? Vai onko jokin mainos tavoittanut hakijan? Entä mitä laitetta hakija on käyttänyt: puhelinta, tietokonetta vai jotakin muuta? Jotkut seuraavat myös sitä, kuinka kauan hakemuksen parissa vietetään aikaa. 

Luottotiedot

Koska pankki on myöntämässä hakijalle luottoa, tiedot aiemmista vastaavista tilanteista kiinnostavat erittäin paljon. Siksi maksuhäiriömerkintä käytännössä estää lainan saamisen. 

Maksuhäiriö eli luottotietojen menetys on merkintä, joka kertoo vakavista maksulaiminlyönneistä. Jos laskuja ei hoideta, velkoja voi pyytää viranomaista tekemään maksuhäiriömerkinnän henkilön luottotietoihin.  Suomessa luottotietoja kirjaavat Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland. Niiltä pankit ja vaikkapa osamaksuja myöntävät kauppiaat voivat pyytää tiedon henkilön luotettavuudesta. 

Maksuhäiriömerkintä ja ulosotto ovat viimeisiä ratkaisuja velkatilanteessa. Ennen kuin siihen päädytään, on henkilölle voinut tulla maksuviivemerkintä. Myös tämä tieto kiinnostaa lainanmyöntäjiä. Se kertoo alkavista maksuongelmista, vaikka se ei lopulta kehittyisikään maksuhäiriöksi asti.

Hakija voi tarjota lainanmyöntäjälle myös positiivisia maksutietoja. Ne ovat tietoja, jotka kuvaavat hakijan kykyä ja halua huolehtia maksusitoumuksistaan. Esimerkiksi palkkakuitit ja tiedot muista lainoista toimivat. 

Ruotsissa ja monissa Euroopan maissa positiivisista maksutiedoista pidetään rekisteriä, mutta ei Suomessa. Hyvä keino on tuoda tiedot itse esille, jolloin samalla näkyvät myös oma aktiivisuus ja oman maksukyvyn tuntemus. 

Maksuvara ja kuinka se lasketaan

Tämänhetkiset tulot ja menot muodostavat yhdessä maksuvaran. Maksuvara kertoo, kuinka paljon henkilölle jää rahaa elinkustannusten ja muiden menojen jälkeen. Jos maksuvara on tarpeeksi positiivinen, hänelle kannattaa myöntää uutta luottoa. Jos taas maksuvara on pieni tai jopa negatiivinen, ei uudesta velasta hyödy kukaan. Maksuvara ei siis ole suorassa suhteessa palkkaan ja muihin tuloihin. Jos menot ovat yhtä suuret kuin tulot, on maksuvara nolla millä tahansa palkalla. Voit laskea oman maksuvarasi vähentämällä menosi tuloista. 

Tuloiksi lasketaan säännölliset, melko varmat tulot, kuten palkka ja eläke. Sen sijaan satunnaiset tulot, kuten bonukset ja pääomatulot, katsotaan epävarmoiksi tuloiksi. Niitä ei välttämättä huomioida lainkaan maksuvaran laskemisessa. Menoina otetaan huomioon elämis- ja elatuskustannukset, samoin asuminen ja aiempien lainojen hoitomenot. 

Maksuvaraa käytetään varsinkin, kun harkitaan myönnettävän lainan määrää. Tulojen pitäisi riittää elämiseen velan lyhentämisen jälkeen, vaikka joinakin kuukausina tulisi vastaan muita, yllättäviä menoja. Samoin lainanmaksun jälkeenkin taloudessa pitäisi pystyä käyttämään rahaa vaikkapa harrastuksiin, lomailuun ja tarvittaviin hankintoihin. Silloin lainan määrä on kohdallaan. 

