Miksi yritykseni saa lainaa yhdestä pankista mutta toisesta ei?
# Yrittäjyys

Päivitetty:

Kirjoittaja Sortter

Kirjoittaja:

Sortterin tiimi

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Miksi yritykseni saa lainaa yhdestä pankista mutta toisesta ei?

Pankit ja rahoitusyhtiöt eivät näytä olevan samoilla linjoilla sen suhteen, mikä on rahoittamisen arvoinen yritys. Miksi toinen pankki suostuu myöntämään yrityksellesi lainaa, kun taas toinen kieltäytyy?

Taloudellisten tunnuslukujen lisäksi pankeilla sekä rahoitusyhtiöllä on liuta kriteereitä, joista harvemmin puhutaan ulospäin. Raotamme tässä artikkelissa joitakin pankkien ja rahoitusyhtiöiden lainanmyöntökriteereitä taloudellisten tunnuslukujen lisäksi.

1. Pankin tai rahoitusyhtiön portfolioriski

Ensimmäinen keskeinen tekijä on pankkien toimialakohtainen portfolioriski. Portfolioriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa pankit ja rahoitusyhtiöt pyrkivät hajauttamaan lainatoimintaansa eri toimialoille. Tämä on normaalia sijoitustoimintaa, aivan kuten piensijoittajan hajauttaessa eri pörssiosakkeisiin.

Mikäli yrityksesi sattuu edustamaan kyseisen rahoituslaitoksen senhetkistä, “ylimitoitettua” toimialaa, saattaa lainahakemuksesi kohdata huomattavasti tiukemmat lainanmyöntökriteerit kulujen näkökulmasta. On myös mahdollista, että se saatetaan jopa hylätä tästä syystä. Kannattaa siis aina harkita yritysrahoituksen kilpailuttamista sinusta riippumattomasta toimialariskistä johtuen.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella ja ilman piilokuluja
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 479 arvosteluun.
powered by

2. Scoring-säännöt luottopäätöksen taustalla

Toinen keskeinen rahoituspäätökseen vaikuttava tekijä on niin sanottu scoring-säännöstö. Scoringilla tarkoitetaan suomeksi pisteytystä, ja eri pankeilla sekä rahoitusyhtiöillä on erilaiset pisteytysjärjestelmänsä. Tyypillisesti pisteytyspatteristoon kuuluvat muun muassa

 • yrityksen taloudelliset tunnusluvut
 • yrittäjän yritysyhteydet
 • yrityksen ikä
 • toimialan näkymät
 • ulkopuolisen luottoluokittajan arvio
 • monet muut vaikuttavat tekijät, joita pankit painottavat.

Joillekin pankeille ja rahoitusyhtiölle toiset tekijät ovat tärkeämpiä kuin toisille perustuen pankkien ja rahoitusyhtiöiden omaan kokemukseen, riskinottohaluun ja -kykyyn sekä muun muassa makrotalouden tilanteeseen ja vallitsevaan rahoitusympäristöön. Eri tekijät painavat yksilöllisesti varsinaista luottopäätöstä tehtäessä, ja tästä syystä pankkien painotukset eriävät toisistaan.

Lähivuosina on myös yleistynyt pankkien sekä rahoitusyhtiöiden hyödyntämä, niin kutsuttu automaattinen scoraus, jossa usein hyödynnetään koneoppivia malleja ja valmiita algoritmeja automaattisen luottopäätöksen teossa. Automaattinen päätöksenteko on usein suoraviivaisempaa kuin manuaalinen päätöksenteko. Tämän seurauksena jokin pieni yksittäinen pankkikohtainen tekijä saattaa hylätä muutoin hyvän ja luottokelpoisen yrityksen lainahakemuksen. Tästäkin syystä kannattaa siis kilpailuttaa useita pankkeja sekä rahoituslaitoksia – scoring-säännöt saattavat vaihdella suurestikin pankkikohtaisesti.

Yhdellä hakemuksella useita lainatarjouksia!

3. Vastuullisuus osana yritysrahoitusta

Kolmas merkittävä tekijä yritysrahoituksen myöntämisen taustalla on yhä enemmän päätään nostava vastuullisuuskysymys. Etenkin isot pankit ja rahoitusyhtiöt ovat EU-tason direktiivien kautta sitoutuneet edistämään kestävään kehitykseen liittyvää toimintaansa myös sijoitus- ja rahoitustoimintansa kautta. (ESG – Environmental, Social ja Governance).

Joskus taloudellisesti hyvinkin menestyvä yritys saattaa saada yhdestä pankista huomattavasti paremman tarjouksen kuin toisesta, mikäli jälkimmäinen ei koe yrityksen toiminnan edustavan heidän vastuullisuusohjelman mukaisia ihanteita. 

Edellä mainitusta syystä pienikin yritys puolestaan voi saada merkittävän määrän rahoitusta kohtuulliseen hintaan, mikäli yrityksen toiminta on linjassa rahoitusyhtiön vastuullisuusohjelman kanssa. 

Taloudellisten tunnuslukujen lisäksi on siis useita tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen mahdollisuuksiin saada rahoitusta. Eroavaisuudet toimialakohtaisissa riskeissä, pankkien scoring -säännöissä sekä vastuullisuuteen liittyvissä ohjeistuksissa ovat hyviä esimerkkejä siitä, miksi yritysrahoituksen kilpailutus eri pankeista ja rahoituslaitoksista on aina viisasta. Pienet erot lainanmyöntökriteereissä saattavat vaikuttaa suurestikin myönnetyn yrityslainan korkoihin ja kuluihin.

Kirjoittaja Sortter

Kirjoittaja

Sortterin tiimi

Sortter pohjaa kaiken sisältönsä ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Osa artikkeleistamme onkin kirjoitettu yhteistyössä Sortterin monipuolisten ja taitavien finanssialan asiantuntijoiden kanssa. 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.