Eduskuntatalon istuntosali
Takaisin blogiin

Korkokatto 2021 – uusi väliaikainen korkokatto rajaa lainojen korot 10 %:n. Vanhat luottosopimukset tulee kilpailuttaa itse uudelleen

Uusi vuonna 2021 kulutusluottojen korkoja säätelevä väliaikainen korkokatto on voimassa 30.9.2021 asti. Lakimuutos ei laske vanhojen lainojen tai luottosopimusten korkoja, eikä koske luottokortteja tai osamaksurahoitusta. Jatkossa luoton maksimikorko voi määrittyä jopa viidellä eri tavalla.

Huom! Väliaikainen korkokatto päättyi 30.9.2021. Uusi 15 prosentin korkokatto astuu voimaan 1.10.2023.

Heinäkuun 2020 alussa voimaan astuneella korkokatolla rajattiin kuluttajalainojen vuosikorko 10 %:n vuoden 2020 loppuun saakka. Heinä-joulukuun välillä otetun luoton korko voi nousta 1.1.2021 alkaen, mikäli luottosopimuksessa on sovittu kymmentä prosenttia suuremmasta vuosikorosta. Jos luottosopimukseen kirjattu korko alittaa 10 % korkotason, ei kyseisen lainan korko tule nousemaan vuoden 2020 korkokaton päättyessä.

Vuonna 2021 astuu voimaan uusi väliaikainen korkokatto. Kyse on lakimuutoksesta, joka rajaa rajaa sen voimassaolon aikana otettujen vakuudettomien lainojen korot 10 prosenttiin. Korkokaton keskeinen sisältö ja sen vaikutukset näyttävät tältä:

 • Korkokatto astuu voimaan 1.1.2021 ja on voimassa 30.9.2021 saakka.
 • Korkokatto koskee kuluttajan tilille siirrettäviä lainoja, eli kulutusluottoja tai joustoluottoja, kun lainasopimus tehdään uuden korkokaton voimassaolon aikana. Näiden luottojen korko voi olla korkeintaan 10 % korkokaton voimassaolon aikana.
 • Vuoden 2021 kokokatto ei koske luottokortteja tai hyödykesidonnaisia luottoja. Sääntelyn ulkopuolelle jäävät luottokorttien lisäksi esimerkiksi verkkokauppojen ja huonekaluliikkeiden tarjoamat osamaksusopimukset sekä autoluotot. Näiden luottojen korko voi olla korkeintaan 20 %.
 • 1.7.-31.12.2020 välillä tehdyn luottosopimusten korko voi nousta 1.1.2021 lähtien luottosopimuksessa sovitun mukaiseksi, eli korkeintaan 20 %:n. Tällä aikavälillä otetut luotot kannattaa kilpailuttaa uuden korkokaton tultua voimaan, eli tammikuun 2021 alussa.
 • Ennen vuoden 2021 korkokaton voimaantuloa tehtyjen laina- tai luottosopimusten korko ei laske automaattisesti, vaan nämä luotot tulee kilpailuttaa oma-aloitteisesti.
 • Rahanostot vanhojen joustoluottosopimusten tai tililimiittien puitteissa ovat korkokaton piirissä, kun niiltä nostetaan rahaa korkokaton voimassaolon aikana.
 • Korkokatolla ei ole vaikutusta muihin luottokustannuksiin, jotka on rajattu edelleen 150 euroon vuositasolla.
 • Ennen 1.9.2019 tehtyjen jatkuvien luottosopimusten kanssa kannattaa olla erityisen tarkkana. Näiden luottosopimusten korkoa ei ole välttämättä rajattu lainkaan muutoin, kuin väliaikaisilla korkokatoilla. Esimerkiksi marraskuussa 2020 tehdystä rahanostosta joutuu maksamaan tammikuusta 2021 lähtien luottosopimuksen mukaista korkoa, joka voi olla kymmeniä tai jopa satoja prosentteja.

Korkokatto luottotuotteittain

Korkokatto luottotuotteittain

Vuoden 2021 korkokatto koskee vain kulutusluottoja ja muita rahaluottoja

Väliaikainen korkokatto rajaa vakuudettomien rahaluottojen, eli kuluttajan tilille siirrettävien lainojen nimelliskoron 10 prosenttiin. Näistä lainoista voidaan käyttää luotontarjoajasta riippuen erilaisia nimikkeitä, kuten kulutusluotto, joustoluotto, pikalaina, käyttöluotto tai vakuudeton laina. Näiden lainojen korot rajataan 10 %:n väliaikaisen korkokaton voimassaolon ajaksi.

Korkosääntelyn ulkopuolelle rajattuja luottoja ovat hyödykesidonnaiset luotot, eli luottokortit, verkkokauppojen osamaksusopimukset, autoluotot sekä asunto-omaisuuteen liittyvät luotot. Näiden lainojen korot voivat olla jatkossakin korkeintaan 20 %.

Luottokortit ja osamaksusopimukset jäävät korkokaton ulkopuolelle

Aiemman väliaikaisen korkosääntelyn tavoin, myös uuden korkokaton piiristä jätetään pois luottokortit sekä osamaksusopimukset. Näiden luottojen korot voivat olla kaksinkertaisia kulutusluottoihin verrattuna.