Maksuvaran sopivaksi katsottava suuruus vaihtelee lainanmyöntäjästä riippuen. Myös samalla luotonantajalla voi olla erilaiset kriteerit vaikkapa vuositasolla. Tilanteessa, jossa henkilön maksuvara on negatiivinen, lainaa ei yleensä myönnetä. Poikkeuksena on kuitenkin tilanne, jossa hakija yhdistää nykyiset lainansa, jolloin menot pienenevät.  

Maksuvara, jolla lainaa yleensä saa, on yli 40% käteen jäävistä tuloista. Jos siis lainanhakijan tulot olisivat 2000€ kuukaudessa ja kaikkien menojen jälkeen hänelle jäisi 800€, olisi maksuvara 40%.

Kuinka tietoja käytetään?

Sortter pyytää lainanhakijalta tietoja, jotta lainanmyöntäjät voivat tehdä niiden perusteella lainatarjouksen. Tiedot, joita kysymme ovat:

 • lainasumma
 • laina-aika
 • henkilö-/yhteystiedot
 • kansalaisuustiedot (Rahanpesulakiin liittyvä vaatimus)
 • koulutus
 • poliittinen vaikutusvaltaisuus
 • siviilisääty
 • huollettavien lasten määrä
 • työsuhteen muoto ja alkamisajankohta
 • ammatti
 • brutto- ja nettotulot, pääomatulot, asumiskustannukset
 • asumismuoto sekä talouden asukkaiden lukumäärä
 • talotyyppi (omakotitalo, kerrostalo, jne.)
 • muuttoajankohta nykyiseen osoitteeseen
 • lainan käyttötarkoitus
 • nykyiset velat ja luottokortit.

Kaikki lainanmyöntäjät eivät käytä kaikkia näitä tietoja. Joillekin tieto koulutuksesta on kiinnostava, toiset taas ovat kiinnostuneempia siviilisäädystä. Tietojen tärkeys vaihtelee lainanmyöntäjästä toiseen, mutta myös sisäisesti. Tänä vuonna jokin pankki voi pitää talotyyppiä tärkeänä tekijänä, mutta ensi vuonna se jääkin toissijaiseksi tiedoksi ja päinvastoin jokin tänä vuonna tarpeettomana pidetty tieto voi muuttua taas tärkeäksi ensi vuonna.  Lisäksi hakemuksen välittämiin tietoihin voidaan yhdistää tietoja myös muualta, kuten pankkien omista rekistereistä.

Koska Sortter kerää lainatarjoukset kätevästi monilta tahoilta, pyydämme tietoja näitä kaikkia tahoja ajatellen. Näin lainanhakijalla on parhaimmat mahdollisuudet saada hyvä tarjous, eikä se jää tulematta puuttuvien tietojen vuoksi. Pankit eivät ilmoita käyttämiään tietoja ja niiden painoarvoa ulospäin. Pankkien sisälläkin tieto voidaan rajata vaikkapa vain riskienhallintaosaston käyttöön.

Kaikki tiedonkeruu ja käsittely tehdään, jotta lainanmyöntäjä voi tehdä lainanhakijalle parhaan mahdollisen lainatarjouksen. Ei ole pankin eikä lainansaajan etu, jos laina on liian suuri tai laina-aika liian lyhyt. Siksi tietojen käyttäminen hyödyttää kaikkia.

Kun haet lainaa, muista siis ainakin nämä asiat:

 1. Hae lainaa muutamasta pankista, hyödyntäen esimerkiksi kattavaa lainavertailupalvelua. Älä lähetä kymmenittäin ja taas kymmenittäin hakemuksia, koska se saattaa saada hälytyskellot soimaan ja lainatarjoukset heikentymään.
 2. Ilmoita tietosi oikein ja tarkista ne vielä ennen hakemuksen lähettämistä. Näin vältyt monilta hakemuksilta ja annat luotettavan vaikutelman itsestäsi ja maksukyvystäsi.  
 3. Muista, että tulojen suuruus ei ole ainoa asia, mitä lainanmyöntäjä katsoo. Hallitut menot ja niiden suhde tuloihin on tärkeintä.