Kylpyhuoneremontin rahoitus
Takaisin blogiin

Kylpyhuoneremontin hinta ja kesto

Kylpyhuoneremontti on usein yksi suurimmista ja eniten asumista haittaavista remonteista. Remontti voi tulla vastaan myös täysin yllättäen vesivahingon tai kosteusvaurion myötä. Uusittu kylpyhuone nostaa kuitenkin asunnon arvoa, joten remonttiin käytetty raha ei onneksi pääse valumaan hukkaan.

Remonttimuodot ja remontin vastuujako

Asunto-osakeyhtiössä kylpyhuoneremontti voidaan teettää joko osakkaan tai taloyhtiön toimesta. Hyvin hoidetuissa taloyhtiöissä kylpyhuoneiden riskitekijät tiedostetaan ja käyttöikänsä päässä olevat kylpyhuoneet päivitetään nykyaikaan ennen mahdollisia kosteusongelmia tai vesivahinkoja.

Usein osakkaan itsensä teettämänä kylpyhuoneremontti ajoittuu asunnon ostamisen ja muuttamisen välimaastoon, sillä remontti on valitettavan pitkäkestoinen ja haittaa asumista.

Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa huomioon, että kylpyhuoneremonttiin sisältyy paljon työvaihteita, jotka vain ammattilainen voi hoitaa. Asunto-osakeyhtiössä taloyhtiö määrää remontille valvojan joka pitää huolen siitä, että remontti hoidetaan määräysten ja asetusten mukaisesti. Valvojan roolina on lisäksi huolehtia taloyhtiön edun toteutumisesta. Taloyhtiö vastaa aina rakenteista, joihin kuuluvat vesieristyksen lisäksi mm. viemäröinti ja lattiakaivo. Osakkaan vastuulle kylpyhuoneremontissa kuuluvat puolestaan kalusteet sekä pinnoitteet.

Riippuen siitä, onko remontin teettäjänä taloyhtiö vai osakas itse, saattavat kustannukset jakaantua eri tavalla. Jos osakas haluaa päivittää kylpyhuoneen saadakseen uusittua kalusteet tai laatoituksen, lankeaa koko remonttikustannus yleensä osakkaalle itselleen. Mikäli kylpyhuone taas on käyttöikänsä päässä tai esimerkiksi vesieristeet puuttuvat, voi taloyhtiö osallistua remonttikustannuksiin esimerkiksi vesieristeiden osalta, vaikka remontin teettäjänä olisikin osakas. Ajan tasalla olevat eristykset ja muut rakenteet ovat myös taloyhtiön etu, sillä nämä pienentävät mahdollisten vesivahinkojen tai kosteusvaurioiden riskiä.

 

Ammattilaista vaativat työvaiheet

Huomioi remonttia suunnitellessa seuraavat työvaihteet, jotka tulee suorittaa aina vain niihin erikoistuneen ammattilaisen tekemänä:

 • Asbestikartoitus tulee suorittaa aina ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Kartoitus tulee tehdä ennen purkutöihin ryhtymistä ja sen hoitamisesta vastaa remontin teettäjä
 • Mikäli kylpyhuoneesta löytyy asbestia, voi purkutyön hoitaa vain asbestipurkuluvan saanut ammattilainen
 • Mikäli kylpyhuoneessa on tapahtunut vesivahinko tai sieltä löytyy kosteutta, rakenteet täytyy kuivata huolellisesti ennen rakennustöiden alkua
 • Kylpyhuoneessa tulee suorittaa kosteusmittaus enen rakennustöiden aloittamista. Luotettavan mittaustuloksen saamiseksi se kannattaa hoitaa niin sanotulla porareikämittauksella, vaikka laki ei sitä suoraan vaadikaan. Huolellisen kosteusmittauksen avulla varmistat sen, ettei uuteen kylpyhuoneeseen pääse syntymään kosteusvauriota
 • Kaikkiin märkätiloihin tulee nykymääräysten mukaan tehdä asianmukainen vesieristys. Kaakelit itsessään eivät toimi vesieristeenä, vaan niiden alle täytyy laittaa ainekerros, joka estää kosteuden pääsemisen rakenteisiin. Vesieristys on kylpyhuoneremontin tärkeimpiä työvaiheita ja sen saa tehdä vain sertifikaatin omaava henkilö tai yritys
 • Aivan kuten muissakin kodin sähkö- tai putkitöissä, myös kylpyhuoneremontin yhteydessä nämä työvaiheet voi tehdä ainoastaan niihin pätevöitynyt henkilö

Kuten edellä olevasta listasta huomaa, kylpyhuoneremonttiin ei voi eikä kannata ryhtyä omin päin. Tämän vuoksi huolellinen suunnittelu ja budjetointi on oleellinen osa remontointia. Remontti kannattaa myös kilpailuttaa eri toimijoiden välillä ennen sen aloittamista.

Remontin kesto

Kylpyhuoneremontin kesto vaihtelee toteutustavan ja remontin laajuuden mukaan noin 3-5 viikon välillä. Mikäli kylpyhuoneesta löytyy kosteutta, voi remontin pituus nousta jopa kuukausiin.

Avaamme alla erään toteutuneen kylpyhuoneremontin keston ja työvaiheet. Kyseisessä kylpyhuoneessa kosteutta oli päässyt rakenteisiin pidemmältä ajalta ja kylpyhuonetta ympäröivät asuintilat jouduttiin myös kuivaamaan ja remontoimaan osittain.