Yli puolet yleisimmistä luottokorteista ylittää 10 % korkotason ja osamaksusopimusten korot ovat poikkeuksetta 20 % tuntumassa. Luottokortin tai kaupan tarjoaman osamaksusopimuksen käyttämistä kannattaa harkita tarkkaan, mikäli sen korko ylittää 10 prosenttia.

Hyödykesidonnaisten luottojen rajaamista korkokaton ulkopuolelle puoltaa hallituksen huoli siitä, että tiukempien korkorajoitusten myötä näiden tarjonta vähenisi tai pankit alkaisivat rajoittaa luottokorttien käyttöä.

Uusi korkokatto ei vaikuta vanhoihin lainasopimuksiin

Kun uusi korkokatto astuu voimaan, sen ulkopuolelle jäävät aiemmin tehdyt laina- ja luottosopimukset.

Vuoden 2021 korkokatto tulee rajoittamaan vain sellaisten lainojen korot 10 prosenttiin, jotka nostetaan uuden väliaikaisen lainsäädännön aikana. Myös vuoden 2020 aikana tehdyt sopimukset jäävät näin ollen vuoden 2021 korkokaton ulkopuolelle.

Korkokatto astuu voimaan tammikuun alussa ja jatkuu syyskuun 2021 loppuun saakka.

Käytännön vaikutukset lainan korkotasoon vaihtelevat sen mukaan, minkälainen luottosopimus kuluttajalla on käytössään. Kaikille lainoille yhtenäistä on kuitenkin se, että yli 10 % korkotasoon ei kannata tyytyä, vaan nämä lainat kannattaa kilpailuttaa ja korvata edullisemmalla.

Kilpailu pankkien ja rahoituslaitosten välillä tulee jatkumaan kovana seuraavina kuukausina. Hyvin toimeentulevat kuluttajat saavat jatkossakin lainaa huomattavasti 10 %:a alhaisemmalla korolla.

Lainan maksimikorko voi määrittyä jopa viidellä eri tavalla – luottotyypin ja päivämäärien kanssa tulee olla tarkkana

Väliaikaisen korkosääntelyn astuessa voimaan vuoden 2021 puolella, voi markkinoilla olla jopa viittä erilaista käytäntöä luoton koron määrittymisessä. Korkotason ratkaisee paitsi luoton tyyppi, myös päivä, jolloin luottosopimus on tehty tai siltä on nostettu rahaa käyttöön.

Vuoden 2021 korkokaton aikana tehdyt luottosopimukset

Vuoden 2021 korkokaton piiriin tulevat kuulumaan sellaiset rahaluotot, joista tehdään luottosopimus korkokaton voimassaolon aikana. Korkokatto rajoittaa näiden lainojen korot 10 %:n.

Korkosääntely jatkuu 30.9.2021 asti, jonka jälkeen luoton korko voi nousta luottosopimuksessa määritetylle tasolle. Syyskuun jälkeen luoton korko voi olla korkeintaan 20 %, mikäli lainanottajan kanssa on näin sovittu. Mahdollisesta koron nousemisesta tulee ilmoittaa kuluttajalle selkeästi ennen luottosopimuksen tekemistä.

1.7.-31.12.2020 välillä tehdyt luottosopimukset

Aiemman korkokaton aikana, eli 1.7.-31.12.2020 välillä tehtyjen luottosopimusten korkosääntely päättyy vuoden 2020 lopussa. Mikäli luottosopimuksessa on sovittu yli 10 % korosta, voi luotonmyöntäjä laskuttaa jäljellä olevalle lainalle sopimuksen mukaista korkoa 1.1.2021 alkaen. Tämä korko voi olla korkeintaan 20 %.

Mikäli luottosopimuksessa on sovittu korkeintaan 10 % korosta, ei korkokaton päättymisellä ole vaikutusta lainan korkokustannuksiin.

Hyödykesidonnaiset luotot, eli luottokortit ja osamaksusopimukset

Luottokorttien sekä kauppojen tarjoamien osamaksusopimusten korot jätetään väliaikaisen korkokaton ulkopuolelle.

Näiden luottojen korkoja säätelee 1.9.2019 voimaan astunut kuluttajansuojalaki, joka rajaa niiden korot 20 %:n.

1.9.2019 jälkeen tehdyt tili- tai joustoluottosopimukset

Luottotiliä tai joustoluottoa käytettäessä ratkaisevaa on se, milloin luotolta nostetaan rahaa käyttöön. Mikäli rahanosto tapahtuu heinäkuun ja joulukuun 2020 välillä, sen korko on rajattu 10 %:n vuoden 2020 loppuun saakka. 1.1.2021 lähtien luotonmyöntäjä voi periä lyhentämättömästä luotosta sopimuksen mukaista korkoa, joka voi olla korkeintaan 20 %.

Vuoden 2021 korkokaton voimassaolon aikana tehtyjen nostojen korko rajataan muiden rahaluottojen tavoin 10 %:n syyskuun 2021 loppuun saakka.

