Mitä tarkoittaa yrityksen vastuullisuus?

Mitä tarkoittaa yrityksen vastuullisuus?

Yrityksiltä odotetaan yhä enemmän vastuullisuutta, joka voi tarkoittaa yrityksestä ja toimialasta riippuen monenlaisia toimenpiteitä useilla eri osa-alueilla.

Vastuullisuus on aihe, joka kiinnostaa ja koskettaa paitsi kuluttajia myös yrityksiä. Vastuullisuus on nimittäin noussut viime vuosina yhä tärkeämmäksi teemaksi ja lisännyt sitä kautta myös yrityksiin kohdistuneita odotuksia. Vastuullinen yritys ymmärtää roolinsa ja toimintansa vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja ottaa ne huomioon.

Yrityksen vastuullisuus voi näkyä monin tavoin – osa vastuullisuuden osa-alueista on toteutettavissa kaikenlaisissa ja -kokoisissa yrityksissä, kun taas osa on selkeästi sidoksissa yrityksen toimialaan. Tärkeintä on, että yritys löytää oman tapansa toteuttaa vastuullisuutta, jolloin sillä on myös liiketoimintaa edistävä vaikutus.

Yritystoimintaan liittyy myös vastuita, kuten taloudesta huolehtimista. Vaikka yrityksen talous olisi tasapainossa, yritystoimintaan liittyy vaiheita, joissa ilmenee tarve ulkopuoliseen rahoitukseen. Yritysrahoituksen tarjoamat mahdollisuudet sopivat monenlaisiin tarpeisiin laitehankintojen tekemisestä henkilöstön palkkaamiseen.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella ja ilman piilokuluja
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 470 arvosteluun.
powered by

Miksi yrityksen vastuullisuus on tärkeää?

Nykypäivän kuluttajat ovat entistä tietoisempia vastuullisuuteen liittyvistä teemoista ja tekevät myös valintoja vastuullisuuteen pohjautuen. Tämän vuoksi yrityksetkin ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota vastuullisuuteen ja sen edistämiseen.

 • Yrityksen vastuullisuus käsittää useita osa-alueita, kuten taloudellista ja sosiaalista vastuuta. 
 • Vastuullisuudelle raameja asettavat myös lainsäädäntö ja muu yrityksen toimialaan liittyvä normisto. Lainsäädäntö ja erilaiset direktiivit voivat asettaa myös vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia.
 • Vastuullisuus ei ole sidoksissa yrityksen kokoon, vaan se vaikuttaa niin pienten, keskikokoisten kuin suurtenkin yritysten toimintaan.

Yritysten vastuullisuudella on suuri merkitys paitsi yritykselle ja sen asiakaskunnalle, myös ympäröivälle maailmalle. Vastuullisesti toimiva yritys menestyy pitkällä tähtäimellä ja tarjoaa siten työpaikkoja, maksaa veroja sekä tukee yhteiskunnallisia tarpeita. On siis yhteiskunnallisesti merkittävää, että yritykset ovat kiinnostuneita toimimaan vastuullisesti.

Parhaassa tapauksessa vastuullisuus tarjoaa yritykselle myös huomattavan kilpailuedun, mutta tällöin se vaatii aidosti kestävällä tavalla toimimista ja sidosryhmien etujen huomioimista. Vastuullisuus ei voi olla päälleliimattua ja pakotettua, vaan sen on oltava aidosti osa yrityksen strategiaa ja vaikutettava sitä kautta kokonaisvaltaisesti kaikkeen yrityksen toimintaan.

Voit löytää meidät seuraavista:

YLE UutisetIlta-SanomatIltalehtiKauppalehtiMtv3 / MTV uutisetHelsingin SanomatTalouselämäMaaseudun TulevaisuusTaloussanomatRadio NovaTaloustaitoKarjalainenIlkka–PohjalainenEtelä-SaimaaUusi SuomiSavon Sanomat

Miten vastuullisuutta voi edistää?

Vastuullisuus ei synny yhdessä yössä, mutta pienikin askel vie sitä eteenpäin. Vastuullisuus ei ole projekti, jolla on loppu ja alku, vaan pitkäjänteistä ja usein jatkuvasti kehittyvää tekemistä. Tämän vuoksi ajatustenvaihto ja vuorovaikutus toisten yritysten kanssa voi olla hyödyllistä ja helpottaa vastuullisuuden edistämistä.