 • Syntyneen kosteusvaurion toteaminen 1 päivä
 • Asbestikartoitus ja niiden tulosten odottaminen 2 päivää
 • Purkutyöt 1 viikko
 • Rakenteiden kuivaus 4 viikkoa
 • Pohjatöiden ja vesieristeiden teko 1 viikko
 • Laatoitus, sähkö- ja putkityöt 1 viikko
 • Kalusteiden asennus 4 päivää

Remontti kesti tässä tapauksessa kaiken kaikkiaan yli kolme kuukautta. Remontin kestoa nosti pidemmän ajan saatossa syntymään päässyt kosteusvaurio.

 

Kylpyhuoneremontin hinta

Remontin hinta vaihtelee luonnollisesti kylpyhuoneen koon, remontin laajuuden sekä valittavien kalusteiden ja materiaalien mukaan. Halvimmillaan remontin voi toteuttaa noin 10 000 eurolla, mutta kalleimmillaan sen hinta kohoaa kymmeniin tuhansiin.

Usein työn osuus on kylpyhuoneremontissa kaikista arvokkain ja sen suuruus onkin arviolta 45-50% remonttibudjetista. Kalusteiden osuus vaihtelee tyypillisesti 20-30% välissä, mutta on suuresti riippuvainen siitä kuinka paljon kalusteisiin haluaa rahallisesti panostaa. Rakennusmateriaalit itsessään näyttelevät usein pienempää, noin 20% osuutta ja pintamateriaalit puolestaan noin 10-20% osuutta.

 

Valinnoilla voi vaikuttaa remontin hintaan

Remontin teettäjänä voit vaikuttaa remontin hintaan lähinnä kaluste- ja materiaalivalinnoilla. Kaikki erikoisemmat ratkaisut, kuten lasiseinät, design kaakelit, design hanat tai wc-istuimet nostavat remontin hintaa.

Rakennusmateriaaleista ei oikein voi tai kannata tinkiä, sillä laadukkaat materiaalit takaavat paremmin toimivan ja pitkäikäisemmän kylpyhuoneen.

Omien kalustevalintojen lisäksi voitkin säästää helpoimmin kilpailuttamalla sekä remonttia tekevän yrityksen, että remontin rahoituksen.

 

Väliaikaisasuminen remontin aikana

Useimmiten kotivakuutus korvaa remontin aikaisen asumisen toisaalla vain, jos vahinko on sattunut yllättäen, esimerkiksi putkirikon yhteydessä. Jos remonttiin ryhdytään pidemmän ajan saatossa tapahtuneen kosteusvaurion vuoksi tai kylpyhuoneen ilmeen päivittämiseksi, ei kotivakuutus tyypillisesti korvaa mahdollista sijaisasumista.  

 

Verovähennys

Kylpyhuoneremontin työn osuuden voi vähentää kokonaan tai osittain kotitalousvähennyksenä omassa verotuksessa. Vähennysoikeuden käyttäminen vaatii, että työn suorittavan yrityksen tulee olla ennakkoperintärekisterissä ja vähennyksen suuruus on korkeintaan 2400 euroa vuodessa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, eli puolison kanssa korkein vähennyksen suuruus on 4800 euroa. Muista, että voit käyttää verovähennyksen vain työn osuuteen, et esimerkiksi kalusteiden tai pinnoitteiden hankkimiseen.  Myöskään taloyhtiön teettämä perusparannusremontti ei ole vähennyskelpoinen.

 

Kilpailuta remonttifirmat

Kylpyhuoneremontin hinta voi nousta kymmeniin tuhansiin pienessäkin kylpyhuoneessa, mikäli remonttiin liittyy esimerkiksi asbestipurkua tai rakenteiden kuivaamista. Tämän vuoksi remontti kannattaa kilpailuttaa eri urakoitsijoiden välillä ennen sen aloittamista. Eri remonttiyritysten välillä voi olla jopa tuhansien eurojen eroja. Älä kuitenkaan tuijota remontin tekijää valitessasi pelkkää hintaa vaan varmista, että myös työn laatu ja aikataulu ovat sinulle mieleisiä. Remonttifirmat voi kilpailuttaa tästä.

 

Kilpailuta remontin rahoitus

Aivan kuten remontin tekijät kannattaa kilpailuttaa, ei remontin rahoituksen kilpailutustakaan kannata unohtaa. Tyypillinen Sortterin kautta kilpailutettu remonttilaina on suuruudeltaan noin 20 000 euroa ja sen laina-aika on noin neljä vuotta. Yleensä asiakkaamme säästävät remonttilainan kilpailutuksen kautta noin 500 – 1500 euroa laina-aikana. Voit kilpailuttaa remontin rahoituksen ilmaiseksi Sortterin avulla täältä.

 

Pidä kirjaa kuluista

Remontin aikana syntyy monesti useita pieniä hankintoja, joita ei edes tullut ajatelleeksi remonttia aloittaessa. Näitä ovat kokonaisuuteen nähden pieneltä tuntuvat hankinnat, kuten valaisimet, suihkusekoittajat, naulakot tai pyyhepatterit. Kaikista näistä pienemmistäkin hankinnoista kannattaa pitää kirjaa. Hankintoja syntyy todennäköisesti paljon ja niistä voi kertyä kokonaisuutena yllättävän suuri menoerä. Muista siis remontin keskelläkin pitää kirjaa hankinnoista, jotta remontti valmistuu siihen varatun budjetin puitteissa.

Takaisin blogiin