Ennen 1.9.2019 tehdyt tili- tai joustoluottosopimukset

Ennen syyskuuta 2019 tehdyissä tililuottosopimuksissa todellinen vuosikorko voi olla enintään 50 %, mikäli luottoraja on alle 2000 euroa. Yli 2000 euron tililuottosopimuksissa korko voi olla tätäkin korkeampi.

Näiltä luottosopimuksilta tehdyt uudet rahanostot on sisällytetty väliaikaisen korkokaton piiriin muiden tililuottojen tavoin. Riippuen siitä milloin luottosopimukselta on nostettu rahaa käyttöön, voi luotonmyöntäjä periä väliaikaisen korkokaton päätyttyä lyhentämättömästä luotosta sopimuksen mukaista korkoa. Usein nämä luotot ovat kalliita, eikä niiltä kannata nostaa rahaa käyttöön. Sen sijaan nämä lainat kannattaa yhdistää ja maksaa pois nykyisen lain mukaisella edullisemmalla lainalla.

Vuoden 2021 korkokaton aikana tehtyjen nostojen korko rajataan hallituksen esityksen mukaan 10 %:n syyskuun 2021 loppuun saakka.

Lainojen korot pysyvät matalalla, pienituloisten lainansaanti jatkuu vaikeana

Vuoden 2021 korkokaton vaikutukset tulevat olemaan lyhyellä aikavälillä samankaltaisia aiempaan väliaikaiseen korkokattoon verrattuna. Hyvätuloiset saavat lainaa yhä edullisesti, mutta pienituloisten lainansaanti tulee jatkumaan vaikeana.

Yli 4000 euroa tienaavien luotonhakijoiden mediaanikorko oli 8,46 % korkokaton astuttua voimaan. Samaan aikaan vähemmän tienaavien henkilöiden on ollut yhä vaikeampi saada luottoa ylipäätään, kun vain noin 14 % alle 2000 euroa tienaavien henkilöiden lainahakemuksista hyväksyttiin.

Lyhyellä aikavälillä luottojen korot voivat laskea entisestään pankkien ja rahoituslaitosten kilpailutilanteen takia. Pidemmällä aikavälillä on todennäköistä, että osa luotonmyöntäjistä tulee lopettamaan luotonmyönnön. Alhaisempi luotonmyöntäjien välinen kilpailutilanne voi nostaa lainojen korkoja väliaikaisen korkosääntelyn päättyessä.

Huomioi nämä vinkit vuoden 2021 korkokaton osalta

 • Korkokaton asettaminen vahvistettiin eduskunnan käsittelyssä 14.12.2020.
 • Korkokaton on tarkoitus rajata kuluttajille myönnettävien lainojen korot 10 %:n syyskuun 2021 loppuun saakka. Kyseessä on väliaikainen lakimuutos, joka koskee korkokaton aikana nostettuja lainoja. Syyskuun jälkeen lainan korko voi nousta luottosopimuksessa määritetylle tasolle. Jos korko nousee korkokaton päätyttyä, tämä tulee ilmoittaa lainatarjouksen yhteydessä selkeästi.
 • Luottokortit ja osamaksurahoitus on suljettu korkokaton ulkopuolelle
 • Vanhat lainat voi kilpailuttaa ja maksaa pois uudella edullisemmalla luotolla

Yhteenveto - mikä on korkokatto 2021?

Mitä lainoja korkokatto koskee?

Korkokatto koskee kuluttajan tilille siirrettäviä lainoja. Luottokortit ja hyödykesidonnaiset luotot on rajattu pois korkokaton piiristä.

Milloin korkokatto on voimassa?

Korkokatto on voimassa 1.1.-30.9.2021 välisenä aikana.

Mitkä lainat jäävät korkokaton ulkopuolelle?

Korkokaton ulkopuolelle jäävät luottokortit sekä hyödykesidonnaiset luotot, kuten verkkokauppojen tai huonekaluliikkeiden tarjoamat osamaksusopimukset. Myös asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot sekä autoluotot jäävät korkokaton ulkopuolelle.

Laskeeko korkokatto aiemmin nostetun lainan korkoa?

Korkokatto ei vaikuta aiemmin nostetun lainan korkoon. Nämä lainat tai luotot täytyy korvata oma-aloitteisesti uudella edullisemmalla lainalla. Myös sellaisten vuonna 2020 otettujen lainojen korot kannattaa kilpailuttaa, joissa korko nousee vuoden 2021 alussa.

Miksi luotot kannattaa nyt kilpailuttaa?

Korkokatto rajaa kuluttajaluottojen korkoja ja mahdollistaa edullisemmat luottokustannukset. Etenkin luottokortit tai muut korkokaton ulkopuolelle rajatut luotot kannattaa kilpailuttaa ja korvata edullisemmalla korkokaton piiriin kuuluvalla kulutusluotolla.

Artikkelia on päivitetty viimeksi: 26.09.2023

Aiheesta muualla:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_234+2020.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TaVM_37+2020.aspx

Lue lisää korkokatosta

Takaisin blogiin