Vastuullisuuteen ei ole olemassa yhtä muottia, jonka mukaan kaikki yritykset voisivat toteuttaa vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä, vaan jokaisen yrityksen on löydettävä oma toimintamallinsa. Tämän voi ajatella myös mahdollisuutena valita liiketoiminnan kannalta toimivimmat keinot toteuttaa vastuullisuutta.

Yrityksen vastuullisuuden painopisteisiin vaikuttavat esimerkiksi:

 • koko
 • toimiala
 • toimintaympäristö
 • sidosryhmät.

Yksi konkreettinen teko vastuullisuuden edistämiseksi on sosiaalisen vastuullisuuden huomioiminen. Sosiaalista vastuullisuutta on nimittäin esimerkiksi harjoittelu- ja työkokeilupaikkojen tarjoaminen. Sosiaaliseen vastuullisuuteen kuuluu myös yritysten yrityksen henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Käytännössä se voi näkyä esimerkiksi palkka-avoimuutena, avoimena viestintänä sekä henkilöstön mahdollisuuksina vaikuttaa työhönsä ja yrityksen toimintaan.

Yrityksen ympäristövastuullisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että yrityksesi tuntee sekä hallitsee liiketoiminnan vaikutukset ilmastoon, luontoon sekä ihmisiin ja heidän elinolosuhteisiinsa. Ympäristövastuu mielletään usein hiilijalanjäljen pienentämiseksi, mutta yrityksen liiketoiminnasta riippuen se voi olla myös ilmastoa hyödyttävien toimenpiteiden toteuttamista.

Yhdellä hakemuksella monta tarjousta!

Vertaile ja löydä yrityksesi tarpeisiin sopiva yritysrahoitus

Yrityksen vastuullisuus liittyy myös liiketoiminnan taloudellisen tasapainon ylläpitämiseen, koska sitä kautta sen toiminta pysyy vakaana. Taloudellinen tilanne on myös vahvasti yhteydessä yrityksen kasvumahdollisuuksiin, koska kasvu vaatii usein myös erilaisten investointien tekemistä.

Yritysrahoitus käsittää kaikki keinot, joilla yritys hankkii liiketoimintaan tarvitsemansa rahat. Useimmiten yritysrahoituksella tarkoitetaan yrityslainaa, mutta lainan lisäksi sillä voidaan viitata myös laskurahoitukseen, yrityksen rahoituksellisiin päätöksiin ja päätöksien tekoa tukeviin välineisiin ja analyyseihin. 

Yrityslainan hyödyntämiskohteita ovat esimerkiksi:

 • laitehankinnat
 • henkilöstön palkkaaminen
 • yrityskauppa
 • väliaikaisen kassavajeen paikkaaminen.

Yritysrahoitusta voivat hakea kaikki suomalaiset luottokelpoiset yritykset, jotka ovat kaupparekisterissä. Henkilön, joka hakee yritykselle rahoitusta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeutettu. Myös toimintansa vasta aloittava yritys voi hakea rahoitustarpeisiinsa esimerkiksi yrityslainaa, mutta joskus lainanmyöntäjät voivat edellyttää yritykseltä usean vuoden toimintahistoriaa lainan saamiseksi.

Yritysrahoitukset kannattaa aina vertailla – vertailu Sortterin palvelussa on helppoa, nopeaa ja maksutonta. Saat yhdellä hakemuksella useita yrityslainatarjouksia, eikä itse hakemuksen täyttäminen vie kauaa tai sido mihinkään. 

Jos yrityksesi taloudellinen tasapaino uhkaa huojua, on esimerkiksi yrityslainaa mahdollista hakea nopeallakin aikataululla. Yhteistyökumppanimme vastaavat hakemuksiin arkisin saman päivän aikana ja nopeimmillaan lainan voi saada yrityksen käyttöön sinä päivänä, kun hakemus hyväksytään. Myös laskurahoituksen hakeminen on nopeaa, mutta on toimijasta ja tehdystä sopimuksesta kiinni, miten nopeasti yritys voi saada rahoituksen tililleen jätettyään laskut rahoitettaviksi. 

Näin yksinkertaista yritysrahoituksen hakeminen on:

 1. Täytä tarpeistasi riippuen yrityslaina- tai laskurahoitushakemus.
 2. Vertaile saamasi tarjoukset ja hyväksy niistä sopivin.
 3. Saat rahat yrityksesi käyttöön.